Auteur: Admin

Overheid start met aanbesteding 14+netnummerdiensten

De overheid is gestart met het aanbesteden van 14+netnummer diensten (niet te verwarren met 144, red een dier, 0114, gemeente Hulst of 114, geharmoniseerd Europees nummer) voor gemeenten. Over de 14-nummerserie hebben wij u meest recent geïnformeerd op 24 april 2006.

De gedachte achter 14+netnummers is dat inwoners van gemeenten met een eenvoudig telefoonnummer de gemeente telefonisch kunnen bereiken. In het Nummerplan is 14+netnummer bestemd voor gebruik door contactcentra van gemeenten.

Gemeenten die een netnummer delen met andere gemeenten, geen uitzondering in Nederland, gaan ook gedeeld gebruik maken van 14+netnummer. Wilt u straks bijvoorbeeld IJsselstein bellen, dan kiest u voor Utrecht, 14+030, wat de eenvoud zeker ten goede komt. Dit is ook van toepassing op de gemeenten Zeist, Nieuwegein, Houten, etc.

Er zijn 141 nummers 14+netnummer beschikbaar, deze worden gedeeld door ruim 400 gemeenten. Tenminste één IVR-aanbieder gaat plezier beleven aan dit concept, gesprekken naar 14+030 en andere gedeelde 14+netnummers moeten immers worden doorgerouteerd.

De aankiesbaarheid van 14+netnummer is nog niet optimaal, los van menselijke eigenaardigheden zoals een ‘0’ voor 14+netnummer of een doorkiesnummer erachter.

Vanuit het buitenland werkt 14+netnummer nog niet, daarnaast hebben niet alle aanbieders van telefoniediensten 14+netnummer aankiesbaar. Net als bij eerdere nummerintroducties gaat u merken dat in bedrijfstelefooncentrales de routeringstabel niet is aangepast. De huidige nummers van gemeenten blijven daarom voor onbepaalde tijd beschikbaar.

KPN hervat aanvraag- en uitgifteproces certificaten

BTG heeft het volgende bericht van KPN ontvangen:

Nadat KPN vorige week woensdag de dienstverlening voor bestaande certificaathouders al had hervat, start KPN vandaag ook weer met de uitgifte van veiligheidscertificaten voor nieuwe klanten. Het hele uitgifteproces van KPN Corporate Market (voorheen Getronics) is daarmee veilig bevonden en operationeel.

De productieservers waar de bestaande certificaten worden beheerd zijn vorige week aan proces- en penetratietests onderworpen en volledig veilig bevonden. Vanaf vandaag kunnen bedrijven en organisaties ook weer nieuwe certificaten aanvragen. De extra tests die op de webserver zijn uitgevoerd hebben geen veiligheidsrisico’s aan het licht gebracht ten aanzien van de geldigheid en veiligheid van nieuwe en bestaande certificaten.

Op vrijdag 4 november riep KPN uit voorzorg het hele certificaat uitgifteproces tijdelijk een halt toe. Onafhankelijk, extern onderzoek wees er toen op dat er sporen konden zijn van mogelijk misbruik van de webserver voor een mogelijke DDoS-aanval op anderen. Om er zeker van te zijn dat zowel de webserver als de productieserver veilig waren, heeft KPN uit voorzorg beide servers stilgelegd. De productieserver waar bestaande certificaten worden beheerd, is na onderzoek op woensdag 9 november al vrijgegeven: de klanten konden vanaf dat moment hun certificaten alweer verlengen.

Inmiddels is ook de website die nieuwe klanten van informatie voorziet en de mogelijkheid biedt een certificaat aan te vragen, weer veilig bevonden. Vorige week was de server zelf al vervangen en waren de logfiles doorgelicht. KPN Corporate Market (voorheen Getronics) heeft de extra onderzoeksperiode deze week aangegrepen om de website zelf te verbeteren. Voor bedrijven en organisaties is het overzichtelijker om informatie te vinden en nieuwe certificaten aan te vragen.

Ook de extra procedure- en systeemtests zijn uitgevoerd in nauw overleg met het ministerie van BZK en Logius, de dienst digitale overheid.

KPN neemt vijf leveranciers van glasvezeldiensten over

Wij ontvingen heden het volgende bericht van KPN:

KPN versterkt betrokkenheid glasvezeldiensten en uitrol in Nederland

KPN kondigt een drietal transacties aan waarmee het zijn betrokkenheid bij de uitrol en levering van glasvezeldiensten in Nederland wil versterken. Met de glasvezelpartners Reggefiber en Reggeborgh is overeenstemming bereikt over de aankoop van vier glasvezeldienstverleners en daarnaast de Wholesale-activiteiten van Reggefiber. Ook is de overeenkomst met Reggefiber aangepast om de afspraken over uitbreiding van KPN’s belang in de joint venture te concretiseren.

KPN investeert continue in nieuwe, innovatieve breedband – en televisiediensten. En om deze diensten aan steeds meer klanten te kunnen aanbieden, kiest KPN voor een tweesporen investeringsbeleid voor zijn vaste netwerken: de upgrade van het VDSL-netwerk enerzijds én de uitrol van glasvezeldiensten op regionale basis via de Reggefiber joint venture. Het bereik van glasvezel steeg in het derde kwartaal van 2011 naar 844.000 huishoudens en KPN sluit nu circa 2.000 klanten per week aan op zijn glasvezeldiensten.

Vanwege deze positieve ontwikkelingen en de overtuiging van KPN dat glasvezel de superieure technologie is voor de toekomst, kondigt KPN de volgende stap in zijn glasvezelstrategie aan. Met de overname van de serviceproviders van Reggeborgh en Reggefiber, en de Wholesale-activiteiten van Reggefiber bevestigt KPN het belang van glasvezel. Deze transactie zorgt ook voor meer efficiency en een duidelijker rolverdeling tussen de glasvezelpartners KPN en Reggefiber: KPN levert de glasvezeldiensten terwijl Reggefiber zich volledig kan focussen op zijn kernactiviteiten: de aanleg van glasvezelnetwerken die openstaan voor derden.

KPN koopt de glasvezeldienstverleners Edutel, XMS, en Concepts ICT van Reggeborgh. Van Reggefiber koopt KPN de onderdelen Lijbrandt en Reggefiber Wholesale. Gezamenlijk bieden de serviceproviders tv, breedband en telefoondiensten aan circa 110.000 huishoudens aan via het glasvezelnetwerk van Reggefiber. De overnames moeten nog worden goedgekeurd door de NMa.

Daarnaast hebben KPN en Reggeborgh aanvullende afspraken gemaakt over de toekomstige uitbreiding van KPN’s 41%- belang in Reggefiber.

Reggefiber is opgericht in 2005 door Reggeborgh en is gespecialiseerd in de aanleg en exploitatie van glasvezelnetwerken. Sinds 2008 heeft KPN een minderheidsbelang van 41% in de onderneming. Ook andere dienstenleveranciers kunnen gebruik maken van het glasvezelnetwerk om diensten aan te bieden. De uitrolplannen van Reggefiber zijn niet aangepast. Reggefiber mikt op een dekking van meer dan 20% van de Nederlandse huishoudens in 2013.

Bron: KPN

Vernieuwen KPN-certificaten weer mogelijk

Op 4 november LINK berichtten wij dat de uitgifte van veiligheidscertificaten door KPN was stilgezet. Per vandaag is het voor bestaande klanten weer mogelijk veiligheidscertificaten te vernieuwen. De systemen waarop de certificaten worden beheerd zijn veilig bevonden.

Nieuwe klanten kunnen deze week nog niet bij KPN terecht voor veiligheidscertificaten. De machine waarop de aanvraag wordt gedaan voor certificaten wordt nog getest.

Bron: KPN

OPTA: aanvullende marktanalyse vaste en mobiele gespreksafgifte

Vandaag wordt bekend gemaakt dat OPTA een consultatie ontwerpbesluit aanvullende marktanalyse vaste en mobiele gespreksafgifte gaat uitvoeren. De aanleiding tot deze consultatie aanvullende analyse is het toepassen van een alternatieve berekeningsmethode van de vaste kosten die een aanbieder maakt als gevolg van een CBb-uitspraak. Mede op basis hiervan stelt OPTA tariefplafonds vast.

Door het toepassen van een alternatieve berekeningsmethode verandert de uitkomst. Helaas niet in positieve zin, de tariefplafonds worden hoger.

Eerder hebben wij bezwaar geuit tegen de vaststelling van de voip-licentiekosten die naar ons oordeel 0 moeten zijn in de toen gehanteerde berekeningsmethodiek. Dit krijgt ook een verrassende wending, OPTA zegt hierover:

Voor wat betreft OPTA’s onderzoek naar de VoIP-licentiekosten concludeert OPTA in het ontwerpbesluit dat deze lager uitvallen dan in het primaire besluit. Door de overgang naar de plus BULRIC-kostenmethode wordt de kostprijs hoger en door de lagere VoIP-licentiekosten wordt de kostprijs lager. Beide effecten heffen elkaar vrijwel op waardoor het uiteindelijke tariefverschil ten opzichte van het primaire besluit nihil is.

Bron: OPTA

KPN stopt uitgifte nieuwe veiligheidscertificaten

Wij ontvingen heden het volgende bericht van KPN:

KPN stopt tijdelijk en uit voorzorg de aanvraag en uitgifte van nieuwe veiligheidscertificaten, in afwachting van extern, onafhankelijk onderzoek. Bestaande certificaten die al uitgegeven zijn, blijven geldig. Bedrijven en organisaties die een nieuw veiligheidscertificaat hebben aangevraagd worden vandaag en morgen actief geïnformeerd.

In het licht van de recente ontwikkelingen rondom de veiligheid van websites, digitale loketten en internetcertificaten zijn door KPN en door externe partijen extra onderzoeken verricht, waarbij op een steeds dieper niveau is geanalyseerd. Tijdens zo’n onderzoek zijn in de server van de website waar bedrijven terecht kunnen voor informatie over certificaten, sporen zijn ontdekt die zouden kunnen duiden op misbruik, vier jaar geleden. Deze sporen wijzen erop dat de server mogelijk is geprepareerd door derden voor een zogenaamde DDoS aanval op anderen.

Hoewel er geen enkele aanwijzing is dat de productieomgeving van de certificaten is gecompromitteerd, kan ook niet volledig worden uitgesloten dat dit wél is gebeurd. Daarom heeft KPN Corporate Market (voorheen Getronics) besloten de aanvraag en uitgifte van nieuwe certificaten tijdelijk stop te zetten, hangende nader onderzoek. Dit om zeker te kunnen zijn dat de certificaten afgifteprocedure optimaal veilig en betrouwbaar is.

KPN heeft de betreffende webserver vervangen. Een aanvullend, onafhankelijk onderzoek vindt plaats om er zeker van te zijn dat KPN voldoet aan de vereiste waarborgen, procedures en voorschriften die gelden voor uitgifte van internet veiligheidscertificaten. Het ministerie van BZK en Logius, de dienst digitale overheid, zijn nauw betrokken bij het proces.

Het aanvullende onderzoek vindt de komende dagen plaats. De uitkomsten daarvan worden in de eerste helft van volgende week verwacht. Op dat moment zal KPN hierover berichten, of zoveel eerder als noodzakelijk is.

Bedrijven en organisaties die vragen hebben naar aanleiding van dit bericht kunnen hun vragen richten aan pki@getronics.com

Bron: KPN

BEREC publiceert Roaming Benchmark Report eerste halfjaar 2011

BEREC heeft zijn achtste editie van de internationale roaming benchmark gepubliceerd. Evenals voorgaande rapportages bevat ook deze uitgave van de benchmark een grote hoeveelheid cijfers en grafieken gebaseerd op de verschillende door de EC vastgestelde wholesale en retail price caps. Die price caps zijn door BEREC nog eens op een rijtje gezet.

Vergelijken we de door BEREC gepresenteerde cijfers over het eerste halfjaar van 2011 met dezelfde cijfers over het tweede kwartaal 2009, dan is het resultaat van alle reguleringsinspanningen op retail-niveau mager. Het gemiddelde spraak-roaming retail-tarief binnen de EU is nu 0,354 euro, in 2009 was het gemiddelde retail-tarief 0,393 euro. Het gemiddelde tarief van de wholesale minuut tussen verschillende aanbieders bedraagt nu 0,183 euro.

Bron: BEREC

Nog steeds spookfacturen van Biz telefoongids

Biz telefoongids verstuurt nog steeds spookfacturen onder de naam BTG b.v. (Business voor Bedrijven). De wijze waarop BTG in het briefhoofd is weergegeven, is gelijk aan de wijze waarop de vereniging BTG dat doet, zelfde lettertype en oranje van kleur.

Wanneer uw organisatie een factuur met acceptgiro ontvangt van BTG bv – in feite een aanbieding maar daar komt u pas achter als u de kleine lettertjes leest – kan deze direct de prullenbak in.

Begin juli hebben wij deze spookfactuur eveneens onder de aandacht gebracht. Sindsdien neemt het aantal telefoontjes, in feite klachten hierover, alleen maar toe. Tegen deze praktijk van Bizz telefoongids b.v. kunnen wij niet veel meer doen dan daarvan melding maken. Deze fraude met BTG bv is in oktober 2011 gepubliceerd door fraudemeldpunt.nl.

Bron: BTG

Motie Tweede Kamer: restfrequenties naar prijsvechter

Niet gehinderd door enige realiteitszin is door een Tweede-Kamerlid een motie ingediend om restfrequenties die voortkomen uit de frequentieveiling in 2012 op afwijkende voorwaarden toe te wijzen aan een ‘prijsvechter’. Nog los van de vraag wat wordt verstaan onder deze term, zal deze partij geconfronteerd worden met de realiteit van de mobiele markt en mogelijk een lappendeken aan restfrequenties. Hoe wordt zeker gesteld dat deze partij ook over een aantal jaren nog prijsvechter is, blijkt niet uit de motie.

De genoemde afwijkende voorwaarden zijn eveneens niet aan de orde. Partijen die gaan meedoen aan de veiling zullen niet accepteren dat daarvoor verschillende voorwaarden worden gehanteerd.

Terwijl het betrokken Kamerlid overgaat tot de orde van de dag, kan zijn motie gearchiveerd worden in de lade kansloos.

Bron: Tweede Kamer