Auteur: BTG redactie

Kabinet dient noodwet in voor gebruik telecomdata door RIVM

Het kabinet wil via een tijdelijke noodwet het gebruik van telecomdata door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) mogelijk maken. Het RIVM wil de geanonimiseerde gegevens gebruiken om de verspreiding van het coronavirus nauwkeuriger te volgen en te voorspellen.

De tijdelijke Noodwet is door het kabinet ingediend bij de Tweede Kamer. De verspreiding van het coronavirus wordt tot nu toe gemonitord met behulp van onder andere opnamecijfers in ziekenhuizen, opnamecijfers op IC's, het aantal geteste personen en het aantal besmette personen. "Deze cijfers geven een concreet beeld, maar hebben een vertraging van 1-3 weken. Om eerder te kunnen reageren tijdens de versoepeling heeft het RIVM aangegeven aanvullende informatie nodig te hebben, die sneller de drukte en verplaatsingen in beeld brengt. De meest accurate methode daarvoor is in deze fase het monitoren van de zendmastdata", schrijft de Rijksoverheid in een persbericht.


Aantal telefoons per uur per gemeente

De telecomdata wordt gebruikt voor een telling van het totaal aantal telefoon dat per uur per gemeente aanwezig is. Hierbij wordt voor buitenlandse telefoonnummers een verdeling gemaakt naar herkomst op basis van het telefoonnummer. Bij deze verdeling worden acht categorieën gehanteerd, waarbij als voorbeelden ‘België’, ‘Duitsland’ en ‘Noord-Amerika’ worden genoemd. Deze telling moet het risico op verspreiding vanuit en naar die regio's helpen inschatten.

Om de privacy van mensen in dunbevolkte gebieden of buitenlandse categorieën te waarborgen worden aantallen van minder dan 15 telefoons niet gerapporteerd. Gegevens die extra worden verzameld moeten telecomaanbieders dagelijks verwijderen.

 

'Krachtig instrument'

"Telecom is een krachtig instrument om het coronavirus te bestrijden en de verspreiding in te dammen. Belangrijk is dat de noodwet voldoet aan de privacywetgeving. BTG juicht dit soort beslissingen toe. Dankzij de sterke telecominfrastructuur in Nederland kunnen Nederlandse providers een bijdrage leveren aan de strijd tegen COVID-19, met respect voor de privacy", zegt Petra Claessen, Directeur BTG/TGG. "Zendmasten spelen een belangrijke rol in de bestrijding van het coronavirus. Gezien de recente branden bij telecomzendmasten dienen de masten daarom goed beveiligd en beschermd te worden."

De tijdelijke noodwet vervalt na maximaal een jaar. Elk half jaar wordt de nut en noodzaak van de noodwet geëvalueerd in de Tweede Kamer. Indien de wet langer nodig blijkt, is het alleen mogelijk deze per koninklijk besluit voor periodes van maximaal twee maanden te verlengen.

BTG en Dutch IT Channel starten strategische samenwerking

Brancheorganisatie BTG en tech business platform Dutch IT Channel starten een strategische samenwerking. Ze gaan samen hun leden (gebruikers), solution partners en lezers voorzien van actuele content over ontwikkelingen en innovaties in de Nederlandse ICT- en telecomindustrie. Met deze samenwerking willen BTG en Dutch IT Channel de Nederlandse digitale economie en maatschappij verder versterken.

BTG (Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers) en service organisatie TGG (Telegrootgebruik BV) bieden een B2B-platform voor leden en bedrijven die actief zijn bij de overheid, in het bedrijfsleven, de industrie en in andere toonaangevende branches. Samen zorgen zij voor innovaties en diensten waardoor het digitaal leiderschap en de intelligente connectiviteit van Nederland wordt versterkt. BTG/TGG brengt vraag en aanbod bij elkaar. Dutch IT Channel bereikt met zijn platform dat bestaat uit magazines, dutchitchannel.nl, nieuwsbrieven en socialmedia-kanalen dagelijks vele duizenden lezers in de ICT-industrie. Daarnaast bereikt het Dutch IT Channel platform executive-people.nl dagelijks duizenden IT-beslissers zoals CIO’s, IT-managers, directieleden en anderen die verantwoordelijk zijn voor de aankoop van technologietoepassingen en diensten.

Petra Claessen, directeur van BTG en algemeen directeur/bestuurder van TGG ziet uit naar een hechte samenwerking. “BTG (content driven) maar ook TGG (service driven) zijn in een nieuwe fase beland. BTG is dé autoriteit op het gebied van ICT en telecom in Nederland. Dat vraagt om een andere aanpak, waarin snel en accuraat handelen een must is. Daar kan Dutch IT Channel ons in voorzien. De kennis en het netwerk van Dutch IT Channel zijn tevens een perfecte aanvulling op alles waar BTG in voorziet. We noemen onze rol building bridges in a digital environment en die brugfunctie willen wij vervullen, vandaar deze bewuste keuze voor Dutch IT Channel.”

Verbinding
Witold Kepinski, director content Dutch IT Channel, is verheugd over de nieuwe strategische samenwerking. “BTG staat bekend om zijn ‘thought leadership’ in de ICT-branche. Deze brancheorganisatie is een autoriteit op een breed scala aan onderwerpen. Denk hierbij aan het belang van vaste en mobiele netwerken zoals LTE en 5G, maar ook ontwikkelingen die mission- en business critical zijn voor de Nederlandse economie en maatschappij, zoals circulaire IT, datacenters, startups en scale-ups. BTG en haar leden hebben daardoor veel raakvlakken met de community van Dutch IT Channel die bestaat uit IT-beslissers, tech bedrijven en ICT-dienstverleners.”

BTG/TGG en Dutch IT Channel gaan samen meer kennis en verbinding brengen naar hun achterban. Kepinski: “We gaan middels co-creatie actuele content over ICT-ontwikkelingen publiceren. Dat doen we onder andere op btg.org, dutchitchannel.nl, executive-people.nl, in het Dutch IT Channel magazine en op onze socialmedia-kanalen zoals LinkedIn en Twitter. Hierdoor bereiken we duizenden lezers die kennismaken met de kennis en kunde van de BTG/TGG-community. Daarnaast belichten we de (online) events van BTG/TGG die actuele en relevante ICT ontwikkelingen bespreken zoals 5G, Smart Cities en het belang van datacenters in Nederland. Ook zullen we het ICT-beleid van de overheid en de ICT-agenda’s van politieke partijen bespreken. Dat is relevant en actueel, zeker in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen die gepland staan voor maart 2021. Door samen te werken met BTG/TGG kunnen we meer bijdragen aan een krachtige Nederlandse digitale economie en samenleving.”

Op de foto (vlnr):
Petra Claessen (directeur BTG, algemeen directeur/bestuurder TGG), Eric Reij (voorzitter BTG), Rob de Kleijnen (Directeur Uitgever Dutch IT Channel), Witold Kepinski (Director Content en Editor in Chief Dutch IT Channel).

 

GemeentenNL ziet nieuwe kansen door toename data

Vier op de vijf gemeenteambtenaren heeft in het dagelijks werk steeds meer met data te maken. Dat ervaren zij niet zozeer als een probleem maar als een kans. Want 73% is van mening dat de explosieve toename van data tot nieuwe kansen voor de gemeente leidt. Welke kansen dat precies zijn vinden de ambtenaren moeilijk te benoemen, omdat slechts 34% van de gemeenten een duidelijk doel voor ogen heeft bij het verzamelen van data. Dit blijkt uit onderzoek van GemeentenNL onder 847 bestuurders, directeuren, managers en medewerkers bij gemeenten.

Kwaliteit en vaardigheid
De kwaliteit van de huidige gebruikte data wordt door slechts 32% omschreven als goed, terwijl 65% grote gevolgen voor het werk zegt te ondervinden als zij niet over de juiste data kan beschikken. Tegelijkertijd is er nauwelijks twijfel over de eigen datavaardigheden van de ambtenaren. Dat zit volgens hen wel goed, omdat bijna 80% zichzelf en zijn collega’s voldoende datavaardig acht. Toch zullen gemeenten de komende jaren het meest investeren in datakennis (61%), processen (58%) en software (55%) en het minst in mensen (34%). De technologie begint voorrang te krijgen boven de mens, een tendens die al langer zichtbaar is bij gemeenten en die in de visie van GemeentenNL op termijn leidt tot het ontstaan van de Algoritme Gemeente.

Waarschuwing voor gevolgen
Dat de meeste gemeenten enerzijds veel kansen zien voor data maar anderzijds nog geen strategie hebben leidt ertoe dat zij eerst diverse pilots starten. “De problematiek in het sociaal domein, de toename van complexere gemeentelijke regelingen en de wens de openbare ruimte slimmer in te richten zijn gecombineerd met nieuwe technologische mogelijkheden daarvoor belangrijke aanjagers,” zegt Tino Meijn, directeur van GemeentenNL.

Hij waarschuwt tegelijk voor drie ongewenste gevolgen van deze kortetermijnontwikkeling. “In de eerste plaats ontstaan hierdoor data-eilanden, dat zijn losse initiatieven zonder samenhang met veel dubbel werk in de organisatie en het ontbreken van overzicht. In de tweede plaats leidt het tot verspilling door het onnodig verzamelen van data die niet aansluiten bij de koers van de gemeente. En in de derde plaats zullen meer governance issues ontstaan omdat niet altijd duidelijk is voor welke doelen en toepassingen de gemeente welke data verzamelt.”

Werkgroep ontwikkelt strategieën
De uitkomsten van dit onderzoek zijn aanleiding voor GemeentenNL om de werkgroep Datastrategie in het leven te roepen die vanaf 26 juni aan de slag gaat. In deze werkgroep zitten vertegenwoordigers van 15 gemeenten. De opdracht aan de werkgroep is om binnen 1 jaar te bedenken welke datastrategie bij welk type gemeente past. De werkgroep rapporteert medio 2021 haar bevindingen op een landelijk congres van GemeentenNL.

Gartner: 13,7% minder smartphones verscheept in 2020

Het aantal verscheepte smartphones daalt in 2020 naar verwachting met 13,7% ten opzichte van 2019. De daling is vooral toe te schrijven aan de impact van het coronavirus.

Dit voorspelt Gartner. Het onderzoeksbureau verwacht dat in 2020 bijna 1,5 miljard mobiele telefoons worden verscheept. Dit is 14,6% minder dan in 2019, toen het aantal nog op ruim 1,75 miljard uitkwam. De vraag naar smartphones daalt met 13,7% iets minder snel; Gartner voorspelt dat 1,3 miljard smartphones worden verscheept in 2020.

Levensduur van telefoons stijgt tot 2,7 jaar

"Hoewel gebruikers hun mobiele telefoons meer gebruiken om met collega's, zakelijke partners, vrienden en familie te communiceren gedurende lockdowns, zorgt een lager besteedbaar inkomen ervoor dat minder consumenten hun telefoon upgraden. De levensduur van telefoons groeit daardoor van 2,5 jaar in 2018 naar 2,7 jaar in 2020", licht Ranjit Atwal, senior research director bij Gartner, toe.

Gartner verwachtte eerder nog dat betaalbare 5G-telefoons in 2020 een belangrijke katalysator zouden zijn voor de verkoop van mobiele telefoons. Deze voorspelling stelt het onderzoeksbureau nu bij; naar verwachting zijn 5G-telefoons in 2020 goed voor zo'n 11% van het totaal aantal verscheepte exemplaren.

 Topmodellen 5G-telefoons vertraagd

"De vertraagde levering van enkele topmodellen 5G-telefoons is een probleem", legt Annette Zimmermann, research vice president bij Gartner, uit. "Daarnaast is het gebrek aan geografische 5G-dekking in combinatie met de stijgende kosten van 5G-abonnementen van impact op de keuze voor een 5G-telefoon."

Gartner verwacht dat deze factoren de verkoop van 5G-telefoons in nagenoeg iedere markt negatief beïnvloeden. China is een uitzondering, aangezien investeringen in 5G-infrastructuur in het Aziatische land worden voortgezet. Chinese providers zijn hierdoor beter in staat 5G-telefoons op de markt te zetten dan providers in andere landen.

Minder PC's, tablets en chromebooks verscheept

Het onderzoeksbureau verwacht ook dat het aantal verscheepte PC's, tablets en chromebooks daalt. Het aantal verscheepte PC's - waarbij het gaat om zowel desktops, notebooks als premium ultramobiles - daalt tot 235.185 stuks in 2020. In 2019 werden nog 262.714 exemplaren verscheept. Het aantal verscheepte tablets en chromebooks daalt van 143.968 in 2019 tot 133.258 stuks dit jaar.

Meer informatie is beschikbaar in het rapport 'Forecast: PCs, Ultramobiles and Mobile Phones, Worldwide, 2018-2024, April 2020 Update'.

Building bridges in a digital environment, dat is ons doel

Juist in deze maanden merkt iedereen hoe belangrijk samenwerken is. Het is dan ook geen toeval dat we de laatste twee maanden veel nieuwe verbindingen zijn aangegaan.

In april kondigden we een partnership met de Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL) aan. Dat is een van de belangrijkste organisaties binnen de Nederlandse digitale infrastructuur. In mei realiseerden we een samenwerking met de Future City Foundation (FCF). We werken aan een betere en gezondere stedelijke leefomgeving voor alle bewoners en generaties, huidige en toekomstige. Recent zijn we een samenwerking aangegaan met de Dutch Data Center Association (DDA). Dit is een toonaangevende club die centraal staat bij alle discussies die worden gevoerd over de digitale positie van ons land en het gebruik van datacenters.

Verder hebben we aansluiting gezocht bij ECP, het platform voor de informatiesamenleving. In dat platform delen overheid, wetenschap, bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke organisaties kennis over het vormgeven van een verantwoorde digitale samenleving. Via ECP is BTG betrokken bij de Nederlandse AI Coalitie en de 5G Coalitie.

We wensen onze leden, partners en klanten prettige Pinksterdagen! Take care and stay safe!

Eric Reij, Voorzitter BTG
Petra Claessen, CEO BTG/TGG

 

Rechter veegt bezwaren van Stichting Stop5GNL van tafel

De uitrol van 5G-technologie in Nederland mag doorgaan. Een rechter van de rechtbank Den Haag ziet op dit moment geen aanleiding voor het tegenhouden van de uitrol. De rechter veegt bewaren van Stichting Stop5GNL dan ook van tafel. Een belangrijke uitspraak, zowel voor eindgebruikers, providers als solution partners.

Stichting Stop5GNL stelt dat de Nederlandse overheid te weinig onderzoek doet naar gezondheidsrisico's verbonden aan 5G-technologie. De stichting stapte naar de rechtbank in een poging de uitrol van 5G-netwerken te stoppen.

Veiligheidsrisico’s afdoende onderzocht

De rechter kan zich niet vinden in de kritiek van de stichting en wijst diens eisen af. De rechtbank concludeert dat de overheid de regelgeving naleeft en mogelijke veiligheidsrisico's afdoende onderzoekt. Ook zijn er geen aanwijzingen dat de experts waarop de overheid zich baseert onzorgvuldig te werk zijn gegaan. Specifiek gaat het hierbij om richtlijnen van de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP).

Deze uitspraak is van belang voor zowel eindgebruikers, providers als solution partners. 5G biedt alle partijen grote kansen. Zo profiteren eindgebruikers van hogere datasnelheden. Solution partners kunnen met behulp van 5G nieuwe business realiseren.

Weerstand

De rechtszaak van Stop5GNL is onderdeel van een bredere weerstand die lijkt te ontstaan tegen 5G-technologie. Zo zijn sinds begin april in Nederland 28 zendmasten getroffen door brand, waarbij op verschillende locaties sporen van brandstichting zijn aangetroffen. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) vermoedt dat de branden een vorm van extremistisch protest zijn tegen de komst van 5G-technologie.

Als branchevereniging blijft BTG in gesprek met zowel eindgebruikers, providers als solutions partners. We volgen de ontwikkelingen op de voet.

In memoriam: Matthijs Smeele

Op 17 mei jl. is Matthijs Smeele onverwachts overleden in de leeftijd van 68 jaar. Matthijs is 35 jaar werkzaam geweest bij de gemeente Den Haag. Tot aan zijn pensioen in 2017  heeft hij zich voortdurend ingezet voor een goede, toegankelijke en concurrerende ICT-infrastructuur in Den Haag.

Onvermoeibaar trok hij door Nederland om zich bij allerlei telecompartijen te laten informeren over de meest recente ontwikkelingen. Veel relaties in de telecomsector kennen hem van de succesvolle Den Haag Telecom-congressen in de Nieuwe Kerk in Den Haag. Daarnaast heeft hij op de achtergrond veel werk verzet om het breedband dossier de aandacht te geven die het verdient. Wij wensen zijn familie veel sterkte met dit verlies.

BTG en Future City Foundation creëren oplossingen voor leefbare, slimme steden

AMERSFOORT/WOERDEN, 14 mei 2020 - Branchevereniging BTG en Future City Foundation gaan intensief samenwerken om de digitalisering van de steden in Nederland een boost te geven. Beide vertegenwoordigen deze organisaties een groot netwerk van bedrijven, overheden en communities, die zich bezighouden met de digitalisering van Nederlandse regio's, steden en dorpen. “We hebben een gemeenschappelijk doel”, vertellen directeur BTG Petra Claessen en voorzitter Future City Foundation Yvonne Kemmerling.

 BTG (Branchevereniging ICT & Telecommunicatie Grootgebruikers) en Future City Foundation hebben de krachten gebundeld. Samen willen deze netwerkorganisaties werken aan een betere en gezondere stedelijke leefomgeving voor alle bewoners en generaties, ook toekomstige. Uitgangspunt daarbij vormen de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties (VN).

“We willen onze netwerken verbinden en gezamenlijk concrete oplossingen aanbieden aan partners die zich sterk maken voor een gezonde stedelijk leefomgeving”, vertelt directeur BTG en TGG Petra Claessen. “Innovatie en digitalisering moeten altijd in dienst staan van een specifiek doel. Wij denken dat een efficiënte, inclusieve en succesvolle samenwerking van overheden, bedrijven en technologieprofessionals kan bijdragen aan meer leefbaarheid en duurzaamheid in regio's, steden en dorpen, daarbij uitdrukkelijk rekening houdend met de uitgangspunten de SDG’s.

Krachtig netwerk

Voorzitter Yvonne Kemmerling van Future City Foundation benadrukt dat beide partners elkaar versterken. “Samen hebben we een enorm krachtig netwerk van duizenden smart city professionals in Nederland en daarbuiten. Als we die allemaal met elkaar in contact brengen, ontstaat een open blijvend ecosysteem van gemeenten en gemeenschappen”. Volgens Kemmerling zijn beide organisaties complementair aan elkaar, juist omdat hun expertises en netwerken elkaar aanvullen. “Future City Foundation beschikt over veel bestuurlijke en inhoudelijke kennis rondom vraagstukken op het gebied van smart cities, en heeft bovendien een sterke wetenschappelijke en Europese connectie. BTG heeft op haar beurt een groot netwerk in de publieke & private sector, en bovendien veel kennis van digitale connectiviteit die voor de uitrol van slimme steden juist nu van cruciaal belang is. Samen kunnen we de toepassing van slimme oplossingen in steden en dorpen een impuls geven, zowel bestuurlijk als in de uitvoering.” aldus Claessen.

BTG en Future City Foundation hebben een gemeenschappelijk doel: duurzaamheid in een democratisch Nederland. “We willen digitalisering zo inzetten dat Nederland duurzamer wordt”, vervolgt Kemmerling. “Het gaat niet om de technologie zelf, maar om wat we ermee bereiken: een mooiere samenleving. Dat is waar Future City Foundation voor staat, en ik herken dat ook bij BTG.”

City Deals

De eerste gezamenlijke acties staan al in de planning. Claessen: “BTG wordt partner van een van de 'City Deals' van Future City Foudation, met als motto Een slimme stad, zo doe je dat. We gaan daarbij op zoek naar de juiste tooling voor digitalisering en technologisering van steden. BTG betrekt actief zijn partners bij deze City Deal.” Meer hierover staat te lezen op: www.citydealslimmestad.nl

Ook gaan beide partijen samen bestuurlijke tafels organiseren voor BTG-leden, zowel offline als online. “Daarin gaan we gesprekken voeren over complexe bestuurlijke vraagstukken”, verduidelijkt Claessen. “BTG en Future City Foundation bespreken tot slot regelmatig en actief nieuwe en bestaande vraagstukken rondom (slimme) steden. Waar mogelijk zullen we gezamenlijk steden en betrokken partijen bezoeken. Allemaal bedoeld om ons gemeenschappelijke doel na te streven: duurzame slimme steden, voor zowel huidige als toekomstige bewoners.”

Volop inspiratie bij BTG Knowledge Café

Vanmiddag stond het BTG Knowlegde Café bol van inspiratie en voorbeelden uit de praktijk. In samenwerking met BTG-leden Schiphol Group en MCS zijn diverse use cases gepresenteerd van IoT toepassingen op Schiphol. De mogelijkheden van LoRaWAN wereldwijd werden gepresenteerd door Charles Paumelle van de LoRa Alliance. Bas Piek van MCS gaf aan welke rol MCS heeft gespeeld bij de uitrol van het privé LoRaWAN netwerk op Schiphol. Armin Holkers van Schiphol Group inspireerde met praktijkvoorbeelden die we allemaal kennen van onze bezoeken aan de luchthaven. Danny Frietman behandelde als moderator alle vragen vanuit de bijna 100 deelnemers. Binnenkort zijn de presentaties en de opname terug te vinden op onze website.

Vandaag is alles anders; herdenken doen we thuis

In 2020 staan we stil bij 75 jaar vrijheid. We leven in een tijd waarin we voelen wat beperking van vrijheid is.

Vrijheid krijgt door dit virus een hele andere lading. Vanuit BTG werken we, samen met onze partners en leden, aan een stabiele digitale infrastructuur.  Het biedt ons namelijk de mogelijkheid om stap voor stap aan een 'intelligente lock-out' te werken. Waarbij we de grote voordelen die digitalisering ons biedt, behouden en meer en meer gaan combineren met een herstel van ons sociale leven. Zodat we achteraf kunnen concluderen: het was een zware crisis, maar we zijn er sterker uitgekomen. BTG Building bridges in a digital environment.