Auteur: BTG redactie

Twitter plaatst waarschuwingen bij content die 5G aan COVID-19 koppelt

5G

Twitter gaat posts die een link leggen tussen 5G-technologie en COVID-19 voorzien van een waarschuwing. De waarschuwing is bedoeld om mensen erop te wijzen dat er geen bewijs is voor een dergelijk verband.

Het bedrijf bevestigt de introductie van de waarschuwing in een reactie aan Business Insider. Al langer gaan er geruchten dat 5G-technologie en COVID-19 verband houden. Ondanks dat voor een dergelijk verband geen bewijsmateriaal voor is, gaat het om een hardnekkig gerucht. Zo vermoedt de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) dat de recente branden bij Nederlandse zendmasten een extremistisch protest zijn tegen de komst van 5G-technologie.

Twitter nam de afgelopen tijd meer maatregelen tegen misleidende content en informatie die op haar platform wordt verspreid. Zo haalde het bedrijf onlangs nog de woede van de Amerikaanse president Donald Trump op de hals door een aantal tweets van de president van een waarschuwing te voorzien.

Zwarte lijst voor hosters moet aanpak kinderporno verbeteren

Webhosters die wat betreft kinderporno 'fout' of laks zijn worden vanaf september op een zwarte lijst geplaatst. De Nederlandse overheid en de ICT-sector willen hiermee een 'rigoureuze aanpak' rondom de bestrijding van kinderporno introduceren.

Dit heeft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid bekend gemaakt tijdens een digitaal event van het Europees Parlement. Doel van het digitale event is de Nederlandse aanpak van kinderporno een Europees vervolg te geven. Met de voortschrijdende digitalisering van de samenleving is namelijk ook de verspreiding van kinderporno op het internet zorgwekkend toegenomen.

Inventarisatie door TU Delft
Minister Grapperhaus meldt recentelijk dat hosting providers waar kinderpornografisch materiaal op de servers is aangetroffen gericht zijn aangeschreven. Het gaat hierbij om bedrijven die tijdens een inventarisatie van de TU Delft in beeld zijn gekomen. De bedrijven zijn aangesproken op hun maatschappelijk verantwoordelijkheid om het internet op te schonen van seksueel kindermisbruik.

Uit de monitor blijkt dat een klein deel van de schadelijke content via een klein deel van de hosting providers online komt. De monitor wordt de komende maanden uitgebreid. Hierbij wordt ook gemeten hoe lang bedrijven erover doen om na het ontvangen van een melding content te verwijderen. In september levert de TU Delft hierover een rapport aan, waarover minister Grapperhaus de Tweede Kamer zal informeren. In dit rapport worden ook de namen en prestaties bekend van bedrijven die kinderpornografisch materiaal (ongewild) hosten.

GSMA schrapt banen na annulering MWC Barcelona en MWC Shanghai 2020

De GSMA, organisator van onder andere het Mobile World Congress (MWC), schrapt 200 banen door het effect van de coronacrisis. Dat is twintig procent van al het personeel.

De GSMA had last doordat de jaarlijkse MWC conferentie in Barcelona, dat gepland stond voor eind februari 2020, moest worden geannuleerd. De organisaties zag zich ook genoodzaakt MWC Shanghai 2020 te schrappen. GSMA verdient volgens Bloomberg ongeveer 80 procent van de jaarlijkse inkomsten met MWC Barcelona.

GSMA verwacht pas een herstel na 2023. De bonussen voor managers zijn verlaagd en de niet-personeel gerelateerde uitgaven zijn voor dit jaar met ongeveer veertig procent gereduceerd.

BTG constateert maatschappelijke onrust bij onvoldoende bereikbaarheid

De recente storing van Vodafone toont aan dat het van cruciaal belang is dat er sprake is van continuïteit in de bereikbaarheid.

Juist in de missie kritische omgevingen zoals onder andere in de zorgsector, is het van belang om permanent bereikbaar te zijn. Overigens, indien bij een nieuw traject een verplichting bestaat tot het plaatsen van een aanbesteding, valt het wellicht te overwegen om een provider fallback systeem in te richten. Zo is connectiviteit altijd gegarandeerd. Niet voor niets is het jaarthema van BTG ‘Intelligent Connectivity’ als dé Vereniging voor ICT/Telecom in Nederland.

Bij BTG zijn alle sectoren geborgd met belangen en services. De grootzakelijke markt, het onderwijs en de wetenschap en de overheid, vinden hun inhoudelijke ‘pied--à-terre op het gebied van ICT/Telecom binnen BTG.

Daarnaast werkt BTG vanuit de ‘Triple Helix’ gedachte en daarbij zijn de contacten met de Rijksoverheid zoals het Ministerie van EZK van cruciaal belang. BTG pakt dan ook het initiatief op om samen met de providers, de missie kritische sectoren zowel in de publieke als de private sector, om de discussie en de dialoog op te starten om te komen tot meer continuïteit in onze huidige digitale connectiviteit.

Evident dat EZK ook wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de discussie.

BTG staat voor ‘building bridges in a digital environment. Juist ook in deze mission- and business critical tijden staat BTG paraat om hierop door te pakken. De afspraken worden met betrokken stakeholders inmiddels gemaakt, we zullen u hierover later meer informeren.

Nederlanders denken zeer gevarieerd over corona-app

Nederlanders staan zeer gevarieerd tegenover de corona-app waaraan de Nederlandse overheid werkt. Ongeveer een derde wil de app bij voorkeur zo snel mogelijk installeren. Een evengrote groep wil de app per definitie niet installeren, terwijl eveneens een derde twijfelt.

Dit blijkt uit onderzoek van TU Delft, de Universiteit Maastricht, de Vrije Universiteit Amsterdam en het RIVM onder 926 deelnemers. De onderzoekers geven aan in eerdere onderzoeken nog nooit zulke grote tegenstellingen te hebben geconstateerd. Voorstanders zien de app als een effectief middel om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Tegenstanders vinden de app een te zware inbreuk op hun privacy.

Twijfelende middengroep meekrijgen
Het kabinet noemt het van belang dat minimaal 60% van de Nederlanders de corona-app installeert. Om dit doel te halen is het belangrijk de twijfelende middengroep over te halen, stellen de onderzoekers. Deze groep wil de app alleen installeren indien deze naar hun beoordeling meer voordelen dan nadelen biedt. Zij hebben echter veel vragen. "Krijgt men bijvoorbeeld ook een melding waar het contact met de besmette persoon heeft plaatsgevonden, hoe lang er sprake is geweest van contact en binnen welke afstand? En op basis van welke gronden heeft het kabinet besloten om deze meer gedetailleerde informatie wel of niet te geven? Wordt de melding alleen gegeven wanneer de GGD heeft vastgesteld dat een persoon besmet is of ook als iemand symptomen krijgt nadat hij/zij in contact is geweest met iemand die besmet is? En wie beslist in het laatste geval dat de symptomen erg genoeg zijn om een melding te geven?", schrijven de onderzoekers.

De onderzoekers noemen het voor de twijfelende middengroep dan ook van belang dat dit soort vragen onderbouwd worden beantwoord. De onderzoekers adviseren de overheid daarom rondom de introductie van de app zo duidelijk mogelijk te communiceren over de werking van de app en waarom daarvoor is gekozen.

Meer informatie is hier beschikbaar.

Omzet uit breedbanddiensten met 8 procent gestegen

breedbandverbindingen

De omzet uit breedbanddiensten op de Nederlandse consumentenmarkt is gegroeid tot 562 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2020. Dit is een stijging van bijna 8 procent op jaarbasis. Het aantal abonnees is met 1,6 procent gestegen.

Dit blijkt uit het breedband-kwartaalrapport van Telecompaper. De omzet uit glasvezel-breedbanddiensten steeg met bijna 17 procent het snelst in het eerste kwartaal. Dit is onder meer toe te schrijven aan een groei van 12% van het aantal abonnees in 2019. 23 procent van de marktomzet is afkomstig uit glasvezel in het eerste kwartaal. Dit is een lichte stijging ten opzichte van de 21,4 procent eind maart 2020. Ook de omzet uit kabel-breedbanddiensten is gestegen. Het segment is met 13 procent op jaarbasis gestegen in het eerste kwartaal van 2020. De omzetgroei versnelde in het derde kwartaal van 2019 nadat de meeste ISP's prijsverhogingen doorvoerden.

Relatief hoge inflatie
Telecompaper wijst op de relatief hoge inflatie in Nederland van het afgelopen jaar, die 2,6 procent bedroeg. Daarnaast voerden operators netwerkupgrades uit. Zo investeren KPN, T-Mobile en Delta in het uitbreiding van Fiber to the Home (FTTH) en lanceerde Ziggo gigabit-breedbandinternet.

Voor de komende tijd verwacht Kamiel Albrecht, senior research analist bij Telecompaper en auteur van het Nederlandse Breedbandrapport, dat meer consumenten upgraden naar hogere snelheden. Dit ondersteunt de groei van de breedbandomzet. Deze upgrades zijn vooral toe te schrijven aan netwerkupgrades en de toegenomen afhankelijkheid van thuiswerken gedurende de COVID-19 pandemie. Tegelijkertijd wijst Albrecht op de verwachte aanzienlijke economische vertraging en lagere inflatie die het coronavirus naar verwachting met zich meebrengt. Dit kan het vermogen van ISP's aantasten om grote prijsverhogingen in de toekomst te rechtvaardigen.

Ook voor de rest van 2020 groei verwacht
Telecompaper verwacht dat de breedbandomzet op de consumentenmarkt in de rest van 2020 een groei van 5 procent tot 2,25 miljard euro laat zien. Voor de periode tot 2024 verwachten de onderzoekers 3,8 procent groei op jaarbasis.

Stichting ICT Milieu zamelt tien miljoen kilo ICT-afval in via Wecycle

Recycling

Stichting ICT Milieu zamelde in 2019 via Wecycle 10 miljoen kilo ICT-afval in. In 2018 ging het nog om 9 miljoen kilo. De stijging is onder meer toe te schrijven aan de uitbreiding van het inzamelnetwerk en een nieuwe ophaalservice, waarmee het makkelijker is om afgedankte apparatuur in te leveren.

Rob Idink, voorzitter Stichting ICT Milieu: “We zijn trots op de groeiende bijdrage die we vanuit ICT Milieu leveren aan de inzameldoelstelling en het circulair maken van de e-wasteketen in Nederland. Dit doen we al 20 jaar, en in 2019 mochten we dit voor maar liefst 321 producenten en importeurs faciliteren, 11% meer dan vorig jaar. Gezamenlijk hebben we met hen het afgelopen jaar een significante stijging in ingezameld volume bereikt: maar liefst 10 miljoen kilo, ten opzichte van 9 miljoen kilo in 2019.”

Meer printers, klein en professioneel ICT
De stijging van het ingezamelde volume zat vooral in de hoek van de printers, klein en professioneel ICT, dat nu ruim meer dan de helft van het volume uitmaakt (56%). De hoogwaardige stroom van desktops, laptops, tablets en mobiels liet ook een lichte stijging zien en komt uit op 28% van het totaal. Het gewicht van monitoren nam per saldo af (naar 16%) doordat de daling van ingezamelde zware CRT-schermen hard doorzet ten gunste van de veel lichtere platte FPD-schermen.

Van het ingezamelde volume kon ruim driekwart (76%) opnieuw als grondstof worden ingezet door verdere doorsortering en gecertificeerde verwerking. Het aandeel materiaal hergebruik van ICT Milieu is daarmee een procent toegenomen in 2019. Hiermee voldoet het ruim aan de diverse verwerkingsnormen voor de onderliggende productstromen.

Veel metalen teruggewonnen
Metalen blijven het grootste aandeel uitmaken binnen de teruggewonnen materialen (5,3 miljoen kg, 70%), gevolgd door plastics (1,5 miljoen kg, 20%) en glas (0,3 miljoen kg 4%). Inclusief energieterugwinning wordt een totale nuttige toepassing gehaald van 95%. Door het terugwinnen en opnieuw inzetten van materialen, is er minder winning van nieuw grondstoffen nodig. De CO2-emissies die daardoor worden vermeden is voor de ICT-stroom binnen Wecycle berekend op 14.100 ton kg.

Eén van de oorzaken van het verhoogde volume inzameling, is de uitbreiding van het inzamelnetwerk bij gemeenten en winkels. Deze maken het voor consumenten makkelijker hun afgedankte apparatuur in te leveren voor recycling. Ook introduceerde de stichting de Wecycle Premium Pickup service, waarbij tijdens installatie van nieuwe apparatuur aan huis oude elektrische apparaten gelijk kunnen worden meegegeven. De inzameling bij de foodretail is uitgebreid met nieuwe inzamelmeubels bij onder meer de Aldi en Hoogvliet.

Aantal gecertificeerde verwerkingslocaties verdubbeld
Het aantal locaties waar de stromen van Wecycle worden gesorteerd is in 2019 toegenomen tot 17, welke veelal ook WEEELabEx gecertificeerd zijn vanwege de verwerkingsactiviteiten. KPMG berekende dat over de hele e-waste keten in totaal 700 fte werkzaam is, waarvan ruim een kwart ‘social return’ banen zijn die mensen naar de arbeidsmarkt leiden.

In 2019 zijn de contracten met de verwerkers vernieuwd. Inclusief de gecertificeerde sorteercentra zijn er nu 16 WEEELabEx gecertificeerde locaties waar afgedankte ICT-apparatuur voor ICT Milieu wordt verwerkt. Veel recyclers verwerken naast de consumentenstromen ook hoogwaardige apparatuur die rechtstreeks worden aangeleverd door bedrijven ter (data)vernietiging.'

'Kies een gecertificeerde recycler'
Jeroen van der Tang, manager stichting ICT Milieu: “Wij roepen bedrijven op om altijd gebruik te maken van één van de zestig gecertificeerde recyclers. Allereerst is dat milieu verantwoord en veilig. Daarnaast rapporteren deze verwerkers ook aan het Nationaal WEEE Register (NWR) en draagt dat extra volume zo ook bij aan de nationale inzameldoelstelling.” Het NWR presenteert na de zomer de inzamel- en verwerkingsresultaten over 2019.

Daarnaast is vorig jaar een aantal pilots voor hergebruik van apparaten en onderdelen gestart, bijvoorbeeld voor FPD-monitoren. In samenwerking met de partners in de keten, kon zo ook snel worden geschakeld om refurbished laptops van bedrijven ter beschikking te stellen aan leerlingen die door corona geen toegang hadden tot onderwijs. De actie om laptops in te zamelen is opgeschaald door NLdigital onder de noemer #allemaaldigitaal, waardoor inmiddels een paar duizend laptops zijn opgeknapt en uitgedeeld via de diverse partners in het project.

Stichting OPEN
Stichting ICT Milieu is onderdeel van branchevereniging NLdigital en werkt samen met vijf andere productstichtingen binnen de NVMP, opdrachtgever van Wecycle die de inzameling van elektrische apparaten en lampen verzorgt. Om de regie op de inzameling verder te versterken met het oog op aangescherpte doelen is de Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (OPEN) opgericht. Stichting OPEN heeft een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) aangevraagd voor de inzameling en verwerking van e-waste in Nederland. Binnen OPEN is de ICT-productgroep vertegenwoordigd door NLdigital / ICT Milieu.

In de ICT Milieumonitor zoomt Stichting ICT Milieu in op kerncijfers van 2019. De ICT Milieumonitor 2019 is hier beschikbaar.

Open Compute Project toepassingen stijgen in populariteit

Open Compute Project

De wereldwijde inkomsten uit de infrastructuurmarkt voor Open Compute Project (OCP) bedragen in 2024 ruim 33,8 miljard dollar. De groei op jaarbasis vertraagt in 2020 licht als gevolg van strategieën voor kapitaalbehoud tijdens de Covid-19-situatie. De markt voor OCP-computing en opslaginfrastructuur bereikt echter naar verwachting een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 16,6% over de prognoseperiode 2020-2024.

Dit voorspelt onderzoeksbureau IDC. De prognose gaat uit van een snel herstel voor deze markt in 2021-2022, gevoed door een sterk wereldwijd economisch herstel. Een langdurige crisis en economische onzekerheid kunnen het herstel van de markt echter tot ver na 2021 vertragen, waarschuwt IDC. Investeringen in en door clouddienstverleners domineren in deze periode naar verwachting de infrastructuurinvesteringen.

Open community voor hardwaretechnologie
Het Open Compute Project (OCP) is in 2011 opgericht als een open community. De community richt zich op het ontwerpen van hardwaretechnologie om de groeiende eisen aan computerinfrastructuur efficiënt te ondersteunen voor grote datacenteroperators, ook wel hyperscalers genoemd. Open Compute-standaarden worden nu ondersteund door partijen zoals Facebook, Microsoft, LinkedIn, Alibaba, Baidu, Tencent en Rackspace. De OCP moedigt infrastructuurleveranciers, hyperscalers, cloudserviceproviders, systeemintegrators en leveranciers van componenten de samenwerking aan te gaan rondom nieuwe innovaties, specificaties en initiatieven in verschillende hoofdcategorieën.

"Door de innovaties en ontwerpen binnen de gemeenschap te openen en te delen, gelooft IDC dat OCP één van de belangrijkste indicatoren zal zijn voor de innovatie en ontwikkeling van datacenterinfrastructuur. Vooral onder hyperscalers en cloudserviceproviders", zegt Sebastian Lagana, onderzoeksmanager, Infrastructure Systems, Platforms en technologieën bij IDC. Kuba Stolarski, onderzoeksdirecteur, Infrastructure Systems, Platforms and Technologies bij IDC, voegt toe: "IDC voorziet een grote groei in de hoeveelheid data die wereldwijd wordt gegenereerd, verzonden en opgeslagen. Veel van deze data stromen in en uit de cloud en worden opgeslagen in hyperscale clouddatacenters, waardoor de vraag naar infrastructuur wordt gestimuleerd."

OCP-technologie per segment
Het computersegment blijft de komende vijf jaar de belangrijkste motor van de totale OCP-infrastructuuropbrengsten en is goed voor ongeveer 83% van de totale markt. Ondanks dat compute een veel groter deel van de markt is, laat het segment naar verwachting een groei zien die vergelijkbaar is met opslag tot 2024. De compute- en opslagsegmenten worden als volgt gedefinieerd:

Compute (rekenkracht): de uitgaven voor computerplatforms (servers inclusief accelerators en interconnects) groeien naar schatting met een CAGR van vijf jaar van 16,2% tot $ 28,07 miljard. Dit segment bevat extern accelerators, ook wel JBOG's (GPU's) en JBOF's (FPGA's) genoemd.

Storage: de uitgaven voor opslag groeien naar schatting met een CAGR van vijf jaar van 18,5% tot $ 5,73 miljard. Het gaat hierbij in het specifiek om servergebaseerde platforms en extern aangesloten platforms en systemen. Extern aangesloten platforms staan ook bekend als JBOF's (Flash) en JBOD's (HDD's).

Uitgaven van leden en niet-leden stijgen
OCP Board Member-aankopen vormen het grootste deel van de OCP-infrastructuurmarkt en groeien naar verwachting tot 14,8% CAGR in 2024. Zij maken in dit jaar iets minder dan 75% van de totale markt uit. Omgekeerd stijgen de uitgaven van niet-leden naar verwachting met een CAGR voor vijf jaar van 23,2% en neemt het aandeel van de OCP-infrastructuurmarkt in die periode met iets meer dan 600 basispunten toe.

Als we kijken naar het type eindgebruiker vertegenwoordigen hyperscalers het grootste deel van de markt met iets meer dan 78% in 2019. Dit aandeel groeit naar verwachting met 14,2% CAGR tot 2024, hoewel dit naar verwachting leidt tot erosie van het totale aandeel. Omgekeerd nemen niet-hyperscaler-aankopen in dezelfde periode naar verwachting met 23,8% toe, waardoor het marktaandeel van deze groep met ongeveer 650 basispunten stijgt in de periode van 2019 tot 2024.

BTG wil op korte termijn deltaplan voor digitale infrastructuur

De Corona-crisis heeft duidelijk gemaakt dat Nederland sterk afhankelijk is van zijn digitale infrastructuur. Tegelijkertijd constateren wij als BTG dat de kwaliteit van onze infrastructuur flink onder druk staat. Internationale internetkabels die voorheen steevast in Nederland aan land kwamen, vinden steeds vaker hun weg naar andere landen. Gemeentelijke overheden scherpen hun beleid rond vestiging van datacenters verder aan, waardoor groei steeds lastiger wordt. Gebrek aan stroom dwingt bedrijven uit te wijken naar andere locaties dan zij in eerste instantie prefereren. De migratie van onze mobiele infrastructuur naar 5G moet in feite nog op gang komen, waar andere landen al veel verder zijn. De ICT-arbeidsmarkt in en om Amsterdam is door de lockdown veel zwaarder getroffen dan regio’s als Londen of Berlijn. En dan gaat de onderliggende infrastructuur voor GAIA-X ook nog eens naar België.

Voor BTG is duidelijk: wil Nederland zijn toonaangevende positie behouden, dan is snel actie nodig. BTG wil daarom een deltaplan voor de digitale infrastructuur van ons land opstellen, samen met een aantal belangen- en brancheverenigingen en de overheid. We willen af van de versnippering en juist tot een integrale aanpak komen. Want het gaat niet enkel om zeekabels. Of alleen om het oplossen van knelpunten in het elektriciteitsnetwerk. We hebben te maken met een groot aantal problemen die in onderlinge samenhang opgelost moeten worden. Doen we dat niet dan is ons land zijn digitale koppositie straks kwijt. Tijd dus voor een deltaplan.

Vodafone DreamLab-app versnelt onderzoek naar coronavirus met rekenkracht van smartphones

Nederlandse smartphonegebruikers kunnen bijdragen aan de strijd tegen het coronavirus (COVID-19) via de DreamLab-app van de Vodafone Foundation. Door de collectieve rekenkracht van smartphones in te zetten, kan onderzoek naar het coronavirus worden versneld. De app is gratis beschikbaar.

De DreamLab-app is ontwikkeld door de Vodafone Foundation om smartphonegebruikers de mogelijkheid te geven bij te dragen aan onderzoek naar medisch onderzoek terwijl hun telefoon ‘s nachts aan de oplader ligt. Sinds kort is er een COVID-19 onderzoeksproject toegevoegd. Hiermee is DreamLab de eerste app die zowel op Android als iOS voor dit doeleinde is uitgebracht.

Bijdragen aan een betere toekomst

“Het is mooi om door middel van onze technologie en ons krachtige netwerk bij te kunnen dragen aan het werk van Imperial College London in de strijd tegen corona,” zegt Jeroen Hoencamp, ceo van VodafoneZiggo. “Iedereen voelt de behoefte om iets bij te dragen in de strijd tegen het coronavirus, anders dan thuisblijven alleen. En dat kan op een simpele, doeltreffende en veilige manier met DreamLab. En hoe meer mensen de app gebruiken, des te sneller het onderzoek gaat. Bij Vodafone staan we voor technologische vooruitgang die bijdraagt aan een betere toekomst. DreamLab is precies zo’n applicatie die dat doet.”

Wereldwijd worden enorme hoeveelheden data gebruikt voor medisch onderzoek. Onderzoekers hebben beperkte toegang tot supercomputers om deze complexe data door te rekenen. De app maakt door middel van een algoritme en rekenkracht gebruik van inactieve smartphones om onderzoek naar nieuwe antivirale bestanddelen in bestaande medicijnen en voedingsmiddelen te versnellen. De app gebruikt de rekenkracht van smartphones om sneller berekeningen uit te kunnen voeren zonder gebruik te maken van de persoonlijke gegevens op deze telefoons.

Ongebruikte rekenkracht inzetten

Bij voorkeur maakt DreamLab ’s nachts gebruik van de rekenkracht als de telefoon niet gebruikt wordt, waarbij een nieuwe telefoon in zes uur ongeveer 1.800 kleine onderzoeksproblemen oplost als hij volledig is opgeladen. Uit tests blijkt dat 33 nieuwe telefoons dezelfde hoeveelheid data kunnen doorrekenen als een supercomputer van een onderzoeksorganisatie.

Dr. Kirill Veselkov, onderzoeksleider chirurgie en oncologie Imperial College London: “We hebben nieuwe behandelingen nodig om COVID-19 te bestrijden. Er is medicatie op de markt die wellicht werkt, maar we moeten complexe analyses door middel van artificial intelligence uitvoeren om uit te zoeken welke moleculen of combinaties van moleculen het virus in het lichaam kunnen ontwrichten. Dit vergt enorm veel rekenkracht en DreamLab geeft ons de kans om dit uit te voeren in veel korter tijdsbestek.”

De app is gratis te downloaden voor iOS via de App Store van Apple of voor Android via Google's Play Store. Meer informatie is hier beschikbaar.