Auteur: Admin

Nieuwe Eurobarometer rapporteert over communicatiediensten bij huishoudens

Vandaag publiceert de EC een nieuwe Eurobarometer over het gebruik van elektronische communicatiediensten door huishoudens. In Nederland hebben alle huishoudens ten minste één vaste en/of mobiele telefoon, 11% van de huishoudens beperkt zich tot alleen een mobiele telefoon. Bij een overgrote meerderheid 62%, is dat geen smartphone. Deze Eurobarometer is gevuld met meer van deze zinvolle en zinloze weetjes.

De EC gebruikt de Eurobarometer ter ondersteuning van haar beleid. Deze keer kan dat maximaal worden benut. Alle populaire EC onderwerpen komen langs: kosten van mobiel netwerkgebruik, het verschil tussen de gekochte snelheid van een internet aansluiting en de daadwerkelijk geleverde snelheid, privacy, kwaliteit en het wisselen van aanbieder.

Op het onderdeel ‘privacy’ wacht de EC een flinke uitdaging. De aanbieders van openbare netwerkdiensten kunnen door de EC worden gereguleerd, de exploitanten van de populaire webdiensten, zoals de social media sites, niet. Iedere actie van de EC op privacygebied zou daarmee zinloos zijn.

Een belegen onderwerp, niettemin is het nu actueel. Meest recent schreven wij hierover op 15 februari 2010 en op 5 juni 2008: het duurt even voordat een onderwerp verder komt. Op 25 mei jl. zijn EU-richtlijnen van kracht geworden die aanbieders verplichten actuele informatie te geven over de snelheid van een aansluiting. Een uitdaging op zich voor de aanbieder, die heeft er gewoonlijk ook geen idee van welke snelheid op enig moment op een aansluiting wordt gehaald.

Bron: EC

Publicatiedatum: 13-7-2011

Vergelijking marktaandelen mobiele hardware eerste zes maanden 2006 – 2011

Mobiele hardware is een product waarin marktaandelen van fabrikanten flink kunnen verschuiven. Wordt over meerdere jaren gemeten, dan komen de wijzigingen in marktaandeel duidelijk naar voren.

Voor 2011 hebben wij ons, op basis van actuele factuurinformatie, beperkt tot het volgende:

  • de eerste zes maanden van 2006, het jaar van de met WAP browsende Nokia 6021, en de eerste zes maanden van 2011;
  • de gemeten waarden hebben betrekking op aantallen toestellen aangeschaft door TGG online gebruikers (zakelijk gebruik);
  • de omzet in euro’s per fabrikant;
  • marktaandeel naar type toestel, eerste 6 maanden 2006 en
  • marktaandeel naar type toestel, eerste 6 maanden 2011.

Het resultaat van de meting laat verandering in marktaandelen zien. Verklaarbaar omdat BlackBerry, HTC, Apple en Samsung in 2006 voor zakelijk gebruik nog niet serieus meededen. Dat is nu wel anders, Nokia blijft marktleider op omzetvolume aantallen toestellen, maar verliest terrein aan Blackberry, HTC en Samsung.

Wordt gemeten op omzetvolume in euro’s, dan is BlackBerry met afstand nummer 1. Apple speelt met een toestel-omzetvolume van 2% (nog) geen rol van betekenis. Met deze 2% realiseert Apple wel 7% van de totale mobiele hardwareomzet in euro’s.

Bron: TGG online

Consumentenbond en delaagsterekening.nl lanceren slechtedekking.nl

Recent is door de Consumentenbond in samenwerking met delaagsterekening.nl een website in gebruik genomen waarvan de bedoeling is dat beide partijen samen met mobiele bellers in kaart brengen wat de kwaliteit is van het netwerk voor mobiele telefonie en mobiel internet. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een Android-app die metingen van de kwaliteit van de dekking doorstuurt naar slechtedekking.nl. Dat resulteert dan in punten op een kaart waaruit moet blijken wat de kwaliteit van de dekking is.

Doel is met de opgebouwde kaart met meetresultaten druk uit te oefenen op de aanbieders en zo de kwaliteit te verbeteren. Theoretisch een aardige gedachte, waaraan overigens nogal wat haken en ogen zitten. Als de weersomstandigheden al van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van een verbinding, dan heb je met de nodige variabelen te maken. Fabricaat en type toestel laten we maar buiten beschouwing.

Voor het postcodegebied waar ik woon en nooit dekkingsproblemen heb ervaren, slechtedekking.nl geraadpleegd. Volgens de kaart blijkt het een gelukstreffer te zijn dat ik positieve ervaringen heb met de dekking. Met de directe omgeving van mijn postcodegebied is het slecht gesteld. Het universiteitsterrein in Utrecht, waar tevens enkele ziekenhuizen en de Hogeschool zijn gevestigd, is een plek om te mijden als je online wilt zijn. Had ik dat maar eerder geweten, nooit iets van gemerkt. De aanbieder die op dit terrein het best is vertegenwoordigd, blijkt hier, volgens de kaart, de slechtste dekking te hebben.

Als er in mijn postcodegebied al dekkingsproblemen zijn, dan ligt dat niet aan de hoeveelheid masten. In en om het gebied staan 5 masten voor GSM en 5 voor UMTS.

Bron: Consumentenbond, BTG
Publicatiedatum: 12-7-2011

BEREC/RSPG rapporteren over delen van infrastructuur en spectrum

BEREC en RSPG (Radio Spectrum Policy Group) hebben een rapport samengesteld over het delen van infrastructuur en frequentieruimte in mobiele/draadloze netwerken. Het door de EC voorgestelde delen van netwerken met aanbieders van mobiele diensten uit andere EU lidstaten kan daaraan, gezien de publicatiedatum van deze rapportage, niet vreemd zijn.

Het delen van mobiele netwerken is niet nieuw en komt in verschillende soorten langs. Passief infrastructuur delen (b.v. masten, energie), actief infrastructuur delen (b.v. netwerkapparatuur, basisstations, radionetwerk-controllers), spectrum delen of een combinatie hiervan. Eerder is al eens uitgerekend wat dat aanbieders oplevert. Volledig een netwerk delen tussen twee partijen zou een theoretische besparing met zich meebrengen van 40% op de netwerkkosten van een aanbieder.

Voor BEREC/RSPG is het van belang om te weten welke invloed dit netwerk delen kan hebben op de mate van concurrentie. Duidelijk is dat het dan met infrastructuurconcurrentie is gedaan. Om aan de goede kant van de streep te zitten concludeert BEREC/RSPG dat het met de mate van concurrentie twee kanten kan opgaan. In Nederland kennen wij bijvoorbeeld een (deels) gedeelde constructie voor het delen van onderdelen van een UMTS-netwerk. In de mobiele licentie van de betrokken aanbieders worden daaraan beperkingen gesteld.

BEREC/RSPG hebben een veilige oplossing bedacht voor mogelijke beperking van concurrentie, de lokale toezichthouders moeten de vraag van het delen maar per situatie beoordelen.

Bron: BEREC
Publicatiedatum: 8-7-2011

GSMA in tegenaanval tegen EC data roaming voorstel

Naar het oordeel van de GSM Association, de vereniging van de gezamenlijke aanbieders van mobiele diensten, werkt de Europese Commissie met gedateerde tariefinformatie over data-roaming. De informatie van de commissie is inderdaad gedateerd. Dat de GSMA in dit verband van zich laat horen is geen verrassing, maar de kans lijkt ons klein dat de EC het wil horen.

De GSMA laat weten een ‘Data roaming price basket index’ te hebben samengesteld. Deze index volgt de actuele prijsbewegingen van data-roaming in de markt. Uit de eerste index blijkt dat voor 5, 10 en 50 MB verbruik het gemiddelde, gepubliceerde postpaid-tarief in de EU nu tussen 0,67 en 1,16 euro ligt (per MB). Met 1 MB doe je overigens niet veel, dat is 10 mailtjes zonder bijlage of, hooguit, 5 minuten web browsing. De GSMA ziet dat 100MB data roaming voor 0,42 euro per MB over de toonbank gaat.

Bron: GSMA

Neelie Kroes maakt EU-roaming-tariefvoorstel bekend

Na jaren van geleidelijke afbouw van de roaming-tarieven in de EU komt de EC nu tot de conclusie dat het gewenste doel, concurrentie, niet is bereikt. De EC doet voorkomen dat men nu daadkrachtig gaat optreden. In de praktijk blijft het doormodderen op de ingeslagen weg, door de EC omschreven als 'a fundamentally new approach'. Waarschijnlijk heeft dit laatste betrekking op de voorgestelde netwerktoegang voor aanbieders uit andere lidstaten ten behoeve van roaming diensten, van roaming is dan overigens geen sprake meer.

Er is één lichtpuntje in het EC voorstel, in 2015 zou het EU roamingtarief in de buurt moeten komen van het nationale tarief in het land van herkomst van de simkaart.

Wat uiteindelijk van het EC-voorstel overblijft, is nog even afwachten.

Bron: EC

EC rapporteert over concurrentie in de markt voor roaming

In opdracht van de EC heeft WIK consult weer een rapportage samengesteld over concurrentie in de EU roaming-markt.
In de kern is WIK door de EC op pad gestuurd met de vraag of de, volgend jaar aflopende, EU roaming-regulering moet worden voortgezet en zo ja, op welke wijze.

WIK rapporteert in de lijn van denken van de opdrachtgever, de regulering moet worden voortgezet. Daarmee komt er vanaf 2012 een nieuwe periode van geleidelijke afbouw van roaming-tarieven. Hoe die regulering er uit moet gaan zien laat de rapportage in het midden.

Zo nu en dan kunnen we merken dat onze reacties op EU consultaties in Brussel worden gelezen, in deze rapportage vinden we een deel van onze reactie terug. Meest belangrijk daarin is onze suggestie de roaming-tarieven te koppelen aan de nationale tarieven in het land van herkomst van de simkaart.

Bron: EC

Publicatiedatum: 5-7-2011

OPTA publiceert voorlopige bevindingen over DPI

OPTA doet onderzoek naar de inzet van DPI. Bij dit onderzoek zijn KPN, Vodafone, T-Mobile en Tele2 betrokken. Andere aanbieders zijn buiten beschouwing gelaten, waarmee er eigenlijk al direct een punt achter gezet kan. DPI, of soortgelijke techniek, wordt immers overal in netwerken gebruikt.

OPTA publiceert vandaag haar voorlopige bevindingen. Morgen kan het dus anders zijn. Deze bevindingen gaan naar het CBP, dat volgens goed gebruik eigen onderzoek doet. OPTA betrekt de onderzoeksresultaten van het CBP in het vervolg van haar eigen onderzoek.

Bron: OPTA

EU-roaming tarieven per 1 juli 2011

Per vandaag gelden er nieuwe, maximum EU-roaming tarieven. Vanuit een EU-lidstaat of een land dat de EU-tarieven hanteert (in euro):

Bellen: 0,35
Gebeld worden: 0,11
SMS sturen: 0,11
SMS ontvangen: 0,00

Het wholesale data-roaming-tarief bedraagt 0,80 euro per MB.

De KPN spraak-roaming tarieven per 1 juli 2011:

Bellen vanuit een EU land 0,35 (tot 1 juli a.s. 0,39),
Gebeld worden in een EU land 0,11 (tot 1 juli a.s. 0,15),
Sms blijft ongewijzigd 0,11.

De tarieven van de KPN internationale (spraak)module en de module KPN OpReis blijven ongewijzigd.

Publicatiedatum: 1-7-2011

ENISA presentatie over beveiliging en identiteit in de Cloud

ENISA heeft een prima presentatie verzorgd over beveiligingsaspecten en het beheer van gebruikersinformatie in een cloud-omgeving. De informatie in deze presentatie kan niet nieuw zijn voor leden die bekend zijn met ENISA’s publicaties over de cloud. Voordeel van de presentatie is dat het deze keer niet een boekwerk betreft, maar de informatie licht verteerbaar is weergegeven.

Bron: ENISA