Nieuwe datum wordt gepland – Strategische tafel “Nieuwe actoren in indoor”

Deze bijeenkomst gaat niet door op 2 juli en wordt opnieuw gepland na de vakantieperiode

Strategische tafel “Nieuwe actoren in indoor”

De expertgroep Indoordekking organiseert speciaal voor gebouwbeheerders een strategische tafel over “nieuwe actoren in indoor”.

Is er behoefte aan rol(len) van derden of nieuwe actoren in de realisatie van indoor – en/of campus – dekking? Denk aan indoor service providers, beschikbaarheid van standaarden, templates., rolmodellen, concept SLA’s, full service aanbod incl. eigendom en financiering i.p.v. netwerk en systeem etc.

Rol van Neutral host is een mogelijke maar niet de enige mogelijke invulling; de vraag is wat hebben gebruikers aan zo’n rol? Of willen ze die zelf spelen voor hun eigen object? Zien leden en deelnemers rol(len) voor BTG en zo ja welke ?

In discussie met de aanwezigen wordt gepoogd de behoeftes te benoemen en een eventuele mogelijke rol voor BTG te identificeren. Het accent ligt in deze bijeenkomst op interactie.

Programma:

 1. Opening en toelichting doel bijeenkomst: Petra Claessen, Directeur BTG/TGG
  Presentaties:
 2. Toelichting rollen en demarcaties in het Tunnelmodel: Martin Standaart, Arcadis
 3. De case stadskantoor Utrecht: indoor voor eigen gebouw en pooling met naastgelegen object
  Eye openers:
 4. Indoor en gebouwautomatisering, smart buildings: Ad de Korte, Spie
 5. Scope en demarcaties; de case WTC’s en CBRE: Koen Mioulet
 6. Discussie en interactie m.b.t. wenselijke nieuwe rollen
 7. Netwerklunch

Aanmelden:

Ja, ik ben gebruiker/gebouwbeheerder en kom op 2 juli naar Utrecht

Datum(s) en tijden
2 juli 2019
00:00

Locatie
omgeving Utrecht CS

Voeg toe aan je agenda

Kaart wordt geladen...
'Toekomstperspectief door verbinding, groei, verbreding en verdieping'