Auteur: BTG redactie

Tien data- en analytics-trends die helpen bij het herstel na de COVID-19 crisis

COVID-19 brengt ongekende marktverschuivingen met zich mee. Om in deze tijd te innoveren staan data en analytics leiders voor de uitdagingen steeds sneller en op grotere schaal analyses uit te voeren. Gartner brengt een tiental trends op het gebied van data en analytics in kaart die hierbij helpen.

1. Slimmere, snellere en meer verantwoordelijke AI
75% van de bedrijven zet tegen het eind van 2024 pilotprojecten in bij operationele projecten op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). Dit leidt tot vervijfvoudiging van infrastructuren voor streaming data en analytics.

AI-technieken als machine learning (ML), optimalisatie en natural language processing (NLP) leveren bijvoorbeeld belangrijke inzichten en voorspellingen op over het COVID-19 virus. Denk hierbij aan de verspreiding van het virus, de effectiviteit van maatregelen en de impact van deze maatregelen.

Slimmere AI-technieken zoals reinforcement learning en distributed learning zorgen voor een flexibeler en beter aanpasbaar systeem voor complexe situaties. Denk hierbij aan agent-gebaseerde systemen die complexe systemen modelleren en simuleren.

2. Afnemend gebruik van dashboards
Dynamische data stories met geautomatiseerde en consument-achtige ervaringen vervangen visuele en klikgebaseerde ervaringen. De gemiddelde tijd dat een gebruiker voorgebouwde dashboards gebruikt neemt hierdoor af. De verschuiving naar dynamische data stories die bijvoorbeeld augmented analytics of NLP inzetten zorgt dat de meest relevante inzichten op basis van context, functie en gebruik bij de juiste gebruiker wordt afgeleverd.

3. Intelligente beslissingen
Ruim 33% van de grote bedrijven zet in 2023 in op intelligente beslissingen, waaronder het modelleren van besluitvorming. Het nemen van intelligente beslissingen brengt verschillende disciplines bijeen, waaronder beslissingsmanagement en -support. Het levert een raamwerk dat data- en analytische leiders helpt beslissingsmodellen en -processen te ontwerpen, modelleren, toespitsen, uitvoeren, monitoren en finetunen op basis van bedrijfsresultaten en gedrag.

4. X analytics
Gartner omschrijft X analytics als een overkoepelende term. X staat voor de datavariabele voor een reeks verschillende gestructureerde en ongestructureerde content zoals tekst-, video- en audio-analyses.

AI speelde in de COVID-19 pandemie een cruciale rol, onder meer bij het onderzoeken duizenden onderzoeksrapporten, nieuwsbronnen, social media posts en medische data. Dit helpt medische- en gezondheidsexperts de verspreiding van het virus te voorspellen, capaciteit te plannen, nieuwe behandelingen te onderzoeken en risicogroepen te identificeren. X analyse in combinatie met AI en andere technieken zoals grafische analyses spelen een sleutelrol in het identificeren en voorspellen van toekomstige natuurrampen en andere crises, evenals de voorbereiding hierop.

5. Augmented data management
Augmented data management combineert ML- en AI-technieken voor het optimaliseren en verbeteren van de bedrijfsvoering. Het zet daarnaast metadata om voor gebruik in auditing, het herleiden van data en rapporteren van gegevens voor dynamische systemen.

Producten op het gebied van augmented data management kunnen grote datasets met operationele data onderzoeken, waaronder queries en prestatiegegevens. Het gebruik van bestaande gebruiks- en workloaddata stelt een augmented engine in staat de bedrijfsvoering te finetunen en zowel de configuratie, beveiliging als prestaties te optimaliseren.

6. De cloud is blijvend
Public clouddiensten zijn in 2022 essentieel voor 90% van de innovatie op het gebied van data en analytics. Naarmate data en analytics verhuist naar de cloud, staan data en analytics leiders voor de uitdaging de juiste diensten voor de juiste toepassingen te selecteren. Dit leidt tot een onnodige toename in goverance en integratie-overhead.

Bij data en analytics waren kosten voorheen het belangrijkste vraagstuk. Deze focus verhuist naar de wijze waarop data en analytics de benodigde prestaties kunnen leveren, meldt het onderzoeksbureau. Data- en analyticsleiders moeten workloads prioriteren die profiteren van de voordelen van de cloud en zich richten op kostenoptimalisatie indien zij naar de cloud migreren, adviseert Gartner.

7. De werelden van data en analytics overlappen
Data en analytics worden traditioneel gezien als duidelijk gescheiden vakgebieden en ook vanuit deze visie beheerd. Vendoren leveren end-to-end workflows ondersteund met augmented analytics, wat de lijn tussen de twee markten vervaagt.

De overlap tussen data en analytics zorgt voor een toenemende interactie en samenwerking tussen data- en analytische functies, terwijl deze voorheen gescheiden waren. Dit heeft niet alleen impact op de gebruikte technologieën, maar ook op de mensen en processen die hiervan gebruik maken. Zo maken niet alleen traditionele data- en analytics-experts hier gebruik van, maar bijvoorbeeld ook citizen developers en werknemers die informatie nodig hebben.

8. Datamarktplaatsen
35% van de grote bedrijven koopt of verkoopt in 2022 data via formele online datamarktplaatsen, ten opzichte van 25% dit jaar. Datamarktplaatsen leveren een platform waarop third-party data is geconsolideerd en maken data van derden tegen een lagere prijs beschikbaar.

9. Blockchain in data en analytics
Blockchain technologieën adresseren twee uitdagingen in data en analytics. Enerzijds kan blockchain de benodigde transacties uitvoeren, terwijl het anderzijds voor transparantie zorgt in complexe netwerken van gebruikers.

Gartner verwacht dat blockchain in toenemende mate wordt ingezet voor grootboek database management systemen (DBMS), wat een aantrekkelijkere methode biedt voor het analyseren van databronnen. De meeste toepassingen voor blockchain zijn in 2021 naar verwachting vervangen voor grootboek DBMS producten.

10. Relaties vormen de fundering voor de waarde van data en analytics
30% van de organisaties wereldwijd zet in 2023 graph database technologie in om snel context te leveren voor besluitvorming. Graph analytics is een reeks analytische technieken die het mogelijk maken relaties tussen relevante entiteiten in kaart te brengen, zoals organisaties, mensen en transacties. Het helpt data en analytics leiders onbekende relaties in data te identificeren die moeilijk vindbaar zijn met traditionele analytics.

Coronacrisis brengt groeikansen met zich mee voor MSP’s

Vóór de COVID-19-pandemie was de verwachting dat Managed Service Providers (MSP's) met 17% zouden groeien. Na de uitbraak van de pandemie verwacht 40% van de MSP's de groeiprognose met minstens 10% naar beneden bij te moeten stellen. Hoewel dit duidelijk maakt dat veel MSP's een horizontale groeilijn zien, zijn er nog steeds groeimogelijkheden in de markt.

Dit blijkt uit het jaarlijkse rapport van leverancier van cloud gebaseerde software- en technologieoplossingen Datto over de wereldwijde stand van zaken op het gebied van MSP. Het rapport is gebaseerd op een onderzoek onder meer dan 1.800 MSP's over de hele wereld. Het verslag onderstreept de voortdurende evolutie van de MSP-branche en identificeert groeifactoren voor MSP's in de huidige uitdagende tijden.

"Naast het identificeren van de specifieke gedragingen van snelgroeiende MSP's en de technologieën waar MSP's op vertrouwen, wilden we ook begrijpen hoe de prioriteiten van MSP's zijn verschoven als gevolg van de pandemie", aldus Rob Rae, Senior Vice President of Business Development van Datto. “Terwijl de economische onzekerheid voor MSP's verontrustend is, is het nog steeds een goede tijd om actief te zijn in deze branche. Bijna 40% van de MSP's rapporteerde jaarlijkse inkomsten van 2,5 miljoen dollar. Dit toont aan dat de markt gezond is en dat deze kansen biedt. MSP's blijven de hoeksteen van onze economie, aangezien zij kleine bedrijven bedienen tijdens de pandemie en ook daarna.”

Identificatie van groeifactoren voor MSP's
Nu IT een nóg grotere rol speelt voor miljoenen mkb'ers, zijn MSP's cruciale dienstverleners geworden voor deze evoluerende markt. Aangezien het mkb zijn IT steeds meer aan MSP's toevertrouwt, profiteren individuele MSP's van die groei. 22% van de MSP's gaf aan dat in de afgelopen drie jaar hun totale jaarlijkse inkomsten met maximaal 5% groeide. 24% van de MSP's meldde een groei van maximaal 10%.

De twee meest consistente drijfveren voor de groei van MSP's zijn het verhogen van het deel van de totale inkomsten uit Managed Services en het stellen van specifieke omzet- en groeidoelstellingen. Deze factoren ondersteunen de MSP's in de hedendaagse economie en markt. Gecombineerd correleren deze twee activiteiten met een MSP die zijn groeitempo verdubbelt. Sterker nog: voor elke 10% van de totale inkomsten uit Managed Services voegen MSP's 0,25 tot 0,75 extra procentpunt van jaarlijkse groei toe aan hun bedrijf. Verder suggereert het onderzoek dat grotere MSP's en ook startende MSP's in Noord-Amerika het snelst groeien.

Uitdagingen en zorgen
Hoewel velen de economische onzekerheid aanvoeren als de belangrijkste aanjager van potentiële fiscale uitdagingen, kan een toename van de cloud-migraties de verliezen compenseren. Het onderzoek wijst uit dat 57% van de MSP's verwacht dat het gebruik van on-premises servers voor kritische toepassingen de komende drie jaar afneemt. Door de wereldwijde oproep om zoveel mogelijk thuis te werken, is de vraag naar cloud en IT voor veel bedrijven drastisch toegenomen. MSP's spelen een cruciale rol om deze bedrijven te helpen om aan de eisen van de versnelde digitale economie te voldoen.

Naast de economische onzekerheid zijn de cybersecurity bij klanten, de balans tussen werk en privéleven, de sales en marketing en het aanwerven van personeel de belangrijkste zorgen waar MSP's van wakker liggen. Cybersecurity blijft met 34% een pijnpunt van MSP's. Zij voeren dit aan als absolute prioriteit (vergeleken met 30% in 2019). De toenemende bezorgdheid over cybersecurity duidt echter mogelijk op een toenemende vraag naar beveiligingsdiensten onder klanten. MKB's worden zich immers steeds bewuster van IT-beveiliging. Dit schetst een optimistisch beeld voor MSP's die effectieve cybersecuritydiensten aanbieden, omdat dit een vereiste is voor MKB-bedrijven.

De belofte van technologieën die in opkomst zijn
Nu MSP's hun koers uitstippelen om te slagen in de nieuwe digitale economie, kiezen veel MSP's voor snel opkomende technologieën om hun bedrijf overeind te houden in de nasleep van COVID-19. Gezien de afhankelijkheid van remote management technologie, zijn MSP's het meest enthousiast over de belofte van 5G-technologie. Deze biedt hun klanten nieuwe mogelijkheden vanwege het gebruik van snellere draadloze netwerken. MSP's zien enorme mogelijkheden om bedrijven te helpen bij het ontwikkelen, testen en inzetten van deze technologie, die de innovatie aanzienlijk zal bevorderen.

Meer bevindingen zijn te vinden in Datto’s rapport over de wereldwijde stand van zaken op het gebied van MSP bekijken. Het rapport is hier opvraagbaar.

Gartner voorziet lichte groei voor securitymarkt

De wereldwijde investeringen in technologie en diensten op het gebied van informatiebeveiliging en risicomanagement lopen in 2020 op tot 123,8 miljard dollar. Dit is een stijging van 2,4% ten opzichte van 2019. Wel is de groei lager dan de 8,7% groei die in december nog werd verwacht.

Dit blijkt uit cijfers van Gartner. De COVID-19 pandemie zorgt voor een stijgende vraag op de korte termijn op het gebied van cloudadoptie, technologie voor werken op afstand en kostenbesparende maatregelen. "Net als andere segmenten van de ICT-sector, verwachten we dat security negatief wordt beïnvloed door de COVID-19 crisis", zegt Lawrence Pingree, managing research vice president bij Gartner. "Over het algemeen we verwachten we een pauze en reductie in groei voor zowel beveiligingssoftware als -diensten in 2020."

Meer vraag naar cloud security
Tegelijkertijd ziet Gartner voor sommige segmenten van de securitymarkt ook positieve signalen. Het segment dat het meest profiteert van de coronacrisis is cloud security (33,3% groei). Databeveiliging (7,2% groei) en applicatiebeveiliging (6,2%) volgen op afstand.

De wereldwijde investeringen in security in 2019-2020 (bron: Gartner)

De verschuiving naar cloud-gebaseerde modellen maakt de securitymarkt in zekere mate beter bestand tegen tegenslagen. Gemiddeld was 12% van de security-omgevingen in 2019 cloud-gebaseerd. Als we echter kijken naar mail- en web gateways ligt dit percentage boven de 50%.

Gartner verwacht dat netwerkbeveiliging het hardst wordt getroffen door de COVID-19 pandemie. Het gaat hierbij onder meer om fysieke firewalls en intrusion detection & prevention systemen (IDPS). Ook de consumentenuitgaven aan securitysoftware lopen naar verwachting in 2020 terug.

Floriade komt in 2022 definitief naar Almere

Almere organiseert definitief de Floriade van 2022. De gemeenteraad is donderdagavond akkoord gegaan met de plannen, die een extra investering van 16,3 miljoen euro vragen.

De Floriade vindt één keer per tien jaar plaats in Nederland en is een half jaar durende tentoonstelling. Bedrijven zetten tijdens het evenement paviljoens op waar zij laten zien hoe zij innoveren op het gebied van land- en tuinbouw.

Groene en gezonde stad
Almere werkte al langer toe naar de Floriade van 2022. Met het oog op de COVID-19 pandemie schakelde de gemeente een adviseur in die onderzocht of het nog wel nut had de Floriade naar Almere te halen. Op basis van dit advies kiezen de burgemeester en wethouders nu ervoor de Floriade in 2022 doorgang te laten vinden. Met het event willen zij Almere op de kaart zetten als een groene en gezonde stad.

"Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) is blij dat de Floriade in 2022 definitief neerstrijkt in Almere. BTG en onze Smart Society expertgroep staan klaar om de Floriade te helpen met innovatie en meer", zegt Petra Claessen, directeur BTG/TGG.

EU presenteert plannen voor gelijk speelveld tussen bedrijven

De Europese Commissie presenteert haar eerste plannen om een gelijker speelveld te creëren tussen EU-ondernemers en bedrijven uit derde landen. In het plan staan veel van de elementen van het Nederlandse kabinetsvoorstel voor een zogenoemd level playing field instrument dat begin december naar de Europese Commissie is gestuurd.

Ook de Europese Commissie concludeert dat bedrijven uit derde landen die dankzij staatssteun en ongereguleerde overwinsten oneerlijk concurreren met (Nederlandse en andere) EU-ondernemers een toenemend probleem vormen. De EU stelt daarom net als Nederland een uitgebreid en strenger toezicht voor om vooraf te kunnen onderzoeken en effectiever te handhaven. Zo hebben alle ondernemingen, ook die uit derde landen, geen oneigenlijke voordelen waardoor zij het gelijke speelveld op de interne markt verstoren.

'Markt moet eerlijk zijn'

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat): “We willen graag zaken blijven doen met landen van buiten de EU. Dat heeft ons altijd economisch voordeel en banen opgeleverd. Maar die markt moet wel eerlijk zijn en niet worden verstoord door bedrijven die dankzij hun thuissituatie oneigenlijke concurrentievoordelen genieten. Ik ben blij dat de Europese Commissie in haar plannen de kern van de Nederlandse insteek overneemt, om een (ex-ante) onderzoek in te kunnen stellen naar het gedrag van een bedrijf bij een vermoeden dat deze met behulp van overheidssteun oneerlijk concurreert.”

De staatssecretaris vervolgt: “Ik ben dus positief over de EU-plannen en zie nog ruimte voor verbetering. Bijvoorbeeld door ook uitgebreider en strenger toezicht te gaan houden op bedrijven die een ongereguleerde, dominante machtspositie op hun thuismarkt hebben en daardoor mogelijk voordeel genieten ten opzichte van Europese ondernemers. Ik ga de komende tijd graag in gesprek met de Europese Commissie en andere lidstaten om samen te werken aan een daadwerkelijk wetgevend voorstel op dit terrein dat effectief is en aansluit bij de Nederlandse inzet.”

'Eerlijke kansen'
"BTG is blij dat de Europese Commissie het speelveld tussen EU-ondernemers en bedrijven uit landen buiten de EU gelijker wil maken. Internationale handel en samenwerking kan Nederlandse bedrijven veel winst opleveren. Het is echter belangrijk dat alle betrokken partijen hierbij eerlijke kansen krijgen en niet bevoordeeld worden met bijvoorbeeld staatssteun. Het plan dat de Europese Commissie nu presenteert, draagt hieraan bij en is dan ook een belangrijke stap", zegt Petra Claessen, directeur BTG/TGG, in een reactie.

Het Nederlandse LPFI-voorstel van afgelopen december is hier te lezen.

Gezamenlijke brancheorganisaties willen inzicht krijgen in gevolgen COVID-19 op bedrijfstak

onderzoek research

Sinds de COVID-19 pandemie ons land getroffen heeft is er heel veel gebeurd. Nu, een paar maanden later, lijkt versoepeling van genomen maatregelen door te zetten en gaan we als maatschappij langzaam weer open. Maar wat zijn nu de gevolgen voor de activiteiten van in ICT actieve bedrijven en organisaties?

De gezamenlijke brancheorganisaties BTG, DINL, DHPA, ISPConnect, Cyberveilig Nederland, FCA, NBIP en VVR hebben besloten een enquête onder hun leden en aangesloten partners uit te zetten om deze gevolgen in kaart te brengen. Op deze manier verwachten wij inzicht te krijgen in welke mate deze crisis in onze bedrijfstakken doorwerkt. Of juist niet. En welke veranderingen het heeft gebracht voor de dagelijkse activiteiten van organisaties en hun medewerkers. Doe jij ook mee?

Ja, ik vul nu de enquête in

De informatieverzameling en -verwerking in deze enquête vindt plaats op basis van anonimiteit. De antwoorden die je geeft, worden in analyses opgenomen die geen individueel resultaat mogen tonen, dat is de garantie die we geven. We vragen alleen om de bedrijfsnaam om er zeker van te zijn dat de enquête niet meerdere keren namens hetzelfde bedrijf wordt ingevuld.  Na afloop van de enquête zullen wij de resultaten voor iedereen beschikbaar maken. Op deze manier informeren wij de markt over de gevolgen van de COVID-19 pandemie in de sector.

We willen je vooraf danken voor de tijd die je neemt om de vragen te beantwoorden. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten.

 

Negen op de tien gemeenten ziet zorgen over 5G-technologie

5G-verbinding

Bijna 90 procent van de Nederlandse gemeenten krijgt te maken met zorgen over gezondheidsrisico's verbonden aan 5G-technologie. Het gaat hierbij om brieven en e-mails van bezorgde inwoners, maar ook om anti-5G-bewegingen die gemeenten aanschrijven.

Dit blijkt uit een inventarisatie van de NOS bij alle Nederlandse gemeenten. Ongeveer een derde reageerde op de vragen. Over de komst van 5G-technologie is de laatste tijd relatief veel onrust. Zo vonden brandstichtingen plaats bij zendmasten. De Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) vermoedt dat dit een extremistisch protest is tegen de komst van 5G. Ook stapte Stichting Stop5GNL eerder zonder succes naar de rechter om de uitrol van 5G-netwerken te stoppen. Deze stichting distantieert zich overigens nadrukkelijk van de brandstichtingen.

Nationale discussie
Uit de inventarisatie van de NOS blijkt dat 87 procent van de gemeenten zorgen rondom van de komst van 5G ervaart. "Het is heel merkwaardig dat gemeenten eigen argumentatie moeten organiseren om een nationale discussie te beslechten", zegt wethouder Theo Meskers van de gemeente Hollands Kroon tegen de NOS. Meskers spreekt namens de grote plattelandsgemeenten in Nederland en gemeenten in de kop van Noord-Holland, waaronder Alkmaar en Den Helder. Meskers: "Als je de discussie wilt voeren over de gezondheidsrisico's rond 5G, dan heb je een partij nodig met gezag." De wethouder ziet hier dan ook een taak voor het Rijk weggelegd.

58 procent van de gemeenten heeft behoefte aan meer voorlichting over 5G-technologie. Voorbeelden zijn de gemeenten Rotterdam en Amsterdam, die meer behoefte hebben aan communicatie door de landelijke overheid. Sint-Michielsgestel pleit voor een brede maatschappelijke discussie met het oog op de ontstane onrust over 5G. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zegt zich te herkennen in de uitkomsten van de inventarisatie.

Het ministerie van Economische Zaken wijst in een reactie erop dat de toegenomen behoefte aan voorlichting vanuit gemeenten afgelopen najaar bekend is geworden. Op basis hiervan is actie ondernomen. Zo zijn vorig jaar met gemeenten regiobijeenkomsten georganiseerd over 5G. Ook intensiveerde het ministerie zijn communicatie over 5G, onder meer via social media.

Value case ‘Crowd Management’ – BTG Knowledge Café – 25 juni 2020

De BTG Expertgroep Smart Society organiseert op 25 juni een online Knowledge Café over 'Crowd Management'. Aan de hand van diverse best practices wordt dit actuele thema belicht. Bedrijven, provincies, gemeenten en overheden kampen in de nieuwe 1,5 meter samenleving met de vraag hoe mensenmassa's het beste gemanaged kunnen worden.

AANMELDEN

15.30 uur            Opening en welkom door Petra Claessen, CEO BTG/TGG

15.35 uur            Toelichting op smart city stack door Patrick Verstappen, BTG Expertgroep Smart Cities
De smart city stack is een framework om de diverse toepassingen en toepassingsgebieden mogelijk te maken middels een ecosysteem van technologieën die samen de infrastructuur vormen voor de slimme stad.

15.45 uur            Epko van Nisselrooij, Axis Communications over crowd management

Crowd Management is een breed begrip en kan meerdere doelen dienen. Er zijn diverse mogelijkheden om informatie te vergaren op dit vlak. Axis licht toe hoe hun technologie bijdraagt in het effectief meetbaar maken van crowd en ingebed kan worden in de dagelijkse processen van de stad.

16.00 uur            Hans Leijting, Nokia over best practice Amsterdam Arena

Door het te doen en het avontuur aan te gaan hebben wij veel geleerd. Over de technologie maar zeker ook over het eco-systeem en de samenwerking van de stakeholders.

16.15 uur            Fred Aalders, Gemeente Nijmegen, best practice crowd management

16.30 uur            Afronding

 

 

NCSC geeft inzage in eigen ervaring met de cloud

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) deelt in een document haar ervaring met het gebruik van de cloud. Het 'cloudervaringsdocument gaat in op zowel de public cloud als andere vormen van cloud.

"Het NCSC ondersteunt en adviseert organisaties in Nederland bij het vergroten van hun digitale weerbaarheid. Eén van de technische uitdagingen waar organisaties op dit moment mee te maken hebben vormt de adoptie van (publieke) clouddiensten. De inzet daarvan heeft namelijk aanzienlijk gevolgen voor hun security- en procesarchitectuur, het benodigde kennisniveau in de organisatie en het eigen technisch landschap", meldt het centrum.

Begin van de cloud journey
Het centrum staat nog aan het begin van haar cloud journey. De afgelopen twee jaar is ervaring opgedaan met de inzet van enkele private en public clouddiensten. De cloud helpt het NCSC sneller en daarmee beter in te spelen op veranderingen in het dynamische cyberlandschap. Daarbij geldt volgens de overheidsdienst dat belangrijke technische innovaties van de komende jaren zoals AI, advanced analytics en IoT alleen goed werken vanuit de public cloud. Een beheerste adoptie van cloud noemt het NCSC daarom onontbeerlijk.

"In dit document beschrijven we een aantal van onze ervaringen en de aanpassingen die we hebben gedaan of (gaan) doen aan ons technisch landschap, processen en vooral ook aan onze security architectuur. Onze belangrijkste leerervaring is namelijk dat cloudadoptie majeure gevolgen heeft voor de wijze waarop we onze informatievoorziening organiseren. In het stuk hebben we het over zaken als de risico’s en voordelen van cloudgebruik, over cloudcertificering, Zero Trust Architecture en de manier waarop we daar zelf als organisatie mee omgaan", schrijf het NCSC.

Geen advies, voorschrift of whitepaper
Het centrum benadrukt dat document geen advies, voorschrift of whitepaper is, maar een document dat beschrijft hoe het NCSC zelf zo goed en veilig mogelijk clouddiensten inzet in haar IT-landschap en hoe de dienst omgaat met de verschillende uitdagingen die cloudadoptie met zich mee brengt. Aangezien ook andere organisaties voor vergelijkbare uitdagingen staan, deelt het NCSC haar inzichten.

Het cloudervaringsdocument (PDF) is hier beschikbaar.

Haarlemmermeer beperkt vestiging van datacenters

De gemeente Haarlemmermeer wil een aantal bedrijventerreinen aanwijzen waar datacenters zich nog kunnen vestigen en uitbreiden. Alle andere bedrijventerreinen, het landelijk gebied en woongebieden worden uitgesloten. De gemeente zet in op concentratie en een gematigde groei van het aantal datacenters tot 2030. Na 2030 raakt de ruimte voor groei van datacenters op binnen de gemeente; tegen die tijd moet er elders in de Metropoolregio Amsterdam een nieuwe plek zijn waar datacenters zich kunnen ontwikkelen.

Dit blijkt uit het Datacenterbeleid Haarlemmermeer. Tot nog toe ontbrak het de gemeente aan instrumenten om te bepalen waar datacenters zich mogen vestigen. Met het Datacenterbeleid Haarlemmermeer krijgt de gemeente controle op de bouw van datacenters, meldt de gemeente. "Datacenters zijn onmisbare voorzieningen in onze maatschappij. Alles wat online gebeurt, is terug te leiden tot een datacenter. De komende jaren neemt het dataverkeer fors toe. Bedrijven zullen in snel tempo digitaliseren. Gezien het economisch belang en de groeiambitie van de sector is dit beleid hard nodig. Omdat het college ruimtelijke kwaliteit heel belangrijk vindt, hebben we strenge voorwaarden opgenomen voor de vestiging van datacenters in onze gemeente. Alleen de meest innovatieve, duurzame en groene datacenters zijn welkom", zegt wethouder Marja Ruigrok (Economische Zaken en Innovatie).

Zorgvuldig omgaan met het landschap
Het college besloot vorig jaar zomer voorlopig geen nieuwe datacenters in Haarlemmermeer toe te staan. Wethouder Mariëtte Sedee (Ruimtelijke Ontwikkeling) zegt: "Via een voorbereidingsbesluit werd de bouw van datacenters tijdelijk stopgezet. De ruimte in Haarlemmermeer is schaars en ons landschap is van grote waarde. Daar willen we zorgvuldig mee omgaan. We zijn een aantrekkelijke gemeente, voor wonen, ondernemen en recreëren, en dat willen we ook blijven. Met dit datacenterbeleid kunnen we sturen op de locaties en voorwaarden voor de vestiging van datacenters. En daarmee krijgen we grip op de ruimte."

Het datacenterbeleid bestaat uit een nota, een kaart met gebieden waar datacenters zich mogen vestigen en de bijbehorende vestigingsvoorwaarden. De juridische vertaling vindt plaats in het ontwerpbestemmingsplan Parapluplan Datacenters. Hierin wordt aangegeven hoeveel hectare aan datacenters de gemeente wil faciliteren, op welke locaties en onder welke voorwaarden. Het kan zijn dat als gevolg van zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan Parapluplan Datacenters het beleid nog op enkele onderdelen wijzigt. Daarom is gekozen om eerst de hoofdlijnen van het beleid vast te stellen in een 90 procent versie. Beleid en ontwerpbestemmingsplan blijven zo goed op elkaar aangesloten.

Het Datacenterbeleid gemeente Haarlemmermeer wordt tegelijkertijd met het bestemmingsplan Parapluplan Datacenters ter besluitvorming aan de raad aangeboden in oktober 2020.