Auteur: Redactie

Uitgaven UC en Collaboration stijgen

Steeds meer bedrijven investeren in oplossingen en toepassingen voor Unified Communications & Collaboration (UC&C). Dit blijkt onder meer uit recente cijfers van marktonderzoeker IDC over 2019. De stijging is niet uitsluitend het gevolg van de uitbraak van de huidige COVID-19 crisis.

Uit het onderzoek blijkt dat de mondiale markt voor UC&C in het afgelopen jaar weer is toegenomen. De omzet in marktsegment groeide in 2019 met 17,7 procent naar een totaal van 38,8 miljard dollar. Het aantal verscheepte oplossingen, zoals lijnen, units, licenties en seats, nam met 20,6 procent toe.

Soorten oplossingen

Concreet gaat het hierbij om IP PBX-lijnen en -licenties, IP-telefoons, grootzakelijke videoconferencing room endpoints, endpoints voor huddle rooms, video-infrastructuur, UC collaboration tools, UCaaS-oplossingen en managed voice/private cloudoplossingen-toepassingen. Bekende leveranciers zijn onder meer 8×8, ALE, Avaya, BlueJeans, Cisco, Google, Huawei, Logitech, Microsoft, Mitel, NEC, Poly, RingCentral, Slack, Unify, Vonage, Yealink en Zoom.

Regio’s

De onderzoekers keken ook hoe de omzet in de verschillende wereldregio’s was. De omzet ging het meest omhoog in Azië – Pacific, 17,9 procent, gevolgd door de EMEA, 15 procent, en Noord-Amerika, 12,1 procent.

AIVD: Cybersabotage concreet risico

De AIVD meldt in zijn jaarverslag over 2019 dat meerdere landen de mogelijkheden onderzoeken om met cyberaanvallen de vitale infrastructuur van Nederland te treffen. De dienst kijkt om deze reden voortaan mee met de grote telecomaanbieders.

Volgens de AIVD is in 2019 gezorgd voor een structurele monitoring van telecomaanbieders. “De AIVD heeft naar aanleiding van de toename van het aantal supply chain attacks door statelijke actoren en de impact hiervan op de nationale veiligheid, de Rijksoverheid geadviseerd maatregelen te treffen binnen de bestaande telecom-infrastructuur en de toekomstige 5G-infrastructuur", aldus de dienst.

Risico's telecominfrastructuur

De AIVD heeft met het Agentschap Telecom, de MIVD, de NCTV en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) bijgedragen aan het in kaart brengen van de risico’s binnen de telecominfrastructuur en de uitwerking van de door het kabinet in juli 2019 aangekondigde maatregelen.

Opzetten structurele samenwerking

Een van die maatregelen betreft het opzetten van een structurele samenwerking waarbij er structurele afstemming zal zijn tussen overheid en telecomaanbieders over onderkende risico’s en mitigerende maatregelen voor de huidige telecom-infrastructuur en de toekomstige 5G-infrastructuur. Het wordt niet letterlijk benoemd, maar waarschijnlijk is de keuze van leveranciers voor 5G een van de onderwerpen waarin de AIVD structureel wil 'samenwerken'.

Digitale sabotage door staten

“De mogelijke digitale verstoring en sabotage van de vitale infrastructuur is een van de grootste cyberdreigingen voor Nederland en zijn bondgenoten. Meerdere staten hebben bewezen de capaciteiten en de bereidheid te hebben om digitale sabotage in te zetten om hun geopolitieke doelstellingen te bereiken. Ook constateert de AIVD al langere tijd dat sommige van deze staten voorbereidingen treffen om digitale sabotage voor toekomstig gebruik mogelijk te maken. Deze voorbereidingen bestaan uit het zich innestelen in ICT-systemen van onder meer vitale infrastructuur.

Rusland specifiek genoemd

In het jaarverslag wordt Rusland specifiek genoemd omdat het probeert het onderzoek naar de MH17-ramp te beïnvloeden. China wordt genoemd als land dat op allerlei manieren zijn invloed wil uitbreiden. Dat doet het via investeringen in de Nieuwe Zijderoute, maar ook op heimelijke manieren. “Een groot deel van de (digitale) spionageactiviteiten van China is gericht op het verbeteren van de eigen economische ontwikkeling”.

AIVD verwacht grotere invloed China

De AIVD verwacht dat de economische en politieke invloed van China op korte en lange termijn groeit en sluit daarnaast niet uit dat het land opkomende technologie gaat domineren, zoals kunstmatige intelligentie, kwantumcomputing en 5G-communicatie. Als het Nederlandse bedrijfsleven afhankelijk wordt van Chinese technologie, levert die afhankelijkheid weer extra risico’s op. Ook Iraanse cyberactoren worden genoemd.

Tot slot leiden buitenlandse investeringen en overnames in Nederland tot verlies van (gedeeltelijke) zeggenschap over vitale infrastructuren. Elektriciteit, toegang tot internet, drinkwater en betalingsverkeer zijn voorbeelden van vitale infrastructuur. Dit verlies van zeggenschap kan ook voor onwenselijke economische en politieke afhankelijkheden zorgen, naast spionage- en sabotagerisico’s.

Minister Slob regelt extra geld voor devices en onderwijs op afstand

Minister Slob van Onderwijs maakt 3,8 miljoen euro extra vrij voor leerlingen die thuis lessen volgen, maar niet over een laptop of tablet beschikken. Met het extra geld kunnen 11.500 leerlingen op basisscholen, het voortgezet onderwijs en MBO worden ondersteund. Met de 2,5 miljoen euro die de minister eind maart beschikbaar stelde, werden al bijna 7.000 leerlingen aan een device geholpen.

"Het is belangrijk dat alle leerlingen goed onderwijs op afstand kunnen volgen", benadrukt minister Slob. "Ook nu basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs op 11 mei weer deels opengaan, blijft dat aan de orde."

Grotere vraag devices

SIVON, de ict-coöperatie van schoolbesturen die de devices regelt, kreeg hiervoor de afgelopen weken meer aanvragen binnen dan ze aan laptops en tablets had ingekocht. Ook andere initiatieven om gebruikte laptop te verzamelen en verdelen onder kinderen boden nog onvoldoende soelaas. Minister Slob zocht daarom naar manieren om verder in de behoefte aan devices te voorzien.

Naar verwachting kunnen met het extra geld alle ingediende aanvragen worden ingewilligd. Uitgangspunt blijft hierbij dat eerst scholen en gemeenten kijken hoe ze kunnen ondersteunen en dat SIVON waar nodig bijspringt. Van schoolbesturen wordt dan een eigen bijdrage gevraagd van 25 procent.

Bedrijven profiteren weinig van cloud computing

Bedrijven en publieke organisaties profiteren maar weinig van de voordelen van cloud computing, stellen onderzoekers van Enterprise Strategy Group in opdracht van Dell Technologies en Intel. Deze organisaties zouden vooral baat kunnen hebben bij een consistent cloudbeheer.

Uit het onderzoek komt naar voren dat slechts een marginale 5 procent van alle 1.250 ondervraagde IT-beslissers aangeeft dat cloud computing hen helpt bij het bereiken van een aanvaardbaar niveau van consistentie voor hun uitgebreide IT-infrastructuur. Dat deze situatie alarmerend is, blijkt uit dat bijna twee derde (64 procent) van de organisaties hun uitgaven voor public clouddiensten in 2019 flink heeft verhoogd in vergelijking met 2018.

Meer complexiteit in IT

Een overgrote meerderheid, 73 procent, geeft aan dat cloud computing leidt tot veel meer complexiteit in hun IT-systemen en IT-operaties. Dit komt vooral doordat veel bedrijven ondanks het omarmen van de (public) cloud ook hun on-premise infrastructuur verder ontwikkelen om zo een flexibele aanpak te behouden voor het consumeren van infrastructuur. Hierdoor ligt fragmentatie op de loer. Bovendien worstelen bedrijven en organisaties nog steeds met steeds complexere wordende multicloud-omgevingen.

Cloudbeheer van waarde

Hoewel een grote meerderheid aangeeft dat zij problemen ervaren rondom cloudcomputing, zien de meeste respondenten wel in dat een vereenvoudigd beheer veel waarde brengt. Bijna zeven op de tien IT-beslissers voorzien meer consistentie in cloudbeheer om de overall kosten te verlagen met gemiddeld 19 procent. Ook zijn zij het er unaniem over eens dat consistentie in cloudbeheer een positieve impact kan hebben op de ervaringen van ontwikkelaars. Zij geven aan dat het gebruik van de cloud ontwikkelaars vooral helpt om code in productie te krijgen. Iets meer dan de helft van de respondenten geeft aan dat dit heel handig is om op dagelijkse basis te laten gebeuren.

Reduceren beveiligingslekken door cloud

Daarnaast verwachten bedrijven en organisaties door het gebruik van de cloud gemiddeld 30 procent van de beveiligingslekken te reduceren. Ook verwachten zij zo uitval van applicaties en andere events te voorkomen die van invloed kunnen zijn op hun in de cloud bevindende data. Verder geeft 38 procent van de respondenten aan dat consistentie in het cloudbeheer meer waarde toevoegde aan hun hybrid cloud-initiatieven en uiteindelijk hun concurrentiepositie.

Aanbevelingen

De onderzoekers komen vanzelfsprekend met een aantal aanbevelingen voor bedrijven en organisaties. Hiermee kunnen zij hun cloudconstistentie verbeteren. Deze aanbevelingen zijn onder meer het niet vergeten van private cloudomgevingen. Consistentie in cloudbeheer is belangrijk, maar zij moeten zich daarop niet blindstaren. Ook ervoor zorgen hun on premise-infrastructuur modern, cloud-compatibel, hyperconverged en API-driven houden, is belangrijk.

Daarnaast moeten zij blijven trainen. IT-beslissers moeten daarom focussen op training en het aantrekken van talent met de juiste skills voor geavanceerde analytics, DevOps en intelligente automatiseringsinitiatieven. Zeker als het gaat om het toepassen van AI en machine learning.

Tot slot bevelen de onderzoekers aan dat organisaties bij twijfel naar experts moeten kijken. Voor veel organisaties kan het realiseren van een consistent cloudbeheer een uitdaging zijn waarbij zij de hulp van experts kunnen gebruiken. Daarom moeten IT-beslissers derde partijen zoeken zoals IT-leveranciers, system integrators, value-added resellers of alle drie, voor assistentie bij de architectuur en implementatie van cloudinfrastructuurprojecten.

BTG sluit zich aan bij Lower Energy Acceleration Program (LEAP)

Duurzaamheid en energiebesparing zijn belangrijke thema ’s in de wereld van ICT en telecom. "Daarom ben ik erg blij dat BTG zich heeft kunnen aansluiten bij het Lower Energy Acceleration Program (LEAP)", stelt Petra Claessen, directeur BTG. Dit project is een initiatief van onder andere de Amsterdam Economic Board en Green IT Amsterdam, RVO en NLdigital en heeft tot doel extra energiebesparing te bereiken door in datacenters en telecom-faciliteiten optimaal gebruik te maken van power management-technieken.

LEAP richt zich op de power management-instellingen van servers. De rekencapaciteit van deze IT-systemen wordt vaak maar mondjesmaat benut. Doet een server niets dan is deze ’idle’. In deze idle-periodes verbruiken veel servers echter net zoveel energie als wanneer zij volledig belast worden. Via power management kan dit energieverbruik verminderd worden.

Om bedrijven en overheden te helpen deze energiebesparing te realiseren zonder dat dit ten koste gaat van beschikbaarheid of prestaties zijn in het kader van LEAP een aantal pilotprojecten uitgevoerd. Hoe groot de duurzaamheidswinst is die kan worden geboekt laat KPN wel zien.

Klik hier voor een uitgebreid verslag van de resultaten die KPN via het LEAP-project heeft kunnen bereiken.

Met dank aan Mulder-Hardenberg voor het beschikbaar stellen van deze foto

Bedrijfsleven presenteert website over gezond thuiswerken

MKB-Nederland, VNO-NCW en stichting NL Onderneemt Maatschappelijk! Presenteren samen het platform ‘Thuiswerken is topsport’. Op de site staan tips en informatie over thuiswerken. Van praktische handreikingen over hoe je omgaat met stress, tot tips voor voldoende beweging en goede voeding.

“Ik hoop dat deze website heel veel mensen helpt”, zegt voorzitter Hans de Boer VNO‑NCW. “Ik moet ook nog elke dag wennen aan het thuiswerken. Voor je het weet, zit er geen rem op het werk en blijf je maar doorgaan. Dat is een aandachtspunt, merk ik ook bij veel mensen in mijn omgeving. Voor al dat soort zaken vind je op de site nuttige informatie. Ik had nooit gedacht dat wij nog eens yogasessies gingen aanbieden in mijn laatste maanden bij VNO‑NCW.”

Recepten en sportclinics

Op de site zijn bijvoorbeeld ontspanningsoefeningen te vinden, maar ook recepten en handreikingen voor een goede werk-privébalans. Daarnaast zijn er regelmatig online activiteiten, zoals work-outs van Olympisch schaatser Jochem Uytdehaage, yoga-videosessies en mini-rolstoelclinics door Paralympiër Paul Toes. Daarnaast vertellen ondernemers en experts hoe zij met thuiswerken omgaan. Zo willen de ondernemersorganisaties zoveel mogelijk thuiswerkers helpen om vitaal te blijven, ook al werken ze nu in een andere setting.

Partners

De stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! is onderdeel van VNO‑NCW en MKB‑Nederland. Zij bundelt een aantal maatschappelijke programma's die vanuit de twee verenigingen voor, door en met ondernemers worden georganiseerd. Het nieuwe platform is opgezet met hulp van VWS en SZW. Andere partners zijn onder andere Kenniscentrum Sport & Bewegen, het Voedingscentrum, het Trimbos-instituut, de Atletiekunie en Sportcentrum Papendal. Het platform is onderdeel van het programma Vitaal Bedrijf, een programma in ontwikkeling dat ondernemers via een vitaliteitstraject helpt bij het realiseren van een gezond en succesvol bedrijf met tevreden en vitale medewerkers.

KPN en T-Mobile nemen bij uitrol 5G andere route dan Vodafone

T-Mobile en KPN zullen niet de route van Vodafone volgen bij de uitrol van 5G, laten beide operators aan Telecompaper weten. KPN stelt bewust voor een andere route te kiezen waarbij nog te veilen spectrum gebruikt wordt. T-Mobile wil een toegewijde frequentieband gebruiken. Vodafone lanceerde eerder deze week 5G en maakt daarbij gebruikt van bestaande frequenties die voor 4G worden gebruikt.

De Multibandveiling, waarbij licenties voor blokken spectrum geveild worden om in te zetten voor 5G, vindt naar verwachting begin juni plaats. Vodafone biedt echter al sinds 28 april 5G aan in ruim de helft van Nederland en het zal vanaf eind juli heel Nederland daarmee bedienen. Vodafone gebruikt bestaande 1800 MHz-spectrumbanden die nu voor 4G worden ingezet. Met behulp van de technologie Dynamic Spectrum Sharing (DSS) van leverancier Ericsson kan Vodafone het bestaande 1.800 MHz-spectrum verdelen tussen 4G en 5G.

T-Mobile: rekening houden met ongekende groei dataverkeer

T-Mobile beloofde in het kader van de fusie met Tele2 Nederland vorig jaar onder meer dat de operator als eerste een (landelijk dekkend) 5G-netwerk zou aanbieden. Voor nu lijkt de operator echter te willen gaan voor volledigheid in plaats van snelheid. T-Mobile laat aan Telecompaper weten de lat voor het 5G-netwerk nog hoger te leggen dan bij het 4G-netwerk en wijst er subtiel op dat dit mobiele netwerk al diverse malen als beste uit de bus kwam bij onderzoeken. "Voor ons 5G-netwerk leggen we die lat net zo hoog, zo niet nog hoger. Voor ons betekent een state-of-the-art 5G-netwerk dat het landelijk dekkend is en er een toegewijde band beschikbaar is voor 5G, zodat nieuwe 5G-klanten de optimale kwaliteit krijgen zonder dat dit ten koste gaat van de dienstverlening aan bestaande 4G-klanten."

Dat betekent voor 5G ook dat T-Mobile niet nu al 4G-spectrum inzet voor 5G, mede vanwege de verwachte groei van dataverkeer, stelt T-Mobile. "Bovendien moet het netwerk een ongekende capaciteit hebben om het dataverkeer van miljoenen klanten te faciliteren en de verwachting is dat deze exponentieel zal blijven groeien."

Het mobiele netwerk van T-Mobile Nederland kwam vorig jaar augustus voor het derde jaar op rij als snelste uit de testen van Ookla. De score van 70,79 van T-Mobile wordt door Vodafone en KPN gevolgd met scores die dicht bij elkaar liggen: respectievelijk 48,57 en 47,99. In april 2019 won T-Mobile de netwerktest van P3 Communications. KPN eindigt nipt voor Vodafone.

KPN: groei 4G en 5G in goede banen leiden

KPN geeft aan bekend te zijn met de optie om voorafgaand aan de veiling al 4G-spectrum te delen voor 5G. KPN kiest volgens Telecompaper echter bewust voor een andere route naar 5G door gebruik te maken van nog te veilen spectrum. "Waar 4G een revolutie was, is 5G veel meer een evolutie die zich stapsgewijs zal ontwikkelen”, aldus KPN dat zegt dat de toegevoegde waarde van 5G voor klanten en leidend is in de aanpak.

KPN begon in november 2019 met de modernisering van het mobiele netwerk, waarbij apparatuur van Huawei is ingezet. KPN wil de huidige apparatuur in heel Nederland vervangen, om de groei van 4G in goede banen te leiden en om 5G te kunnen lanceren. Per mobiele site wordt alle apparatuur vervangen met antennes, radio’s, baseband en voeding/noodstroom. Veel sites zijn in 2013 en 2014 neergezet voor de landelijke uitrol van 4G. Deze apparatuur is echter nog niet 5G-ready en moest dus sowieso worden vervangen.

Op naar een intelligente lock-out

Voorzichtig lijkt het de goede kant op te gaan en durven we weer naar de toekomst te kijken. Ondanks deze ongekende crisis ben ik daar eerlijk gezegd heel optimistisch over.

Als land hebben we de afgelopen weken heel zwaar geleund op onze digitale infrastructuur. Waar we in het verleden vaak zorgvuldig de voors en tegens van digitaliseringsprojecten afwogen, hadden we nu geen andere keuze: we moesten om - per direct! En Nederland gaf geen krimp. We hebben er als BTG onderzoek naar gedaan: de digitale infrastructuur van ons land kon de plotselinge omslag naar massaal thuiswerken zonder enig probleem aan. Dat is iets waar we - gebruikers, leveranciers, overheid - erg trots op mogen zijn.

We willen dit virus echter niet alleen nu de baas worden, we willen hem ook de baas blijven. Onze digitale infrastructuur zal ons hierbij wederom enorm gaan helpen. Het biedt ons namelijk de mogelijkheid om stap voor stap aan een intelligentie lock-out te werken. Waarbij we de grote voordelen die digitalisering ons biedt, behouden en meer en meer gaan combineren met een herstel van ons sociale leven. Zodat we achteraf kunnen concluderen: het was een zware crisis, maar we zijn er sterker uitgekomen.

Petra Claessen
Directeur BTG/TGG

Krappe meerderheid Nederlanders wil corona tracking-app

Ruim de helft van de Nederlanders is bereid tot het gebruik van een zogenaamde corona tracking-app. Dat blijkt volgens het AD uit onderzoek van de Erasmus Universiteit onder 900 Nederlanders. Het gebruik van de app moet helpen het corona-testbeleid van GGD's te ondersteunen.

Nog eens een kwart van de Nederlanders is onder bepaalde voorwaarden bereid tot gebruik van de app, zoals de mogelijkheid van een test als men in contact komt met een coronapatiënt. De minimale dekkingsgraad voor een succesvol toegepaste app van 60 procent ligt daarmee in het bereik, zo stellen de Erasmus-onderzoekers.

Nog geen app

Overigens is er nog geen tracking-app voor corona. Een zevental door het ministerie van VWS geselecteerde apps werden vorige week wegens gebreken op gebieden van privacy en veiligheid  uiteindelijk afgeschoten. De Autoriteit Persoonsgegevens wilde de apps niet beoordelen omdat er te weinig informatie was en de kaders die VWS had opgesteld te vaag waren. In de loop van mei moet er meer bekend worden over of er alsnog een corona-tracking-app komt.

Privacy en veiligheid

Ruim de helft van de Nederlanders zou de app sowieso installeren als voldaan wordt aan de benodigde privacy- en veiligheidseisen. Een kwart stelt er voorwaarden aan. Zo zou de app hen in staat moeten stellen om weer in grotere groepen bij elkaar te komen, of moet er een coronatest beschikbaar zijn als ze de melding ontvangen dat ze dichtbij een besmet persoon zijn geweest.

Regie over gebruik app

Volgens Maureen Rutten-Van Mölken, hoogleraar economische evaluatie van innovaties in de zorg, vinden de meeste respondenten uit het onderzoek het ook belangrijk dat zij zelf de regie over het gebruik van de app hebben. “Ze willen expliciet zélf de keuze krijgen of ze de GGD willen informeren als ze volgens de app in de buurt van een coronapatiënt zijn geweest. Ook willen ze zelf kunnen beslissen of ze in de app zetten dat ze positief getest zijn”, zo stelt zij in het AD.

VodafoneZiggo start uitrol 5g in Nederland

VodafoneZiggo start met de uitrol van 5g in Nederland. Dat meldt het bedrijf in een bericht op de eigen website. Het netwerk is op dit moment in meer dan de helft van Nederland te gebruiken. De provider wil eind juli in heel Nederland een 5g-dekking hebben. Momenteel biedt VodafoneZiggo 5g wel aan op dezelfde frequentiebanden als 4g.

Vodafone-klanten moeten naast een compatibel toestel ook 5g in hun abonnement hebben, schrijft het bedrijf. Dat zijn voorlopig alleen de Red en Red Pro-abonnementen. Vodafone zet de dekking op dinsdag aan in 'ruim de helft van Nederland', al zegt het bedrijf niet waar die dekking precies ligt. In de komende weken wordt 5g ook in de rest van het land geactiveerd. De provider wil eind juli overal in Nederland dekking hebben.

VodafoneZiggo gebruikt bestaande 4g-banden

VodafoneZiggo gebruikt de bestaande 4g-banden voor het nieuwe netwerk. Het is niet bekend of dat 1800, 2100 of 2600MHz is, of een combinatie van al die banden; verschillende 5g-telefoons ondersteunen die frequenties. De nieuwe frequentiebanden 700 en 1400MHz komen pas na de veiling van dit voorjaar beschikbaar, de 3,5GHz-band volgt pas over een paar jaar. VodafoneZiggo maakt gebruik van Dynamic Spectrum Sharing om op een zendmast één frequentieband twee netwerktechnieken te ondersteunen. Gebruikers die buiten de 5g-dekking vallen, schakelen daardoor automatisch terug naar 4g.

Tien procent snelheidsverhoging

De beloofde snelheidsverhoging is zo'n tien procent ten opzichte van het huidige 4g. Op termijn moet dat oplopen naar maximaal 1Gbit/s en een latency van 20 milliseconden, maar dat is pas als de nieuwe 5g-frequenties uit de veiling in werking treden.