Auteur: Admin

KPN stopt met exploitatie openbare telefooncellen

Wij ontvingen heden het volgende bericht van KPN:

KPN stopt met de exploitatie van openbare telefooncellen. Door de opkomst van de mobiele telefonie is het gebruik van openbare telefooncellen namelijk drastisch afgenomen. Deze ontwikkeling zet zich naar verwachting verder door.

Exploitatie van telefooncellen in de openbare ruimte is voor KPN niet renderend omdat de kosten van de exploitatie niet worden goedgemaakt door bellende klanten.

In 2008 verviel voor KPN de wettelijke verplichting om te zorgen voor één telefooncel op elke 5000 inwoners. Sindsdien heeft KPN alle gemeenten de gelegenheid gegeven om te oordelen over nut en noodzaak van de telefooncellen in hun plaats. In overleg met de betrokken gemeenten heeft KPN inmiddels duizenden onrendabele telefooncellen verwijderd.

Een aantal gemeenten heeft gekozen voor nieuwe telefooncellen met reclame. Deze nieuwe, vierkante telefooncellen met reclame worden samen met reclamebedrijf Hillenaar geëxploiteerd. Hillenaar zal de exploitatie van de telefooncellen voortzetten in samenwerking met het bedrijf RBL Telecom. Deze partij zal ook de exploitatie van zo’n 250 telefooncellen zonder reclame voortzetten. Daarmee verdwijnt de telefooncel niet geheel uit het Nederlandse straatbeeld.

Voor niet openbare telefooncellen, zoals gevestigd in bijvoorbeeld vakantieparken en verzorgingsinstellingen blijft alles bij het oude.

Bron: KPN

BTG reageert op EC-consultatie Roaming Regulation

Op 9 december 2010 berichtten wij over Roaming Regulation-consultatie van de Europese Commissie.

Vandaag sturen wij onze reactie naar de Commissie. Hierin wordt aangegeven dat BTG geen voorstander is van het continueren van de tot nu toe toegepaste methodiek van ‘price caps’.

Met de ‘price cap’ wordt door de EC een tariefplafond vastgesteld. De roaming ‘price cap’ heeft tot gevolg gehad dat de Europese aanbieders gezamenlijk tegen het plafond zitten. Dit schiet niet op als het beleid is dat er concurrentie komt. Reguleren blijft daarom voor het moment wel noodzakelijk.

De Europese Commissie wil concurrentie stimuleren en zal een andere methode moeten zoeken om dat te bereiken. In de onze reactie wordt de suggestie gedaan de roaming-tarieven aan de nationale mobiele tarieven te koppelen. Dat kan overigens ook weer in varianten.

Lees de BTG-reactie (pdf, alleen Engelstalige versie beschikbaar).

Bron: BTG

KPN/Getronics doet PharmaPartners van de hand

Wij ontvingen het volgende bericht van KPN

KPN/Getronics verkoopt zorgautomatiseerder PharmaPartners aan Total Specific Solutions (TSS). PharmaPartners is een dochteronderneming van Getronics. PharmaPartners ontwikkelt en verkoopt ICT-oplossingen die het mogelijk maken voor apotheken, huisartsen, (para) medische professionals en patiënten om samen te werken op lokaal, regionaal en nationaal niveau aan een hogere efficiency en kwaliteit van zorg. Deze activiteiten behoren niet tot de kernactiviteiten van Getronics, dat zich voornamelijk richt op werkplekbeheer, datacenters & hosting services en adviesdiensten.

TSS is een software onderneming die zich richt op specifieke markt- en kennisdomeinen. Het bedrijf is actief in de gezondheidszorgmarkt met werkmaatschappij PinkRoccade Healthcare.

Bron: KPN

Afleverproblemen met samengestelde sms-berichten

Samengestelde sms-berichten zijn berichten die worden verzonden in twee of meer delen. Ook wel bekend als concatenated SMS. Vaak gaat het versturen van een uit meerdere delen samengestelde sms goed. Naar mate meer samengestelde berichten worden verstuurd, merkt u dat het ook wel eens anders afloopt. Naar aanleiding hiervan is uitgezocht waarom het versturen van een bericht in meerdere delen soms fout gaat.

Dit levert een vervelende conclusie op. Wij kunnen dat niet veranderen en zien dat ook niet gebeuren bij de verschillende netwerkaanbieders.

Het komt voor dat een tweede deel van een bericht niet direct wordt afgeleverd omdat de handset van de geadresseerde aansluiting nog bezig is met het verwerken van het eerste deel van het bericht. Dat dit daadwerkelijk een oorzaak is blijkt uit de vermelding in de logfiles ‘subscriber busy for MT-SMS’. Daarna wordt opnieuw geprobeerd het bericht af te leveren. Dit is een standaard proces in het sms-deel van het gsm-netwerk. Deze ‘retry’ kan dezelfde fout opleveren.

Aan de kant van TGG online is geprobeerd dit probleem op de lossen door bericht delen met tussenpozen van een aantal seconden te versturen. Voor deze oplossing zouden we geen applaus krijgen, de kans op congestie wordt dan alleen maar groter.

Daarnaast kan de handset dit probleem verzaken (vol geheugen, niet de juiste software versie of update).

Bron: TGG

Internettoegang en -gebruik in de EU

Eurostat, het statistisch bureau van de EU, is 2010 uitgegaan zoals van deze organisatie mag worden verwacht, met veel cijfers over internetgebruik in 2010.

Volgens de cijfers van Eurostat kent Nederland het hoogste percentage huishoudens van de EU dat beschikt over een internet aansluiting en is het gebruik van email het beste ontwikkeld in alle leeftijdsgroepen.

Opvallend is dat Nederland een van de hekkensluiters is als het gaat om het gebruik van chat sites, blogs en sociale netwerksites. Deze lage klassering is eveneens van toepassing op het gebruik van telefonie en video over internet.

Bron: Eurostat