Staat van de Ether: Agentschap Telecom voor harmonisatie lokaal beleid rond 5G

  • Deel dit artikel:

Agentschap Telecom signaleert grote verschillen in de regels die gemeenten hanteren bij de komst van 5G. Dat kan de uitrol bemoeilijken en vertragen. Agentschap Telecom pleit daarom voor harmonisatie van lokale regels. Dat meldt de Staat van de Ether 2018 die vandaag is gepubliceerd.

In de Staat van de Ether gaat Agentschap Telecom jaarlijks in op de knelpunten en aandachtspunten in het kader van connectiviteit en telecommunicatie binnen de Nederlandse samenleving. 5G speelt in het verslag over 2018, dat zojuist is verschenen, de hoofdrol.

‘Telecommunicatie doorloopt een transitie. Wat begon als een eenvoudig communicatiemiddel via een koperen draadje, ontpopte zich tot een economische branche van formaat. En meer dan dat, want telecommunicatie evolueerde tot randvoorwaarde voor andere sectoren. Daardoor wordt telecommunicatie steeds vaker gezien als levensbehoefte. In dat licht is de komst van 5G een nationale noodzaak. Want deze vijfde generatie mobiele communicatie kan de groeiende behoefte aan hoogwaardige en toekomstbestendige connectiviteit faciliteren. De uitrol van 5G is dan ook een majeur thema in de Staat van de Ether van 2018. Andere onderwerpen van deze editie zijn onder meer de risico’s van ondeugdelijke apparatuur, het belang van veilig graven, betrouwbare vertrouwensdiensten en nauwkeurig meten en wegen. Alles bij elkaar een informatief overzicht van de belangrijkste trends en ontwikkelingen binnen ons werkveld. En de relevante rol die Agentschap Telecom daarbij speelt!”

 

Bundelen lokale belangen

De komst van 5G is belangrijk voor de lokale leefbaarheid, innovatie en economische groei. Dat geldt voor alle gemeenten. En dus voor heel Nederland, want ons land is de optelsom van 355 Nederlandse gemeenten.

Voor 5G zijn antennes en glasvezel nodig. Lokale prioritering van digitale connectiviteit en het versterken en ontwikkelen van kennis en kunde worden hiermee gezamenlijke belangen. Agentschap Telecom pleit daarom voor een collectieve inspanning van gemeenten, het Rijk en marktpartijen om de knelpunten op lokaal niveau weg te nemen.

 

Meer weten? Lees het artikel Succesvolle uitrol 5G vraagt om harmonisatie lokaal beleid in de Staat van de Ether 2018.

 

Verder in de nieuwste Staat van de Ether onder meer:

- Dichtslibbend spectrum leidt tot verminderd bereik;

- Mobiele bereikbaarheid tijdens evenementen niet altijd gegarandeerd;

- WIBON en graafschades: sturen op gedragsverandering kost tijd

‹‹ Ga terug naar nieuwsoverzicht
'Unlocking the power of networks'