Auteur: Redactie

Groot deel bedrijven heeft geen beleid voor flexwerken

Het merendeel van de bedrijven (40%) in Nederland heeft geen beleid voor werken op afstand. Slechts 31 procent geeft aan werknemers wel te stimuleren om minder kilometers te maken. Dit blijkt uit het Digitale Mobiliteit onderzoek dat Computer Profile uitvoerde onder ruim 6.000 beslissers bij Nederlandse bedrijven. De resultaten zijn opvallend, gezien de sterke opkomst van de digitale flexwerkplek.

Centrale vraag in het onderzoek is hoe bedrijven met meer dan vijftig medewerkers kijken naar de fileproblematiek en in hoeverre zij digitale mobiliteit inzetten om de druk op de Nederlandse wegen te verminderen. Want, hoewel telewerken met slimme communicatietools een prima alternatief lijkt voor fysieke aanwezigheid, blijkt dat nog maar weinig bedrijven dit in de praktijk ook daadwerkelijk doen. Ook is onderzocht of bedrijven verwachten dat medewerkers elke werkdag naar kantoor komen en of er afspraken zijn die ook telefonisch zouden kunnen plaatsvinden middels conference calls en video calls, om reiskosten en -tijd te besparen.

Afname zakelijk gebruik desktops en laptops

Uit het onderzoek blijkt dat steeds meer bedrijven flexwerken al wel faciliteren. Zo neemt het aantal tablets en smartphones voor zakelijk gebruik toe, terwijl het gebruik van desktops en laptops juist afneemt. Maar liefst 81 procent van de bedrijven maakt nu nog gebruik van laptops, tegen  90 procent in 2011.

Mobile device management

Ook beveiliging wordt een steeds belangrijker onderwerp bij het faciliteren van de digitale werkplek. Er wordt steeds meer gebruikgemaakt van oplossingen voor mobile device management (MDM). De overheid loopt hierin duidelijk voorop: 53 procent van alle overheidsinstanties met meer dan vijftig medewerkers heeft een MDM-oplossing.

Koning Willem-Alexander opent ziekenhuis van de toekomst

Koning Willem-Alexander heeft het nieuwe Erasmus MC donderdagmiddag 6 september officieel geopend. Het nieuwe ziekenhuis is het toonbeeld van innovatie in de gezondheidszorg.

Tribune

Een groot aantal genodigden woonde de opening bij vanaf een overkapte tribune voor de hoofdingang, waar ook schermen hingen. Hier zagen zij de koning de letter 'O' van ‘open’ op z’n plek rollen waarmee het nieuwe Erasmus MC geopend was. Ter ere van de opening was de Erasmusbrug donderdagavond blauw verlicht.
Bekijk hier de foto’s van de opening

Innovatie

Het nieuwe Erasmus MC zorgt voor een doorbraak in de gezondheidszorg. In dit ziekenhuis van de toekomst hebben zorgverleners een vrijwel continu en overall inzicht in het welzijn van patiënten. Zo is de traditionele ontvangstbalie verleden tijd; patiënten melden zich voortaan aan bij een van de aanmeldzuilen, waarna de juiste verpleegkundige een melding op zijn speciale smartphone krijgt om de patiënt op te vangen. Slechts een klein voorbeeld van de innovatie in het nieuwe Erasmus MC waarbij het Medisch Integraal Communicatie en Informatie Systeem (MICIS) een centrale rol speelt. Dit zorgt namelijk voor de bewaking van de patiënt en de communicatie tussen patiënt en zorgverleners, tussen de zorgverleners onderling en tussen de patiënt met het thuisfront en de buitenwereld.

Petra Claessen, Managing Director & New Business BTG: “We willen onze voorzitter Eric Reij, die tevens Telecom Manager bij Erasmus MC is, van harte feliciteren met de opening en het prachtige resultaat.
We zijn ontzettend trots dat een van onze leden op deze wijze vooroploopt in innovatie in de zorg.”

Huawei verslaat Apple in wereldwijde smartphoneverkoop

De verkoopcijfers van Huawei zijn in het tweede kwartaal van 2018 met 38,6 procent gestegen. Daarmee heeft het bedrijf de tweede positie van Apple veroverd op de lijst van smartphone-vendoren.

Samsung blijft nummer één in de wereldwijde smartphoneverkoop, ondanks een afname van 12,7 procent in het tweede kwartaal. Dat blijkt uit het rapport van onderzoeksbureau Gartner. De algehele wereldwijde verkoop van smartphones groeide twee procent in het tweede kwartaal van 2018. De prestatie van Apple is minimaal in het tweede kwartaal van 2018 (0,9 procent gestegen). “Dat komt doordat de vraag naar de iPhone X sneller is gedaald dan wanneer andere nieuwe modellen van Apple zijn geïntroduceerd”, zegt Anshul Gupta, onderzoeker bij Gartner.

‘Personeelsgebrek remt groei Nederlandse digitale sector’

Hoewel de omzet van de digitale industrie in Nederland vorig jaar met ruim 17% groeide, waarschuwt Ivo Roefs, voorzitter van branchevereniging Dutch Digital Agencies, op Adformatie.nl voor personeelsgebrek: “Het is een grotere groei dan ooit, maar toch gaat het niet snel genoeg.”

Op Adformatie.nl zegt voorzitter Roefs dat branchevereniging Dutch Digital Agencies (DDA) verwacht volgend jaar de miljard in omzet te passeren. “Maar het moet sneller”, aldus Roefs. “De ‘War for Talent' zit de groei van de digitale industrie in de weg. Talent vinden én behouden is de grootste uitdaging waar onze leden mee te maken hebben.”

Bij de DDA zijn ongeveer 130 bedrijven aangesloten. Het aantal medewerkers van de DDA-leden is ruim 7.400. Hoewel DDA haar relatie met zowel creatieve als technische opleidingen intensiveert, is het tekort aan medewerkers groter dan de instroom vanuit opleidingen kan oplossen. Roefs: “Dit personeelsgebrek raakt ook nationale belangen. Succes van overheden, instellingen en bedrijven staat of valt immers met hun digitale dienstverlening en communicatie.”

Digitale dienstverlening en communicatie zijn volgens Roefs onmisbaar voor het functioneren van de Nederlandse samenleving en economie, voor de internationale concurrentiepositie van ondernemingen. “Als de politiek strategisch belang voor Nederland van de digitale industrie onderkent en ons helpt om het personeelstekort terug te dringen, zijn wij als digitale industrie in staat om nog meer bij te dragen aan de toekomstgerichte welvaart van Nederland.”

Bron: Adformatie.nl

Familiehuis Daniel den Hoed: warme plek van verbinding

Elk jaar kiest BTG vanuit haar corporate responsibility een goed doel uit om te ondersteunen. Dit jaar is dat Familiehuis Daniel den Hoed, dat deze week een crowdfundingactie is gestart.

Dankzij Familiehuis Daniel den Hoed kunnen kankerpatiënten en hun familie dichtbij elkaar zijn in de zware tijd van ziekte en behandeling. Momenteel wordt een nieuw en groter Familiehuis gebouwd waarvoor deze week een crowdfundingactie is gestart. Iedereen die kankerpatiënten een warm hart toedraagt kan een “vierkantje” warmte en nabijheid doneren. Burgemeester Aboutaleb staat vierkant achter het Familiehuis. U toch ook? U helpt het Familiehuis door dit te delen met uw medewerkers en relaties. www.vierkantachter.nl 

Fontys Hogeschool ICT opent InnovatieLab op Strijp-T

Fontys Hogeschool ICT (FHICT) heeft eind augustus het Fontys ICT InnovatieLab geopend in gebouw TQ op Strijp-T in Eindhoven.

Op de eerste en tweede verdieping heeft FHICT er verschillende onderzoeksgroepen gehuisvest op het gebied van o.a. Interaction Design, Embedded Systems, Big Data, Game Design & Technology en Cyber Security. In totaal zullen driehonderd 3e en 4e-jaars studenten, in samenwerking met Partners in Innovation, toegepast ICT-onderzoek uitvoeren op relevante en actuele gebieden. Samenwerking, kennis delen, maar ook nieuwe kennis creëren en laten circuleren staan hier centraal.

Waarom is er gekozen voor Strijp-TQ? Gerrie Zwartjes, locatiemanager FHICT Strijp TQ licht toe: “We zitten op Strijp omdat dit een heel mooie omgeving is. Het is oud industrieel erfgoed waar heel veel creatieve bedrijven zitten en waar wij met onze studenten nieuwe innovaties tot stand willen brengen. Zo kunnen studenten met het werkveld en de lectoraten tot mooie, innovatieve producten komen. Specifiek hebben we gekozen voor het gebouw TQ op Strijp-T. Dit gebouw biedt lange, grote verdiepingen waardoor we de kans hebben om te experimenteren met hoe de ruimtes het beste in te richten zijn, waarbij diverse groepen kunnen samenwerken. Dit pand kwam vrij en voldeed aan onze wensen. We zijn er dan ook erg trots op dat we hier nu zitten met onze studenten. Hoewel studenten er vandaag pas voor de eerste dag zitten voelt het alsof ze er al weken aan het werk zijn. Iedereen vindt zijn of haar plekje en weg in het gebouw. De sfeer is positief.”

Visie ICT-onderwijs

Met het motto ‘Make, create, innovate’ sluit Fontys Hogeschool ICT naadloos aan bij de visie van Strijp. “In het gebouw wordt geen onderwijs gegeven zoals we dat kennen in een traditioneel klaslokaal. FHICT biedt op Strijp-T onderwijs aan in het Fontys ICT InnovatieLab: een open werkruimte waarbij door het realiseren van een Open Innovatie-omgeving zowel docenten, studenten als het werkveld samenwerken, kennis inbrengen en nieuwe kennis creëren”, aldus directeur FHICT Ad Vissers. In de toekomst zullen ook Partners in Innovation, bedrijven die betrokken zijn bij het onderwijs van Fontys Hogeschool ICT, een werkplek krijgen in het lab. Het Fontys ICT InnovatieLab op Strijp-T zal dus een waardevolle bijdrage leveren als het gaat om samenwerking tussen het werkveld en het onderwijs op ICT gebied.

Projecten hebben prioriteit

Alles wat project gerelateerd is, heeft prioriteit op Strijp-TQ. Zo zullen de diverse doelgroepen projectonderwerpen pitchen en worden de voortgangsrapportages toegelicht via openbare wrap-ups. Via exhibitie, showroom, publicatie en demonstraties zullen de eindpresentaties van de resultaten worden getoond. Daarnaast is er ook ruimte voor tal van leeractiviteiten, zoals onder andere lezingen, workshops, kennissessies en keynote speakers. Denk hierbij aan thema’s als Tec for Society en FHICT in Practice. FHICT staat hierbij open voor samenwerking met andere bedrijven op Strijp-T en rondleidingen voor relaties van Partners in Innovation. Vanuit Strijp-TQ zal ook deelname aan diverse evenementen in Eindhoven worden geïnitieerd, zoals de Dutch Design Week, de Dutch Technology Week en Glow.

Getronics lanceert ‘Women in Technology’

Getronics wil een voortrekkersrol spelen binnen diversiteit op de werkvloer. Met de lancering van ‘Women in Technology’ wil Getronics vrouwen stimuleren om leidende rollen aan te nemen en een voorbeeld van empowerment te worden, zowel binnen Getronics als binnen de ICT-sector in het algemeen.

Als ICT-serviceprovider met klanten over de gehele wereld, die allemaal hun eigen achtergrond, cultuur en ideeën hebben, hecht Getronics veel waarde aan het promoten van gelijke kansen voor iedereen om bij haar werknemers de diversiteit van haar klanten te weerspiegelen.

Getronics wil daarom vrouwen – nog altijd een minderheid binnen het bedrijf – aanmoedigen om hun ambities na te streven en hun volledige potentieel te benutten om zo rolmodellen te worden voor andere jonge vrouwen wereldwijd, die het aan deze informatie en referenties ontbreekt in een ICT-wereld die nog altijd door mannen gedomineerd wordt.

Innovatie

“We weten dat menselijk kapitaal de kern is van zakelijk succes, en dat diversiteit in talent het hart van innovatie is. Diversiteit is niet alleen maar een modewoord. Verschillende perspectieven en unieke standpunten zijn een essentiële bron voor groei. Onze werknemers zullen de community’s vertegenwoordigen, waarin ze wereldwijd leven en werken, en dat houdt het verwelkomen van diversiteit in”, zegt Deborah Exell, Global Head of Human Capital & Change bij Getronics. “Onze cultuur steunt op respect, integriteit en transparantie. We handelen volgens onze inzichten, onze diversiteit is zichtbaar. We koesteren uitdagingen en verschillen, en we ijveren ervoor om waar mogelijk oude grenzen en obstakels te doorbreken. Iedereen heeft een stem. We beschermen onze werkomgeving die vrij is van pestgedrag en intimidatie, op onze werkplek is geen plaats voor discriminatie. We garanderen gelijke kansen bij werving, trainingen, promoties, voordelen en compensaties.”

Het bedrijf heeft in deze context reeds enkele praktische maatregelen genomen. Sommige zijn al van kracht, andere volgen binnenkort. Ze zullen een impact hebben op de ontwikkeling van vrouwen binnen het bedrijf op korte-, middellange- en lange termijn. Zo heeft Getronics onder meer een werkgroep van rolmodellen op het gebied van leiderschap bijeengebracht om het initiatief te dragen. Verder zullen regionale rondetafels georganiseerd worden met het oog op input voor de strategie, het ontdekken van talent, de ontwikkeling van een coachingsprogramma, testimonials van vrouwelijke succesverhalen, deelname aan externe events, samenwerking met universiteiten en vrouwenorganisaties, en het opzetten van de ‘Women in Technology’-strategie voor 2020.

“En dat is slechts het begin. ‘Women in Technology’ moet gezien worden als de eerste stap in een bredere aanpak die gericht is op het bevorderen van inclusiviteit voor alle geslachten, leeftijden, etniciteiten en geloofsovertuigen”, zegt Caroline Montgomery, Global Head of Engineering & Solutions bij Getronics. “We beschouwen diversiteit als een kracht en we geloven dat ons bedrijf baat heeft bij de rijkdom die dat met zich brengt.”

Estland begint wervingscampagne Nederlandse IT’ers

Estland heeft in samenwerking met toonaangevende IT-bedrijven een wervingscampagne gelanceerd met als titel 'Career Hunt'. Hiermee wil het land IT-specialisten vanuit Nederland en België interesseren voor posities in Estland bij internationale bedrijven zoals Taxify, Twilio, Microsoft, Veriff en Swedbank.

Karoli Hindriks, CEO van Jobattical en Estse ondernemer, zegt dat het tekort aan arbeidskrachten een van de grootste problemen is in de technologiesector over de hele wereld. Estland verandert met deze campagne de manier waarop mensen werving ervaren.“Eenvoudige advertenties zijn niet meer genoeg”, zegt ze. "Mensen zijn nu een stuk mobieler. Om op hun pad te komen, moet je meer moeite doen.” In totaal selecteert men twintig IT-talenten vanuit heel de wereld. De geselecteerden gaan op een vijfdaagse reis naar Estland en maken daar kennis met toonaangevende IT-bedrijven. Verder brengen ze een bezoek aan het centrum voor cyberdefensie van de NAVO en bezoeken ze Robotex, ’s werelds grootste robitics festival.

Petra Claessen, Managing Director & New Business BTG: “Het uitwisselen van ICT-kennis stopt niet bij de landsgrenzen. Dat zien we maar al te goed met dit initiatief van Estland. Door internationale uitwisseling van ICT-professionals stijgt uiteindelijk het kennisniveau. Via het BTG-Kennisinstituut zorgt ook BTG voor kennisbevordering van ICT-professionals. In samenwerking met opleidingsinstituten zoals Nyenrode wordt een educatieprogramma samengesteld waarmee ICT-professionals hun kennis kunnen verrijken. Hiermee zijn ze interessant voor verschillende partijen in de markt, zowel binnen als buiten Nederland.”

‘Het vinden van werk’ meest gewenste toepassing van kunstmatige intelligentie

Hulp bij het vinden van werk is de meest gewenste toepassing van kunstmatige intelligentie. Ruim 44 procent van de Nederlanders en Belgen beaamt dat de toepassing van intelligentie van machines en robots vooroordelen in het sollicitatieproces vermindert.

Dat blijkt uit onderzoek van Indeed, de nummer 1-vacaturesite van de wereld, onder 1.627 respondenten in de Benelux naar de invloed van kunstmatige intelligentie op de arbeidsmarkt. Toch blijkt dat de menselijke factor naast de inzet van kunstmatige intelligentie van robots van machines onmisbaar is in het wervingsproces.

Tachtig procent van de respondenten geeft aan dat een recruiter in het wervingsproces onbevooroordeeld moet zijn. Eenzelfde percentage beaamt dat werkgevers sollicitanten te snel of verkeerd beoordelen doordat zij, net als ieder ander mens, bevooroordeeld kunnen zijn. “En hier ligt grote toegevoegde waarde voor kunstmatige intelligentie ter ondersteuning van de recruiter”, aldus Sander Poos, Managing Director van Indeed Benelux. “Door het toepassen van algoritmen kun je de beste match realiseren tussen werkzoekende en de juiste vacature, en hierbij vooroordelen voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe technologie voor geautomatiseerde assessments die HR-professionals en recruiters inzicht geven in hoe kandidaten zouden presteren op bepaalde taken.”

Menselijke factor onmisbaar
Ruim 44 procent van de respondenten beaamt dat de toepassing van kunstmatige intelligentie vooroordelen in het sollicitatieproces vermindert. Toch geeft slechts 28 procent aan dat het wervingsproces voor sollicitanten eerlijker zou zijn zonder menselijke recruiters. “Dat onderstreept het belang van de menselijke factor als het gaat om de beste match tussen werkzoekenden en de juiste vacatures. Kunstmatige intelligentie moet als toevoeging bijdragen, met als doel om die match te realiseren. Hoewel de technologie zich blijft ontwikkelen, zal het werk van menselijke recruiters nooit worden vervangen. Sterker nog, er komt juist veel meer ruimte beschikbaar voor die menselijke kant.”

Kunstmatige intelligentie gewenst bij zoektocht naar werk
Opvallend is, dat hulp bij het zoeken naar werk door ruim zestig procent wordt genoemd als meest gewenste toepassing van kunstmatige intelligentie. Ook loopbaanadvies scoort hoog met ruim vijftig procent. Ruim 31 procent van de respondenten zou dan ook graag zien dat er meer gebruik wordt gemaakt van geautomatiseerde systemen en zelflerende computers in het wervings- en sollicitatieproces als dit de zoektocht naar werk sneller en succesvoller maakt. Bijna een derde zegt graag advies aan te nemen van een geautomatiseerd systeem of robot als het helpt bij die zoektocht naar werk. Poos: “Denk bijvoorbeeld aan chatbots waarbij aan de hand van een vraag/antwoordgesprek een aantal geschikte vacatures wordt bepaald. De inzet van dit soort technologie vergroot de kans op een goede match, zelfs al in het begin van het proces.”

Hoe ziet de toekomst van spraaktechnologie eruit?

Steeds meer bedrijven spelen in op spraakgestuurde technologie. Spraak is immers de manier waarop we met elkaar communiceren. De komende jaren zullen we in toenemende mate in gesprek gaan met onze apparaten, onze huizen, onze auto's.

De verwachting is dat dit de belangrijkste manier van communicatie met onze technologie wordt. Gartner schat dat 30% van onze interactie met technologie in 2020 'gesprekken' met slimme apparaten zullen zijn. Ondanks veel recent succes in het verwerken van dagelijks taalgebruik, staat de communicatie tussen mens en machine nog altijd in de kinderschoenen. Spraaktechnologie wordt daarentegen al wel vaak gebruikt om te communiceren met smartphones. Zo blijkt uit onderzoek van Accenture dat 69% van de mensen de Google-assistent, Siri of Cortana op hun telefoon gebruikt. Kijkend naar de frequentie van de interactie, zien we dat meer dan de helft van hen ten minste één keer per maand spraaktechnologie gebruikt en 18% zelfs wekelijks. Naast het gebruik van spraaktechnologie zijn er ook diensten die deze technologie zich eigen kunnen maken. Zo toont ons Chat, Tap, Talk onderzoek, dat wij gezamenlijk met Cisco hebben uitgevoerd, aan dat 73% van de consumenten van mening is dat er nog veel ruimte is voor bedrijven om chatbots in te zetten om de klantervaring te verbeteren. Meer dan een kwart van hen (28%) geeft aan dat spraakgestuurde chatbots hierbij zullen helpen, vooral voor eenvoudige dingen zoals het checken van treintijden, het indienen van meterstanden en inchecken voor een vlucht. Dit betekent niet dat mensen volledig uit het proces moeten worden gehaald. Ondanks dat de consument hier ook een rol ziet voor spraaktechnologie, geeft 74% aan dat zij ervan overtuigd zijn dat menselijke controle en support blijvend moeten zijn.

Taal is een van 's werelds grootste en meest verwarrende datasets
Om een goed gesprek tot stand te brengen, moet de machine kunnen antwoorden – een gesprek is immers tweerichtingsverkeer. Dit vraagt om een verrassend complexe reeks vaardigheden, waaronder spraakherkenning, spraaksynthese, sentimentanalyse, gezond verstand en praktische kennis. Ze moeten allemaal samenwerken om te creëren wat we kennen als een 'gesprek'. Een van de grootste vorderingen in conversatietechnologieën zijn de deep learning algoritmes die door het gebruik van meerdere lagen patronen kunnen herkennen. Deze software zorgt ervoor dat de technologie steeds beter wordt. Ze putten uit enorme hoeveelheden echte menselijke dialogen, genereren verschillende mogelijke antwoorden en rangschikken ze op basis van de overeenkomsten met werkelijke menselijke reacties. Om vooruitgang te boeken, moeten ze echter leren van hun fouten. De fouten zijn soms enorm ongepast, waardoor risicomijdende merken het vaak op veilig spelen. Vaak gebruiken ze ofwel harde coderesponsen ofwel mensen om hun antwoorden op geschiktheid te controleren voordat ze naar klanten gaan. Machines die zijn opgeleid om een beperkt aantal taken uit te voeren, kunnen verrassend goed presteren, maar hun vaardigheden zijn vaak specifiek gericht op de sterke punten van hun fabrikanten. Alexa van Amazon is bijvoorbeeld gespecialiseerd in retail en entertainment, Google is sterk in zoeken en Siri, Bixby en Cortana zijn voornamelijk invoerapparaten voor de hardware waarop de technologie staat geïnstalleerd.

Wat houdt het succes tegen?
De recente demonstratie van Duplex, Google's nieuwe prototype spraakassistent, veroorzaakte veel discussie. Duplex maakte eenvoudige reserveringen via de telefoon waarin realistische menselijke spraak is nagebootst. Dit heeft een ethische discussie veroorzaakt, doordat zij deden alsof een machine menselijk is. Google heeft deze zorgen aangepakt en verzekert consumenten dat Duplex het duidelijk zal maken dat de gesprekspartner een machine is. Zoals ons Chat, Tap, Talk onderzoek aantoont, staan veel dingen de werkelijke toepassing van spraaktechnologie in de weg: onduidelijke verwachtingen, gebrek aan langetermijngeheugen, geen begrip van klantgerichtheid en gebrek aan begeleiding. Gebruikers kunnen hierdoor gefrustreerd raken, wat waarschijnlijk de oorzaak is van de snel teruglopende gebruikersaantallen binnen het huidige aanbod van spraakassistenten.

Tot op de dag van vandaag wordt spraaktechnologie beperkt gebruikt en vindt gebruik vaak plaats in privéruimtes. 22% van de ondervraagden in de studie van J. Walter Thompson en Mindshare Future zegt zich te schamen voor het gebruik van spraakinterfaces in het openbaar. Ook geven ze aan dat ze bang zijn dat andere mensen hen afluisteren (vooral bij gevoelige interacties zoals bankieren). Het kan dus enkele jaren duren voordat er kletsen met Siri of Cortana als sociaal aanvaardbaar wordt gezien.