Auteur: BTG redactie

Kabinet wil betaaltermijn voor grootbedrijf aan MKB verlagen naar dertig dagen

Mona Keijzer, staatssecretaris Economische Zaken en Koninkrijksrelaties

Grote bedrijven moeten de rekeningen van hun mkb-leveranciers sneller gaan betalen: niet meer binnen 60, maar binnen 30 dagen. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) werkt samen met minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) aan een wetswijziging om de betaaltermijn van een grootbedrijf aan het mkb te halveren. Dit is één van de uitkomsten van de evaluatie van de huidige Wet betaaltermijnen grote bedrijven die de bewindspersonen naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Begin vorig jaar kondigde staatssecretaris Keijzer aan dat deze wetswijziging er zou komen indien de gemiddelde betaaltermijn van grote bedrijven aan hun mkb-leveranciers zou oplopen. Hierbij zouden de cijfers tot en met medio 2019 beslissend zijn. Uit de evaluatie blijkt nu dat betalingen steeds minder snel gebeuren: van gemiddeld 41 dagen in Q1 2019 naar tot 41,4 dagen in Q2 2019. De verwachting is dat het nieuwe wetsvoorstel in de herfst van dit jaar geconsulteerd wordt.

'Rekeningen worden steeds later betaald'

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Uit deze evaluatie blijkt dat rekeningen steeds later betaald worden in plaats van eerder en dat is onwenselijk. Veel zzp’ers en mkb’ers komen in de knel als ze lang op hun geld moeten wachten. Dat kan al problemen opleveren als het goed gaat met de economie, laat staan in de moeilijke economische periode die nu door het coronavirus is ontstaan. Snellere betaling biedt ondernemers meer financiële ademruimte en geeft ze een grotere kans om deze economische crisis door te komen.”

Uit de evaluatie bleek ook dat mkb-ondernemers de behoefte hebben aan onafhankelijk toezicht op naleving van de betaaltermijn. Staatssecretaris Keijzer onderzoekt daarom of het mogelijk is dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) gedurende één jaar klachten en meldingen registreert over het niet naleven van de betaaltermijn. Die cijfers kunnen inzicht geven in het betaalgedrag. Afhankelijk van de resultaten kan bepaald worden of onafhankelijk toezicht nodig is.

Oproep kandidaten BTG Ledenraad

Denk mee met het Bestuur en Directie van BTG en stel jezelf verkiesbaar!

Op 30 juni 2020 worden nieuwe statuten van BTG, Branchevereniging voor ICT/Telecom Grootgebruikers voorgelegd aan de Leden. In deze Statuten wordt uitgegaan van een Ledenraad als vervanging van de Algemene Ledenvergadering. De Ledenraad zal bestaan uit zeven leden en naast een Voorzitter en een Secretaris zijn we nog op zoek naar vijf leden. Gewone leden (eindgebruikers) van BTG kunnen meer informatie vinden op deze pagina

Virtuele technologie en regelgeving onderzocht door WODC

Audi VR

Het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum (WODC) onderzoekt of aanpassing van bestaande reguleringskaders en wettelijke voorschriften voor virtuele technologie nodig is. Het gaat hierbij in het specifiek om virtual reality, augmented reality en mixed reality, samen ook wel immersieve technologie genoemd.

Dit meldt minister Sander Dekker van Rechtsbescherming in reactie op een motie van SGP-Kamerlid Kees van der Staaij en CU-Kamerlid Stieneke van der Graaf. Onderzocht wordt onder meer onder welke bestaande reguleringskaders en regelgeving immersieve technologie nu valt. In het onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen consumententoepassingen, toepassingen in de zorg en toepassingen in het justitiedomein.

Welke verbeteringen zijn nodig?

De WODC brengt in kaart of deze reguleringskaders en regelgeving voldoende zijn. Indien dit niet het geval blijkt, identificeert het onderzoek welke reguleringen en regelgeving nodig zijn om de situatie te verbeteren. Het WODC zet ook uiteen hoe kaders en regelgeving ingericht kunnen worden om deze actueel te houden bij verdere ontwikkeling van immersieve technologie.

"Virtual reality, augmented reality en mixed reality zijn veelbelovende technologieën, zowel voor eindgebruikers als solution providers. Regelgeving is noodzakelijk om het gebruik van immersieve technologieën veilig te houden. Het gebruik van de dergelijke toepassingen is in ieder domein anders. BTG juicht het dan ook toe dat in het onderzoek onderscheid wordt gemaakt tussen consumenten-, zorg- en justitietoepassingen", zegt Petra Claessen, directeur BTG/TGG, in een reactie.

https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/sander-dekker/documenten/kamerstukken/2020/06/04/tk-motie-van-de-leden-van-der-staaij-en-van-der-graaf-over-eventuele-consequenties-van-de-verwachte-doorbraak-van-vr

WBSO regeling levert techbedrijven ruim een miljard euro voordeel op

WBSO regeling levert techbedrijven ruim een miljard euro voordeel op

Ruim 20.000 Nederlandse bedrijven - waarvan 97% mkb en veelal tech bedrijven - haalden afgelopen jaar een voordeel van totaal € 1,2 miljard uit de innovatie- en onderzoeksregeling Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). De resultaten staan in de jaarrapportage 2019 die staatssecretaris Mona Keijzer (foto) van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft gepubliceerd.

Via de WBSO-regeling kunnen ondernemers meer onderzoek doen naar nieuwe innovaties en ideeën sneller ontwikkelen tot succesvolle producten en diensten. Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): "Hoewel dit een onzekere tijd is en ondernemers het zwaar hebben, ben ik ook optimistisch over onze toekomst. Nederlandse ondernemers zijn ondernemers van wereldformaat. Ook het afgelopen jaar kwam Nederland weer heel sterk uit alle internationale ondernemers- en innovatieranglijsten. Gelukkig, want we hebben deze innovatieve ondernemers hard nodig. Niet alleen omdat zij de banen van morgen creëren. Maar ook omdat zij werken aan essentiële oplossingen en innovaties. Ik ben er trots op dat het ministerie van EZK de vindingrijkheid van ondernemers al meer dan 25 jaar met WBSO ondersteunt."

2019 in cijfers

Via de WBSO kunnen bedrijven een deel van de loonkosten en andere uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling verlagen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de regeling namens het ministerie van EZK uit en kende in 2019 ruim 120.000 R&D-projecten toe. De regeling ondersteunde daarmee zo’n 85.000 hoogwaardige arbeidsplaatsen. Het overgrote deel (96%) van de projecten bestaat uit ontwikkelingstrajecten voor een nieuw product, productieproces of software. De overige projecten zijn technisch-wetenschappelijk onderzoek.

Bruggen van kunststof en lopen na een dwarslaesie

Eén van de bedrijven die succesvol gebruik maakt van de WBSO-regeling is FiberCore Europe. Het bedrijf maakt composiet: kunststof versterkt met vezels. Dit materiaal is lichter dan beton en sterker dan staal. Door het aanbrengen van een nieuw dragend dek van composiet heeft FiberCore inmiddels de levensduur van zo’n duizend bruggen verlengd. Met steun van de WBSO doet het bedrijf nu onderzoek naar het automatiseren van de productie en de toepassing van gerecyclede en biobased materialen in bruggen.

GTX medical werkt met behulp van de WBSO en het Innovatiekrediet aan een implantaat die het mogelijk maakt om na een dwarslaesie weer te kunnen lopen. Aangestuurd door een soort pacemaker reactiveert het implantaat de loopzenuwen. De resultaten van de eerste klinische onderzoeken zijn spectaculair: door het implantaat en de maandenlange training kregen deze dwarslaesie patiënten de controle over hun loopspieren terug en konden ze zich weer voortbewegen met behulp van krukken en looprekken.

Lees de WBSO Jaarrapportage (pdf).

KPN biedt Central Firewall bij Secure Networking toepassing

KPN voegt Central Firewall toe aan zijn netwerkpropositie Secure Networking. Het beheerde beveiligingsplatform biedt bescherming tegen de meest recente cyberdreigingen, meldt KPN.

Cybercriminelen worden steeds creatiever bij het verzinnen van manieren om toegang te krijgen tot bedrijfsmiddelen, waardoor de veiligheid en de continuïteit van bedrijven in gevaar komen. De dreiging van cybercriminaliteit neemt volgens KPN toe, doordat ze bekende en onbekende kwetsbaarheden misbruiken of medewerkers misleiden met geavanceerde malware en phishing.

Veilige centrale verbinding

Central Firewall zorgt voor een extra veilige centrale verbinding tussen het bedrijfsnetwerk en het internet, voor zowel inkomend als uitgaand netwerkverkeer. Central Firewall houdt aanvallen tegen en geeft inzicht in actuele bedreigingen. KPN neemt het beheer op zich, bewaakt de prestaties en houdt de oplossing up-to-date. Central Firewall wordt onderdeel van Secure Networking, een geïntegreerd aanbod van KPN met netwerkdiensten voor de grootzakelijke markt.

Werknemers werken in toenemende mate op meerdere locaties, wat zorgt voor een enorme groei en toename in de complexiteit van het netwerkverkeer. Met Central Firewall ondersteunt KPN deze complexiteit. Indien noodzakelijk kunnen leveranciers, klanten en partners ook veilig inloggen op het bedrijfsnetwerk, aldus KPN. Central Firewall waarborgt de privacy en bedrijfscontinuïteit, doordat het risico op datalekken en de daaruit voortvloeiende reputatieschade geminimaliseerd worden. De dienst draait altijd in het netwerk van KPN.

Minder kans op uitval

“Het toevoegen van Central Firewall aan Secure Networking stelt ons in staat om een volledig geïntegreerde oplossing te bieden aan klanten die vandaag de dag nóg hogere eisen stellen aan hun netwerk”, aldus Marcel van Oirschot, directeur KPN Security. “We doen dit bovendien vanuit een veilig datacenter van KPN in Nederland. Door de kans op uitval van systemen te verkleinen dragen we bij aan de continuïteit van hun business.”

Secure Networking maakt onderdeel uit van Smart Combinations, slimme combinaties van netwerk-, ICT- en securitydiensten die KPN vorig jaar introduceerde voor grootzakelijke klanten. Ze werken naadloos met elkaar samen, voldoen aan de laatste product- en security-standaarden en zijn eenvoudig te beheren en gebruiken. Naast Secure Networking (voor een betrouwbaar en veilig netwerk) maakt Cloud Communications (optimale bereikbaarheid voor organisaties en medewerkers) deel uit van Smart Combinations.

NAVO veroordeelt cyberaanvallen op ziekenhuizen, gezondheidsdiensten en onderzoeksinstituten

Instellingen als ziekenhuizen, gezondheidsdiensten en onderzoeksinstituten zijn doelwit van cyberaanvallen. De NAVO veroordeelt de aanvallen en wijst op de cruciale rol die de organisaties spelen in de bestrijding van het coronavirus.

Dit meldt het politieke bestuursorgaan van de NAVO de Noord-Atlantische Raad in een verklaring. De militaire alliantie kondigt aan alle beschikbare middelen te willen inzetten om de aanvallers af te schrikken. "Deze betreurenswaardige aanvallen brengen de levens van burgers in gevaar in een tijd dat deze kritieke sectoren juist het hardst nodig zijn", aldus de NAVO.

De Noord-Atlantische Raad wijst erop dat een aanval op een lidstaat kan worden gezien als een aanval op de volledige NAVO. "Internationaal recht is van toepassing in cyberspace en moet worden gerespecteerd", aldus de NAVO.

Oplossen marktimperfecties door BTG Expertgroup Smart Society

Nu de markt steeds meer opengaat met datgene wat er kan en mag met het oog op COVID-19, werkt BTG Vereniging met haar Leden en Solution Partners aan het oplossen van marktimperfecties. “Juist in deze bijzondere tijden merken wij dat er steeds meer vraag komt naar inzet van technologieën. De huidige markt vraagt om een multidisciplinaire aanpak en redeneert vanuit meerdere kanalen. In de steden is de vraag om specifieke deskundigheid op het technologische vlak groot. Ook in sociaal maatschappelijk opzicht is urgentie merkbaar om tot passende oplossingen te komen” aldus Petra Claessen, CEO BTG. “De huidige cijfers laten zien dat de vraag naar technologie toeneemt en dat er geïnvesteerd wordt vanuit de enterprises” vervolgt Claessen.

Dat is wat BTG permanent doet; vraag en aanbod op elkaar afstemmen en inhoudelijke support verlenen, daar waar dat dringend nodig is. Met BTG Solution Partners zijn we in overleg met diverse gemeenten, geredeneerd vanuit technologie, digitalisering en brede inzet op innovaties. BTG werkt vanuit use cases zoals E-Health, Environment monitoring etc. dit wordt gecombineerd met lokale services  zoals healthcare, intelligent buildings, public safety, environment, government etc. Het realiseren van oplossingen door te redeneren vanuit technische eco-systemen is BTG niet vreemd.  BTG werkt in haar Expertgroup Smart Society nauw samen met partijen zoals AXIS Communications, CommScope, Alcatel-Lucent, SPIE, en NOKIA. Het BTG Knowledge Café op 25 juni a.s. met als onderwerp “Best Practices Crowd Management” sluit aan op de vraag in de markt. Kijk op onze website voor het programma en we zien je aanmelding graag tegemoet.

ACM legt conceptbeleidsregel over bereikbaarheid 112 voor aan de markt

Politie en Pokémon Go

Een mobiel telefoongesprek met alarmnummer 112 verloopt op dit moment meestal via het 2G- of 3G-netwerk. De komende jaren worden deze netwerken in toenemende mate vervangen door 4G- en 5G-netwerken. Ook bellen via WiFi gaat naar verwachting een steeds grotere rol spelen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil dat het alarmnummer in de toekomst ook via deze technieken bereikbaar is. Een conceptbeleidsregel hiervoor wordt door de ACM voorgelegd aan partijen in de markt.

De beleidsregel bepaalt dat mobiele telecomaanbieders ervoor moeten zorgen dat alarmnummer 112 bereikbaar is via alle technieken die zij gebruiken voor normale telefoongesprekken. Ook staat in het concept welke identiteits- en locatiegegevens telecomaanbieders moeten meesturen. Deze informatie maakt het in noodsituaties snel duidelijk wie belt en vanaf welke locatie. Het gaat hierbij onder meer om de locatie van de zendmast waarmee het toestel is verbonden. Denk echter ook aan nauwkeurigere locatie-informatie uit het toestel en informatie over de identiteit van de beller. Deze informatie maakt het voor hulpdiensten sneller duidelijk waar zij naartoe moeten. Bij veel telecomaanbieders is het meesturen van deze informatie al op orde, meldt de ACM.

Tot slot bepaalt de conceptbeleidsregel welke techniek in welke volgorde gebruikt moet worden indien de oproep via meerdere technieken gedaan kan worden. De ACM wijst erop dat bij sommige technieken minder informatie doorgegeven kan worden aan 112. Aanbieders moeten daarom de voorkeur geven aan technieken waarmee de meeste gegevens verstrekt kunnen worden. Telefoongesprekken naar 112 moeten in eerste instantie altijd via het 2G-, 3G-, 4G- of 5G-netwerk worden uitgevoerd. Bij een slechte mobiele dekking, dient WiFi te worden gebruikt. Is ook WiFi niet beschikbaar? Dan kan een mobiel netwerk van een andere telecomaanbieder worden ingezet.

DDoS-aanvallen nemen toe in complexiteit en omvang

De complexiteit en omvang van Distributed Denial of Service-aanvallen (DDoS-aanvallen) is in 2019 toegenomen in vergelijking met 2018. Dit blijkt uit het DDoS data rapport 2019 van de Stichting Nationale Beheersorganisatie Internet Providers (NBIP), die de Nationale Anti-DDoS Wasstraat (NaWas) beheert. De NBIP publiceert twee keer per jaar een rapport met data over de in de NaWas waargenomen DDoS-aanvallen.

De NaWas is in 2014 gestart als collectieve bestrijding van DDoS-aanvallen. Veel hosters en andere online service providers maken gebruik van de collectieve wasstraat. In zijn zesjarig bestaan zijn duizenden DDoS-aanvallen door de ‘wasstraat’ succesvol gemitigeerd. Het aanvalsverkeer van de aanvaller(s) wordt hierbij gescheiden van het ‘schone’, legitieme verkeer. Dit schone dataverkeer wordt via een aparte verbinding via een internet exchange teruggeleid naar de deelnemer. Zo houdt de NaWas systemen van deelnemers beschikbaar voor gebruikers.

 

Minder aanvallen, meer complexiteit en grotere omvang

Met 919 aanvallen zijn iets minder DDoS-aanvallen waargenomen in 2019 in de NaWas dan in 2018 (938 aanvallen). Het aantal deelnemers van de NaWas groeide met bijna 10%, waardoor de relatieve afname waarschijnlijk groter is.

“Aanvallen worden tegelijkertjd wel steeds omvangrijker en complexer”, zegt algemeen directeur van de NBIP Octavia de Weerdt. “De grootste aanval die we in 2019 hebben waargenomen was 124 Gbps. De meest complexe aanval gebruikte 30 vectoren, dat wil zeggen dat 30 verschillende methoden om een DDoS-aanval uit te voeren werden gecombineerd tot één aanval. In 2018 was de grootste aanval die we zagen 68 Gbps groot, terwijl het maximaal aantal vectoren op 12 lag. Dat zijn grote verschillen waarvoor we niet direct een verklaring kunnen geven.”

Complexiteit en omvang stijgt al langer

De toenemende complexiteit en omvang van DDoS-aanvallen past in een trend die al enkele jaren gaande is. De NBIP publiceert sinds 2017 data over DDoS-aanvallen die worden waargenomen door de NaWas. In dat jaar kwamen nog geen aanvallen van 40 Gbps of meer voor, terwijl in 2019 geen aanvallen kleiner dan 40 Gbps in de top 10 grootste DDoS-aanvallen voorkomen.

De Weerdt: “Rondom DDoS-aanvallen vindt een voortdurende wapenwedloop plaats. Aanvallers proberen nieuwe kwetsbaarheden en methoden te vinden om een succesvolle aanval uit te voeren. Organisaties die het slachtoffer zijn van DDoS-aanvallen proberen ondertussen hun mitigatiemogelijkheden daarop aan te passen. Die wapenwedloop zal voorlopig niet ten einde komen. Zo hebben we in het eerste kwartaal van 2020 al een DDoS-aanval van 140 Gbps waargenomen, en hebben we al evenveel zeer grote aanvallen gezien van 40 Gbps of meer als in heel 2019."

BTG CEO Petra Claessen vindt het bestaan van een dergelijke organisatie zoals NIBP van cruciaal belang voor ons land. “Bescherming tegen dergelijke aanvallen is een must”, aldus Claessen.

Gartner: Vraag naar cloud-gebaseerde webconferencing stijgt door thuiswerkers

De investeringen in cloud-gebaseerde webconferencing oplossingen groeit in 2020 met 24,3%. Vooral het toegenomen aantal thuiswerkers door de pandemie van COVID-19 drijft de investeringen in webconferencing op.

Dit blijkt uit cijfers van Gartner. Het onderzoeksbureau verwacht dat de markt in 2020 profiteert van de toenemende vraag naar webconferencing oplossingen door het coronavirus. Deze extra vraag neemt in 2021 echter weer af naarmate dergelijke oplossingen gemeengoed worden.

Cloud-gebaseerde conferencing

Naar verwachting investeren eindgebruikers in 2020 4,1 miljard dollar, omgerekend zo'n 3,7 miljard euro, in cloud-gebaseerde conferencing. De investeringen kwamen in 2019 nog uit op 3,3 miljard dollar (2,95 miljard euro). Cloud-gebaseerde conferencing is het op één na snelst groeiende segment in de unified communications (UC)-markt. Alleen cloud-gebaseerde telefonie groeit sneller en is in 2020 naar verwachting goed voor 16,8 miljard dollar (15 miljard euro) aan investeringen.

De investeringen in de UC-markt als geheel neemt naar verwachting met 2,7% af in 2020. Groei keert in 2021 terug voorspelt Gartner, wat vooral te danken zal zijn aan het toenemende momentum van cloudtelefonie.

Blijvende impact van COVID-19

Gartner verwacht ook dat de pandemie van COVID-19 een blijvende impact gaat hebben op de manier waarop bedrijven vergaderen. Zo voorspelt Gartner dat in 2024 nog maar een kwart van de bedrijfsvergaderingen fysiek wordt gehouden, ten opzichte van 60% vooraf aan de pandemie. Deze verschuiving zorgt ook voor meer vraag naar videoconferencing- en samenwerkingstools.

Investeringen in on-premise telefonie dalen dit jaar sterk, verwacht Gartner. De levensduur van bestaande telefoniesystemen loopt af en investeringsprioriteiten verschuiven naar de cloud. "De omarming van cloudtelefonie maakt een 'push and pull' door van concurrerende marktkrachten", licht Megan Fernandez, senior principal analyst bij Gartner, toe. "De markt als geheel wordt negatief beïnvloed door organisaties die migraties naar de cloud voor de nabije toekomst op de planning hadden staan, maar nu de levensduur van legacy-systemen verlengen."

Gartner wijst echter op de voordelen van cloudtelefonie, die naarmate zij zichtbaarder worden de omarming gaan stimuleren. Denk hierbij aan de flexibiliteit om een wisselend personeelsbestand te bedienen, het updaten en uitbreiden van bestaande features en integratiemogelijkheden met andere applicaties. Gartner verwacht dan ook de markt voor cloudtelefonie in 2020 met 8,9% groeit in 2021 met 17,8%.