Categorie: Algemeen

Ontwikkelingen bij BTG die alle leden aangaan

EU en VS in gesprek over vernieuwde versie Privacy Shield

Roamingtarieven

De Europese Commissie en het Amerikaanse ministerie van Handel zijn in gesprek over een vernieuwde versie van de Privacy Shield. Deze privacyovereenkomst is een maand geleden door het Hof van Justitie van de Europese Unie ongeldig verklaard aangezien deze in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Zowel grensoverschrijdende dataoverdracht als databescherming zijn volgens beide partijen van vitaal belang voor de inwoners en economie van de Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS). "We delen onze inzet op privacy en het naleven van de wet, en het versterken van onze economische banden. We werken al decennia met elkaar samen op deze vlakken", schrijven de commissie en het Amerikaanse ministerie in een gezamenlijk persbericht.

Nieuwe overeenkomst of aanpassing?
In de gesprekken evalueren de Europese Commissie en het Amerikaanse ministerie mogelijkheden voor 'een verbeterde variant van de Privacy Shield'. Wat dit in de praktijk betekent is niet duidelijk. Zo kan het gaat om een geheel nieuwe overeenkomst die de Privacy Shield vervangt. Het kan echter ook gaan om een aanpassing van de bestaande Privacy Shield.

"De Privacy Shield vormde sinds augustus 2016 de juridische basis voor overdracht van gegevens van Europeanen naar de Verenigde Staten (VS). Doordat de privacyovereenkomst eerder ongeldig is verklaard door het Hof van Justitie van de Europese Unie, ontbreekt momenteel deze juridische basis. BTG is dan ook blij dat de Europese Commissie en het Amerikaanse ministerie van Handel in gesprek zijn om hiervoor een oplossing te vinden. Grensoverschrijdende dataoverdracht is niet alleen van vitaal belang voor leden van BTG, maar voor een breed scala aan Nederlandse en Europese bedrijven", zegt Petra Claessen, directeur BTG/TGG in een reactie.

BTG is gereed voor de tweede helft van 2020, wat kunt u verwachten?

BTG is gereed om ook in de tweede helft van 2020 diverse activiteiten zoals fysieke bijeenkomsten en webinars op te pakken. Samen met haar leden en partners gaat BTG in op de actualiteit m.b.t ICT/Telecom. Evident dat we de thema’s samen met onze Expert groepen initiëren, dit in samenspraak met de samenwerkende partners en overheid. Ook hierbij geldt weer; BTG handelt vanuit de triple helix gedachte om marktimperfecties op te lossen. Een vooruitblik op het komende half jaar.

Smart Society
De BTG Expertgroep Smart Society waarbinnen Smart Cities een belangrijk onderdeel is, gaf voor de zomer de aftrap van een reeks BTG Knowledge Cafés (Webinars). Deze reeks vormt een virtuele roadshow waarbij diverse thema’s die te maken met een Smart Society/Smart City centraal staan. Onderwerpen als crowd management, business cases, big data en private network staan op de agenda. In samenwerking met iPoort en Techpoort organiseert BTG een groot event op 28 oktober waarin al deze onderwerpen samenkomen.

Delft on IoT Fieldlab
BTG is een van de Partners in het Delft on IoT Fieldlab (Do IoT Fieldlab). Dit fieldlab stimuleert onderzoek naar innovatie op het gebied van Internet of Things- en 5G-toepassingen. Het fieldlab biedt onderzoekers, bedrijven, start-ups en studenten toegang tot de benodigde en beoogde infrastructuur. Op deze infrastructuur kunnen zij IoT-toepassingen ontwikkelen en testen op basis van de laatste draadloze communicatietechnologie, zoals 5G. Het fieldlab versnelt hiermee innovatie in onder meer mobiliteit, logistiek, zorg, de agrarische sector en de veiligheidssector in Nederland. BTG heeft hierin een cruciale rol voor het verspreiden van de boodschap en om partijen onderling aan elkaar te verbinden. Vanuit onze achterban werken we samen met bedrijven en organisaties die de oplossingen kunnen bieden. Ook hierbij geldt weer “verbinding leidt tot groei”.

BTG/TGG organiseert op 10 september samen met de TU Delft en diverse partners een webinar over het Do IoT Fieldlab en de mogelijkheden op het gebied van zowel IoT als 5G. Meer informatie over het webinar is hier beschikbaar. Ook kunt u zich via deze webpagina aanmelden voor het webinar.

Publieke telecom, openbare orde en veiligheid, wifi en OV
In samenwerking met de Expertgroep Indoordekking organiseert BTG binnenkort een bijeenkomst over actuele en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van publieke telecom, openbare orde en veiligheid, wifi en het openbaar vervoer. Denk hierbij aan de komst van 5G in de lage en hoge banden, de uitfasering van 2G- en 3G-netwerken, de ontwikkeling van 6G en de mogelijke uitfasering van 4G.

Andere voorbeelden zijn de vervanging van het C2000-netwerk voor hulpdiensten en de start van Wifi 6 en Wifi 7. Wat betreft het openbaar vervoer gaat het onder meer over de vervanging van het GSM-Rail netwerk, dat primair wordt gebruikt voor communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. Ook staat de vervanging van systemen van gemeentelijke en regionale vervoersbedrijven de komende jaren op de planning.

‘Sector is volop in beweging’
"De ICT/Telecom sector is volop in beweging. Zo staan diverse ontwikkelingen rondom 5G, IoT, Smart Society, Cybersecurity en nieuwe wifi-technologieën op stapel. Samen met onze Expertgroepen brengen wij onze directe achterban, maar ook andere geïnteresseerden in ICT/telecom permanent op de hoogte van deze nieuwe ontwikkelingen”, zegt Eric Reij, Voorzitter van BTG.

Petra Claessen, CEO BTG/TGG, voegt toe: "BTG staat voor het delen van kennis en best practices, het halen en brengen ervan is voor leden en partners van essentieel belang. Dit om tijdig in te kunnen spelen, te innoveren en om hun positie in de markt te behouden. Door organisatie van onze bijeenkomsten (fysiek of digitaal) spelen we in op de behoefte aan het verkrijgen van informatie en het kunnen netwerken onderling. We onderkennen het belang van onze leden, aangevuld met de knowhow van onze partners en in samenspraak met de overheid behartigen wij de belangen van onze leden.”

“Naast deze activiteiten rolt BTG samen met haar dochterorganisatie TGG (Service organisatie op het gebied van ICT/Telecom) een programma uit ten behoeve van de leden. TGG werkt vraag gestuurd om samen met onze partners oplossingen te brengen. Het eerste halfjaar heeft in het teken gestaan van het scheppen van een stevige basis om het komende halfjaar flink in te zetten op service verlening. Overigens bestaat BTG 34 jaar en TGG 24 jaar en beiden bogen op een grote staat van dienst,” aldus Claessen.

Ons credo is dan ook; sluit aan bij dé branchevereniging voor ICT/Telecom in NL, u bent van harte welkom! Alle informatie over onze activiteiten is te vinden op www.btg.org.

Nog een prettige nazomer en graag tot ziens op onze activiteiten.
Take care & stay safe all of you.

Hartelijke groet,
Eric Reij, Voorzitter BTG
Petra Claessen, CEO BTG/TGG

De Open Source Security Foundation verbetert beveiliging open source software

Een reeks techbedrijven richt de Open Source Security Foundation (OpenSSF) op. De oprichters zijn GitHub, Google, IBM, JP Morgan Chase, Microsoft, NCC Group, Okta en OWASP en Red Hat.

Open source software wordt door veel bedrijven gebruikt. In veel gevallen maakt de software een essentieel onderdeel uit van de leveranciersketen. Ook open source software kan echter kwetsbaarheden bevatten, die door cybercriminelen kunnen worden uitgebuit. Zo kunnen zij via deze kwetsbaarheden onder meer kritieke diensten en infrastructuur aanvallen. Denk hierbij aan utiliteitsbedrijven, medische apparaten, transportsystemen en -bedrijven, overheidssystemen, traditionele software, clouddiensten, hardware en IoT-systemen.

Open source veiliger maken
OpenSSF is opgericht om open source software veiliger te maken. De stichting brengt het werk van de initiated Core Infrastructure Initiative (CII) van de Linux Foundation, de Open Source Security Coalition (OSSC) van GitHub en andere open source security-initiatieven samen.

“Doordat open source componenten steeds vaker verwerkt zitten in uiteenlopende IT-systemen is een adequate beveiliging van deze componenten van cruciaal belang. Zo kan een kwetsbaarheid in een open source component ook IT-systemen die dit component gebruiken kwetsbaar maken. BTG moedigt een initiatief als de Open Source Security Foundation dan ook aan”, zegt Petra Claessen, directeur BTG/TGG, in een toelichting.

Meer informatie over het initiatief is hier beschikbaar.

Juniper Networks lanceert WAN Assurance en Conversational Interface voor Marvis

Juniper Networks kondigt de vierde generatie van de AI-driven Enterprise aan. De nieuwe generatie breidt de inzet van artificial intelligence uit van het LAN en WLAN naar het WAN. De oplossing ondersteunt hiermee de integrale optimalisatie van de gebruikservaring en proactieve probleemoplossing met behulp van Mist AI. Marvis, de virtuele netwerkassistent van Juniper die wordt ondersteund door Mist AI, krijgt een nieuwe AIOps conversational interface. Daarmee verschuift de focus van IT-teams van dashboards en rapporten naar real-time interacties met drill down-mogelijkheden en proactieve aanbevelingen.

Met de vierde generatie van de AI-driven Enterprise voegt Juniper Mist de nieuwe WAN-dienst toe aan haar bestaande Mist cloud service platform. Klanten krijgen zo toegang tot uitgebreidere automatisering en inzichten in hun organisatie en respectievelijke filiaallocaties. Hiermee kunnen ze door AI aangestuurde servicelevel-verwachtingen te hanteren, netwerkgebeurtenissen met elkaar in verband brengen voor een snelle oplossing van storingen, onregelmatigheden detecteren en proactieve ondersteuning bieden.

Juniper Mist WAN Assurance
Juniper Mist WAN Assurance maakt gebruik van AI om inzichten in WAN’s en filiaalomgevingen naar de Secure SD-WAN-oplossing van Juniper te brengen. Daarmee verschuift de focus van het netwerk- en applicatiegedrag naar de gebruikservaring. Deze clouddienst:

  • Stuurt belangrijke telemetriegegevens van firewalls en services gateways uit de Juniper SRX-reeks naar de Mist AI-engine in de cloud, zodat organisaties de gebruikservaring kunnen optimaliseren op basis van aanpasbare servicelevels voor het WAN;
  • Werkt samen met Marvis om gebeurtenissen binnen het LAN, WLAN en WAN met elkaar in verband te brengen om storingen binnen alle domeinen en de oorzaak daarvan snel te identificeren en verhelpen;
  • Maakt het mogelijk om proactieve maatregelen te treffen als de geautomatiseerde workflows onregelmatigheden detecteren; dit draagt tot de visie van Juniper voor volledig zelfsturende netwerken.

Conversational interface voor Marvis
De conversational interface voor Marvis vergroot de mogelijkheden van de virtuele netwerkassistent van Juniper Mist. IT-medewerkers kunnen in realtime antwoorden krijgen op gesproken vragen in natuurlijke taal zoals “Wat was er gisteren mis met de Zoom-sessie van Peter?” Deze interactieve assistent voor het verwerven van inzichten en oplossen van problemen in het netwerk heeft volgende functies:

  • Achterhaalt de bedoeling achter aan het systeem gestelde vragen en beantwoordt met resultaten op basis van informatie aangeleverd door een omvangrijke knowledge base; gebruikers kunnen met interactieve query’s inzoomen op problemen op basis van de door Marvis aanbevolen vervolgstappen;
  • Biedt gebruikers de mogelijkheid om terug te koppelen of Marvis de juiste vraag heeft beantwoord of de werkelijke oorzaak van problemen heeft achterhaald, zodat de virtuele assistent kan blijven leren;
  • Is ontwikkeld op basis van open API’s, om klanten in staat stellen te integreren met IT-systemen en het netwerk te automatiseren met AIOps.

Deze twee nieuwe oplossingen helpen IT-beheerders op flexibeler wijze problemen rond het netwerk, applicaties en gebruikers op te lossen. Als het een thuiswerker bijvoorbeeld niet lukt om deel te nemen aan een videovergadering, kan de oplossing van Juniper snel vaststellen of het probleem te wijten is aan de client, de applicatie, het draadloze netwerk en/of het WAN (bijvoorbeeld de internetverbinding). Vervolgens kunnen herstelmaatregelen worden aangereikt en/of automatisch worden toegepast om het probleem in real time op te lossen. Juniper geeft aan dat problemen vaak kunnen worden verholpen voordat gebruikers van het probleem op de hoogte zijn.

Nieuwe algemeen directeur Dienst ICT Uitvoering bij EZK: Jan Flippo

Jan Flippo is vanaf 1 september 2020 de algemeen directeur van de Dienst ICT Uitvoering (DICTU) bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Flippo was het afgelopen jaar in opdracht van het college van de gemeente Amsterdam als transitiemanager belast met de bestuursopdracht Inkoop. Daarvoor was hij vanaf 2012 CIO en directeur ICT van de gemeente Amsterdam. Hij kent ook Den Haag goed, want eerder was hij onder meer werkzaam bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Buitenlandse Zaken en binnen de sociale zekerheid.

Flippo volgt bij de DICTU Gerdine Keijzer-Baldé op, die vanaf 2016 algemeen directeur was. Sinds 1 mei is zij plaatsvervangend secretaris-generaal bij EZK.

Anti-Abuse Netwerk voor veilig internet van start

Het Anti-Abuse Netwerk, een samenwerking tussen ondernemers, onderzoekers, (non-profit) dienstverleners en overheidsfunctionarissen, is van start gegaan. Het lanceert het manifest voor een veiliger internet. Doel is een snellere informatiedeling over abuse om zo de Nederlandse digitale weerbaarheid te versterken.

Het Anti-Abuse Netwerk is een samenwerkingsverband tussen internetproviders, brancheorganisaties, IT-dienstverleners, datacenters, belangenorganisaties en de overheid. De personen en organisaties achter het Anti-Abuse Netwerk werken dagelijks aan een veilige en betrouwbare Nederlandse ICT-infrastructuur voor alle Nederlanders. Ze zijn trots op de netwerken die voor iedereen het internet toegankelijk maken.

Obstakels
Ondanks dat we in Nederland beschikken over een uitstekende internetinfrastructuur en vrijwel iedereen toegang heeft tot digitale diensten en informatie, zijn er nog wat obstakels te overwinnen, vinden de initiatiefnemers. Het is niet mogelijk om de risico’s die samenhangen met de digitale samenleving met alleen preventieve maatregelen weg te nemen. Om de weerbaarheid te versterken, is het noodzakelijk om organisaties en consumenten gericht te informeren over zaken die (mogelijk) niet goed zijn. Het kan hierbij gaan om misbruik van online faciliteiten, de activiteiten van cybercriminelen of de aanwezigheid van kwetsbaarheden. Organisaties die deze onveilige situaties kunnen oplossen, beschikken vaak niet over de juiste en meest recente informatie. Onvolledige en te late informatievoorziening is vaak de reden waarom aanvallen, dreigingen en kwetsbaarheden niet goed worden afgeslagen en opgelost.

Door het slimmer delen van informatie tussen organisaties wil het Anti-Abuse Netwerk de gehele samenleving nog beter weerbaar maken tegen alle bedreigingen en aanvallen in het digitale domein. Om dat te bereiken moeten bedrijfsleven, overheid, de non-profitsector en de wetenschap de samenwerking verder verbeteren. Vanuit deze gedachte hebben de initiatiefnemers van het Anti-Abuse Netwerk de handen ineengeslagen. De betrokken organisaties besloten samen te werken om zo de digitale weerbaarheid in de samenleving te verbeteren door internetmisbruik effectiever te bestrijden.

Het Anti-Abuse Netwerk staat open voor personen en organisaties die een concrete bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de online veiligheid. Inmiddels sloten meer dan twintig organisaties zich bij Anti-Abuse Netwerk aan en de verwachting is dat dit aantal het komende jaar nog verder toeneemt. Onder de initiatiefnemers bevinden zich Abuse Information Exchange, Connect2Trust, Cyberveilig Nederland, Deloitte, Digital Trust Center (DTC), DIVD - Dutch Institute for Vulnerability Disclosure, ECP | Platform voor de InformatieSamenleving, Expertisebureau Online Kindermisbruik, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, NLdigital, Politie, Schuberg Philis, Stichting AbuseIO, Stichting DHPA (Dutch Hosting Provider Association), Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL), SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland), Stichting Nationale Beheersorganisatie Internet Providers (NBIP), TU Delft, Vereniging ISPConnect, Vereniging van Registrars.

DatacenterWorks onderschrijft oproep BTG voor deltaplan digitale infrastructuur

Petra Claessen, directeur van BTG/TGG, deed onlangs op LinkedIn een oproep om tot een deltaplan voor de digitale infrastructuur van Nederland te komen. Deze oproep vindt weerklank in de markt; zo ondersteunt vakblad over de technische infrastructuur van datacenters DatacenterWorks het initiatief.

Zo wijst hoofdredacteur Robbert Hoeffnagel in het hoofdredactioneel commentaar in de juni/juli editie van het vakblad op verschillende problemen waar de Nederlandse digitale infrastructuur mee kampt. Denk hierbij aan internationale internetkabels die voorheen in Nederland aan land kwamen, maar nu steeds vaker in andere landen aan wal gaan. Denk echter ook aan het aanscherpen van het vestigingsbeleid voor datacenters door gemeentelijke overheden. Andere voorbeelden zijn een tekort aan stroom, wat bedrijven dwingt andere locaties te kiezen voor datacenters.

Hoog tijd voor deltaplan
Het is aan de sector zelf om tot een oplossing te komen. Het is dan ook de hoogste tijd om een deltaplan digitale infrastructuur op te stellen, onderschrijft de hoofdredacteur van DatacenterWorks. Alleen dan kunnen we onze voorsprong behouden en voorkomen we dat we worden ingehaald door landen die wel tot een integraalbeleid weten te komen.

De juni/juli editie van DatacenterWorks is hier te vinden.

Vertrouwen van Nederlanders in algoritmen stijgt door coronacrisis

Het gebruik van algoritmen tijdens de coronacrisis heeft het vertrouwen van Nederlanders in dit soort geautomatiseerde systemen flink doen toenemen. Nederlandse burgers vinden het een goede zaak dat de overheid ervoor gekozen heeft om data en computersystemen in te zetten om het verloop van Covid-19 te voorspellen. Uit de jaarlijkse Barometer ‘Vertrouwen in algoritmen’ van KPMG blijkt dat meer dan de helft positief is over het gebruik van algoritmen tijdens de crisis. Slechts 10% is dat niet.

“Het lijkt erop dat met het gebruik van algoritmen tijdens de coronacrisis de maatschappelijke voordelen van algoritmen bij Nederlanders veel manifester zijn geworden”, zegt Frank van Praat van KPMG’s AI in Control. Van Praat: “Toch is er nog wel werk aan de winkel als het gaat om het gebruik van algoritmen. Hoewel bijna de helft van de Nederlanders bekend is en was met de inzet van algoritmen om het verloop van het virus te voorspellen, kan de informatieverstrekking over het gebruik van de data beter. Zo’n 30% vindt dat voldoende gecommuniceerd is. Daarnaast geeft bijna 35% aan vertrouwen te hebben in de kwaliteit van de data die gebruikt worden. Bij bijna 15% ontbreekt dat vertrouwen.”

Transparantie en toezicht van groot belang
Het is volgens Van Praat duidelijk dat Covid-19 iedereen op de één of andere manier raakt. Van Praat: “De Nederlandse overheid probeert het land zo goed mogelijk te sturen, waarbij zij zich laat bijstaan door het OMT. Een team van deskundigen die onder meer op basis van beschikbare data en algoritmen complexe analyses uitvoert om het verloop van het virus te voorspellen. De data en algoritmes die het OMT gebruikt moeten van hoge kwaliteit zijn. Het is van groot belang dat hierover open en eerlijk gecommuniceerd wordt omdat het voor veel Nederlanders lastig is om hierop écht grip te krijgen. Veel Nederlanders vinden dan ook dat bij het gebruik van algoritmen in de Nederlandse samenleving transparantie over de keuzes die een algoritme maakt en het toezicht daarop een punt van aandacht blijft. Bij de politie, de overheid en in de zorg is het vertrouwen dat een algoritme de juiste dingen doet duidelijk groter dan bij bedrijven. Zo’n 80% vindt dat moet worden toegezien op het verantwoord ontwikkelen en gebruiken van algoritmen. Iets meer dan de helft ziet hierbij een duidelijke rol weggelegd voor de overheid. Bijna 30% van de Nederlanders ziet certificering door een accountant of andere onafhankelijke partij als beste manier om het vertrouwen in het gebruik van dit soort kunstmatige intelligentie te vergroten.” Volgens Fijneman, die naast betrokkenheid bij KPMG’s AI in Control als hoogleraar IT auditing aan Tilburg Universiteit actief is, blijkt deze behoefte ook uit onderzoeksdata en lopende onderzoeken. Meer organisaties dan voorheen zoeken een standaard om hun algoritmen tegen te laten toetsen en samen met IT auditors worden deze standaarden ontwikkelt.

Bekendheid groeit langzaam
Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat Nederlanders langzaam bekend raken met het gebruik van algoritmen in de samenleving. Van Praat: “De helft van de Nederlanders weet inmiddels wat een algoritme is. In het algemeen neemt het vertrouwen in het gebruik echter nauwelijks toe. Veel mensen zetten nog vraagtekens bij de eerlijkheid, de rechtvaardigheid en de transparantie van de beslissingen die een algoritme neemt. Daarnaast zijn er veel twijfels over het nut van het gebruik voor mens en maatschappij en zijn Nederlanders niet van plan om zich bij alle beslissingen te laten leiden door een algoritme. Ruim 30% vindt dat het gebruik van algoritmen het dagelijks leven gemakkelijker maakt. En iets meer dan 40% denkt de inzet van algoritmen kan helpen bij het nemen van de juiste beslissingen. Een kleine 30% verwacht dat algoritmen alleen worden gebruikt wanneer echte voordelen behaald kunnen worden. Maar als het gaat om eerlijkheid en rechtvaardigheid zijn Nederlanders duidelijk minder gecharmeerd van algoritmen. Niet meer dan 12% vindt dat algoritmen bijdragen aan een eerlijke en rechtvaardige wereld. En slechts 20% denkt dat het gebruik zorgt voor een veiliger en gezondere wereld en goed is voor mens een maatschappij.”

Voordelen in het publieke domein
Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat Nederlanders de voordelen van algoritmen vooral in het publieke domein zien. Fijneman: “De inzet bij Covid-19 is een goed voorbeeld. Bij het gebruik in de openbare ruimte geeft de helft aan een gevoel van veiligheid te ervaren. Een meerderheid is bovendien overtuigd van het nut om algoritmen in te zetten om de veiligheid op straat te waarborgen. Daarnaast vindt bijna 80% van de Nederlanders dat de politie algoritmen mag gebruiken om de ideale flitslocatie voor hardrijders te kunnen bepalen. En ruim 80% is een voorstander van het gebruik van algoritmen om de georganiseerde misdaad in Nederland op te sporen. Bij veel mensen lijkt echter een voorbehoud te ontstaan als gebruik van algoritmen mogelijk leidt tot discriminatie of inbreuk op hun rechten. Zo vindt de helft van de Nederlanders het niet acceptabel als de politie besluit mensen op basis van algoritmen aan te houden en te fouilleren. Mensen lijken dus een afweging te maken tussen het maatschappelijk nut en de mogelijke inbreuk op de persoonlijke levenssfeer die door de inzet van algoritmes veroorzaakt wordt. Een goede beheersing van de risico’s is en blijft dan ook cruciaal, ook wanneer algoritmen te goeder trouw worden ontwikkeld en ingezet.”

Gartner: IT-uitgaven dalen met 7,3% in 2020

De wereldwijde IT-uitgaven dalen in 2020 met 7,3% tot 3,5 biljoen dollar. Wel herstelt de IT-sector naar verwachting sneller van de impact van de COVID-19 crisis dan de rest van de economie.

Dit voorspelt onderzoeksbureau Gartner. "De totale IT-investeringen dalen naar verwachting in 2020 scherp, maar het herstel zal sneller en soepeler zijn dan de rest van de economie", zegt John-David Lovelock, distinguished research vice president bij Gartner. Het onderzoeksbureau verwacht dat de crisis bedrijven dwingt sneller digitaler te worden.

Alle segmenten getroffen
De totale IT-investeringen in 2020 komen naar verwachting uit op 3,5 biljoen dollar. De investeringen lopen in alle segmenten van de IT-sector terug. Het segment devices wordt het hardst getroffen doordat de uitgaven aan apparaten in 2020 in reactie op de crisis laag blijven. Naar verwachting krimpt dit segment met 16,1%.

Thuiswerken zorgde voor een piek in investeringen in devices. Deze piek houdt echter niet aan; Gartner verwacht dat de investeringen de komende tijd niet zullen terugkeren naar het niveau van 2019.

IT-investeringen in de periode 2019-2021 (beeld: Gartner)

Drie fases na COVID-19
Gartner verdeelt het herstel van de COVID-19 crisis in drie fases. Bedrijven gaan de komende tijd de tweede fase in: de herstelfase. Hierin kampen bedrijven met een achterstand aan IT-projecten en hebben minder beschikbare financiële middelen om deze projecten uit te voeren. CIO's zijn daardoor geneigd abonnement-gebaseerde producten en cloud services te kiezen, aangezien deze minder initiële investeringen vereisen. Infrastructure-as-a-Service (IaaS) profiteert hiervan naar verwachting en groeit met 13,4% naar 50,4 miljard dollar in 2020. Gartner verwacht dat de markt in 2021 met 27,6% groeit naar 64,3 miljard dollar. De investeringen in cloud conferencing stijgen naar verwachting met 46,7% in 2020.

"Nu lockdown-maatregelen worden versoepeld keren veel bedrijven op korte termijn terug naar een hogere omzetzekerheid. Dit maakt het mogelijk beperkingen op de cash flow op te heffen en stelt CIO's in staat hun investeringen in IT te hervatten", aldus Lovelock. Gartner verwachting zorgt dit in 2020 en 2021 voor groei.

Onderzoek: Weinig samenwerking tussen EU-landen rond digitalisering

roaming

Lidstaten van de Europese Unie (EU) werken nog te weinig samen rond digitalisering. Volgens een studie van de ESCP Business School uit Berlijn hebben Europese lidstaten nog te weinig gemeenschappelijke doelen.

Volgens de studie waren de EU-landen in 2019 onderontwikkeld op het gebied van quantum computing, robotica en digitaal onderwijs. De staatshoofden en regeringsleiders van Europa hebben tot nu toe echter vooral een eigen beleid in Europa en dat leidt tot een lappendeken aldus Philip Meissner van het European Centre for Digital Competitiveness.

Sterk in ICT-ondernemerschap, AI, cybersecurity en 5G
Nederland doet het onder Rutte goed rond ICT-ondernemerschap, AI, robotics, cybersecurity, Industry 4.0 en 5G. De Duitse Bondskanselier Angela Merkel maakt zich sterk voor 5G en Industrie 4.0, iets waarvan veel Duitse fabrieken profiteren. De Franse president Emmanuel Macron richt zich meer op AI en de promotie van technologiebedrijven, zoals op de CES in Las Vegas. Jüri Ratas, premier van Estland, maakt zich sterk voor de digitalisering van administratieve processen en eGovernment.

Vrijwel alle landen moeten aan de bak rond quantum computing, robotica en digitaal onderwijs, stelt ESCP Business School. Het rapport is hier beschikbaar.