Auteur: Redactie

Daling omzet Nederlandse zakelijke telecommarkt

De omzet van de Nederlandse zakelijke telecommarkt is in 2019 licht gedaald. Dit blijkt uit een recent onderzoek van Telecompaper. De daling is vooral te verklaren door de enorme afname van het aandeel vaste telefonie. Tegelijkertijd neemt de behoefte aan cloudgebaseerde telefonie toe.

Volgens het rapport staat de markt voor zakelijke telefonie in ons land flink onder druk. Uit de cijfers over 2019 blijkt dat het hele marktsegment met 2,6 procent is gedaald ten opzichte van 2018. In Q4 2019 daalde de omzet zelfs met 10,95 procent op jaarbasis. De daling in het segment vaste telefonie is de belangrijkste oorzaak van de daling, maar dit segment maakt slechts 11,4 procent uit van de totale gerealiseerde omzet. Iets meer dan de helft van de omzet van de zakelijke telecommarkt was afkomstig van zakelijke vaste en mobiele spraak- en internetdiensten.

Groeiend belang VoIP

Wanneer meer naar de markt voor zakelijke vaste telefonie wordt gekeken, concludeerden de onderzoekers dat cloudgebaseerde telefonie sterk in opkomst is. De groei in ‘hosted VoIP’ is het meest zichtbaar bij kleine aanbieders. Deze gespecialiseerde aanbieders hebben een marktaandeel van bijna 30 procent van de vaste telefonieverbindingen voor kleinere bedrijven. In het MKB hebben ze een marktaandeel van 26,5 procent.

Reden populariteit VoIP

De belangrijkste reden voor deze populariteit is dat VoIP-diensten vaak goedkoper zijn dan het installeren van meerdere telefoonlijnen. Ook kunnen deze toepassingen eenvoudig worden overgezet naar mobiele telefoons en computers. Dit betekent wel een lagere ARPU voor de services en dus lagere omzet-marktaandelen voor de hosted VoIP-providers dan hun aandeel in het aantal VoIP-lijnen.

Apple en Google laten meer los over volgsysteem corona

Apple en Google brengen meer technische details naar buiten over hun volgsysteem voor het coronavirus. Dit systeem willen beide bedrijven volgende maand uitbrengen. Er is een reeks nieuwe features aangekondigd. Deze moeten enerzijds de privacy van gebruikers waarborgen en tegelijkertijd zorgautoriteiten toegang geven tot gedetailleerdere data.

Het systeem is op 10 april aangekondigd en maakt gebruik van Bluetooth om contact tussen personen in beeld te brengen. Deze informatie kunnen autoriteiten gebruiken om personen te waarschuwen die in de directe nabijheid zijn geweest van een coronapatiënt. De app maakt geen gebruik van GPS-locatiegegevens en slaat de meest gevoelige data decentraal op.

Medewerking belangrijk voor werking op achtergrond

De medewerking van Apple en Google is belangrijk om de technologie ook op de achtergrond te laten werken. Zo blokkeert Apple in het mobiele besturingssysteem iOS automatisch het gebruik van Bluetooth voor apps die op de achtergrond draaien. De technologie die Apple en Google nu aankondigen, heft deze beperking op. Om valse positieve meldingen te voorkomen, geven Apple en Google de autoriteiten ook informatie over de signaalsterkte door aan de autoriteiten. Zij kunnen op basis hiervan eigen grenswaarden instellen op basis waarvan zij mensen willen waarschuwen.

Waarborgen privacy

Om de privacy van gebruikers te waarborgen, krijgen gebruikers willekeurige identificatienummers toegewezen. Metadata zoals de Bluetooth-signaalsterkte en het model smartphone worden versleuteld opgeslagen. Dat geldt ook voor locatiegegevens van gebruikers. Momenten waarop gebruikers met elkaar in contact zijn geweest, worden met een interval van vijf minuten vastgelegd.

Autoriteit Persoonsgegevens: ‘Zorgen om dataverzameling thuisonderwijs’

Veel ouders, docenten, leerlingen en studenten zijn bezorgd over het verzamelen van persoonsgegevens bij digitaal thuisonderwijs in de huidige coronacrisis. Zo vragen zij zich af of de conferencingsystemen van scholen wel veilig zijn, of gegevens niet in verkeerde handen kunnen vallen en wat er precies met al die gegevens gebeurt, schrijft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

De AP meldt dit naar aanleiding van de grote hoeveelheid signalen die de toezichthouder ontvangt en gaat daarom bij onderwijsinstellingen na of zij de privacy wel goed op orde hebben. Nederland heeft ongeveer 2 miljoen leerlingen en studenten. Een groot deel van hen krijgt op dit moment thuis les via beeldbellen. Of maakt thuis tentamens of toetsen onder toezicht van een webcam. Onderwijsinstellingen hebben hiervoor onder grote druk technische maatregelen moeten nemen zodat leerlingen en studenten ook tijdens de coronacrisis onderwijs krijgen.

Gegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens stelt dat er veel informatie te halen is uit de beelden die bij videobellen en proctoring (digitaal surveilleren) worden verzonden naar onderwijsinstellingen of medestudenten. Allereerst over hoe leerlingen of studenten presteren, hoe zij zich gedragen en hoe het is gesteld met hun concentratie. Maar bijvoorbeeld ook over religieuze uitingen of wat gezinsleden doen die in de achtergrond zichtbaar zijn. In tegenstelling tot in de normale lespraktijk, kunnen deze observaties nu makkelijk worden opgeslagen en verspreid.

Proctoring

Sommige onderwijsinstellingen maken gebruik van proctoring. Hierbij monitoren zij online leerlingen of studenten tijdens een toets of tentamen. De leerlingen of studenten moeten bijvoorbeeld foto’s maken van de ruimte waar zij zijn. Verder kijkt de onderwijsinstelling mee op hun scherm, registreert deze toetsaanslagen en houdt deze via een of meerdere webcams hun gedrag in de gaten. Soms moet een leerling of student hier aparte software voor installeren. Met een dergelijk systeem kan veel en gevoelige informatie worden verzameld en verwerkt. Daarom moeten onderwijsinstellingen zich afvragen of al deze gegevens daadwerkelijk noodzakelijk zijn, vindt de Autoriteit Persoonsgegevens. En of er andere manieren zijn om examenfraude te bestrijden, die minder impact hebben op leerlingen en studenten.

Onderwijsinstelling verantwoordelijk

Als onderwijsinstellingen beeldbellen en/of proctoring gebruiken, zijn zij verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens. Dat bepaalt de privacywetgeving. Daarom moeten onderwijsinstellingen hoge eisen stellen aan de leveranciers van deze systemen. Het systeem mag niet meer gegevens  verwerken dan noodzakelijk en deze gegevens mogen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk. Verder moeten onderwijsinstellingen hun leerlingen, studenten, docenten en de ouders van minderjarige kinderen informeren over hoe hun persoonsgegevens worden beschermd.

De AP heeft dit aangegeven richting de onderwijskoepels. Daarnaast gaat de AP bij onderwijsinstellingen na of zij voldoende werk maken van het beschermen van de privacy van hun leerlingen of studenten. Zij moeten aantonen hoe zij dit doen. Daarna bekijkt de AP of vervolgstappen nodig zijn.

‘Geen ondergeschoven kind’

Bestuurslid Katja Mur van de AP stelt dat alle leerlingen zonder stempel moeten kunnen opgroeien. “Hun privacy is van groot belang en wordt extra beschermd in de privacywetgeving. Onveilige oplossingen kunnen risico’s opleveren voor de toekomst van leerlingen”, aldus Mur. “Deze dataverwerking mag geen ondergeschoven kind van de coronacrisis worden. Wij wijzen onderwijsinstellingen er daarom op zorgvuldige keuzes te maken en ondersteunen hen hierin met een aantal tips.”

BTG en stichting DINL gaan samenwerken

BTG en stichting Digitale Infrastructuur Nederland hebben een partnership gesloten om samen te werken bij het versterken van de digitale economie. Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL) is een samenwerking van de belangrijkste spelers en organisaties binnen de Nederlandse digitale infrastructuur. DINL is de spreekbuis van die sector, die een centrale rol heeft in de Nederlandse online economie en een sleutelrol in het wereldwijde internet.

Deelnemers van DINL zijn AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange), DHPA (Dutch Hosting Provider Association), ISPConnect, Stichting NLnet, SURF en de VvR (Vereniging van Registrars).

Slagkracht vergroten
De samenwerking met stichting DINL is een logische keuze om de slagkracht van beide organisaties te vergroten, aldus BTG-directeur Petra Claessen: “DINL en BTG zijn belangrijke spelers in het landschap van vertegenwoordiging van de digitale economie. De stem van beide organisaties wordt gerespecteerd door beleidsmakers en politiek, en op meerdere dossiers lopen onze belangen gelijk. We zien daarom een duidelijk voordeel voor onze leden om de krachten te bundelen, en samen te werken om onze boodschappen over de Nederlandse digitale economie, digitale infrastructuur en digitale Mainport breed onder de aandacht te brengen.”

Behoefte aan eenduidig beleid
Het partnership is daarnaast ingegeven door behoefte aan eenduidige beleid ten aanzien van kwesties die de markt niet alleen kan oplossen. Het wordt steeds belangrijker dat politici en beleidsmakers de werking en het belang van de digitale infrastructuur goed doorgronden en de juiste randvoorwaarden scheppen voor de digitale economie.

Michiel Steltman, directeur van Stichting DINL daarover: “BTG/TGG is met 180 leden de grootste vertegenwoordiger van gebruikers en aanbieders van telecom en digitale infrastructuur in Nederland. De deelnemers en achterban van beide organisaties hebben belang bij een gezonde digitale economie die steunt op een sterke en veilige digitale infrastructuur. Als organisaties zien we in toenemende mate dat thema’s als groei, de positie van Nederland als datahub en digitale mainport, digitale innovatie, internationale verbindingen, online veiligheid, digitale soevereiniteit, zaken zijn die niet altijd door de markt alleen kunnen worden opgelost. Een intensivering van de samenwerking met de overheid en ook binnen de sector is daarom essentieel. Door onze krachten te bundelen kunnen we elkaars boodschappen versterken. Een kunnen we publiek, overheid en politiek laten zien waar het om gaat, hoe het werkt, waar de knelpunten zitten en wat er moet gebeuren om die op te lossen.”

MWC door overeenkomst GSMA tot 2024 in Barcelona

De mobiele beurs Mobile World Congress blijft tot zeker 2024 in Barcelona. Dit is het gevolg van een overeenkomst van de GSMA met Barcelona, waardoor de beurs sowieso tot dat jaar in Europa blijft, maakte de organisatie bekend. De GSMA heeft de gevolgen van de annulering van MWC 2020 in Barcelona vanwege de coronapandemie besproken met de stad en zegt ‘ongelooflijk optimistisch’ te zijn.

De GSMA en Barcelona zijn het erover eens dat er een sterk momentum is om MWC in de toekomst in Barcelona te behouden en zelfs uit te breiden. Daarom is de overeengekomen verlengd tot 2024. “Door tot 2024 door te gaan, tonen we onze toewijding aan ons ecosysteem en de gaststadpartijen en onze sterke en wederzijds voordelige werkrelatie. We zijn verheugd te kunnen melden dat we enorm veel steun en vroege inzet hebben gehad bij veel exposanten voor toekomstige edities”, aldus CEO John Hoffman in een persbericht van de GSMA.

MWC is het belangrijkste wereldwijde mobiele evenement met meer dan 110.000 deelnemers uit meer dan 200 landen. MWC 2021 Barcelona vindt plaats van 1-4 maart 2021.

Bron: GSMA

Muziek verbindt ICT/Telecom sector in Nationale Vrijmibo

BTG is trots op de samenwerking van bedrijven die Nederland door deze crisis heen leidt. De digitale infrastructuur van Nederland is de sleutel in voorspoedig herstel. BTG en haar leden staan klaar om Nederland bij te staan.

Kijk aanstaande vrijdag naar de 2e editie van de Nationale Vrijdagmiddag Borrel met Douwe Bob. De #NationaleVrijMiBo wordt dit keer geopend door Jan Middendorp. Klik hier voor de persoonlijke uitnodiging van Douwe Bob.

#BlijfThuis #SamenSterk

 

Eerste Europese quantumcomputer in de cloud gelanceerd

Minister Ingrid van Engelshoven en Eurocommissaris Mariya Gabriel hebben het eerste Europese, publieke quantum computing platform gelanceerd: ‘Quantum Inspire’. Het platform is ontwikkeld door het Delftse QuTech, een samenwerking tussen TU Delft en TNO.

Quantum Inspire maakt de quantumcomputer voor iedereen toegankelijk en rekent als eerste ter wereld met een quantumprocessor gemaakt van schaalbare ‘spin qubits’. Met Quantum Inspire wil QuTech de quantumcomputer zo snel mogelijk toegankelijk te maken voor markt en maatschappij. Hiervoor ontwikkelde QuTech een webportal: Quantum Inspire.

“Quantum Inspire maakt deze nieuwe technologie tastbaar voor een breed publiek”, vertelt Kees Eijkel, Director Business Development. “Het platform richt zich vooral op training en educatie, en het ontwikkelen van toepassingen, zodat voldoende mensen met de quantumcomputer aan de slag kunnen als deze eenmaal verder doorontwikkeld en breder beschikbaar is. Dan kan de technologie snel geïntroduceerd worden in de maatschappij. Bovendien is Quantum Inspire een belangrijke magneet voor het ecosysteem van kennisinstellingen, bedrijven en startups dat zich in Delft aan het vormen is.”

Elektronenspin-qubit

Een quantumcomputer rekent met quantumversies van bits – de zogeheten qubits. Een (wereldwijde) primeur is dat Quantum Inspire een processor bevat gemaakt van veelbelovende halfgeleider ‘spin qubits’. “De elektronenspin qubit wordt gemaakt met dezelfde techniek als een klassieke transistor en is net zo klein”, vertelt Richard Versluis, Systeem Architect.

“Daardoor kan de spin qubit goed opgeschaald worden. Daarnaast biedt het platform ook toegang tot een processor gemaakt van supergeleidende (transmon) qubits. Die combinatie is uniek. De gebruiker kan experimenteren met quantum algoritmes en de processoren met elkaar vergelijken.”

Sleuteltechnologie

De quantumcomputer wordt gezien als een sleuteltechnologie die radicaal nieuwe producten en diensten mogelijk maakt. Een quantumcomputer heeft namelijk de potentie om bepaalde problemen veel sneller op te lossen dan ‘gewone’ computers ooit zullen kunnen.

Denk bijvoorbeeld aan het helpen ontrafelen van het complexe gedrag van moleculen, ten behoeve van medicijnontwikkeling. “Quantumcomputers rekenen namelijk met behulp van de fundamentele wetten van de quantummechanica”, vertelt Versluis. “Daardoor kunnen de qubits zowel 0 en 1 tegelijk zijn, wat de rekencapaciteit enorm vergroot.”

Quantum Flagship

De Europese Commissie onderkent de potentie van quantumtechnologie voor de maatschappij en heeft in 2016 een programma van een miljard euro gelanceerd: het Quantum Technology Flagship. Dit is een grootschalig Europees onderzoeksprogramma en onderdeel van het ‘Technology Package’; een breed pakket aan maatregelen om de digitale economie van Europa te versterken.

"Europa bevindt zich in een unieke positie om de volgende quantumrevolutie te leiden. Het benutten van de kracht van quantumtechnologieën is de sleutel tot het bouwen aan een slimmere, duurzamere en veiligere Europese Unie", aldus Mariya Gabriel, Eurocommissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd. "De lancering van Quantum Inspire is een belangrijke stap voorwaarts voor de Europese quantumeconomie en stelt onze onderzoekers in staat om het volledige potentieel van de quantumtechnologieën te ontsluiten.”

Nationale Agenda Quantum Technologie

In Nederland is de Nationale Agenda Quantum Technologie (NAQT) opgesteld. Onderdeel van de agenda zijn katalysatorprogramma’s (KATs), met het doel de technologie versneld rijp te maken voor applicaties in de markt en maatschappij. Quantum Inspire vormt de basis voor een van KATs: het ambitieuze ‘Quantum Computing and Simulation’ testbed. In januari heeft het kabinet aangekondigd een startimpuls van 23,5 miljoen euro te investeren in deze agenda.

“Quantum computing is een sleuteltechnologie voor de toekomst. Nederland loopt hierin wetenschappelijk voorop", zegt Ingrid van Engelshoven, Minister Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. "Ik ben ontzettend trots op de onderzoekers en ingenieurs uit Delft, die onderzoek combineren met innovatie, ondernemerschap en het opleiden van talent. Quantum Inspire is een eerste stap, de bedoeling is het testplatform verder op te schalen binnen Nederland en Europa. Want ook in tijden van crisis, is het van belang kennis te delen en te blijven werken aan de innovaties van morgen.”

Verdedigen tegen cyberaanvallen in een ontregelde wereld

De huidige verandering rondom werken schept een ideale omgeving voor internetcriminelen die hun slag willen slaan. In deze bijdrage vertelt Epko van Nisselrooij, Business Development Manager Smart Cities bij Axis Communications, over de bedreigingen rondom cybersecurity en geeft tips over wat u er aan kunt doen.

Zonder te overdrijven kan worden gesteld dat we in een turbulente tijd leven. De wereldwijde ontwrichting zet mensen aan om na te denken over hun manier van werken en in het bijzonder over hun dagelijkse routines. Het omschakelen naar werken op afstand en de beperkte bewegingsvrijheid leiden tot een verhoogde onlineactiviteit. Mensen proberen via internet contact te houden met hun dierbaren, aan het werk te blijven en advies te krijgen over wat ze moeten doen naarmate de situatie zich ontwikkelt.

De veranderingen in hun dagelijkse activiteiten gaan gepaard met een niet-aflatende nieuwsstroom, financiële stress en een algemeen gevoel van onzekerheid die veel van hun aandacht opeisen. Dit schept een ideale omgeving voor internetcriminelen die hun slag willen slaan. Zorgen voor een goede 'cyberhygiëne' is daarom belangrijker dan ooit tevoren.

Andere zorgen
Grootschalige maatschappelijke ontwrichting gaat onvermijdelijk gepaard met een toename van cybercriminaliteit. Kwaadwillenden proberen hun voordeel te doen met het feit dat mensen andere zorgen hebben, waardoor ze mogelijk minder waakzaam zijn en bij het werken op afstand hun computersystemen minder goed onderhouden of beheren dan normaal. Daar komt bij dat veel bedrijven door de lockdown zijn gesloten, waardoor ze hun toevlucht moeten nemen tot fysieke beveiligingssystemen om indringers uit hun lege panden te weren.
Nieuwe bedreigingen dienen zich aan, waarbij een veelheid aan tactieken wordt toegepast om bijvoorbeeld mensen aan te zetten om op links naar kwaadaardige websites te klikken, persoonlijke gegevens te delen en zelfs geld over te maken. Zo doken er kort nadat de Britse regering een landelijk sms-bericht had verstuurd over de inperking van de bewegingsvrijheid in verband met COVID-19, nepberichten op waarin ontvangers werden gevorderd een boete te betalen wegens vermeende overtreding van de nieuwe maatregelen. Een ander recent voorbeeld is de waarschuwing van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor frauduleuze e-mails waarin criminelen om donaties voor deze VN-organisatie vragen.
De bedreigingen strekken zich ook uit naar de offlinewereld: internetcriminelen versturen berichten uit naam van postorderbedrijven waarin ontvangers worden aangespoord om kwaadaardige websites te bezoeken.
Uit de geschiedenis blijkt dat in tijden van grote maatschappelijke onrust en problemen de criminaliteitscijfers over het algemeen stijgen. Dat geldt ook voor internetcriminaliteit: Maatregelen als lockdowns en de bijbehorende bewegingsbeperkingen maken onlinecriminaliteit namelijk een aantrekkelijk alternatief voor fysieke misdrijven.

Een sterke verdediging handhaven
Ondanks de huidige wereldwijde crisis blijft waakzaamheid geboden en zijn best practices op het gebied van cybersecurity misschien wel belangrijker dan ooit. Dit begint met vergroting van het bewustzijn en het nauwlettend volgen van de snelle ontwikkelingen op het gebied van bedreigingen via internet. Daarnaast zijn een strikt beleid om waardevolle gegevens te beveiligen en het afdwingen van de naleving daarvan essentieel. Veiligheidseducatie waarbij het publiek wordt geïnformeerd over mogelijke kwetsbaarheden om hier tijdig op te kunnen inspelen, vormt ook onderdeel van een effectieve aanpak.

Concreet kunnen bedrijven, en deels ook hun medewerkers, het volgende doen om te voorkomen dat ze het slachtoffer worden van internetoplichting en andere vormen van cybercriminaliteit, zoals hacking van hun videobewakingssystemen:
• Stel filters in om phishingmails uit inboxen te weren en zo medewerkers te beschermen tegen de kwaadaardige inhoud ervan. Wanneer de onlineactiviteit stijgt, nemen ook phishingaanvallen toe. Hierbij proberen criminelen, die zich voordoen als hooggeplaatste personen of vertegenwoordigers van bestaande bedrijven, met behulp van frauduleuze mails om gebruikers ertoe te verleiden op links naar kwaadaardige websites te klikken of gevoelige gegevens op te sturen.
• Wees alert op signalen van phishing of ‘smishing’ (sms-phishing) in mails en tekstberichten. Zulke signalen zijn bijvoorbeeld gebrekkige spelling en grammatica, dringende verzoeken tot het sturen van persoonlijke gegevens of geld en verzoeken tot het downloaden van documenten. Verdachte berichten moeten onmiddellijk worden gemeld.
• Laat medewerkers bij het inloggen op een netwerk op afstand gebruikmaken van een Virtual Private Network (VPN). Zo kunnen ze op een veilige manier gegevens verzenden en ontvangen via gedeelde of openbare netwerken.
• Maak regelmatig back-ups van belangrijke bestanden en sla die op buiten het netwerk. Verschillende kopieën van back-upbestanden bewaren kan aanvullende bescherming bieden, met name voor complexe ransomwareaanvallen.
• Installeer op alle apparaten beveiligingsupdates zodra deze beschikbaar worden gemaakt. Fabrikanten van apparaten brengen regelmatig zulke updates voor hun software uit om deze beter te beschermen tegen de nieuwste bedreigingen.
• Zorg voor Multi-Factor Authentication (MFA). Hierbij worden meerdere elementen gebruikt om de identiteit van een gebruiker die zich op het netwerk aanmeldt te verifiëren.
• Versterk het wachtwoordbeleid en de best practices op het gebied van beveiliging. Overweeg om medewerkers via regelmatige training op de hoogte te houden over nieuwe tactieken en vormen van cybercriminaliteit.
Ook in de huidige tijd van maatschappelijke ontwrichting waarin mensen andere zorgen hebben die hun aandacht opeisen, blijft een goede verdediging tegen internetcriminaliteit van groot belang. Best practices, educatie en communicatie met betrekking tot cybersecurity zijn in de ontregelde wereld van vandaag misschien wel belangrijker dan ooit.
Kom meer te weten over hoe u uw videobewakingssysteem beter kunt beveiligen op www.axis.com/cybersecurity

Nationale VrijMiBo initiatief krijgt vervolg

De Corona crisis en de maatregelen om de verspreiding van het Covid-19 virus in te dammen, heeft grote impact op onze samenleving. Binnen de ICT-sector wordt met man en macht gewerkt om de ondersteuning te bieden waar deze tijd om vraagt. Als steun in de rug, hart onder de riem, voor en door de ICT-sector, organiseert het nationalevrijmibo.nl initiatief, waar ook BTG deel van uitmaakt, op vrijdag 24 april haar tweede virtuele concert georganiseerd. Deze keer met een online virtueel concert van topartiest Douwe Bob. Op vrijdag 24 april, vanaf 16.30 uur voor iedereen te volgen via www.nationalevrijmibo.nl.

Het eerste VrijMiBo concert met Jett Rebel is zeer positief ontvangen. “We hebben het neergezet in slechts 7 dagen. Dat hebben we enkel kunnen realiseren door het grote enthousiasme en de enorme inzet van al onze partners.”, aldus Mike Veldhuis, Co-Founder en Partner bij Nalta.com en tevens voortrekker van het nationalevrijmibo.nl-initiatief. Danny Frietman, technologie ondernemer en co-founder van New Dutch Wave: “Fantastisch om te zien hoeveel steun ons initiatief heeft gekregen. Als je je mede gesteund weet door Mona Keijzer, de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, betekent dat iets! Dan verbind je.” Het concert is meer dan 9000 keer bekeken. En heeft het de 10.000 grens van reacties via sociale media ruimschoots overschreden. Dat vraagt om meer. Meer steun in de rug. Dit keer zal Jan Middendorp, 2e kamerlid VVD, de NationaleVrijMiBo introduceren.

Op vrijdag 24 april organiseert het nationalevrijmibo.nl initiatief daarom haar tweede virtuele concert. Dit keer een concert met Douwe Bob in de hoofdrol. Douwe Bob, die geen verdere introductie nodig heeft. De muzikale connectie met de ICT-branche krijgt vorm in het voorprogramma, dat wordt verzorgd door Airtime. Het muzikale duo dat zich in haar muziek laat inspireren door “de digitale wereld van data en IT” (https://hifi.nl/artikel/27048/Review-Airtime-Internet-Of-People-digitaal.html). Voor iedereen binnen en buiten de ICT, die tijdens de vrijdagmiddag borrel wil aansluiten.

Deze week is het Nationale VrijMiBo concert van Douwe Bob mogelijk gemaakt door de volgende partijen:
• Brancheorganisatie Telecom Grootgebruikers (BTG)
• Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL)
• Huawei
• Interxion
• Voiceworks
• AMP.Amsterdam
• Datumprikker.nl

Gebruik mobiele data Nederland in vijf jaar vertienvoudigd

Het gebruik van mobiele data via 4G is in Nederland tussen 2014 en 2019 vertienvoudigd. In 2019 werd meer dan 700 miljard MB aan 4G-data verbruikt, 650 miljard MB meer dan in 2015. Dat meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in de Telecommonitor over de tweede helft van 2019.

Het verbruik van 3G-data is in de afgelopen vijf jaar gelijk gebleven met ongeveer 50 miljard MB per jaar. Het aantal sms’jes is in vijf jaar met tien procent gedaald. Nederlanders belden in 2019 vijftien procent meer dan vijf jaar eerder. De stijging van het dataverbruik is al jaren gaande en blijft ook in 2019 zichtbaar. In 2019 was het totale verbruik 32 procent hoger dan in 2018.

M2M-aansluitingen sterk gestegen

Het aantal M2M (machine-to-machine) aansluitingen is ten opzichte van vijf jaar geleden met 4 miljoen gestegen naar 6,7 miljoen aansluitingen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om auto’s of om apparaten (zoals rookmelders, alarmsystemen en slimme energiemeters), die via een internetaansluiting informatie uitwisselen met de digitale systemen van beheerders van de apparaten.

Internetverbinding huishoudens

Steeds meer huishoudens beschikken over een snelle internetverbinding. Het percentage huishoudens met een internetverbinding vanaf 30Mbps (Megabit per seconde) was in 2019 91,7 procent. In 2015 was dit nog 65,5 procent. Het percentage huishoudens met een verbinding tot 30Mbps was in 2019 8,3 procent en in 2015 34,5 procent. Eind 2019 had bijna de helft van alle huishoudens een internetverbinding boven 100Mbps.

Toename bundeling vaste en mobiele diensten

Steeds meer consumenten maken gebruik van bundels waarin een mobiel abonnement wordt gecombineerd met een vast abonnement, bijvoorbeeld televisie + vaste telefonie + internet + mobiel. Het aantal vast-mobiele bundels is sinds 2015 fors gestegen van bijna 500.000 aansluitingen in 2015, tot 2,7 miljoen eind 2019.

Telecomaanbieders

Het marktaandeel van T-Mobile (inclusief Tele2) op basis van het mobiele dataverbruik bedroeg in 2019 bijna de helft van alle data. Het marktaandeel van KPN op mobiel dataverbruik lag tussen de 25 à 30 procent en dat van VodafoneZiggo op 15 à 20 procent. Wat betreft het marktaandeel mobiele aansluitingen bezitten de drie grote providers ieder tussen 20 en 30 procent marktaandeel.