Auteur: Redactie

Digital Trust Center mag definitief doorgaan

Het Digital Trust Center (DTC) blijft een vast organisatieonderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dit heeft staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat deze week aan de Tweede Kamer laten weten. “Met de voortzetting van het DTC blijft het ministerie van EZK zich inzetten voor veilig digitaal ondernemen”, aldus Keijzer.

Het DTC begon twee jaar geleden als tijdelijk programma om het Nederlandse bedrijfsleven te helpen de cyberweerbaarheid te verbeteren. Een onafhankelijke evaluatie van het programma concludeert dat het DTC met haar informatie, advies en het stimuleren van samenwerkingsverbanden bijdraagt aan de digitale veiligheid van ondernemend Nederland. Keijzer: “Uit onderzoek blijkt dat ondernemers met een aantal relatief simpele stappen de digitale veiligheid van hun onderneming aanzienlijk kunnen verbeteren. Het Digital Trust Center helpt daarbij. Als vast onderdeel van de organisatie kan het DTC dit belangrijke werk doorzetten en verder uitbreiden.”

Evaluatie

Volgens onderzoeksbureau Kwink Groep, dat de evaluatie heeft uitgevoerd, weten steeds meer ondernemers de website van het DTC te vinden voor informatie en advies. De recent ontwikkelde Basisscan Cyberweerbaarheid is ruim duizend keer gebruikt. Ook het aantal actieve samenwerkingsverbanden tussen bedrijven op het gebied van digitale veiligheid neemt verder toe. In april 2020 start het DTC een nieuwe aanmeldingsronde van de subsidieregeling voor samenwerkingsverbanden.

Aandachtspunten

Ook zijn er aandachtspunten van aandacht, zoals het beter aansluiten op de behoeften van grotere en volwassen bedrijven, het succesvol maken van het Digital Trust Platform en het uitbreiden van de samenwerking tussen het DTC en NCSC. In het najaar van 2020 zal staatssecretaris Keijzer de Tweede Kamer informeren over de voortgang van de implementatie van de aanbevelingen uit de evaluatie.

Noord-Brabant als eerste gecertificeerd voor BIO en ISO27001

De provincie Noord-Brabant heeft zich als eerste overheidsorganisatie in Nederland gecertificeerd voor de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en de ISO 27001. Daarmee voldoet de provincie aan de norm die de Nederlandse overheid in 2019 heeft vastgesteld. De provincie heeft dit mede bereikt door gebruik van de Strict Control Cockpit.

In 2020 moeten alle overheidsorganisaties hun eerste verantwoording kunnen afleggen in de mate waaraan zij voldoen aan de BIO, de nieuwe norm voor overheidsorganisaties. Deze norm bepaalt hoe de overheidslagen moeten omgaan met hun informatiebeveiliging. Tevens zorgt de norm voor onderlinge eenheid tussen de verschillende lagen.

Tijdsbesparing

De provincie Noord-Brabant heeft voor de certificering voor de BIO en ISO 27001-norm gebruik gemaakt van de Strict Control Cockpit. De software van consultancyfirma Strict helpt organisaties om te voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging en privacy.

De Control Cockpit heeft de provincie een tijdsbesparing opgeleverd van 6 tot 12 maanden waardoor al voor 2020 kon worden voldaan aan de norm. Daarnaast houdt Noord-Brabant met de software meer grip op de informatiebeveiliging. Zo kunnen ambtenaren van de provincie nu tijdig zien waar maatregelen moeten worden genomen en kunnen ze zich in de toekomst makkelijk her-certificeren voor de BIO en de ISO27001.

 

HospitalityTour2020 informeert over gastvrijheid in digitaal tijdperk

Onemeeting.com organiseert dit voorjaar de HospitalityTour2020 waarin het (zakelijke) belang van persoonlijk contact en gastvrijheid in de huidige digitale samenleving centraal staat. Hierbij is een centrale rol weggelegd voor alle secretaresses in Nederland die meer dan ooit de hospitality managers van organisaties zijn.

Digitalisering, flexibilisering en mobiliteit maken menselijk contact en verbinding schaars. Toch draait een organisatie om mensen en zullen mensen elkaar blijven opzoeken en ontmoeten. De secretaresse is daarin de hospitality manager in bedrijven, organisaties, instellingen of (semi)publieke organisaties waar menselijk contact en verbinding het verschil maken. Gastvrijheid is de lijm van iedere organisatie en de secretaresse is de spil en de 'Hartelijk Welkom Host' waar niemand omheen kan.

Inspiratiessessies

Onderdeel van de HospitalityTour2020 zijn de gratis inspiratiesessies die hospitality entrepreneur Luc van Bussel van Onemeeting.com geeft. In deze bijeenkomsten neemt Van Bussel de deelnemers mee in zijn visie op hartverwarmende gastvrijheid in een digitale samenleving. Zijn persoonlijke gastvrijheidsverhaal, anecdotes en humor zorgen voor een inspirerende middag gevuld met praktische tips en tricks.

De inspiratiesessies vinden dit voorjaar plaats in Arnhem, Zwolle, Amsterdam, Utrecht en Amersfoort. Deelnemers ontvangen het Hospitality Certificaat, het boek ‘Gastgevers in Geluk’ en maken kans op een weekend London.

Informatie

Informatie, alle data en mogelijkheden voor (gratis) inschrijving staan op Onemeeting.com

ACM en operators trekken nummers in van nep-helpdesks

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) en een aantal telecomaanbieders hebben 100 telefoonnummers ingetrokken. De nummers waren van criminelen die op internet adverteren met nep-helpdesks. Of ze bellen mensen via die nummers en bieden hulp aan bij computerproblemen. Consumenten die contact hebben met een nep-helpdesk worden vaak slachtoffer van oplichting, aldus de ACM.

Bestuursvoorzitter Martijn Snoep van ACM wil voorkomen dat criminelen nummers gebruiken om mensen op te lichten. “Daarom hebben we nummers die voor die nep-helpdesks uit de lucht laten halen. Daarbij hebben we samengewerkt met telecomaanbieders. Zo voorkomen we samen misbruik en schade voor de consument.”

Samenwerking

De ACM werkt in de zaak rond de nep-helpdesks samen met onder meer het Openbaar Ministerie, de politie en telecomaanbieders. In dit samenwerkingsverband werken partijen samen aan het bestrijden van helpdeskfraude. Indien duidelijk is dat er een Nederlands nummer wordt gebruikt voor de helpdeskfraude, zorgt de ACM er in samenwerking met de telecomaanbieders voor dat dit nummer wordt geblokkeerd. Over buitenlandse nummers heeft de ACM geen bevoegdheid.

Oplichting

De gevallen bij alom wel bekend. Engelssprekende criminelen bellen consumenten thuis op met de mededeling dat hun computer is geïnfecteerd en bieden hulp aan om dit op te lossen. Of ze adverteren op internet met telefoonnummers voor hulp bij problemen met bijvoorbeeld Outlook, McAfee of Microsoft. Die telefoonnummers hebben een Nederlands netnummer. Mensen die zo’n nummer bellen, komen alleen niet uit bij een Nederlandse helpdesk, maar bij een callcenter in het buitenland. Medewerkers van dat callcenter doen alsof ze helpen met computerproblemen, maar proberen de beller ondertussen een programma te laten installeren waarmee ze op afstand kunnen inloggen op de computer van de beller. Als dat gelukt is, wordt geld van hun bankrekening afgehaald. Dit kan oplopen tot enkele duizenden euro’s.

Aangifte doen

De nep-helpdesks maken nog steeds nieuwe slachtoffers. De ACM roept slachtoffers van helpdeskfraude op om aangifte te doen bij de politie. Bedrijven zoals McAfee en Microsoft bellen volgens de ACM nooit mensen thuis om hulp aan te bieden bij computerproblemen. De ACM raadt mensen aan om alert te zijn als een helpdesk aanraadt om software te installeren om een zogenaamde fout te herstellen. Ook als er contact is via een Nederlands telefoonnummer, kunnen daar criminelen achter zitten.

Nummers

Misbruik van telefoonnummers is een maatschappelijk probleem. Het leidt tot schade voor consumenten, waarbij vooral kwetsbare groepen in de samenleving extra worden geraakt. Deze schade is vaak groot. De ACM wil misbruik van nummers voorkomen en houdt daarom streng toezicht op het toekennen en gebruik van nummers. En waar toch misbruik voorkomt, pakt de ACM dat aan. Bijvoorbeeld door nummers te laten blokkeren.

Europa klaar voor uitrol 5G

Het tijdperk van 4G is gunstig gezind geweest voor de Europese mobiele operators. Dit denken en schrijven onderzoekers van het bureau GSMA Intelligence van de GSMA na onderzoek naar de mobiele ontwikkelingen en de lessen van 4G in de periode 2009-2018. De conclusie van GSMA is dat Europa en de operators klaar zijn voor de uitrol van 5G-netwerken.

In het onderzoek constateert GSMA Intelligence dat 4G vooral het tijdperk was van consolidatie. In veel markten daalde het aantal aanbieders en zorgde regulering ervoor dat er in andere markten er meer aanbieders en dus meer concurrentie opkwam. Vooral kleine operators hebben hun marktaandelen hierdoor zien toenemen.

Eindgebruikerservaring

Ook heeft de komst van 4G geleid tot een betere eindgebruikerservaring, stelt GSMA. Inmiddels heeft 98 procent van de bevolking in 29 Europese landen toegang tot mobiele breedband met een snelheid vanaf 30 Mbps en bedraagt de latency minder dan 30 milliseconden. Dit betekent weer dat mobiele breedband in Europa geschikt is voor veel diensten zoals mobiel internet, gebruik van social media, audio en video streamen en het delen van bestanden. Volgens GSMA zijn bovendien de tarieven gedaald.

Dalende ARPU

Wel ziet GSMA Intelligence een dalende ARPU, wat echter geen effect heeft gehad op de investeringen van operators in de onderzochte periode. Verder verbeterden de netwerkprestaties door meer efficiency en beter gebruik van resources, vooral in de markten met drie aanbieders. De onderzoekers zien een verband tussen geconcentreerde markten en meer CAPEX van operators wat volgens hen leidt tot betere netwerkprestaties.

Nederlanders met digitale vaardigheden in Europese kopgroep

Nederland behoort tot de Europese landen met het grootste aandeel inwoners dat vaardig is met het gebruik van internet, computer en software.  De helft van de Nederlanders tussen 16 en 75 jaar had in 2019 meer dan basis digitale vaardigheden, tegen 33 procent gemiddeld in de Europese Unie. Dit blijkt uit recent onderzoek van het CBS en andere EU-lidstaten.

Samen met Finland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk behoort Nederland tot de kopgroep op dit terrein. In 2015 had nog maar 43 procent meer dan basis digitale vaardigheden. De digitale vaardigheid van de Nederlandse bevolking was altijd hoger dan gemiddeld in de Europese Unie. Het laagst scoren Oost-Europese landen zoals Roemenië en Bulgarije (10-11 procent) en Italië, Griekenland en Polen scoren veel lager (rond 20 procent) dan het EU-gemiddelde. De verschillen in digitale vaardigheden tussen mannen en vrouwen zijn kleiner. Het aandeel mannen met meer dan basisvaardigheden bedroeg 54 procent, tegen 45 procent onder de vrouwen.

Vier deelgebieden

Digitale vaardigheden worden bepaald aan de hand van resultaten op vier deelgebieden: informatie, communicatie, computers/online diensten en software. Op het deelgebied ‘informatie’ was het aandeel Nederlanders in 2019 met meer dan basis digitale vaardigheden groter (89 procent) dan op de andere deelgebieden. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld informatie opzoeken via internet maar ook om bestanden verplaatsen en foto’s opslaan in de cloud. Het EU-gemiddelde was hier 71 procent.

Ook op de deelgebieden ‘communicatie’ (e-mailen, bellen via internet en sociale netwerken) en ‘computers/online diensten’ (online winkelen, apps en online cursussen) had respectievelijk 83 procent en 81 procent van de Nederlanders vaardigheden die het basisniveau ontstijgen. Het EU-gemiddelde was 67 procent voor ‘communicatie’ en 59 procent voor ‘computers/online diensten’.

Op dit terrein ‘Software’ beschikte 55 procent van de Nederlanders over meer dan basisvaardigheden. Het EU-gemiddelde was 41 procent. Dit deelgebied omvat het gebruik van kantoorsoftware zoals programma’s voor tekstverwerking en spreadsheets. Ook zelf computerprogramma’s schrijven in een programmeertaal behoort tot dit deelgebied.

Indicatoren digitale vaardigheden

Het onderzoek ‘ICT-gebruik van huishoudens en personen’ is in 2019 gehouden onder 4.800 Nederlanders in de leeftijdscategorie van 16 tot 75 jaar. Er is onder andere gevraagd naar activiteiten bij het gebruik van internet, computers en software. Op basis van deze activiteiten en de mate waarin deze worden uitgevoerd zijn indicatoren voor digitale vaardigheden ontwikkeld zoals ‘geen/weinig’, ‘basis- of meer dan basisvaardigheden’. Alle EU-landen passen dezelfde methode toe, waardoor uitkomsten van Nederland in Europees verband vergelijkbaar zijn.

Mobile World Congress 2020 gaat definitief niet door

Het Mobile World Congress in Barcelona gaat niet door, zo meldt de organisatie GSMA. Dit uit angst voor het coronavirus. De beurs zou van 24 tot en met 27 februari in Barcelona plaatsvinden en ruim 100.000 bezoekers uit de hele wereld trekken. Eerder vandaag werd gemeld dat vrijdag een besluit zou worden genomen over het wel of niet doorgaan. De Spaanse krant El Pais meldde eerder dat organisator GSMA een spoedoverleg hield waarop uiteindelijk is besloten dat de beurs niet doorgaat.

Na Amazon, Cisco, Ericsson, Intel, LG, NTT, Nvidia, Royole en Sony gaven de laatste dagen ook AT&T, Facebook, HMD Global, MediaTek en Sprie Telekom, Vodafone, BT en Orange aan niet aanwezig te zijn op het MWC.

BTG was als partner verbonden aan het Holland Paviljoen en betreurt deze beslissing. Petra Claessen, Directeur BTG/TGG: "Wij wensen al onze partners en betrokken partijen veel succes met de afwikkeling. Wij zijn met onze partners in gesprek om hetgeen gepresenteerd zou worden in Barcelona, nu in Nederland te laten zien en we ontmoeten de deelnemers uit Nederland graag bij een van onze bijeenkomsten." Vanmorgen heeft Danny Frietman in een interview op BNR uitgelegd wat de impact is van deze beslissing, klik hier om het interview terug te luisteren.

Eerder werd bekend dat reizigers uit de Chinese Hubai provincie niet welkom zouden zijn. Ook kondigde GSMA aan temperatuurmetingen te zullen uitvoeren. Maar nu is er een definitieve streep door een van de grootste ICT events van Europa gezet.

Organisator GSMA meldt: "Met inachtneming van de veilige en gezonde omgeving in Barcelona en het gastland heeft de GSMA MWC Barcelona 2020 geannuleerd omdat de wereldwijde bezorgdheid over de uitbraak van coronavirus, reisproblemen en andere omstandigheden het voor de GSMA onmogelijk maken om het evenement te houden. De Host City-partijen respecteren en begrijpen deze beslissing. De GSMA en de Host City Parties blijven samenwerken en ondersteunen elkaar voor MWC Barcelona 2021 en toekomstige edities. Onze sympathieën zijn op dit moment met de getroffenen in China en over de hele wereld. Verdere updates van de GSMA staan op onze website en zijn te vinden op www.mwcbarcelona.com."

ACM start onderzoek naar ICT in de zorg

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) start een sectoronderzoek naar gegevensuitwisseling en interoperabiliteit van ICT-systemen in de zorgsector. Daarbij kijkt het naar de systemen voor elektronische patiëntendossiers (EPD's). Dit schrijft Computable dat verwijst naar de ACM Agenda 2020-2021, waarin de digitale economie één van de drie aandachtsgebieden is.

De ACM schrijft dat digitalisering in de zorg weliswaar kansen biedt, maar dat leveranciers ‘commerciële en technische strategieën’ hanteren die negatieve gevolgen hebben voor de concurrentie. Zo belemmeren deze strategieën de toetredings- en groeimogelijkheden van concurrenten en wordt innovatie en de kwaliteit en veiligheid van zorg beperkt. Reden voor een sectoronderzoek dus dat volgens Computable gaat over bredere trends en ontwikkelingen in de zorgsector. Meer informatie wil de ACM pas kwijt nadat het onderzoeksvoorstel is goedgekeurd.

Data-uitwisseling

Er is in toenemende mate aandacht voor data-uitwisseling in de zorg. Vooralsnog is het moeilijk om medische data, dat opgeslagen staat bij de diverse leveranciers, onderling te delen. Hierdoor is het bijvoorbeeld voor zorginstellingen lastig om een totaalbeeld van hun patiënt of client te vormen.

In Nederland ontstaan steeds meer initiatieven om die gegevensuitwisseling te stimuleren. Zo werd vorig jaar het manifest Samen Vooruit opgesteld, waarin de ondertekenaars de data-uitwisseling tussen ict-leveranciers mogelijk willen maken.

Overheid

Ook de overheid besteedt aandacht aan het thema data-uitwisseling in de zorg. Zo werkt minister Bruins van Medische Zorg & Sport aan een wetsvoorstel waarbij elektronische gegevensuitwisseling binnen de zorg verplicht wordt. In dat wetsvoorstel, dat eind 2020 af moet zijn, wil hij ook technische standaarden vaststellen voor de gegevensuitwisseling. De minister pleit voor “eenduidige stekkers van systemen zodat de systemen ook technisch op elkaar kunnen aansluiten onafhankelijk van leverancier”. Daarmee maakt hij ruimte voor andere aanbieders van ict-systemen in de zorg.

Bovendien stelt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een nieuwe subsidieregeling in werking om de digitale gegevensuitwisseling in de zorg te verbeteren. Hiervoor is in totaal negentig miljoen euro beschikbaar.

Aantal mobiele antennes afgenomen in december 2019

In de laatste maand van 2019 is het aantal mobiele antennes in Nederland afgenomen. Dit blijkt uit de cijfers over december 2019 van het registratiebureau Antenneregister.

Uit de cijfers over december 2019 blijkt dat op dat moment in totaal 47.028 antenne-installaties in ons land stonden. Dit waren er 58 minder dan in november 2019. Toen kwamen er nog 151 bij. De grootse daling van het aantal antennes was die van LTE-antennes. Dit aantal daalde met 84 installaties. Ook het aantal UMTS-installaties daalde met 28. In december 2019 kwamen er in totaal 10 antennes bij voor GSM 1800 en maar liefst 44 voor GSM 900.

Totale aantal antennes

Per 31 december 2019 waren er in totaal 9.439 GSM 900 (2G) antennes en 4.988 GSM 1800-antennes. Het aantal UMTS (3G) antennes kwam uit op 14.609 antennes. De meeste mobiele antennes zijn voor LTE of 4G met een totaal van 17.992 antennes.

Waarom het aantal antennes is afgenomen, wordt niet bekend gemaakt. Wellicht is het aantal mobiele antennes voor UMTS of 3G afgenomen doordat mobiele operators, zoals Vodafone, 3G aan het uitschakelen zijn. Ook de fusie tussen T-Mobile en Tele2 kan ertoe hebben geleid dat het aantal mobiele antennes afneemt.

RFID wordt volwassen in mode-industrie

De Universiteit van Parma heeft een wetenschappelijk onderzoek ingesteld naar de wereldwijde RFID-adoptie in de mode. GS1 Nederland draagt sinds kort bij aan het onderzoek. Belangrijkste conclusie is dat RFID de vroege volwassenheidsfase ingaat in de mode-industrie. Het onderzoek laat zien dat na voorraadnauwkeurigheid en procesautomatisering nu ook omnichannel de voornaamste reden is om met RFID te starten.

De studie ‘RFID-barometer in de detailhandel’ door de Italiaanse universiteit van Parma onderzocht naast de enorme berg nuttige literatuur die over RFID beschikbaar is, het gebruik van RFID door bijna 100 bedrijven, de inzet van RFID in 23.400 winkels en het jaarlijks gebruik van ruim 1 miljard tags. De gegevens over het gebruik van RFID gaan terug tot 2001.

Studiedoel

Het doel van de studie is om een uitgebreid en actueel overzicht op te bouwen over en voor het gebruik van RFID. Het resultaat is dat er nu een internationale benchmark is met projecten en hun status. In de database staat informatie over hoe bedrijven RFID inzetten, waar zij waarde in hun bedrijfsproces creëren en welke trends er zijn.

Achterblijvers

Bedrijven die nu aan de slag gaan met RFID, kunnen niet meer worden gezien als technologie-innovators of ‘early adopters’. De inzet van RFID binnen bedrijven groeit. “Retailers die RFID-technologie nog niet testen of gebruiken, lopen het risico in de categorie ‘achterblijvers’ te vallen en kunnen potentieel achterlopen op hun concurrenten", aldus onderzoeker en directeur Antonio Rizzi van de University of Parma’s RFID Lab. "Bovendien zien we dat RFID überhaupt de meest gebruikte IoT-toepassing is en dat deze technologie direct je businessproces kan verbeteren."

Garantie voor de toekomst

In de modesector, die goed is voor jaarlijks ongeveer 80 miljard euro omzet, is de potentie van RFID enorm. Het onderzoek laat duidelijke resultaten zien:

  • De voorraadbetrouwbaarheid gaat van 60-70 procent naar 99-100 procent
  • Voorraden tellen kost tot wel 90 procent minder tijd
  • Verkoop wordt beter met omzetstijgingen van 1–21 procent

“Als we kijken naar de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek kan niemand meer twijfelen of je er goed aan doet om met RFID aan de slag te gaan. In dit geval geldt: resultaten uit het verleden bieden wél garantie voor toekomst", zegt CTO Loek Boortman van GS1 Nederland.

Omnichannel

Al jaren staan procesautomatisering en een betrouwbaar inzicht in voorraad aan de top van de toepassingen voor RFID. Met de internetrevolutie krijgen bedrijven te maken met nieuwe uitdagingen. Want hoe weten retailers wat er precies waar op voorraad ligt als ze geen RFID gebruiken? Nu al zien een aantal retailers dat na implementatie van RFID het aantal annuleringen van online orders met 30 tot 60% vermindert. Voor steeds meer bedrijven zijn dit belangrijke redenen om RFID voor omnichannelactiviteiten in te zetten.

Nauwkeurig voorraadbeeld

“Dit is geen verrassing, want veel traditionele retailers breiden hun online activiteiten uit om te concurreren met pure online spelers", zegt Rizzi. "De retailers die zullen winnen in een echte omnichannel-wereld zijn diegenen die RFID en andere technologieën gebruiken om real-time een nauwkeurig beeld van hun voorraad te krijgen. Alleen zo kunnen producten beschikbaar zijn voor elke klant, ongeacht hoe en in welk kanaal hij of zij kiest om te kopen.”

“Het is mogelijk om zonder RFID te omnichannel te retailen, maar dan heb je simpelweg meer veiligheidsvoorraden nodig", aldus Boortman. "Dat is dus gewoon omzetverlies. En dan hebben we het nog niet eens over de vele IoT mogelijkheden. We hopen dat het onderzoek bijdraagt aan een nog bredere acceptatie en gebruik van RFID, ook in Nederland. De universiteit van Parma gaat ook Nederlandse bedrijven meenemen in het vervolg van het onderzoek, dus dat zal zeker helpen.”