Auteur: Admin

OPTA rondt onderzoek naar 0800-nummers af

In opdracht van OPTA heeft SEO de 0800-markt onderzocht. Het gaat dan om de kosten van 0800-diensten. Het gebruik van 0800 is, onder voorwaarden, kosteloos voor de beller, de nummergebruiker krijgt de niet geringe rekening gepresenteerd. Dit laatste is al jaren een bron van irritatie vooral omdat niet duidelijk is waar kosten van een dergelijke omvang vandaan komen. Actie door OPTA kon daarom niet uitblijven. Dat resulteert in de SEO rapportage ‘Kopersmacht bij afname gespreksopbouw naar 0800-nummers’.

Naast een aantal individuele leden heeft ook BTG bijgedragen aan dit onderzoek.

Het ministerie van EL&I laat weten met maatregelen op 0800-gebied te komen. Waarin deze, nog te nemen, maatregelen concreet resulteren, is afwachten.

Bron: OPTA

INTUG reageert op BEREC-consultatie grensoverschrijdende dienstverlening

INTUG, de internationale organisatie van nationale gebruikersorganisaties, heeft gereageerd op de BEREC-consultatie grensoverschrijdende dienstverlening. Om kort te gaan: INTUG heeft geen hoge pet op van grensoverschrijdende dienstverlening. INTUG betoogt dat van concurrentie op dit gebied geen sprake is, harmonisatie op het gebied van wet- en regelgeving in de EU ontbreekt en op dit gebied specifieke regelgeving niet bestaat. INTUG pleit voor specifieke regelgeving voor grensoverschrijdende dienstverlening.

Bron: INTUG

KPN in de wachtstand met overname dienstenbedrijf CAIW

Op 2 mei berichtten wij over de voorgenomen overname van CAIW door KPN. Niet verrassend laat OPTA vandaag, in navolging van de NMa, weten dat overname van dienstenbedrijf CAIW door KPN concurrentie zou kunnen belemmeren. Daarnaast geeft OPTA aan dat in een mogelijke vergunningsfase nader onderzoek noodzakelijk zou zijn. Waarom dit zo is wordt door OPTA niet vermeld. KPN neemt de netwerkinfrastructuur van CAIW niet over, daarin kan het bezwaar dus niet zitten.

Voorlopig wordt de overname van dienstenbedrijf CAIW in de wacht gezet. Die vergunning komt er wel, maar wat later.

Publicatiedatum: 15-8-2011

De kosten van mobiele internetverbindingen

Door verschillende leden is inmiddels geïnformeerd naar de kostenontwikkeling van mobiele internetverbindingen. Helaas kunnen wij daarover nog niets zeggen bij gebrek aan een actueel gedetailleerd beeld per type gebruiker. Dat gedetailleerde beeld per type gebruiker is niet eerder beschikbaar dan in december a.s. Tot die tijd hoort u ons niet over dit onderwerp. Voor het moment verzamelen wij tariefinformatie van aanbieders in landen waar nieuwe (data)tariefplannen worden toegepast. Daaruit blijkt dat de zware datagebruiker (meer dan 2 GB/maand) de VS beter kan mijden, Japan is de place to be hoewel het u ook daar nog 54 dollar per maand kost voor onbeperkt gebruik over 37.5 Mbps.

Op 9 juni berichtten wij kort over de gang van zaken rond netneutraliteit in de Tweede Kamer. Helaas voor de gemiddelde individuele mobiele datagebruiker is door de Tweede Kamer, met ruime meerderheid van stemmen, het verkeerde besluit genomen. De handelswijze van de gezamenlijke mobiele aanbieders naar aanleiding van het genomen besluit was voorspelbaar, de gevolgen voor de individuele mobiele datagebruiker eveneens.

Aan enkele aanbieders van mobiele diensten is gevraagd of deze hun nieuwe tariefplannen willen toelichten, bij voorkeur op basis van het rekenmodel dat daaraan ten grondslag ligt. Dat is op de Combidag van 22 september a.s. aan de orde.

Bron: AndroidTabletFanatic, BTG

Nummerplan gewijzigd ten behoeve van M2M

In vervolg op onze berichtgeving in augustus 2010 publiceerde het ministerie van EL&I eerder deze week de voorgestelde wijziging van het nummerplan met een aparte nummerreeks voor M2M diensten, 0970.

Naar het oordeel van BTG is dit de minst geslaagde nummerplanwijziging tot nu toe. Het ministerie heeft niet de gelegenheid benut om de 0970-nummers toe te kennen aan de daadwerkelijke gebruiker. Dat betekent dat de M2M-gebruiker voor 0970-nummers afhankelijk is van een aanbieder. Bovendien zorgt deze wijziging voor bestaande M2M-gebruikers, die gebruik maken van geografische nummers voor M2M toepassingen, voor onnodige overlast. Dit kan nog vervelender uitpakken wanneer thans voor M2M ook 06-nummers worden toegepast, want volgens de huidige tekst van de wijziging wordt M2M niet begrepen onder ‘datadiensten’ op mobiele netwerken.

Het ministerie hanteert de volgende tijdlijn voor de introductie van 0970:

 • per 1 oktober a.s. is de wijziging van toepassing,
 • per 1 april 2012 moet een nummer uit de 0970 reeks voor een geautomatiseerde toepassing worden gebruikt,
 • wanneer een ander nummer dan een nummer uit de reeksen 0970, 067, 0800, 084, 087, 090 of 1 voor april 2012 in gebruik is genomen voor een geautomatiseerde toepassing, is het verboden dit nummer na de beëindiging van de overeenkomst voor de desbetreffende dienst opnieuw te gebruiken voor het verzorgen van een geautomatiseerde toepassing (!). Omnummeren dus, ook zijn er nu duizenden slimme meters waarin een sim met een 06-nummer zit.

Bij verschillende gelegenheden heeft BTG het ministerie geïnformeerd over haar bezwaren tegen deze wijziging. De vereniging maakt echter geen gebruik van de laatste kans , een consultatieronde die nu wordt gehouden.

Publicatiedatum: 3-8-2011

ENISA analyseert Next Generation Web Standards

ENISA heeft de standaarden die van toepassing zijn op web browsers onderzocht in het kader van HTML5-ontwikkelingen. Alle beveiligingstekortkomingen die hierin door ENISA zijn vastgesteld worden in de publicatie ‘Security Analysis of Next Generation Web Standards’ gerapporteerd. Niet ongebruikelijk, zijn er nogal wat beveiligings tekortkomingen gevonden: 51. Met de huidige specificaties dreigt ook HTML5 garant te staan voor lekkage.

In het rapport doet ENISA een aantal aanbevelingen voor verbetering van de standaarden. Opvallende daarbij is dat ENISA adviseert aparte browserprofielen in te bouwen afgestemd op verschillende toepassingen. Zo zou voor ‘everyday browsing’ een ander profiel van toepassing zijn dan bijvoorbeeld online bankieren. Daarnaast wordt het gebruik van HTTPS in HTML5 ontmoedigd. Uit de specificaties blijkt niet of daarvoor een reden is.

Bron: ENISA

KPN: per september a.s. mobiele data duurder

KPN maakt vandaag bekend per 5 september a.s. met een aantal nieuwe abonnementsvormen te komen. Tot heden hebben wij in dit verband nog alleen abonnementsvormen gezien die door KPN in de consumentenmarkt worden aangeboden.

Ten opzichte van het huidige aanbod doen zich de volgende veranderingen voor:

 • bellen, sms en mobiel internet komen in één bundel;
 • mobiele data binnen de bundel wordt duurder. Volgens KPN wordt de rekening voor de klant hierdoor niet automatisch hoger wanneer het juiste abonnement wordt gekozen. De consument moet het geluk dus wel aan zijn kant hebben;
 • er worden geen diensten geblokkeerd;
 • wie een abonnement afneemt in combinatie met een smartphone, gaat bijbetalen;
 • de aangekondigde wijziging is van toepassing op KPN en Hi en biedt keuze uit drie abonnementsvarianten:
 1. voornamelijk bellen en sms,
 2. bellen, sms en internet in diverse varianten in één bundel en
 3. een premium abonnement (WebXL) voor de enthousiaste internetgebruiker.

Vanaf een abonnementsbedrag van 45 euro per maand krijgen KPN klanten extra service. Deze eersterangs klanten krijgen bijvoorbeeld gratis een leentoestel en proactief abonnementadvies.

Telfort komt begin 2012 met nieuwe abonnementsvarianten. De andere concurrenten zullen vanaf september volgen.

Publicatiedatum: 19-7-2011

NMa: Vodafone mag Belcompany onder voorwaarden overnemen

In vervolg op onze berichtgeving in maart publiceert de NMa vandaag het volgende:

Telecomaanbieder Vodafone mag telecomwinkel BelCompany overnemen onder de voorwaarde dat zij via deze winkelketen en haar eigen winkels uiterlijk met ingang van 1 januari 2012 geen telefoonabonnementen aanbiedt van haar concurrenten KPN en T-Mobile. Tegelijkertijd mag Vodafone haar abonnementen niet aanbieden via de winkels van KPN en T-Mobile. De NMa stelt deze voorwaarden om te voorkomen dat Vodafone, KPN en T-Mobile via hun winkels de mogelijkheid krijgen hun commerciële beleid op elkaar af te stemmen. “We weten allemaal dat daarvan uiteindelijk de consument de dupe wordt omdat hij teveel zal betalen. Er vindt dan immers minder concurrentie plaats en dat willen wij via deze voorwaarden voorkomen”, aldus Henk Don, bestuurslid van de NMa.

Belcompany is nu nog een onafhankelijke keten van winkels die door heel Nederland telefoonabonnementen verkoopt aan consumenten. Na de overname zijn de winkels in handen van Vodafone. Uit het onderzoek van de NMa blijkt dat ook na de overname er voor consumenten voldoende keuzemogelijkheden overblijven, mits aan de voorwaarde van de NMa wordt voldaan.

Bron: NMa

OPTA komt met ontwerpbesluit marktanalyse vaste telefonie

Vandaag publiceert OPTA weer een ontwerpbesluit vaste telefonie. OPTA beschrijft in dit besluit dat KPN aangewezen blijft als partij met aanmerkelijke marktmacht. Voor KPN brengt dat met zich mee dat OPTA in het ontwerpbesluit beschrijft wat, en onder welke voorwaarden, KPN moet leveren aan concurrerende bedrijven in de markt indien deze daarom vragen. Die bedrijven zijn dan aanbieders met of zonder infrastructuur.

Evenals in het verleden vinden we ook in dit ontwerpbesluit de niet te volgen formules voor de berekening van welvaartseffecten en consumentensurplus. Bij beide kunnen wij ons niets voorstellen als het gaat over vaste telefonie.

BTG reageert op dit ontwerpbesluit, deze reactie komt op enig moment bij u langs. Dat neemt even de tijd, het ontwerpbesluit vaste telefonie bevat 342 pagina’s. Een ontwerpbesluit van de 'buitencategorie'.

Bron: OPTA