Auteur: BTG redactie

Toezichthouder deelt tips om privacyrisico’s van smart cities te beperken

De Autoriteit Persoonsgegevens deelt tips met gemeenten om de privacyrisico's verbonden aan smart cities te beperken. De tips zijn opgesteld op basis van de eerste resultaten van een onderzoek van de toezichthouder naar smart cities.

Het onderzoek richt zich specifiek op de verwerking van persoonsgegevens in de openbare ruimte met behulp van sensoren en andere technologie. De toezichthouder brengt in kaart hoe gemeenten hierbij omgaan met de privacy van inwoners en bezoekers. Het onderzoek is in het najaar van 2019 van start gegaan.

Op basis van de eerste resultaten deelt de Autoriteit Persoonsgegevens de volgende tips:

  • Let op de kwaliteit van uw DPIA. Geef duidelijk aan welke gegevens in de praktijk worden verwerkt, bijvoorbeeld met sensoren en camera's.
  • Hou de DPIA actueel en bekijkt periodiek of verwerkingen nog hetzelfde zijn. Bij wijzigingen moet de DPIA wellicht opnieuw worden bekeken.
  • Hou rekening met een doorlooptijd van 14 weken voor een eventuele voorafgaande raadpleging door de Autoriteit Persoonsgegevens. Begin daarom op tijd met het in kaart brengen van de risico's.
  • Betrek burgers bij de ontwikkeling van smart city-toepassingen en vraag hen vooraf aan de start van een project om hun mening.

Meer informatie is hier te vinden.

Verschuiving van edge-gebaseerde naar cloud-gebaseerde AI-chips

De vraag naar edge-gebaseerde chipsets voor kunstmatige intelligentie (AI) overstijgt in 2025 naar verwachting voor het eerst de vraag naar cloud-gebaseerde AI-chipsets. Onder meer een toenemende focus op lage latentie en privacy in combinatie met de beschikbaarheid van goedkope en energie-efficiënte AI-chipsets drijft de vraag op.

Dit meldt ABI Research. Het marktonderzoeksbureau verwacht dat de markt voor edge-gebaseerde AI-chipsets in 2025 12,2 miljard dollar waard in. De markt haalt hiermee die voor cloud-gebaseerde AI-chipsets in, die in 2025 naar verwachting zo'n 11,9 miljard dollar waard is.

Verschuiving richting gateways, devices en sensoren
Het onderzoeksbureau noemt de cloud op dit moment het 'centrum van AI'. Zo vindt veel AI-training en gevolgtrekking plaats in public of private clouds. De centralisering van deze workloads in de cloud biedt onder meer voordelen op het gebied van flexibiliteit en schaalbaarheid. Tegelijkertijd is echter een verschuiving gaande, gedreven door meer aandacht voor privacy, cybersecurity en lage latenties. AI-training wordt daarom steeds vaker uitgevoerd op gateways, devices en sensoren.

"Naarmate bedrijven AI-oplossingen zoeken op het gebied van beeld- en objectherkenning, autonome verwerking van materialen, predictief onderhoud en human-machine interface voor eindapparatuur moeten zij zorgen over dataprivacy, energie-efficiëntie, lage latenties en sterke on-device prestaties elimineren", licht Lian Jye Su, Principal Analyst bij ABI Research, toe. "Edge AI is het antwoord hierop. Dankzij de integratie van een AI-chipset ontworpen voor snelle gevolgtrekking en gekwantificeerde gefedereerde of collaboratieve leermodellen maakt edge AI taakautomatisering en augmentatie op apparaat- en sensorniveau in verschillende sectoren mogelijk. Dit zorgt dat de markt groeit en in 2015 de markt voor cloud-gebaseerde AI-chipsets inhaalt."

Productaanbod diversifiëren
Chipfabrikanten profiteren van deze verschuiving door een divers productaanbod op de markt te brengen in plaats van zich op een specifieke nichemarkt te richten. ABI Research noemt Intel als voorbeeld. Dit bedrijf zag zijn dochter in ADAS (Advanced Driver Assistant) chipsets Mobileye in 2019 sterk groeien en NVIDIA van de troon stootte als de leidende leverancier van edge-gebaseerde AI. Naar verwachting blijft de vraag naar de cloud-gebaseerde AI-chipsets van Intel groot, terwijl het onderzoeksbureau verwacht dat ook de vraag naar zijn Mobileye-, Movidius- en FPGA (field-programmable gate array)-producten hoog blijft.

De consumentenmarkt is op verschillende vlakken verstoord door het COVID-19 virus. Denk hierbij aan de vraag naar slimme apparaten, waarbij met name de vraag naar smartphones, smart home-producten en wearables is gedaald. Ook zijn implementaties van AI-chips in onder meer de industrie, retail en andere markten uitgesteld of op pauze gezet.

Opleving in 2022
"ABI Research verwacht desondanks dat de markt in 2022 een opleving doormaakt. Het is belangrijk op te merken dat de impact op de leveranciersketen van chipsets minimaal is geweest aangezien fabrieken in Singapore en Taiwan gedurende de uitbraak operationeel bleven", zegt Su. De impact op de productroadmaps van vendoren van connectiviteitstechnologieën zoals 5G, wifi 6 en autonome oplossingen zoals autonome voertuigen is daardoor minimaal.

EU en VS in gesprek over vernieuwde versie Privacy Shield

Roamingtarieven

De Europese Commissie en het Amerikaanse ministerie van Handel zijn in gesprek over een vernieuwde versie van de Privacy Shield. Deze privacyovereenkomst is een maand geleden door het Hof van Justitie van de Europese Unie ongeldig verklaard aangezien deze in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Zowel grensoverschrijdende dataoverdracht als databescherming zijn volgens beide partijen van vitaal belang voor de inwoners en economie van de Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS). "We delen onze inzet op privacy en het naleven van de wet, en het versterken van onze economische banden. We werken al decennia met elkaar samen op deze vlakken", schrijven de commissie en het Amerikaanse ministerie in een gezamenlijk persbericht.

Nieuwe overeenkomst of aanpassing?
In de gesprekken evalueren de Europese Commissie en het Amerikaanse ministerie mogelijkheden voor 'een verbeterde variant van de Privacy Shield'. Wat dit in de praktijk betekent is niet duidelijk. Zo kan het gaat om een geheel nieuwe overeenkomst die de Privacy Shield vervangt. Het kan echter ook gaan om een aanpassing van de bestaande Privacy Shield.

"De Privacy Shield vormde sinds augustus 2016 de juridische basis voor overdracht van gegevens van Europeanen naar de Verenigde Staten (VS). Doordat de privacyovereenkomst eerder ongeldig is verklaard door het Hof van Justitie van de Europese Unie, ontbreekt momenteel deze juridische basis. BTG is dan ook blij dat de Europese Commissie en het Amerikaanse ministerie van Handel in gesprek zijn om hiervoor een oplossing te vinden. Grensoverschrijdende dataoverdracht is niet alleen van vitaal belang voor leden van BTG, maar voor een breed scala aan Nederlandse en Europese bedrijven", zegt Petra Claessen, directeur BTG/TGG in een reactie.

Vraag naar Infrastructure as a Service groeit

Cloud-Computing

De wereldwijde markt voor Infrastructure as a Service (IaaS) is in 2019 gegroeid tot 44,5 miljard dollar. Dit is 37,3% meer dan de 32,4 miljard dollar die de markt in 2018 waard was. Amazon blijft marktleider, gevolgd door Microsoft, Alibaba, Google en Tencent.

Dit blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Gartner. "De cloud onderstreept de verschuiving naar digitale business, wat bovenaan de agenda van CIO's blijft staan", zegt Sid Nag, research vice president bij Gartner. "Het maakt technologieën zoals de edge, AI, machine learning en 5G mogelijk. Al deze technologieën vereisen onder de streep een schaalbare, flexibele en hoge capaciteit infrastructuurplatform zoals public cloud IaaS, wat de reden is dat deze markt zo'n sterke groei doormaakt."

Driekwart van IaaS provider noteert groei
De top vijf IaaS providers hadden in 2019 gezamenlijk 80% van de markt in handen. Dit is meer dan in 2018, toen de top vijf goed was voor 77% van de markt. Driekwart van alle IaaS providers is in 2018 gegroeid.

Amazon blijft marktleider met een geschatte omzet van 20 miljard dollar in 2019. Het bedrijf heeft 45% van de markt in handen. Het bedrijf bouwt voort op zijn positie in 2018, toen het eveneens marktleider was. Microsoft staat op de tweede plek op de ranglijst met een jaarlijkse omzet van 8 miljard dollar uit IaaS. Bijna de helft hiervan is afkomstig uit Noord-Amerika. Het bedrijf zag zijn omzet met 57,8% groeien, wat Gartner toeschrijft aan het grote salesbereik van Microsoft en het bundelen van Azure met andere producten en diensten.

Alibaba is marktleider in China en staat wereldwijd op de derde positie. Het bedrijf realiseerde wereldwijd een omzet van ruim 4 miljard dollar uit public cloud IaaS. Dit is 62,4% meer dan de 2,5 miljard dollar omzet die het bedrijf in 2018 in dit segment realiseerde. Tencent laat met 101,5% de grootste groei zien en haalde 1,9 miljard dollar omzet uiet IaaS. Het bedrijf is de op één na grootste speler in public cloud IaaS in China. Google volgt op de vijfde plek met 2,4 miljard dollar omzet uit public cloud IaaS. Dit is 80,1% meer dan in 2018.

Verschuiving in het cloudland
"De digitale transformatie zorgt voor een toenemende vraag naar cloudinfrastructuur. Zo zetten bedrijven in op kunstmatige intelligentie, machine learning, 5G en edge computing. Dergelijke ontwikkelingen vragen om de juiste infrastructuur, waarbij bedrijven steeds vaker kiezen voor Infrastructure as a Service (IaaS). De wereldwijde IaaS markt is in 2019 dan ook aanzienlijk gegroeid. BTG verwacht dat deze groei ook de komende jaren doorzet", zegt Petra Claessen, directeur BTG/TGG.

BTG is gereed voor de tweede helft van 2020, wat kunt u verwachten?

BTG is gereed om ook in de tweede helft van 2020 diverse activiteiten zoals fysieke bijeenkomsten en webinars op te pakken. Samen met haar leden en partners gaat BTG in op de actualiteit m.b.t ICT/Telecom. Evident dat we de thema’s samen met onze Expert groepen initiëren, dit in samenspraak met de samenwerkende partners en overheid. Ook hierbij geldt weer; BTG handelt vanuit de triple helix gedachte om marktimperfecties op te lossen. Een vooruitblik op het komende half jaar.

Smart Society
De BTG Expertgroep Smart Society waarbinnen Smart Cities een belangrijk onderdeel is, gaf voor de zomer de aftrap van een reeks BTG Knowledge Cafés (Webinars). Deze reeks vormt een virtuele roadshow waarbij diverse thema’s die te maken met een Smart Society/Smart City centraal staan. Onderwerpen als crowd management, business cases, big data en private network staan op de agenda. In samenwerking met iPoort en Techpoort organiseert BTG een groot event op 28 oktober waarin al deze onderwerpen samenkomen.

Delft on IoT Fieldlab
BTG is een van de Partners in het Delft on IoT Fieldlab (Do IoT Fieldlab). Dit fieldlab stimuleert onderzoek naar innovatie op het gebied van Internet of Things- en 5G-toepassingen. Het fieldlab biedt onderzoekers, bedrijven, start-ups en studenten toegang tot de benodigde en beoogde infrastructuur. Op deze infrastructuur kunnen zij IoT-toepassingen ontwikkelen en testen op basis van de laatste draadloze communicatietechnologie, zoals 5G. Het fieldlab versnelt hiermee innovatie in onder meer mobiliteit, logistiek, zorg, de agrarische sector en de veiligheidssector in Nederland. BTG heeft hierin een cruciale rol voor het verspreiden van de boodschap en om partijen onderling aan elkaar te verbinden. Vanuit onze achterban werken we samen met bedrijven en organisaties die de oplossingen kunnen bieden. Ook hierbij geldt weer “verbinding leidt tot groei”.

BTG/TGG organiseert op 10 september samen met de TU Delft en diverse partners een webinar over het Do IoT Fieldlab en de mogelijkheden op het gebied van zowel IoT als 5G. Meer informatie over het webinar is hier beschikbaar. Ook kunt u zich via deze webpagina aanmelden voor het webinar.

Publieke telecom, openbare orde en veiligheid, wifi en OV
In samenwerking met de Expertgroep Indoordekking organiseert BTG binnenkort een bijeenkomst over actuele en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van publieke telecom, openbare orde en veiligheid, wifi en het openbaar vervoer. Denk hierbij aan de komst van 5G in de lage en hoge banden, de uitfasering van 2G- en 3G-netwerken, de ontwikkeling van 6G en de mogelijke uitfasering van 4G.

Andere voorbeelden zijn de vervanging van het C2000-netwerk voor hulpdiensten en de start van Wifi 6 en Wifi 7. Wat betreft het openbaar vervoer gaat het onder meer over de vervanging van het GSM-Rail netwerk, dat primair wordt gebruikt voor communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. Ook staat de vervanging van systemen van gemeentelijke en regionale vervoersbedrijven de komende jaren op de planning.

‘Sector is volop in beweging’
"De ICT/Telecom sector is volop in beweging. Zo staan diverse ontwikkelingen rondom 5G, IoT, Smart Society, Cybersecurity en nieuwe wifi-technologieën op stapel. Samen met onze Expertgroepen brengen wij onze directe achterban, maar ook andere geïnteresseerden in ICT/telecom permanent op de hoogte van deze nieuwe ontwikkelingen”, zegt Eric Reij, Voorzitter van BTG.

Petra Claessen, CEO BTG/TGG, voegt toe: "BTG staat voor het delen van kennis en best practices, het halen en brengen ervan is voor leden en partners van essentieel belang. Dit om tijdig in te kunnen spelen, te innoveren en om hun positie in de markt te behouden. Door organisatie van onze bijeenkomsten (fysiek of digitaal) spelen we in op de behoefte aan het verkrijgen van informatie en het kunnen netwerken onderling. We onderkennen het belang van onze leden, aangevuld met de knowhow van onze partners en in samenspraak met de overheid behartigen wij de belangen van onze leden.”

“Naast deze activiteiten rolt BTG samen met haar dochterorganisatie TGG (Service organisatie op het gebied van ICT/Telecom) een programma uit ten behoeve van de leden. TGG werkt vraag gestuurd om samen met onze partners oplossingen te brengen. Het eerste halfjaar heeft in het teken gestaan van het scheppen van een stevige basis om het komende halfjaar flink in te zetten op service verlening. Overigens bestaat BTG 34 jaar en TGG 24 jaar en beiden bogen op een grote staat van dienst,” aldus Claessen.

Ons credo is dan ook; sluit aan bij dé branchevereniging voor ICT/Telecom in NL, u bent van harte welkom! Alle informatie over onze activiteiten is te vinden op www.btg.org.

Nog een prettige nazomer en graag tot ziens op onze activiteiten.
Take care & stay safe all of you.

Hartelijke groet,
Eric Reij, Voorzitter BTG
Petra Claessen, CEO BTG/TGG

De Open Source Security Foundation verbetert beveiliging open source software

Een reeks techbedrijven richt de Open Source Security Foundation (OpenSSF) op. De oprichters zijn GitHub, Google, IBM, JP Morgan Chase, Microsoft, NCC Group, Okta en OWASP en Red Hat.

Open source software wordt door veel bedrijven gebruikt. In veel gevallen maakt de software een essentieel onderdeel uit van de leveranciersketen. Ook open source software kan echter kwetsbaarheden bevatten, die door cybercriminelen kunnen worden uitgebuit. Zo kunnen zij via deze kwetsbaarheden onder meer kritieke diensten en infrastructuur aanvallen. Denk hierbij aan utiliteitsbedrijven, medische apparaten, transportsystemen en -bedrijven, overheidssystemen, traditionele software, clouddiensten, hardware en IoT-systemen.

Open source veiliger maken
OpenSSF is opgericht om open source software veiliger te maken. De stichting brengt het werk van de initiated Core Infrastructure Initiative (CII) van de Linux Foundation, de Open Source Security Coalition (OSSC) van GitHub en andere open source security-initiatieven samen.

“Doordat open source componenten steeds vaker verwerkt zitten in uiteenlopende IT-systemen is een adequate beveiliging van deze componenten van cruciaal belang. Zo kan een kwetsbaarheid in een open source component ook IT-systemen die dit component gebruiken kwetsbaar maken. BTG moedigt een initiatief als de Open Source Security Foundation dan ook aan”, zegt Petra Claessen, directeur BTG/TGG, in een toelichting.

Meer informatie over het initiatief is hier beschikbaar.

Vraag naar public Cloud IaaS en PaaS diensten stijgt sterk

Nieuwe gegevens van Synergy Research Group tonen aan dat de uitgaven voor het tweede kwartaal van cloud infrastructuur services de mijlpaal van 30 miljard dollar hebben overschreden. Het gaat om een stijging van 7,5 miljard dollar ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019. Dit zet de trend van steeds grotere stijgingen in clouduitgaven voort.

De uitgaven voor het tweede kwartaal van 2019 stegen met 6,5 miljard dollar ten opzichte van het tweede kwartaal van 2018, die op hun beurt met 5,5 miljard dollar stegen ten opzichte van het tweede kwartaal van 2017. Het marktaandeel van Amazon is met ongeveer 33% gelijk gebleven, terwijl Microsoft voor het derde opeenvolgende kwartaal 18% van de markt in handen heeft. Google zag zijn marktaandeel stijgen tot 9%.

In totaal vertegenwoordigen Chinese cloudproviders nu meer dan 12% van de wereldwijde markt, geleid door Alibaba, Tencent en Baidu. De top acht cloudproviders vertegenwoordigen nu 77% van de wereldwijde markt. Ze worden gevolgd door een lange staart van kleine providers of grote bedrijven met een kleine positie in de cloudmarkt.

30,5 miljard dollar omzet uit cloudinfrastructuur
De meeste grote cloudproviders hebben hun financiële cijfers voor het tweede kwartaal inmiddels vrijgegeven. Synergy schat op basis hiervan dat de kwartaalomzet uit cloudinfrastructuur-services (inclusief IaaS, PaaS en gehoste private cloud services) bijna 30,5 miljard dollar bedroeg, met een achterblijvende omzet van twaalf maanden tot 111 miljard dollar.

Public IaaS- en PaaS-diensten vertegenwoordigen het grootste deel van de markt. Het segment groeide in het tweede kwartaal met 34%. De dominantie van de top vijf providers is nog sterker in de public cloud, waar ze bijna 80% van de markt beheersen. Geografisch blijft de cloudmarkt sterk groeien in alle regio's van de wereld.

Op koers voor 30% groei in 2020
“Wat de marktcijfers voor de cloud betreft, is het bijna alsof er wereldwijd geen pandemie van COVID-19 woedt. Naarmate bedrijven zich moeilijk aanpassen aan nieuwe normen, worden de voordelen van public cloud groter”, aldus John Dinsdale, Chief Analyst bij Synergy Research Group. “Het procentuele groeipercentage daalt, zoals het moet wanneer een markt enorme schaal bereikt, maar de incrementele groei in absolute dollars blijft echt indrukwekkend. De markt blijft op koers om in 2020 met ruim 30% te groeien.”

“Terwijl veel bedrijven door de COVID-19 pandemie en daaruit voortkomende maatregelen met tegenvallende cijfers worden geconfronteerd, presteert de cloudmarkt juist opvallend goed. De cijfers laten zien hoe bedrijven op de cloud vertrouwen om de impact van het grootschalige thuiswerken op hun bedrijfsvoering te minimaliseren. Zo helpt de cloud werknemers vanuit huis te werken door hen toegang te geven tot de gegevens, tools en middelen die zij nodig hebben”, zegt Petra Claessen, directeur BTG/TGG.

Juniper Networks lanceert WAN Assurance en Conversational Interface voor Marvis

Juniper Networks kondigt de vierde generatie van de AI-driven Enterprise aan. De nieuwe generatie breidt de inzet van artificial intelligence uit van het LAN en WLAN naar het WAN. De oplossing ondersteunt hiermee de integrale optimalisatie van de gebruikservaring en proactieve probleemoplossing met behulp van Mist AI. Marvis, de virtuele netwerkassistent van Juniper die wordt ondersteund door Mist AI, krijgt een nieuwe AIOps conversational interface. Daarmee verschuift de focus van IT-teams van dashboards en rapporten naar real-time interacties met drill down-mogelijkheden en proactieve aanbevelingen.

Met de vierde generatie van de AI-driven Enterprise voegt Juniper Mist de nieuwe WAN-dienst toe aan haar bestaande Mist cloud service platform. Klanten krijgen zo toegang tot uitgebreidere automatisering en inzichten in hun organisatie en respectievelijke filiaallocaties. Hiermee kunnen ze door AI aangestuurde servicelevel-verwachtingen te hanteren, netwerkgebeurtenissen met elkaar in verband brengen voor een snelle oplossing van storingen, onregelmatigheden detecteren en proactieve ondersteuning bieden.

Juniper Mist WAN Assurance
Juniper Mist WAN Assurance maakt gebruik van AI om inzichten in WAN’s en filiaalomgevingen naar de Secure SD-WAN-oplossing van Juniper te brengen. Daarmee verschuift de focus van het netwerk- en applicatiegedrag naar de gebruikservaring. Deze clouddienst:

  • Stuurt belangrijke telemetriegegevens van firewalls en services gateways uit de Juniper SRX-reeks naar de Mist AI-engine in de cloud, zodat organisaties de gebruikservaring kunnen optimaliseren op basis van aanpasbare servicelevels voor het WAN;
  • Werkt samen met Marvis om gebeurtenissen binnen het LAN, WLAN en WAN met elkaar in verband te brengen om storingen binnen alle domeinen en de oorzaak daarvan snel te identificeren en verhelpen;
  • Maakt het mogelijk om proactieve maatregelen te treffen als de geautomatiseerde workflows onregelmatigheden detecteren; dit draagt tot de visie van Juniper voor volledig zelfsturende netwerken.

Conversational interface voor Marvis
De conversational interface voor Marvis vergroot de mogelijkheden van de virtuele netwerkassistent van Juniper Mist. IT-medewerkers kunnen in realtime antwoorden krijgen op gesproken vragen in natuurlijke taal zoals “Wat was er gisteren mis met de Zoom-sessie van Peter?” Deze interactieve assistent voor het verwerven van inzichten en oplossen van problemen in het netwerk heeft volgende functies:

  • Achterhaalt de bedoeling achter aan het systeem gestelde vragen en beantwoordt met resultaten op basis van informatie aangeleverd door een omvangrijke knowledge base; gebruikers kunnen met interactieve query’s inzoomen op problemen op basis van de door Marvis aanbevolen vervolgstappen;
  • Biedt gebruikers de mogelijkheid om terug te koppelen of Marvis de juiste vraag heeft beantwoord of de werkelijke oorzaak van problemen heeft achterhaald, zodat de virtuele assistent kan blijven leren;
  • Is ontwikkeld op basis van open API’s, om klanten in staat stellen te integreren met IT-systemen en het netwerk te automatiseren met AIOps.

Deze twee nieuwe oplossingen helpen IT-beheerders op flexibeler wijze problemen rond het netwerk, applicaties en gebruikers op te lossen. Als het een thuiswerker bijvoorbeeld niet lukt om deel te nemen aan een videovergadering, kan de oplossing van Juniper snel vaststellen of het probleem te wijten is aan de client, de applicatie, het draadloze netwerk en/of het WAN (bijvoorbeeld de internetverbinding). Vervolgens kunnen herstelmaatregelen worden aangereikt en/of automatisch worden toegepast om het probleem in real time op te lossen. Juniper geeft aan dat problemen vaak kunnen worden verholpen voordat gebruikers van het probleem op de hoogte zijn.

Canalys: Wereldwijde smartphonemarkt krimpt met 14% in Q2 2020

mobiel abonnement

De wereldwijde smartphonemarkt is in het tweede kwartaal van 2020 met 14% gekrompen. Apple noteert als enige bedrijf groei. Het bedrijf verscheepte wereldwijd 45,1 miljoen iPhones, een groei van 25% in vergelijking met het voorgaande jaar.

De smartphonemarkt krimpt wereldwijd tot 285 miljoen stuks. Het gaat om het tweede opeenvolgende kwartaal met krimp, veroorzaakt door de COVID-19-pandemie. Huawei haalt Samsung in wat betreft marktaandeel en is nu marktleider.

Huawei verscheepte 55,8 miljoen eenheden in het tweede kwartaal van 2020, ten opzichte van 53,7 miljoen door Samsung. Apple is de op twee na grootste spelers met 45,1 miljoen verscheepte units. Xiaomi staat op de vierde plek met 28,8 miljoen eenheden, een daling van 10%. Oppo wint de vijfde plaats terug van Vivo met 25,8 miljoen verscheepte eenheden. Oppo ziet het aantal verscheepte units met 16% teruglopen.

Apple overtreft verwachtingen
"Apple overtreft de verwachtingen in het tweede kwartaal. De nieuwe iPhone SE was cruciaal in het kwartaal en vertegenwoordigde ongeveer 28% van het wereldwijde volume, terwijl de iPhone 11 met bijna 40% een sterke bestseller bleef. iPhone SE blijft cruciaal om het volume dit jaar te vergroten, te midden van vertragingen bij de volgende vlaggenschipversie van Apple”, aldus Canalys-analist, Vincent Thielke. “In China behaalde het blockbuster-resultaten, met een groei van 35% tot 7,7 miljoen stuks. Het is ongebruikelijk dat Apple's Q2-zendingen opeenvolgend toenemen. Naast de nieuwe iPhone SE toont Apple ook zijn vaardigheden in het aantrekken van nieuwe gebruikers. Het bedrijf paste zich snel aan de pandemie aan en vergrootte zijn inzet op digitale klantervaring aangezien lockdown-maatregelen meer klanten naar online kanalen leidden.”

China is de grootste smartphonemarkt ter wereld. De Chinese markt kromp met 7% in het tweede kwartaal van 2020. De economie wint echter weer aan kracht nu het virus onder controle is gebracht in het Aziatische land. Huawei was de duidelijke marktleider in China met een marktaandeel van 44%. De VS zijn de op één na grootste markt. Marktleider Apple laat op de Amerikaanse markt in het tweede kwartaal een dubbelcijferige groei zien. India, de op twee na grootste markt ter wereld, krimpt met 48% tot 17,3 miljoen eenheden door strenge lockdown-maatregelen.

‘Snel aanpassen’
"Smartphonebedrijven moeten zich snel aanpassen aan de 'nieuwe norm' van de pandemie", zegt senior analist Ben Stanton. “Nu lockdowns worden versoepeld is het heropenen van offline winkels in veel landen weer toegestaan. Het aantal bezoekers bleef echter laag. In de toekomst moeten leveranciers in staat zijn op korte termijn van kanaal te veranderen om zich aan te passen aan nieuwe golven van uitbraken. Daarnaast hangt er ook geopolitieke onzekerheid over de wereldwijde smartphonemarkt. Landen raken gepolariseerd tussen de belangen van de VS en China. In India krijgen ​​Chinese bedrijven bijvoorbeeld nu te maken met een golf van negatief sentiment. Leveranciers van smartphones moeten actie ondernemen en velen stellen financiering beschikbaar voor het marketen van hun merk en benadrukken van hun positieve impact op een lokale regio.”

"Tot dusver is de koopkracht van consumenten op de belangrijkste markten relatief stabiel gebleven", vervolgt Stanton. “Regeringen hebben uitzonderlijke stimuleringsinitiatieven ondernomen om hun economie te ondersteunen. De echte test komt echter de komende maanden, aangezien stimuleringen worden afgebouwd en verlofregelingen worden ingetrokken.”

Gartner: COVID-19 zorgt voor slimmere kantoorruimtes

Een toename van het aantal op afstand werkende werknemers en onderbenutting van bestaande kantoorruimtes als gevolg van de COVID-19-pandemie zal in de toekomst leiden tot behoefte aan slimme, met wellness uitgeruste kantoorruimtes, aldus onderzoeksbureau Gartner.

"Vanwege COVID-19 blijven veel kantoren leeg of onderbenut, omdat werknemers ervoor kiezen om op afstand te werken", zegt Gavin Tay, vice-president onderzoek bij Gartner. “Maar zodra die tijd voorbij is, zullen werknemers die van plan zijn terug te keren naar kantoor grotere zorgen hebben over persoonlijke gezondheid en veiligheid. Kantoren die zijn omgetoverd tot slimme, met wellness uitgeruste ruimtes zorgen ervoor dat werknemers zich veiliger voelen.”

IWMS (Integrated workplace management system, red.) en resource scheduling-applicaties (RSA's) die gebruikmaken van kunstmatige intelligentie (AI) en Internet of Things (IoT), inclusief bewegingssensoren en beacons, kunnen werknemers eraan herinneren zich te houden aan de regels voor 'social distancing', zegt Gartner. Hun advies: blijf doorgaan met het traceren van contacten en promoot het gebruik van virtuele persoonlijke assistenten (VPA's) en wellnesscoaches.

Organisaties moeten niet alleen het bestaande hygiënebeleid uitbreiden met warmtebeeldsystemen, maar ook investeren in systemen die de luchtkwaliteit in realtime bewaken en werknemers op de hoogte houden. Daarnaast zijn eigenschappen die de mogelijkheid bieden om continu te desinfecteren en de luchtkwaliteit te verbeteren door lucht- en oppervlakteverontreinigingen zoals virussen, bacteriën, ziektekiemen, vluchtige organische stoffen, rook en andere allergenen te verminderen, belangrijk. Uiteindelijk zorgt schonere lucht voor een betere recycling van lucht, wat bijdraagt aan energiebesparende voordelen en de werkplek gezonder maakt.

Kansen voor ICT- en telecom
“Wij delen de visie van Gartner dat deze COVID-19-pandemie voor blijvende veranderingen op de werkvloer van veel bedrijven zal zorgen”, zegt Petra Claessen, CEO van BTG/TGG. “De trend richting smart office is niet nieuw, maar wordt door de omstandigheden versneld. Dat biedt kansen voor allerlei partijen in de ICT- en telecomsector, van leveranciers tot service providers. Met BTG/TGG volgen wij ontwikkelingen rond onder meer cloud, 5G, Internet of Things en kunstmatige intelligentie van dichtbij. We helpen onze leden om de kansen die er liggen maximaal te benutten.”