Auteur: Redactie

Aantal meldingen datalekken stijgt weer

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft in 2019 bijna een derde meer meldingen van datalekken ontvangen ten opzichte van 2018. Het gaat volgens de autoriteit om bijna 27.000 datalekmeldingen. Bij 28 organisaties is onderzoeken gestart of deze een datalek hadden moeten melden of dat betrokken personen dat te laat hebben gedaan. Sinds de invoering van de meldplicht datalekken in 2016 blijft het aantal meldingen stijgen.

In 2019 ontving de AP naar eigen zeggen 4.624 datalekmeldingen uit de sector openbaar bestuur. Dit zijn 27 procent meer meldingen dan in 2018. Het grootste aantal datalekmeldingen binnen deze sector is afkomstig van gemeenten (33 procent), gevolgd door de Rijksoverheid (25 procent) en verplichte sociale verzekeringen (20 procent).

Focus op openbaar bestuur

De AP gaat de komende jaren in het toezichtwerk daarom extra nadruk leggen op de digitale overheid. Om die reden licht de organisatie de datalekmeldingen binnen het openbaar bestuur uit in haar jaarlijkse rapportage. Centrale en lokale overheden beschikken over een grote hoeveelheid – vaak gevoelige en bijzondere – persoonsgegevens, zoals BSN-nummers en gegevens over zorg en maatschappelijke dienstverlening. Vicevoorzitter Monique Verdier van de AP denkt dat datalekken 'grote impact' hebben op de betrokken personen. “Gegevens van burgers kunnen bij de verkeerde partij terecht komen. Door een verkeerd verstuurde e-mail of foutief geadresseerde post. Het kan bijvoorbeeld gaan over de wijziging van een sociale voorziening zoals jeugdzorg, WMO of gemeentelijke schuldhulpverlening.”

Hacking, phishing en malware

De AP ontving dit jaar een kwart (25 procent) meer meldingen naar aanleiding van hacking, phishing of malware-incidenten dan in het jaar daarvoor. Vooral grotere organisaties, die persoonsgegevens van veel mensen verwerken, lijken hier doelwit van. Datalekken door hacking, phishing of malware leveren volgens de AP meestal een ‘hoog risico’ op voor de mensen om wiens gegevens het gaat. Hackers kunnen met de verkregen gegevens bijvoorbeeld identiteitsfraude proberen te plegen of een abonnement op andermans naam afsluiten.

Nederland koploper

Door de hoge mate van digitalisering van de Nederlandse maatschappij is het risico op grote en ernstige datalekken in Nederland relatief hoog. Het vereist extra aandacht voor fundamentele vraagstukken als privacybescherming en cybersecurity. Nederland loopt binnen de EU voorop op het gebied van digitalisering en is - samen met Duitsland en het Verenigd Koninkrijk - koploper waar de meeste datalekken worden gemeld.

Nieuw pand BTG officieel geopend

Voorzitter Eric Reij en directeur Petra Claessen hebben het nieuwe pand van BTG en TGG aan de Pelmolenlaan 10 in Woerden dinsdag via een officiële handeling gebruik genomen.

De opening in het bijzijn van zo’n 70 genodigden markeert de overgang van het landhuis in de bossen van Zeist naar een modern kantoorpand op een centrale locatie in de Randstad. Hier zijn BTG en TGG ook nadrukkelijker met elkaar verbonden.

De contactgegevens van BTG/TGG zijn nu:

Pelmolenlaan 10
3447 GW Woerden
Telefoon: 088 – 353 22 22

Rijkswaterstaat kiest Atos voor applicatie- en platformdiensten

Rijkswaterstaat heeft Atos, CGI en Technolution geselecteerd voor de levering van Applicatie- en Platformdiensten (RAP). De samenwerking heeft als doel om de ICT-dienstverlening van Rijkswaterstaat blijvend te laten aansluiten op de behoefte van de organisatie en verder te kunnen standaardiseren.

In de aanbesteding zijn drie domeinonafhankelijke percelen aan marktpartijen gegund volgens de I-strategie van Rijkswaterstaat. Nieuw is dat de contracten zijn georiënteerd op technologie en platformen en niet langer op de verschillende netwerken van RWS, zoals scheepvaartverkeersmanagement, bedrijfsvoering of watermanagement. Voor ieder perceel is één dienstverlener gezocht die de verantwoordelijkheid voor het volledige programma van het perceel op zich neemt.

De overeenkomsten tussen Rijkswaterstaat en de drie partijen gelden voor vier jaar en kunnen met stappen van een jaar verlengd worden tot maximaal tien jaar.

IT’er wil uitdaging en balans werk-privé

Het aantal vacatures voor IT-functies is vorig jaar met bijna 30 procent opnieuw gestegen. De vraag is dus wat werkgevers moeten doen om de schaarse IT'er aan boord te krijgen. Uit de recente Salary Survey 2020 van analistenfirma Robert Walters blijkt dat IT’ers uitgedaagd willen worden en een goede balans willen tussen werk en vrije tijd.

De belangrijkste factor voor werktevredenheid onder IT’ers is een uitdagende functie, blijkt uit het onderzoek van Robert Walters. Op een tweede plaats staan een goede werk-privé balans en (vooral) de mogelijkheid om thuis te werken of hun eigen uren in te delen. De meesten van hen (79 procent) is tevreden over de mogelijkheden die ze krijgen om flexibel of thuis te werken. Ook over de invloed die ze hebben op het succes van de organisatie zijn twee op de drie IT-professionals erg te spreken. Slechts 5 procent van de IT'ers geeft aan dat de impact van zijn werk niet duidelijk zichtbaar is.

'Purpose' niet aan IT'ers besteed

Een aantrekkelijke purpose statement vinden IT'ers de minst belangrijke factor bij het kiezen van een nieuwe baan. Ook een bekende merknaam gaat IT-professionals volgens Robert Walters niet binnenhalen. Meer dan de helft van hen zegt namelijk geen waarde te hechten aan de bekendheid van het bedrijf waarvoor ze werken.

Interimmers positiever dan vaste werknemers

Opvallend genoeg zijn IT’ers die op interim-basis werken positiever over de inhoud van hun functie dan IT’ers in vaste dienst. Van de professionals werkzaam in vaste dienst, geeft 69 procent aan tevreden te zijn met zijn taken en verantwoordelijkheden. Van de interim IT professionals is 86 procent tevreden met de inhoud van zijn huidige interim-opdracht.

Salarissen stijgen opnieuw

Goed gekwalificeerde IT-professionals met kennis van de Nederlandse taal zijn behoorlijk schaars. Vooral specialisten in business intelligence en machine learning zijn bijna niet meer te vinden en kunnen flinke salarissen vragen, blijkt uit de Salary Survey.

Negen op de tien IT-professionals hebben vorig jaar een salarisverhoging ontvangen. Ook dit jaar verwachten IT’ers meer te gaan verdienen. Twee op de drie interim-professionals verwacht een stijging in inkomen, tegenover 78 procent van de werknemers in vaste functies. Het merendeel van de IT-professionals werkzaam op interim-basis verwacht zelfs dat zijn inkomen meer dan 10 procent gaat stijgen.

Carrièrestap of internationaal avontuur

Negen op de tien IT’ers staan open voor een nieuwe baan, zelfs als zij niet actief op zoek zijn. De meest genoemde reden om te switchen van functie, is het kunnen maken van een carrièrestap, of het uitzicht op inhoudelijke ontwikkeling. Ook een internationale carrière staat hoog op het wensenlijstje van menig IT’er. Een op de vijf zou zijn huidige baan opgeven voor een uitstapje naar het buitenland.

Nederlanders laten digitale voordeur wagenwijd openstaan

Nederlanders weten dat slimme apparaten kunnen worden gehackt maar de meesten handelen er niet naar. Inmiddels heeft acht op de tien mensen slimme apparatuur in huis maar uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft updates niet uitvoert of vergeet dit te doen. Dus start het ministerie van Economische Zaken en Klimaat met de campagne ‘Doe je updates’.

Deze houding van Nederlandse geeft criminelen volgens staatssecretaris Mona Keijzer van EZK de gelegenheid digitaal in te breken en gegevens te stelen. “Hoewel mensen weten dat slimme apparaten gehackt kunnen worden, gaan zij te vrijblijvend om met updates”, zegt Keijzer. “Ik wil dat mensen zich beter beschermen tegen internetcriminelen. Daarom roept de campagne op slimme apparaten in huis direct te updaten en geven we daarover tips. Tegelijkertijd werk ik aan een wetsvoorstel om updates te verplichten.”

Privégegevens

Eén op de zes Nederlanders verwacht niet dat internetcriminelen via hun slimme apparaten digitaal zullen inbreken, zo komt uit het onderzoek naar voren. Zij denken dat hun data niet interessant is. “Dat is een misvatting want internetcriminelen zijn wel degelijk op zoek naar privégegevens”, aldus onderzoeker en cyberveiligheidsexpert Chris van ’t Hof die mensen op het hart drukt hun slimme apparaten altijd direct te updaten. “Naast nieuwe functies bevatten updates vaak belangrijke beveiligingsoplossingen. Installeer je die niet, dan raakt de software verouderd en kunnen criminelen via fouten in verouderde software digitaal bij je inbreken. En zo je gezin begluren, privégegevens stelen of je apparaat kapotmaken. Door software-updates direct te installeren, verklein je de kans daarop.”

Wetsvoorstel

De Rijksoverheid consulteert op dit moment over een wetsvoorstel in navolging van Europese regelgeving. Het voorstel is om verkopers te verplichten om software- en beveiligingsupdates aan te blijven bieden voor slimme apparaten, zoals smart tv’s, printers, camera’s, babyfoons en slimme horloges. Consumenten kunnen slimme apparaten daardoor langer en veiliger gebruiken.

ACM: operators gaan goed om met netneutraliteit

Nederlandse operators nemen voldoende en goede maatregelen voor het zorgen van netneutraliteit, stelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) na eigen onderzoek. De ACM is verantwoordelijk voor toezicht op netneutraliteit.

De ACM startte het onderzoek om kennis te verzamelen over traffic management; een verzameling technieken die ingezet wordt om het internetverkeer op telecomnetwerken in goede banen te leiden. In dat kader onderzocht de ACM of Nederlandse telecomaanbieders maatregelen toepassen die onderscheid maken naar inhoud of toepassingen van het internetverkeer. Dat bleek niet het geval te zijn.

Ook hebben alle aanbieders processen ingericht om ervoor te zorgen dat maatregelen op dit gebied worden getoetst aan de uitgangspunten van netneutraliteit. Een aantal aanbieders heeft naar aanleiding van gesprekken met de ACM informatie over traffic management verduidelijkt in de algemene voorwaarden. De ACM concludeert dat het traffic management van de telecomproviders voldoet aan de eisen van netneutraliteit.

Internetverkeer in goede banen

In Europa moeten internetaanbieders dezelfde soorten internetverkeer hetzelfde behandelen. Dat betekent bijvoorbeeld: niet onnodig blokkeren of beperken. Aanbieders mogen wel maatregelen nemen om het internetverkeer in goede banen te leiden, maar deze maatregelen mogen geen onderscheid maken naar inhoud of toepassingen.

Wegwijzer voor beoordeling

De ACM publiceert de resultaten van het onderzoek om telecomaanbieders informatie te bieden over traffic management en over de regels die ervoor gelden. Die regels worden toegelicht in een wegwijzer en een aantal voorbeelden. Verder bevat het document vragen, die de ACM gebruikt om traffic managementmaatregelen te beoordelen. Deze vragen kunnen telecomaanbieders helpen bij het maken van de juiste keuzes rond traffic management.

Minister Hoeksta wil IT Belastingdienst versneld aanpakken

Naast opsplitsing van de Belastingdienst in drie delen: toeslagen, douane en belastinginning met de opsporingsdienst Fiod , is een versnelling van de ict-vernieuwing noodzakelijk. Dat stelt Minister Wopke Hoekstra (Financiën) in een brief aan de Tweede Kamer.

Aanleiding van het ingrijpen van de minister bij de fiscus zijn de voortdurend opduikende problemen, culminerend in het toeslagenschandaal en de Bulgarenfraude. Volgens minister Hoekstra kan de huidige organisatieopzet alle uitvoerings- en controletaken niet goed ondersteunen en staat die het adequaat doorvoeren van verbeteringen in de weg.

Volgens de minister is het versneld realiseren van de broodnodige vernieuwing van de ict (en managementinformatie) noodzakelijk, omdat deze een remmende factor is geworden. "Er zijn veel verouderde systemen met achterstallig onderhoud. Er worden bijna negenhonderd applicaties met complexe koppelingen en onderlinge afhankelijkheden gebruikt. Daardoor kan aan burgers en bedrijven en de eigen medewerkers niet het serviceniveau worden geboden dat nagestreefd wordt en zijn er risico’s voor de continuïteit van processen."

Ondanks een aantal moderniseringsprogramma's die de afgelopen jaren zijn gestart, is de Belastingdienst nog niet robuust genoeg om onder meer op ict-vlak voldoende snel essentiële verbeteringen door te voeren, constateert de minister. Hij schrijft dat in de komende weken twee rapporten naar de Kamer worden gestuurd waarin nieuwe aanbevelingen staan om de ict-organisatie en de applicatiemodernisering versneld te verbeteren. De rapporten komen van respectievelijk EY en KPMG.

De huidige Belastingdienst is in zijn ogen op dit moment onbestuurbaar. De bewindsman in zijn Kamerbrief: 'Met circa dertigduizend medewerkers is de Belastingdienst van een enorme omvang met in de huidige sturing een heel grote span of control. Ook verschillen de processen en de doelgroepen (burgers en bedrijven) van belastingen innen, toeslagen uitkeren en het bewaken van de doorvoer van goederen wezenlijk van elkaar en vragen een andere sturing en attitude. Dit lijkt niet te passen binnen één organisatie.'

Er worden drie nieuwe directeuren-generaal aangesteld voor Toeslagen, de Douane, en de Belastingdienst (inclusief Fiod). Zij zullen samen de verdere ontvlechting regelen. Hiermee komt een eind aan de rol van de huidige directeur-generaal voor de gehele Belastingdienst: eind vorige week werd al bekend dat Jaap Uijlenbroek het veld moest ruimen

5G cruciaal voor Nederlandse IT en telecom

Nederland loopt achter als het gaat om de adoptie van 5G, vooral op landen in Azië. Dit stelt althans ABN AMRO naar aanleiding van eigen onderzoek. Oorzaken zijn volgens de bank dat 4G voor veel toepassingen momenteel nog afdoende lijkt en dat Nederland de snelste 4G-netwerken ter wereld heeft. Nederland kan het zich volgens ABN AMRO echter niet veroorloven achteraan te lopen als de 5G-ontwikkelingen daadwerkelijk op stoom komen.

De eerste veilingen van 5G vinden later dit jaar ook in ons land plaats. "Het is van groot belang dat Nederland een inhaalslag maakt en de voordelen van 5G ten volle gaat benutten”, benadrukt Kasper Buiting, Sector Econoom Technologie, Media en Telecom van ABN AMRO. “Zo brengen de veel hogere snelheden van 5G kansrijke verdienmodellen en nieuwe toepassingen voor diverse sectoren in het bedrijfsleven, zoals de zelfrijdende auto en VR-diensten, binnen handbereik. Een te langzame ontwikkeling van 5G kan op den duur ten koste gaan van de concurrentiepositie en het gunstige vestigingsklimaat voor IT-bedrijven in Nederland.”

IT als groeimotor

De IT-dienstverlening - de grootste branche in de sector Technologie, Media en Telecom (TMT) - is een belangrijke aanjager van groei in de Nederlandse economie, stelt de bank. In de eerste drie kwartalen van 2019 groeide de omzet van dit segment met 7 procent op jaarbasis. Vooral softwarebedrijven en hostingbedrijven zijn – onder invloed van een toenemende vraag naar cloud-based diensten - een belangrijke groeimotor van de IT-dienstverlening.

Aanhoudende groei

Hoewel ABN AMRO verwacht dat het bbp in Nederland in 2020 met minder dan 1 procent groeit, stijgt de omzet van de TMT-sector naar verwachting met 3 procent en zal de IT-branche nog beter presteren (+4,5 procent). De sterke groei van deze branche heeft de afgelopen jaren gezorgd voor een sterke groei van het aantal werknemers.

Personeelstekort

Tegelijk is dit ook het grootste probleem van de IT-branche, er blijft een groot tekort aan IT-personeel. In de telecombranche was in 2019 juist sprake van krimp (-0,5 procent), mede als gevolg van de digitalisering, de focus op dataverkeer en dalende prijzen van telefoniediensten. In 2020 verwacht ABN AMRO een verder dalende omzet van telecombedrijven: -2,0 procent. Ook andere branches binnen de sector, zoals uitgeverijen en drukkerijen, zullen komende jaren een lichte omzetkrimp laten zien.

ICT-kosten ziekenhuizen opnieuw gestegen

De ICT-kosten van ziekenhuizen zijn voor het vijfde jaar op rij toegenomen. De kosten bedroegen in 2018 gemiddeld 5,7 procent van de omzet. In 2013 was dit nog 4,5 procent. Oorzaak van de stijging is de sterke afhankelijkheid van de digitale informatievoorziening. Dit staat in de ICT Benchmark Ziekenhuizen van M&I/Partners.

In 2019 heeft M&I/Partners voor het twaalfde jaar de ICT Benchmark Ziekenhuizen uitgevoerd. Het onderzoek is gedaan naar de kosten in het boekjaar 2018. Uit de ICT benchmark blijkt dat de ICT-kosten voor het vijfde achtereenvolgende jaar zijn toegenomen. “De kosten stijgen vooral doordat ziekenhuizen in hoge mate afhankelijk zijn van de digitale informatievoorziening. Dit stelt hoge randvoorwaarden aan continuïteit, beveiliging en kwaliteit van informatie”, stelt principal adviseur Antoon van Luxemburg van M&I. “Ook vraagt dit meer ICT-personeel, bijvoorbeeld op informatie- en datamanagement. De digitalisering in de zorg, zoals met ‘de juiste zorg op de juiste plek’, netwerkzorg en onderlinge doorverwijzing, nemen steeds verder toe. De kosten hiervan ‘stapelen’ op de bestaande ICT-kosten.”

ICT Benchmark Ziekenhuizen van M&I/Partners

De benchmark is ontwikkeld door M&I/Partners in samenwerking met ziekenhuizen. De benchmark brengt de kosten en prestaties van ICT binnen ziekenhuizen in kaart op basis van een specifiek voor de branche ontwikkeld Total Cost of Ownership model. Belangrijk onderdeel van de benchmark is het verhaal achter de cijfers.

Mona Keijzer en Prins Constantijn openen NL Tech Square op CES

Prins Constantijn van Oranje en staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken hebben het NL Tech Square geopend op CES 2020 in Las Vegas. 50 innovatieve Nederlandse startups presenteren hun producten aan klanten, investeerders en bedrijven op NL Tech Square, een van de grootste landenpaviljoens van het grootste technologie-evenement ter wereld. Prins Constantijn is Special Envoy van Techleap.nl.

Meer dan 180.000 bezoekers uit meer dan 155 landen bezoeken CES jaarlijks in januari. Op CES worden elk jaar de nieuwste technologieën en innovaties van de volgende generatie aan de markt getoond. Nederland presenteert zich dit jaar rond het thema 'Futureproof the world with us’. Naast Constantijn van Oranje en Mona Keijzer is ook Gerbert Kunst, consul-generaal in San Francisco, aanwezig op het evenement.

Veel belangstelling

Er is veel belangstelling voor het NL Tech Square. “Met deze delegatie tonen we weer aan dat Nederland technologie van wereldklasse heeft en ondernemers die dit graag toepassen om grote wereldwijde maatschappelijke uitdagingen aan te pakken”, zei Constantijn van Oranje. “Het doel is om hen ervaring te laten opdoen in de VS en contacten te leggen met potentiële investeerders, klanten, partners en distributeurs.”

De missie naar CES2020 is georganiseerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaatbeleid, het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en Techleap.nl.