Auteur: Redactie

eSIM-markt krijgt boost in 2020

Het aantal smartphones met eSIM's groeit snel en in deze opwaartse spiraal wordt 2020 een positief jaar. Dit schrijven onderzoekers van ABI Research die vooral Samsung en de lancering van diens S20-reeks zien als een stimulans voor de eSIM-markt. Geschat wordt dat dit jaar wereldwijd zo’n 225 miljoen eSIM-compatibele smartphones worden uitgeleverd.

2020 markeert een mijlpaal voor de eSIM-markt. Sinds Apple in 2018 als eerste eSIM-ondersteuning voor iPhones aankondigde, zijn alle ogen gericht op Samsung als de volgende leverancier van high end apparaten. Nu de grootste smartphonefabrikant aan boord is, lijdt het volgens ABI geen twijfel dat het aantal verzendingen van eSIM-smartphones in 2020 op meer dan 225 miljoen zal uitkomen. Als Apple, Google en Samsung eSIM-ondersteuning doorzetten, Samsung de eSIM-uitbreiding ook in andere modellen inbouwt en andere leveranciers ook apparaten met eSIM lanceren, verwacht ABI dat in 2024 wereldwijd minimaal 500 miljoen eSIM-compatibele smartphones zullen worden uitgeleverd.

 

Operators

eSIM staat voor embedded SIM, een elektronisch ingebouwde SIM-kaart die in steeds meer apparaten zoals smartphones en tablets wordt ingebouwd. eSIM maakt onder andere een dual SIM-functionaliteit mogelijk. Ondanks het optimisme vanuit de leveranciers is er volgens ABI nog veel werk aan de winkel. Hoewel de beschikbaarheid van modellen met eSIM groeit, is er volgens ABI tot op heden geen operator die exclusief eSIM ondersteunt. Bovendien zijn veel operators nog niet klaar voor eSIM.

Nederland

Operators als T-Mobile en een internationaal opererende MVNO als Truphone bieden sinds vorig jaar eSIM aan klanten, KPN-dochter Simyo biedt eSIM sinds eind februari 2020 het ook aan en Vodafone zegt dit jaar klaar te zijn voor eSIM. KPN schrijft in een eigen forum dat het eSim (en remote SIM-provisioning) al binnen de zakelijke markt biedt voor IoT-diensten en op termijn zeker ook voor andere toepassingen gaat ondersteunen. Concrete data daarvoor geeft de operator nog niet.

Rijks ICT-dashboard vernieuwd

Het Rijks ICT-dashboard is vernieuwd. Deze nieuwe versie biedt volgens Computable meer overzicht en inzicht in de grote ICT-projecten van het Rijk. CIO Rijk Lourens Visser presenteerde het nieuwe dashboard vandaag tijdens de rijksbrede CIO-dag in Den Haag. 

Het Rijks ICT-dashboard toont sinds 2011 de projecten bij het Rijk met een ICT-budget van minstens 5 miljoen euro. Doel ervan is grote ICT-projecten transparant te maken voor een breed publiek van politici, media en burgers. Maar de afgelopen jaren was er ook kritiek. Informatie zou niet actueel en volledig zijn en projecten stonden bijna altijd op 'groen', terwijl er bij veel ervan het nodige mis is gegaan.

Tijdens dit netwerkevenement komen zo'n 400 rijksambtenaren die werken aan de informatievoorziening, ICT en informatiebeveiliging van de rijksoverheid bijeen. Een mooi moment dus voor de presentatie van de vernieuwde Rijks ICT-dashboard In de nieuwe versie van het Rijks ICT-dashboard worden de bestaande gegevens van projecten overzichtelijker gepresenteerd en worden ze meer in samenhang getoond. Hierdoor geeft de monitor meer inzicht en overzicht, claimt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In aanloop naar Verantwoordingsdag op 20 mei actualiseren ministeries de gegevens van de projecten.

Op dit moment zijn er bij het Rijk ruim honderd ICT-projecten van 5 miljoen euro of meer. Het Rijks ICT-dashboard laat ook zien hoeveel evaluaties er bij Bureau ICT Toetsing (BIT) lopen. Minister Raymond Knops van BZK laat de Tweede Kamer weten dat de doorontwikkeling van het dashboard doorgaat. “Komende maanden zal ik in dit verband de gebruikersbehoeften van belanghebbenden, waaronder uw Kamer, nader laten inventariseren. Dit zal onder meer gaan over nu nog onderbelichte ICT-activiteiten, zoals het beheer en onderhoud”, schrijft Knops in een Kamerbrief.

Beveiliging cloudverbindingen zorg voor IT-beslissers in finance

Financiële instellingen hebben moeite om de veiligheid, beschikbaarheid en prestaties van applicaties te waarborgen. Slechts 1 op de 10 IT-beslissers bij financiële organisaties geeft aan dat hun cloudverbindingen optimaal beveiligd zijn en 17 procent vindt de beveiliging zelfs onvoldoende. Dat blijkt uit onderzoek van Telindus en Ciena onder bijna 300 IT-beslissers.

In de financiële sector maakt momenteel bijna de helft (49 procent) van de IT-beslissers gebruik van clouddiensten. Gemiddeld draait 30 procent van de applicaties in de public cloud. Naar verwachting zullen deze percentages in de komende jaren toenemen. De digitale transformatie waarin financiële instellingen momenteel verkeren trekt een zware wissel op de IT-infrastructuur en de beheerders, stelt het onderzoek. De markt vraagt instellingen bijvoorbeeld om gegevens te kunnen delen met derden. Daarom moeten verbindingen flexibel zijn maar tegelijkertijd mag dat niet ten koste gaan van de beveiliging.

Connectiviteit

Uit het onderzoek blijkt volgens managing director Joris Leupen van Telindus Nederland dat financiële instellingen vaak onvoldoende kennis en mensen hebben om het complete connectiviteitsvraagstuk adequaat te adresseren. “Security- en IT-managers gaan ervan uit dat de data ‘by design’ versleuteld wordt op de applicatielaag. Dit is een gevaarlijk uitgangspunt”, zegt Leupen. Er hoeft maar één niet beveiligde of niet up-to-date applicatie tussen te zitten en je loopt als organisatie achter de feiten aan. Door een menselijke of technische fout kan privacygevoelige informatie op straat komen te liggen, met financiële en reputatieschade tot gevolg. De oplossing zit in de combinatie van beveiliging op de connectiviteits- en applicatielaag. Beveiliging op de connectiviteitslaag staat altijd aan waardoor er geen vergissingen mogelijk zijn op dit domein.”

Autoriteit Persoonsgegevens adresseert privacy connected cars

Moderne auto’s, maar ook motoren, scooters en fietsen, zijn vaak ‘connected’: het zijn rijdende computers, verbonden met het internet. Ze verzamelen daarbij vaak persoonsgegevens, zoals locatiegegevens en gegevens over de rijstijl. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geeft tips over het beschermen van de privacy bij connected cars.

De tips van de AP staan in de handleiding ‘Connected car? Bescherm uw privacy! en tips helpen mensen om hun persoonsgegevens te beschermen bij de kopen, huren, gebruiken en verkopen van connected voertuigen.

Risico’s connected cars

Een voertuig weet veel over zijn inzittenden. En daarmee ook de autofabrikant en mogelijk andere partijen waarmee een autofabrikant die gegevens deelt, zoals de leasemaatschappij. Dit kan gaan om zeer gevoelige informatie. Uit locatiegegevens is bijvoorbeeld af te leiden hoe vaak iemand naar de dokter gaat, de sportschool bezoekt of juist een snackbar en hoe laat iemand thuiskomt van werk. Maar ook of iemand naar een verslavingskliniek rijdt, een familielid bezoekt in de gevangenis of de auto elke week parkeert bij een kerk, moskee of synagoge.

Een slechte beveiliging van die persoonsgegevens of het doorverkopen daarvan zijn risico’s waar mensen rekening mee moeten houden. Dit doorverkopen kan voor sommige organisaties waardevol zijn omdat ze hiermee een gedetailleerd profiel over iemand kunnen maken. Daarmee kunnen zij personen bijvoorbeeld gericht benaderen. Dat kan handig lijken. Maar het kan er bijvoorbeeld ook toe leiden dat er reclames over iemands medische aandoening verschijnen terwijl diegene net met vrienden tv kijkt.

Tips en rechten

In de handleiding staat onder meer waar je op moet letten voordat je een connected voertuig koopt. Een autofabrikant, importeur of dealer is bijvoorbeeld verplicht om kopers te informeren over welke gegevens het voertuig verzamelt en opslaat. Ook biedt de handleiding een overzicht met tips en informatie over je rechten wanneer je het voertuig in gebruik neemt of weer verkoopt. Zoals de tip om alle data uit de auto te verwijderen bij verkoop om te voorkomen dat de nieuwe eigenaar toegang krijgt tot de data van de vorige.

Klachten

Autogebruikers met vragen over de persoonsgegevens die hun voertuig verzamelt, nemen eerst contact op met de fabrikant, dealer, leasemaatschappij of andere partijen betrokken bij koop, lease of huur van een auto. Bijvoorbeeld wanneer zij de over hun verzamelde gegevens willen inzien of laten verwijderen. Wanneer de betrokken partij een verzoek niet naar tevredenheid afhandelt, kan de autogebruiker een klacht of tip indienen bij de AP.

Huawei bouwt 5G-fabriek in Frankrijk

Huawei bouwt een fabriek in Frankrijk en daar is president Trump vermoedelijk niet blij mee. De stap bevestigt de rol van Europa als het front in de handelsoorlog tussen de VS en China.

Huawei legt 200 miljoen euro op tafel om in Parijs een ​​gloednieuwe fabriek voor de productie van 4G- en 5G-apparatuur te realiseren. De keuze voor Frankrijk als locatie voor zijn nieuwe fabriek is volgens Huawei om Europese klanten beter te kunnen bedienen.

Demo-centrum

De aankondiging bevatte veel retoriek over Huawei als wereldwijd bedrijf en hoe goed deze investeringen voor Frankrijk zijn. "De fabriek krijgt ook een demo-centrum, waar de productie van het draadloze basisstation, het laden van software en het testproces worden getoond", aldus de aankondiging. "Het centrum zal openstaan ​​voor vervoerders, overheden en aanverwante autoriteiten, wat het positieve standpunt van Huawei over Europa's roep om digitale soevereiniteit aantoont."

Doelen

Deze aankondiging dient verschillende doelen. Allereerst dient de beweging om te illustreren hoe weinig politieke invloed de VS op Europa hebben. Daarnaast toont het de toewijding van Huawei om zaken te doen in Europa en goede sier te maken door direct te investeren. Bovendien kan Huawei deze stap afzetten tegen de moeilijke relatie die Amerikaanse techreuzen hebben met Europese autoriteiten. De Franse president Macron kan binnenkort een moeilijk telefoontje verwachten.

Geen eisen dekking en snelheid in licenties 700 MHz

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stelt geen verplichtingen aan operators die vergunningen verwerven voor het spectrum in de 700 MHz-frequentie. Dit maakte verantwoordelijk staatssecretaris Mona Keijzer bekend.

Met deze beslissing gaat het ministerie in tegen een motie van de Tweede Kamer die eerder deze maand werd aangenomen. De staatssecretaris had de Kamer deze motie al ontraden. De motie werd door de Tweede Kamer aangenomen in het kader van de komende multibandveiling voor mobiel spectrum.

Eisen

Voor de bestaande operators wordt hierbij geëist dat zij voor 98 procent geografische dekking per gemeente moeten realiseren en een minimale downloadsnelheid van 8 Mbps. Deze eis geldt 24 maanden na afloop van de veiling en alleen als de drie grote operators zelf minimaal 2×10 MHz verwerven. KPN, VodafoneZiggo en T-Mobile mogen deze minimumsnelheid realiseren met ál hun spectrum, in hun mobiele netwerk. De dekkings- en snelheidseis wordt niet aan nieuwe toetredende operators opgelegd, zonder andere mobiele vergunningen in 800 MHz of 900 MHz.

Motie Tweede Kamer

In de aangenomen motie van de Tweede Kamer staat dat die verplichting nu ook moet gaan gelden als een bestaande operator slechts één vergunning van 2×5 MHz koopt. Dit is vooral het geval voor de 700 MHz-frequentie. Deze wordt aangeboden als zes afzonderlijke vergunningen van 2×5 MHz.

Redenen weigering staatssecretaris

Staatssecretaris Keijzer laat nu weten dat deze verplichting door de motie om meerdere redenen ongewenst is en zij de motie dus moet negeren. Volgens EZK maakt de nu opgelegde verplichting voor de 700 MHz-frequentie in de eerste plaats disproportionele investeringen noodzakelijk voor operators die één blok in de veiling verwerven. Hierdoor is volgens EZK de dekkings- en snelheidsverplichting niet langer redelijk. Het opleggen van de huidige dekkings- en snelheidsverplichting kan tot onverkochte blokken leiden, ook in een geval waarin maar één blok in de veiling wordt verworven.

Mogelijke consequenties

Het kan dan voor een operator zo onaantrekkelijk worden om op één blok te bieden, dat deze ervoor kiest om geen blok te kopen. Dit leidt vervolgens weer tot onverkochte vergunningen en dat is vanuit de doelstelling van een efficiënte verdeling van frequenties ongewenst. Tenslotte zou, om te voorkomen dat een disproportionele eis zou worden opgelegd, moeten worden gezocht naar een ambitieuze maar redelijke eis uitgaande van slechts één spectrumblok in de 700 MHz-band. Ook zou met deze discussie weer de discussie worden geopend over andere bouwstenen van de Multibandveiling, zoals de reserveprijzen.

Geslaagde 5G-bijeenkomst in Den Haag

In het licht van het afgelasten van het Mobile World Congress in Barcelona stond het 5G Experience Event afgelopen dinsdag in Den Haag ineens volop in de belangstelling. Veel branchegenoten waren dan ook aanwezig op dit door de gemeente Den Haag en T-Mobile Nederland georganiseerde event. Waar BTG, samen met het Enterprise Summit team, de goed bezochte borrel en nog eens het belang van kennisdeling en samenwerking benadrukte om de komst van 5G tot een succes te maken. 

Na de onfortuinlijke maar begrijpelijke beslissing van GSMA om zowel het Mobile World Congress als 4YFN 2020 last-minute te cancellen wegens veiligheids- en gezondheidsrisico’s ten gevolge van het coronavirus, bood Enterprise Summit, in samenwerking met BTG, via de borrel  haar partners een netwerkmoment op vaderlandse bodem. Een reden voor BTG ook om Danny Frietman te bedanken voor zijn inzet en de opzet van het Holland Paviljoen tijdens MWC in afgelopen jaren.

Bezoekers aan de 5G Experience konden zich laten informeren over de mogelijkheden van het nieuwe mobiele 5G netwerk in Nederland.  Zo was er de ’virtual reality dome’, die een realistische kijk gaf op communicatie in de nabije toekomst. En een robot, die in het dagelijks leven zwerfvuil op het strand van Scheveningen opruimt. Sommige van de getoonde toepassingen worden dit jaar in Den Haag getest vanuit het Haagse 5G Field Lab van T-Mobile. Daarnaast waren er presentaties van onder meer wethouder Saskia Bruines, gedeputeerde van Provincie Zuid-Holland Adri Bom-Lemstra, het Antennebureau en van diverse deelnemers aan het 5G Field Lab.

EC wil verduurzaming elektronicafabrikanten

De Europese Commissie wil dat fabrikanten van elektronica, zoals smartphones, tablets en draadloze oordopjes, duurzamer worden, onder andere door de vervanging van batterijen makkelijker te maken. Dat is nu soms moeilijk of zelfs onmogelijk. Met deze maatregel wil Brussel elektronica verduurzamen.

Het conceptplan van Frans Timmermans geeft fabrikanten een grotere verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat hun producten makkelijker te repareren zijn.

Langere garantietermijn

De Europese Commissie wil langere garantietermijnen en vindt dat informatie over reparaties makkelijker te vinden moet zijn. Bovendien wil Brussel voorkomen dat apparatuur wordt afgedankt omdat er geen software-updates meer verschijnen.

Inzamelsysteem

Tevens wil Timmermans een EU-breed verbod op de vernietiging van onverkochte spullen. In de toekomst moet er een Europees inzamelsysteem komen voor oude mobiele telefoons, tablets en opladers.

Tot slot moeten accu's duurzamer en ethischer geproduceerd worden; nu gaat de winning van kobalt of lithium soms hand in hand met uitbuiting van werknemers en milieuvervuiling.

Onderzoekers Universiteit Twente beveiligen glasvezel met Quantumsleutel

Onderzoekers van de Universiteit Twente (MESA+ Instituut) hebben een beveiliging voor ‘multi-mode’ glasvezels ontwikkeld. Die beveiliging is gebaseerd op het quantumkarakter van licht, waarin een enkel foton een heel alfabet kan representeren. De onderzoekers publiceren erover in Optics Express, journal van The Optical Society, zo staat te lezen op de website van de universiteit.

Het onderzoek richt zich op de vraag hoe veilig de fysieke verbindingen zijn. Dit zijn de glasvezels die computers verbinden. Kan een hacker het licht uit de glasvezel vangen, en daarmee vertrouwelijke informatie onderscheppen of de verbinding overnemen? Niet dus, als het aan onderzoekers van de Universiteit Twente ligt.

Single-mode vs multi-mode

Het merendeel van de glasvezelverbindingen, zeker op de lange afstand, is ‘single-mode’: ze hebben één manier waarop het licht in de vezel beweegt. Zou je erin kijken, dan staat het licht aan of uit. Wel kunnen ze tegelijk veel kleuren licht transporteren: veel kanalen en grote hoeveelheden data via één glasvezel. ‘Multi-mode’ glasvezels hebben een grotere diameter en transporteren verschillende golfvormen, voor nog grotere hoeveelheden data. Tot nu toe worden ze vooral voor kortere afstanden ingezet in bijvoorbeeld datacenters. Ze zijn echter naar verwachting ook geschikt om de zendstations voor de 5G mobiele standaard te verbinden.

Multi-mode beveiliging

Single-mode vezels zijn al te beveiligen door het quantumkarakter van licht te benutten, maar de UT-onderzoekers hebben nu ook een beveiliging voor multi-mode vezels ontwikkeld. Zou je in een dwarsdoorsnede kijken van de vezel, aan de kant van de ontvanger, dan is de plaats waar het licht binnenkomt doorslaggevend, én het gegeven dat een enkel foton meer informatie kan bevatten dan één bit.

Licht programmeren

Door de verschillende golfvormen bestaat het licht in een multi-mode vezel, bij het bekijken van zo’n dwarsdoorsnede, al uit een patroon van spikkels met verschillende intensiteit. Het is van nature dus al ‘gescrambeld’. Daar voegen de UT-onderzoekers nog een bewerking aan toe die ‘wave front shaping’ heet. De ontvanger kan vooraf een aantal ‘lichtpunten’ op de glasvezel definiëren waarop de informatie bij hem of haar moet binnenkomen. De afzender gaat het licht dan zodanig programmeren dat het precies op de juiste plek belandt. Om te bereiken dat ‘Bob’ het licht precies op afgesproken plek binnenkrijgt, wordt het licht aan de kant van ‘Alice’ geprogrammeerd. ‘Eve’ die via een spiegeltje in de fiber kijkt, ziet een spikkelpatroon waar ze niets aan heeft.

Spiegeltje en camera

Op die manier heeft de ontvanger zelfs al genoeg aan één foton op de juiste plaats. Zijn de afspraken eenmaal gemaakt, dan wordt het eigenlijke signaal op deze unieke manier verstuurd. Onderweg het licht opvangen met een spiegeltje en een camera heeft geen zin: de hacker kan niets met het fotonenpatroon dat hij waarneemt op die plaats. Ook niet als hij of zij er vroeg bij is, aldus onderzoeksleider Pepijn Pinkse: “De fase dat zender en ontvanger afspraken maken, lijkt het kwetsbaarst. Maar ook dan blijft het onduidelijk hoe het licht wordt geprogrammeerd door de zender.” Een zelf geconstrueerd signaal naar de ontvanger sturen heeft ook geen zin: die zal het niet herkennen.

Onkraakbare creditcard

De UT-onderzoekers hebben hiermee een nieuwe multidimensionale variant ontwikkeld op de bekende quantum key distribution (QKD) die bijvoorbeeld ook in single-mode vezels wordt toegepast. ‘Wave front shaping’ is een technologie die in de groep eerder is ontwikkeld om geprogrammeerd licht door een sterk verstrooiende stof heen te sturen, zoals witte verf. Hiermee is een onkraakbare creditcard nodig. De sterke verstrooiing in de verf heeft overeenkomsten met scrambling van licht in een multimode vezel. De beveiligingsmethode is ook voorbereid op het doemscenario dat een quantumcomputer straks in staat is alle beveiligingsmaatregelen te kraken.

Het onderzoek is uitgevoerd in de groep Complex Photonic Systems die deel uitmaakt van het MESA+ Instituut van de UT. Het paper ‘Quantum key establishment via a multimode fiber’ door Lyubov Amitonova, Tristan Tentrup, Ivo Vellekoop en Pepijn Pinkse, is verschenen in Optics Express.

KPN zet koper in 2023 ‘uit’ in glasvezelgebieden

KPN zal het kopernetwerk begin 2023 uitzetten op alle adressen waar glasvezel ligt. Het gaat om ongeveer 2,4 miljoen adressen. Klanten op deze adressen die het kopernetwerk nog gebruiken, kunnen door hun provider worden omgezet naar glasvezel. In enkele proefgebieden wordt het kopernetwerk al eerder uitgezet.

KPN rolt dit moment in ruim 70 gebieden glasvezel uit. Tot eind 2021 komen er circa 1 miljoen nieuwe aangesloten adressen bij. KPN zal het kopernetwerk ook buiten gebruik stellen in de gebieden waar zowel koper als glas ligt.

Babak Fouladi, Chief Technology & Digital Officer en lid van de Raad van Bestuur van KPN, denkt dat glasvezel nodig is als samenleving te profiteren van digitalisering. “Daarom leggen we als bedrijf op grote schaal glasvezel aan en zullen we in gebieden waar glasvezel en koper liggen op termijn dit laatste netwerk uitzetten en de dienstverlening via een volledige glasvezelverbinding leveren.”