Auteur: Redactie

BTG en Crisisteam lanceren website WerkThuisVeilig.nl

Diverse Solution Partners van BTG hebben de afgelopen weken diverse initiatieven ontplooid en adviezen gegeven op de vraag hoe werknemers thuis veilig kunnen werken. Daar hebben wij als BTG erg veel waardering voor. Sterker nog, het is een van de redenen waarom BTG als Branchevereniging voor ICT en Telecom samen met andere belangenbehartigers de speciale website WerkThuisVeilig.nl heeft opgezet. De site zit vol met tips en adviezen die helpen om veilig thuis te werken.

WerkThuisVeilig.nl is een initiatief van een aantal brancheverenigingen, waaraan - naast BTG - ook  Cyberveilig Nederland, DDA, DHPA, DINL, FCA, ISP Connect, Job in the Cloud, NBIP en de Vereniging van Registrars deelnemen. De website bundelt tal van adviezen over veilig thuiswerken en verwijst ook veelvuldig naar andere bronnen met nuttige en relevante informatie.

Met dit initiatief geven deze partijen invulling aan het idee dat als we samen de schouders er onder zetten en we deze ongekend uitdagende periode goed door kunnen komen.

Kijk snel op de website van WerkThuisVeilig.nl

Softwarerobot Robin helpt bij aanvragen Tozo

Diverse Noord-Hollandse gemeenten hebben een softwarerobot genaamd Robin ingezet om de hausse aan aanvragen voor de Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandig Ondernemers (Tozo) te kunnen verwerken.

Robin wordt in Noord-Holland dus volop ingezet en ook in Nijmegen helpt de Tozo-assistent om de aanvragen zo snel mogelijk te verwerken. De gemeente Gouda beoordeelt de aanvragen zelf, nadat RBZ Rotterdam het werk niet meer aankon. Divosa ziet de druk op de loketten van de gemeenten verder toenemen. Het Ministerie van SZW ziet nog steeds dat een aantal gemeenten overbodige gegevens vraagt.

Landelijk meer dan 240.000 Tozo-aanvragen

Inmiddels zijn landelijk meer dan 240.000 aanvragen ingediend voor Tozo, meldt het Ministerie van SZW. Nederland telt ruim 1,2 miljoen zelfstandig ondernemers, waarvan ongeveer een miljoen zzp’ers. In de twaalf Noord-Hollandse gemeenten waarvoor de sociale dienst Halte Werk de Tozo-aanvragen afhandelt (van Texel tot Waterland), was al snel duidelijk dat het aantal aanvragen explosief zou worden. "We hebben zo’n 15.000 zzp‘ers in de regio. We hadden verwacht dat er daarvan zo’n 5.000 een beroep op de regeling zouden doen. Dat aantal hadden we na een week binnen", vertelt afdelingshoofd bedrijfsvoering en bijzondere regelingen Yaser Daraibaf van Halte Werk. Hij handelt voor de twaalf Noord-Hollandse gemeenten de Tozo-aanvragen af. Inmiddels staat de teller op 9.000 aanvragen.

Softbot Robin

Al snel had Daraibaf door dat er meer dan alleen menskracht nodig was om de aanvragen snel te beoordelen en de inkomensondersteuning toe te kennen. Er werd contact gelegd met MvR&Partners die binnen een week de virtuele assistent konden opleveren. Een week geleden kon Robin, zoals de medewerkers van Daraibaf de softbot noemen, aan de slag. "We komen af en toe nog dingen tegen die niet werken, maar dat wordt meteen opgepakt. Er gaat geen enkele aanvraag verloren", verzekert Daraibaf. "Alles wat Robin doet, wordt gelogd."

Dubbel werk

Robin handelt de rechttoe-rechtaan aanvragen af; zo’n 80 tot 90 procent van alle aanvragen. Hij kan in principe 24 uur per dag en zeven dagen per week werken. Doordat Daraibaf een team van ruim 30 mensen heeft samengesteld – normaal handelen vijf mensen de aanvragen voor bijzondere bijstand voor ondernemers af – zijn vanaf 24 maart inmiddels 1.700 aanvragen beoordeeld en toegekend. Robin handelde er in een week tijd 4.000 af. Halte Werk verleent geen voorschotten, maar gaat pas over tot uitbetaling als gecheckt is of de aanvrager inderdaad recht heeft op inkomensondersteuning. Inmiddels hebben 1.600 aanvragers de financiële ondersteuning binnen.

Wetenschappers kritisch over corona-apps

De corona-app die minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport afgelopen week in een persconferentie aankondigde, houdt de gemoederen goed bezig. Gisteren heeft de Universiteit Utrecht bekend gemaakt dat een groep van ruim zestig wetenschappers waarschuwt voor de gevaren van tracking-, tracing- en gezondheidsapps van de overheid bij de bestrijding van het coronavirus.

De wetenschappers roepen de regering met klem op om de grondrechten te waarborgen bij het design en de implementatie van zogenaamde corona-apps. Tevens stellen de wetenschappers dat het gebruik van deze apps niet verplicht mag worden gesteld. De effectiviteit en betrouwbaarheid van de trackingapp is volgens de groep wetenschappers van enorm belang, omdat ineffectiviteit en onbetrouwbaarheid juist kan leiden tot een groter risico op besmetting en schijnveiligheid.

Brief aan kabinet

In een brief aan het kabinet waarschuwen de wetenschappers dat een besluit over de apps niet alleen moet worden genomen door experts op het gebied van applicatieontwikkeling. Juist ook experts uit andere vakgebieden zoals kunstmatige intelligentie, ethiek, recht, sociale wetenschappen en gedragswetenschappen moeten betrokken worden bij deze beslissing. Prof. dr. José van Dijck: “Bij het bedenken van een exit-strategie uit de coronacrisis moeten technische oplossingen kunnen bogen op maatschappelijke inzichten, anders krijg je er geen draagvlak voor.”

Vehikel voor politiek beleid

Het was dr. Mirko Schäfer tijdens de persconferentie van minister De Jonge opgevallen dat technologie als een oplossing voor sociale en politieke vraagstukken wordt gezien. “Dat is een terugkerend fenomeen in de geschiedenis van (media)technologie. Minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jong vertoonden een schoolvoorbeeld van technocratisch beleid zonder enige kennis van technologie. Ik beweer niet dat een app niet zinvol kan zijn om de verspreiding van corona te beperken. Maar ik bekritiseer wat mij als mediawetenschapper opvalt en dat is het gebruik van techniek als een vehikel voor politiek beleid. Politici delegeren hun verantwoordelijkheden aan een soort black box. Ze riepen ‘app hier’ en ‘app daar’, maar wat de app eigenlijk zou moeten doen. Hoe de app zou moeten worden ingezet en onder welke voorwaarden was niet duidelijk.”

“De inzet van tracking- en tracingapps en gezondheidsapps is zeer ingrijpend”, aldus Schäfer. “Belangrijk is daarom dat kritisch gekeken wordt naar het nut, de noodzaak en de effectiviteit van dergelijke apps, alsook naar de impact ervan op het brede sociale systeem inclusief onze fundamentele rechten en vrijheden.”

Tweede initiatief

Een tweede initiatief is het manifest dat op 8 april verscheen waarin deskundigen op het gebied van informatietechnologie, computerbeveiliging, privacy en de bescherming van fundamentele grondrechten hun zorgen uiten over de tracking-app. Dit manifest is medeondertekend door wetenschappers van de Utrecht Data School.  Zij willen voorkomen dat een dergelijke app onze mensenrechten schendt. De wetenschappers geven aan zich tegen implementatie van de apps te verzetten als deze uitgangspunten niet worden meegenomen door het kabinet.

BTG Lessons learned tijdens COVID-19

Alles is momenteel anders. Ook het opzetten, uitvoeren en opleveren van projecten op het gebied van ICT en Telecom. Gebruikersorganisaties én solution partners hebben te maken met omstandigheden die duidelijk afwijken van wat wij onder normale omstandigheden gewend zijn. BTG heeft daarom als branchevereniging voor ICT en Telecom de lessons learned op een rijtje gezet nu onze leden betrokken zijn bij talloze projecten die onder vaak extreme omstandigheden moeten worden uitgevoerd.

#1 - Respecteer de keuzes van medewerkers

Veel bedrijven - aanbieders én eindgebruikers - hebben te maken met uitdagingen op personeelsgebied. Soms zijn mensen ziek en in andere gevallen willen medewerkers vanwege persoonlijke of familie-omstandigheden liever niet buiten de deur werken of bij klanten op locatie komen. Respecteer deze keuze want vaak zijn hier voor de medewerkers belangrijke persoonlijke belangen mee gemoeid. Denk aan kwetsbare familieleden, ouders met gezondheidsproblemen en dergelijke.

Wie liever thuis werkt, kan echter wel degelijk (erg) productief zijn. Samen komen we deze crisis te boven. Zolang iedereen de kans krijgt - en deze ook grijpt - om zijn of haar bijdrage te leveren. Desnoods tijdelijk in een andere rol dan gebruikelijk. Help uw medewerkers hier zoveel mogelijk bij.

#2 - Plan zorgvuldig om de juiste mensen op de juiste momenten op de juiste locaties beschikbaar te hebben

Doordat bestaande teams soms niet compleet zijn of reeds aan andere (spoed)projecten werken, is plannen van personele beschikbaarheid een nog grotere uitdaging dan normaal. Heb daarom regelmatig (desnoods meerdere keren per dag) contact met medewerkers om goed de vinger aan de pols te houden van de voortgang van projecten, wanneer medewerkers in bepaalde rollen of met specifieke kwaliteiten inzetbaar zijn en dergelijke.

#3 - Voorkom dat roofbouw wordt gepleegd op de trekkers binnen uw organisatie

Let echter op: de - zeg maar - leiders binnen organisaties gaan in deze crisistijden uiteraard voorop, maar vergeet de anderen niet. Ook zij zijn belangrijk, al hebben ze wellicht iets meer tijd nodig om te wennen aan de nieuwe omstandigheden.

Voorkom bovendien dat roofbouw wordt gepleegd op de hiervoor genoemde trekkers van de organisatie. Als zij uitvallen door stress of oververmoeidheid zijn de gaten die zij dan laten vallen waarschijnlijk lastig op te vullen.

#4 - Zeker bij projecten in de zorg en veiligheid is momenteel snelheid en improvisatievermogen van cruciaal belang

Iedereen weet dat ziekenhuizen extra bedden en andere voorzieningen nodig hebben. Ook organisaties op het gebied van veiligheid zitten te springen om uitbreiding van ICT- en telecom-capaciteit die op korte termijn beschikbaar moet komen. Natuurlijk willen we die projecten voorrang geven, maar vergeet uw andere klanten niet. Met snelheid en een stevige dosis improvisatievermogen kunnen we veel voor elkaar krijgen. Maar denk daarbij ook aan de toekomst. Snel een project opzetten en uitrollen is vaak een prima aanpak, maar is de opgeleverde systeem- of netwerkomgeving ook in de toekomst goed te beheren en te onderhouden?

#5 - Improvisatievermogen is cruciaal maar mag niet de enige aanpak zijn

Snel handelen en veel en vaak improviseren is onder de huidige omstandigheden erg belangrijk. Echter, snel apparatuur uitleveren maar vergeten dat dit ook nog in het ERP-systeem moet worden verwerkt is geen goed idee. Alleen op basis van een deugdelijke financiële en projectadministratie kunnen we snel handelen en waar nodig improviseren. Druk uw medewerkers op het hart dat (interne of externe) klanten nu uiteraard heel graag erg snel geholpen willen worden, maar dat ook zij baat hebben bij een goed bijgehouden administratie.

#6 - Zorg voor nauw en veelvuldig contact met al uw belangrijke partners, toeleveranciers en andere stakeholders

Of het nu gaat om afnemers of leveranciers van ICT-systemen, netwerkapparaten of cloud-diensten, vrijwel iedere organisatie heeft meer IT-capaciteit, meer apparatuur, meer connectiviteit, meer softwarelicenties en dergelijke nodig. Zorg als leverancier voor een goed contact met alle eindklanten en de spelers in het partnerkanaal. Maar ook als eindgebruiker is het van cruciaal belang te zorgen dat u alle communicatiekanalen met uw leveranciers heel nadrukkelijk open houdt. In tijden van snel handelen en improviseren is er veel behoefte aan onderling vertrouwen en aan persoonlijke contacten. Dus waar u voorheen wellicht een email zou sturen, kon het nu wel eens verstandig zijn even te (video)bellen. Persoonlijk contact kan nu het verschil uitmaken tussen enkele weken moeten wachten en morgen uw belangrijke bestelling in huis hebben.

#7 - Plan nu al voor de post-Corona periode

Probeer alle projecten die u uitvoert snel en efficient op te leveren. Maar verlies daarbij de toekomst niet uit het oog. Veel van de systemen en netwerken die nu met spoed worden opgeleverd, zullen ook na de Corona-crisis in gebruik blijven. Snij dus in uw drang naar snelheid, niet iedere bocht af die u tegen komt. Straks dienen al deze systemen en al deze netwerken nog steeds beheerbaar en onderhoudbaar te zijn. Kunt u dat nu al goed voorbereiden?

#8 - Praat met uw medewerkers en regel waar nodig professionele hulp

Zeker medewerkers die momenteel vol overgave ICT- en Telecom-projecten uitvoeren in de zorg, doen dit onder soms zeer lastige omstandigheden. Indoor GSM uitbreiden of nieuwe wifi-netwerken aanleggen in een ziekenhuis waar veel Corona-patiënten worden behandeld gaat veel mensen niet in de koude kleren zitten. Vaak praten uw mensen ook met medewerkers van een dergelijk ziekenhuis die hun verhaal kwijt moeten. Er is een serieuze kans dat uw medewerkers hier stress door ervaren of zich het lot van veel van deze patiënten persoonlijk sterk aantrekken. Praat dus met uw medewerkers, vraag hen hoe zij het werk ervaren. En schroom niet om waar dit nodig lijkt professionele hulp aan te bieden.

GWK Travelex betaalt 2,1 miljoen euro losgeld na ransomware

Geldwisselkantoor GWK Travelex heeft 2,1 miljoen euro in bitcoins betaald om systemen te bevrijden van ransomware. Dit schrijft The Wall Street Journal op basis van ingewijden.

GWK Travelex werd op Oudejaarsdag getroffen door de gijzelsoftware Sodinokibi. De software versleutelt systemen en vraagt vervolgens losgeld om ze weer vrij te geven. De digitale gijzeling dwong het bedrijf om de systemen offline te halen. Bezoekers konden daardoor online geen bestellingen voor vreemde valuta's plaatsen en moesten uitwijken naar een fysieke locatie van het geldwisselkantoor.

285 bitcoin betaald

Travelex betaalde in totaal 285 bitcoin (ongeveer 2,1 miljoen euro) om weer toegang te krijgen tot de systemen, vertelt een bron over de transactie aan The Wall Street Journal. Halverwege februari waren de Nederlandse servers van het bedrijf weer online.

Strafrechtelijk onderzoek

Travelex vertelt de krant dat advies van experts is ingewonnen en dat regelgevers en partners van het bedrijf op de hoogte zijn gehouden. Het bedrijf wilde niet verder ingaan op het incident. De Londense politie is bezig met een strafrechtelijk onderzoek naar de digitale gijzeling.

Eind december werd de Universiteit van Maastricht (UM) getroffen door vergelijkbare software. De UM betaalde bijna 200.000 euro aan de cybercriminelen om weer toegang tot de systemen te krijgen.

GSA: 5G-abonnementen in de lift

GSA stelt dat wereldwijd steeds meer 5G-abonnementen worden aangeschaft. LTE blijft nog steeds de meest gebruikte mobiele technologie. Dit blijkt uit onderzoek van de brancheorganisatie.

In hun onderzoek stellen de specialisten van de brancheorganisatie van de mobiele industrie dat in 2019 in totaal 17,73 miljoen 5G-abonnementen zijn verkocht. Dit is het viervoudige van wat er in 2018 werd verkocht. Blijkbaar is 5G, ondanks de beperkte beschikbaarheid aan live-netwerken toch al zeer populair.

LTE dominante technologie

Ondanks deze populariteit is LTE of 4G nog altijd de meest populaire technologie. Hiervan kwam het totaal in 2019 wereldwijd op 5,27 miljard abonnementen. Het aantal abonnementen groeide in het afgelopen jaar met 24,4 procent of 1,032 miljard 4G-abonnementen. Dit was ongeveer 57,7 procent van alle mondiale verkochte abonnementen.

Toekomstige ontwikkelingen

GSA keek vanzelfsprekend ook naar toekomstige ontwikkelingen. Tegen 2024 zullen er wereldwijd maar liefst 10,5 miljard mobiele abonnementen zijn. In 2022 is het merendeel, iets meer dan 64 procent van alle mobiele abonnementen een 4G-abonnement. Vanaf 2023 zal dit marktaandeel echter gaan dalen als eindgebruikers de voorkeur gaan geven aan 5G-abonnementen. LTE blijft in 2024 nog het grootste marktaandeel houden, rond de 59 procent, maar 5G nadert snel met tegen de 20 procent marktaandeel. De marktaandelen van 3G- en 2G-abonnementen gaan de komende tijd alleen maar dalen.

Bron: GSA

Oproep BTG voor leveren apparatuur slaat aan

Afgelopen weken heeft BTG bij monde van haar directeur Petra Claessen een oproep gedaan om apparatuur te leveren. Onder meer voor het inrichten van noodhospitaals en om kinderen te ondersteunen bij onderwijs op afstand. Deze oproep heeft inmiddels het nodige opgeleverd.

Zo leverde ons lid Huawei onlangs een zending met 800.000 mondkapjes voor de zorg en tablets aan ministeries, om besmette patiënten in staat te stellen met hun naasten te communiceren. GROSC , leverancier van kritische communicatiemiddelen, heeft telecomapparatuur gedoneerd voor de inrichting van noodhospitalen.

Omdat China in het begin zo dankbaar was met de hulp uit de rest van de wereld, besefte Steven Cai, CEO Huawei Nederland, dat het van het allergrootste belang is om de artsen en verpleegkundigen te beschermen. Als zij hun werk goed kunnen doen, kunnen zij daarmee een veel grotere groep patiënten beschermen. Toen Cai zag dat het virus ook in Nederland snel om zich heen ging grijpen, is hij samen met het hoofdkantoor gaan kijken hoe Huawei zijn steentje bij zou kunnen dragen aan de bestrijding van het Coronavirus in Nederland. Huawei heeft inmiddels meer dan 800.000 mondkapjes kunnen overhandigen aan Minister de Jonge van VWS en aan een aantal zorginstellingen zoals het UMC Utrecht en Zuyderland Ziekenhuis in Geleen.
Inmiddels heeft Huawei ook tablets gedoneerd aan het ministerie. Met deze devices kunnen patiënten in contact blijven met hun naasten, ook als ze geïsoleerd zijn van de buitenwereld.

BTG is trots op de belangeloze ondersteuning vanuit haar partners. Zo steunen we vanuit de IT/Telecom onze helden in de zorg.

TNO schrijft agenda voor AI in mobiliteit en transport

TNO schreef in opdracht van TKI Dinalog het position paper 'Artificiële Intelligentie in Mobiliteit en Transport'. Het document is door Albert Veenstra, directeur van TKI Dinalog, aangeboden aan de Nederlandse AI Coalitie als agenda voor Nederland op het gebied van Mobiliteit en Transport.

De complexiteit en limieten van transport en mobiliteit worden vandaag de dag feilloos blootgelegd. Conventionele werkwijzen schieten inmiddels vaak tekort, maar Artificiële Intelligentie (AI) biedt de mogelijkheid om hiermee wel om te gaan en oplossingen te bieden.

Dichtbevolkte steden, een infrastructuur die zucht onder congestie, de noodzaak tot vergaande reducties in schadelijke emissies, maar ook onverwachte urgenties in logistieke ketens en mobiliteit zoals nu het Corona-virus. Het zijn allemaal problemen voor de mobiliteit en transportsector.

Artificiële Intelligentie

Artificiële Intelligentie bestaat uit adaptieve systemen die intelligent gedrag vertonen dat doorgaans voorbehouden is aan de mens. Dat wil zeggen: systemen die hun toestand en omgeving kunnen waarnemen en reconstrueren (sensing), kunnen analyseren en voorspellen (thinking) en met een zekere vorm van autonomie (zelfstandig) beslissingen kunnen nemen, adviezen kunnen geven of daadwerkelijk actie ondernemen (acting).

Leren uit data

Een elementair aspect voor AI is leren uit data. Voor de complexe mobiliteit- en transportsystemen is gebruik maken van grote hoeveelheden beschikbare data voor AI-toepassingen ook cruciaal. Dit maakt het mogelijk om de best mogelijke beslissingen te identificeren en te implementeren op systeemniveau. Vanuit een AI-perspectief is mobiliteit en transport op te delen in twee niveaus. Enerzijds personen en objecten, zoals verkeersdeelnemers, voertuigen, lading en infrastructuur. Anderzijds systemen en processen, zoals bevoorradingsketens, verkeerscentrales, verkeer, beleid en regelgeving.

Kansen voor AI in mobiliteit en transport

“In potentie kan AI bijdragen aan de ontwikkeling van een geïntegreerd mobiliteits- en transportsysteem dat met nieuwe technologie zowel onze economische positie versterkt als onze sociaal-maatschappelijke context verbetert", aldus logistiek consultant Christian van Ommeren van TNO. "Veelbelovende toepassingsgebieden voor een veiliger, duurzamer en efficiënter systeem zijn onder andere zelfrijdende voertuigen, slim elektrisch laden, predictief onderhoud, zelflerende energie en emissie management, coöperatieve mobiliteit, deelmobiliteit en zelforganiserende logistiek.”

“Nu is het zaak om als sector hier gezamenlijk in op te trekken in publiek-private samenwerking. Met deze position paper met strategische lijnen leveren wij een bijdrage aan de AI Coalitie", zegt directeur Albert Veenstra van TKI Dinalog. "Een werkgroep kan nu concrete doelstellingen formuleren en deelgebieden identificeren en prioriteren waar we AI gedreven innovatie als eerste gaan versnellen. En passant kan AI zo uitstekend bijdragen aan het integreren van de op dit moment vaak geïsoleerde activiteiten van personenvervoer, logistiek en verkeersmanagement.”

Bron: TNO

Consultatie EZK-regels overstappen telecomdiensten

Het ministerie van EZK consulteert momenteel het besluit dat bepaalt hoe telecomaanbieders hun klanten moeten helpen met overstappen. De consultatie loopt nog tot en met 12 mei. De providers moeten verplicht een overstapdienst aanbieden, maar een abonnee mag ook besluiten het zelf te regelen.

Sinds 2009 is er op basis van afspraken tussen internetaanbieders een overstapservice voor consumenten en sinds 1 juli 2016 is er ook een vergelijkbare overstapservice voor zakelijke abonnees, eveneens op basis van zelfregulering. Het bieden van een overstapdienst wordt in het kader van de implementatie van de Telecomcode wettelijk verankerd.

Zelfregulering in wet verankerd

Aanbieders van internettoegangsdiensten en bundels worden in bepaalde gevallen verplicht om abonnees die overstappen naar een andere aanbieder de zogenoemde overstapdienst aan te bieden. Dit besluit bepaalt in welke gevallen de overstapdienst moet worden aangeboden.

EZK verwacht dat consumenten en micro-ondernemingen eenvoudig en laagdrempelig kunnen wisselen van telecomaanbieder. Dit geldt voor alle elektronische communicatiediensten en combinaties daarvan (bundels). Dubbele facturen en onderbreking van de dienst worden hierbij zoveel mogelijk voorkomen. Verder wordt de effectiviteit van de zelfregulering door telecomaanbieders vergroot.

CBS: 3,5 miljoen thuiswerkers in 2019

Het CBS meldt dat 39 procent van alle werkenden in 2019 thuis heeft gewerkt. Dit zijn in totaal zo'n 3,5 miljoen thuiswerkers. Het merendeel deed dat incidenteel en vaak niet op een vaste dag. De hoogste percentages thuiswerkers waren te vinden onder overheidsbestuurders, managers ICT en beleidsadviseurs.

In 2019 faciliteerden 8 op de 10 grotere bedrijven telewerken, aldus het CBS. De cijfers uit 2019 vormen een nulmeting voordat de maatregelen tegen Covid-19 werk en vrije tijd overhoop haalden.

Thuiswerkers in de minderheid

Van de 3,5 miljoen mensen werken er 2,2 miljoen incidenteel thuis en 1,3 miljoen gewoonlijk. Bijna drie kwart van deze laatste groep werkte vanuit de eigen woning, zoals vertegenwoordigers die naar klanten gaan, een kwart werkte in de eigen woning, zoals tandartsen met een praktijk aan huis. De meeste werkenden, bijna 5,5 miljoen, werkten niet thuis in 2019.

Merendeel werkt één dag thuis

Bijna drie kwart van de incidentele thuiswerkers met een vaste werkdag werkte één dag per week thuis, gemiddeld ruim 7 uur per week. Thuiswerkers die twee vaste thuiswerkdagen in de week hadden, deden dit gemiddeld voor bijna 13 uur per week. Dat is vergelijkbaar met de thuiswerkers zonder vaste thuiswerkdag. Thuiswerkers met meer dan twee vaste thuiswerkdagen werkten gemiddeld 14,8 uur per week thuis.

Afhankelijk van beroep

Vooral werknemers in ICT-beroepen en managers gaven aan dat ze de mogelijkheid hebben om een deel van hun werk thuis te verrichten. In de ICT was dit 81 procent en onder managers 77 procent. Zelfstandigen werkten vaker thuis dan werknemers, 64 procent van de zelfstandigen werkt weleens thuis.

Mensen die relatief weinig thuiswerken zijn veelal ook de mensen die weinig thuiswerkmogelijkheden hebben. Vaak werken ze met (grote) machines, zoals in transport en logistiek, industrie en agrarische beroepen. In de Randstad wordt meer thuisgewerkt dan in de provincie.

In 2019 ondersteunde 80 procent van de bedrijven met 10 of meer werkzame personen telewerken. Vooral in de bedrijfstakken onroerend goed en informatie en communicatie wordt telewerken op grote schaal gefaciliteerd. In bedrijfstakken waar een groot deel van het personeel fysiek aanwezig moet zijn, bieden bedrijven veel minder telewerkvoorzieningen.