Categorie: Algemeen

Ontwikkelingen bij BTG die alle leden aangaan

ACM krijgt extra bevoegdheden door Telecomwet

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) krijgt nieuwe mogelijkheden in de Telecomwet om de concurrentie op de vaste telecommarkt te bewaken. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het uitbreiden van het instrumentarium van de ACM.

"Juist in deze tijd blijkt hoe belangrijk de vaste netwerken zijn om te zorgen dat mensen verbonden blijven, om te kunnen blijven werken, leren en ontspannen", zegt bestuurslid Manon Leijten van de ACM. "De nieuwe wetgeving gaat ons als ACM meer mogelijkheden geven om telecomaanbieders zonder eigen netwerk toegang te geven tot een vast netwerk, als dat nodig is om de markt goed te laten werken. We zijn blij dat de Tweede Kamer het belang hiervan onderschrijft."

Het belang van toegang

De ACM ziet risico’s voor de concurrentie op de vaste telecommarkt, als telecomaanbieders zonder eigen netwerk niet tegen redelijke voorwaarden toegang krijgen tot de netwerken van KPN en VodafoneZiggo. De ACM volgt daarom de ontwikkelingen in de markt op de voet en verkent de verschillende mogelijkheden uit de Telecomwet en de Mededingingswet, om in te grijpen als diensten voor consumenten en bedrijven verslechteren door een gebrek aan concurrentie.

Met dit nieuwe instrument krijgt de ACM in de toekomst een extra mogelijkheid om ervoor te zorgen dat partijen die actief willen worden op de telecommarkt, toegang krijgen tot een vast telecomnetwerk. De ACM ziet de voorgestelde uitbreiding van de bevoegdheden op dit gebied als een positieve ontwikkeling, die bijdraagt aan beter werkende markten, lagere prijzen, meer innovatie en betere dienstverlening voor mensen en bedrijven.

Huidige situatie toegang

Door de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in de zaak rond het marktanalysebesluit Wholesale Fixed Access, is dit besluit van de ACM over recht op toegang tot zowel het netwerk van VodafoneZiggo als dat van KPN vernietigd. Dat betekent dat aanbieders zonder eigen netwerk geen automatisch recht hebben op toegang tot die netwerken tegen redelijke voorwaarden. KPN heeft na de uitspraak zijn toegangsaanbod gecontinueerd, maar daarbij het aanvullend aanbod zoals dat was opgelegd in het vernietigde besluit niet doorgezet. VodafoneZiggo heeft zijn toegangsaanbod ingetrokken. De ACM bekijkt of de positie van aanbieders zonder eigen netwerk hiermee voldoende geborgd is. Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stelde eerder in een brief aan de Tweede Kamer dat de uitspraak van het CBb het belang onderstreept om zo snel mogelijk aanvullende mogelijkheden te creëren voor de ACM om de toegang tot Nederlandse telecomnetwerken te reguleren.

Signalen

Als partijen op de telecommarkt problemen ervaren die ervoor zorgen dat ze geen concurrerend aanbod kunnen bieden aan consumenten of bedrijven, dan kunnen ze contact opnemen met de ACM. De ACM bestudeert de ontwikkelingen op de markt en grijpt in als daar aanleiding voor is.

Onderzoekers bouwen sensor van slechts 11 atomen

Onderzoekers van de TU Delft hebben een sensor ontwikkeld die slechts 11 atomen groot is. De sensor is in staat om magnetische golven op te vangen en bestaat uit een antenne, een uitleesscherm, een resetknop én een harde schijf. De onderzoekers hopen met hun atomaire sensor meer te weten te komen over het gedrag van magneetgolven, zodat die hopelijk ooit gebruikt kunnen worden in groene ICT-toepassingen.

Elektronische dataverwerking zou in theorie veel efficiënter kunnen door over te stappen op spintronica. Hierbij gebruik je geen elektrische signalen voor het versturen van gegevens, maar magnetische signalen. Helaas wordt magnetisme al snel ontzettend ingewikkeld, met name op de piepkleine schaal van computerchips. Een magnetische golf kun je zien als miljoenen kompasnaaldjes die gezamenlijk een complexe dans uitvoeren. Niet alleen bewegen de golven razendsnel, waardoor ze in luttele nanoseconden verdwenen zijn. De lastige wetten van de quantummechanica zorgen er ook nog eens voor dat ze in meerdere richtingen tegelijk kunnen rennen. Dit maakt ze extra ongrijpbaar.

Muizenval voor magnetisme

Om deze vluchtige trillingen toch te kunnen bestuderen, hebben onderzoekers van de TU Delft een minuscuul apparaatje ontwikkeld. Het apparaatje, dat uit niet meer dan elf atomen bestaat, is voorzien van een antenne, een uitleesscherm, een resetknop én een harde schijf die de meetresultaten opslaat. De kern van de uitvinding is dat het apparaat vliegensvlug onthoudt of er een magnetische golf voorbijgekomen is. "Vergelijk het met een muizenval,” legt onderzoeksleider Sander Otte uit. “Een muis is doorgaans te snel en te klein om met de hand te vangen. Maar een muizenval reageert razendsnel en houdt de muis vervolgens vast."

De onderzoekers hebben het apparaat aangesloten op magnetische atoomdraadjes waardoor magnetische golven werden verstuurd. Hoewel de testdraadjes nog erg kort waren, zijn de resultaten veelbelovend: de golven bewogen heel eigenaardig, zoals je zou verwachten volgens de quantummechanica. De volgende stap is om deze techniek ook toe te passen op ingewikkelder schakelingen om zo meer inzicht te krijgen in het gedrag van spintronica.

AP toetst kabinetsvoorstel delen telecomdata

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft het kabinetsvoorstel tot wetswijziging om telecomdata te delen in de strijd tegen het coronavirus beoordeeld en zal haar bevindingen uiterlijk bekendmaken zodra het kabinet het wetsvoorstel publiceert. De regering wil de Telecomwet wijzigen om het delen van telecomdata in de strijd tegen corona.

De effectiviteit van de inzet van telecomdata moet volgens de AP in verhouding staan tot de inbreuk op de privacy. Het moet duidelijk zijn waarom alternatieven die minder ingrijpend zijn dan het delen van telecomdata niet volstaan om het virus te bestrijden. Daarnaast keek de AP onder meer naar de vraag of de wetswijziging voldoet aan de kaders over privacy die binnen de Europese Unie zijn afgesproken. Alleen als voorstel voldoet aan de strenge normen van de privacywetgeving, geeft de AP een positief advies.

"De inzet van telecomdata kan alléén als dat in de wet geregeld wordt. Volgens de huidige wetgeving is dit namelijk niet toegestaan", zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen. "Het anonimiseren van de gegevens, waarbij die gegevens bruikbaar blijven voor het RIVM, is in de praktijk onmogelijk. En dit gaat om zeer gevoelige informatie: namelijk wie waar is, dag en nacht. Dit gaat om de privacy van álle Nederlanders, van iedereen met een mobiele telefoon. Daarom is extra zorgvuldigheid geboden.’

Privacy goed bewaken

Wolfsen: "Wij hebben de aangekondigde wetswijziging scherp getoetst. Want privacy en de bescherming van je gegevens zijn mensenrechten. Die moeten we goed bewaken. Mocht het advies van de AP onvoldoende zijn verwerkt in het wetsvoorstel, waardoor de privacy niet gewaarborgd is, dan zal de AP dat laten weten vóórdat de Tweede Kamer het voorstel behandelt."

 

Europese supercomputers misbruikt voor cryptomining

Meerdere supercomputers in Europa zijn door criminelen misbruikt voor cryptomining. Op de computers werd software aangetroffen om cryptovaluta monero te minen. De supercomputers zijn na de beveiligingsincidenten stilgelegd. De criminelen kregen toegang via gekaapte ssh-logins.

Vorige week vonden beveiligingsincidenten plaats bij supercomputers in Duitsland, het VK en Zwitserland, en vermoedelijk ook in Spanje. Vorige week maandag kondigde een onderzoeksinstituut in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg aan dat vijf van zijn clusters last hadden van beveiligingsincidenten.

Donderdag meldde het Leibniz Computing Center een computingcluster van internet te hebben afgesloten na een beveiligingsprobleem en vrijdag volgden drie supercomputers van het Duitse Julich Research Center en de Taurus-supercomputer van de Technische Universiteit Dresden. Zaterdag bleek bovendien een supercomputer van de Ludwig-Maximilians-universiteit in München getroffen te zijn.

Externe toegang supercomputer Zwitserland stopgezet

In Zwitserland is de externe toegang tot een supercomputer van het Swiss Center of Scientific Computations stopgezet na een cyberincident en in het VK heeft de University of Edinburgh zijn Archer-supercomputer uitgezet na misbruik van logins. Volgens beveiligingsonderzoeker Felix von Leitner is daarnaast een supercomputer in Barcelona getroffen.

Verband tussen incidenten niet bewezen

Een verband tussen de incidenten is nog niet bewezen, maar het Computer Security Incident Response Team voor de European Grid Infrastructure rapporteert over twee incidenten en claimt dat een criminele groepering zich op academische datacenters richt om cryptovaluta te delven en van het ene op het andere slachtoffer overspringt via buitgemaakte ssh-inloggegevens.

Software voor mining monero aangetroffen

Het responsteam heeft bij zijn onderzoek software om de cryptovaluta monero te minen aangetroffen en meldt dat is ingelogd via de netwerken van de Poolse Universiteit van Krakow. De Shanghai Jiaotong University en het China Science and Technology Network. De groepering gebruikt verschillende technieken om de activiteit te maskeren waaronder een Linux-rootkit en log-cleaners. Ook draaien ze de mine in sommige gevallen alleen 's nachts. Volgens het team richt de groepering zich ook op instanties in China en Noord-Amerika.

Cado Security heeft een eerste korte analyse van de incidenten gepubliceerd en een werknemer van het Leibniz Supercomputing Center heeft enkele door de criminelen gebruikte bestanden ontleed.

Lalaland winnaar Philips Innovation Award 2020

Studentenstart-up Lalaland is de winnaar van de Innovator League. Lalaland gebruikt neural networks voor het creëren van kunstmatige paspoppen en biedt hiermee e-commerce veel verschillende visuele paspoppen gebaseerd op leeftijd, maat en etniciteit.

De winnaar van de Rough Diamond League is Syntho dat het verhelpen van het privacy dilemma als doel heeft. Ze maken gebruik van synthetische data gegenereerd via hun op deep-learning gebaseerde Syntho Engine.

De winnaar van de Innovator League ontvangt een prijzenpakket ter waarde van 50.000 euro. De Rough Diamond winnaar gaat met een prijs ter waarde van 10.000 euro naar huis. Tijdens de finale van de 15e editie was founder Simone Brummelhuis van het Borski Fund aanwezig om te spreken over gendergelijkheid en eerlijke kansen in bedrijven.

Wereld verbeteren

De acht finalisten willen op hun eigen manier de wereld verbeteren. Ze zijn hierin geholpen door het Business Panel en de Partners van de Philips Innovation Award, die de deelnemers van constructieve feedback hebben voorzien. Mede door deze feedback en coaching zijn alle deelnemers in de afgelopen periode enorm gegroeid.

Uitzendingen RTL Z

Deze 15e editie vond dit jaar niet plaats in Theater Rotterdam zoals voorgaande jaren, maar in een nieuw jasje, live vanuit studio 4 in Hilversum. Door het coronavirus is de finale geheel virtueel gemaakt met behulp van Augmented Reality (AR)- technologie. Op maandag 25 mei (9.15 uur), dinsdag 26 mei (17.45 uur) en donderdag 28 mei (16.15 uur) wordt een 10 minuten durende compilatie van de finale uitgezonden op RTL Z.

CapGemini waarschuwt voor digitale kloof

Het CapGemini Research Institute waarschuwt in een recent uitgebracht rapport voor de groeiende digitale kloof tussen online en offline burgers. Er is volgens het instituut een dringende noodzaak om de scherpe digitale ongelijkheid tussen verschillende burgers aan te pakken.

Deze ongelijkheid is verder verscherpt door de coronacrisis. Het instituut heeft 1.304 mensen geïnterviewd die geen toegang hebben tot online diensten. Armoede blijkt de belangrijkste reden te zijn voor offline leven, namelijk 69 procent.

Bijna 40 procent offline vanwege kosten

Bijna 40 procent van de offline burgers die in armoede leven, hebben nooit gebruik gemaakt van het internet vanwege de kosten, aldus CapGemini. De leeftijdsgroep met het hoogste aandeel offline in de steekproef is die tussen 18 en 36 jaar oud (43 procent). De complexiteit van het gebruik van internet (36 procent) en een vermeend ‘gebrek aan belangstelling’ als gevolg van angst (38 procent) werd ook door bepaalde segmenten van de offline-bevolking aangehaald.

Toegang tot kritieke diensten mogelijk maken

Ongeacht de reden betekent het dat mensen geen toegang hebben tot openbare diensten, zoals kritieke informatie over de gezondheidszorg, nu overheden steeds vaker overgaan op online middelen. De publieke en private sector moeten in actie komen om de toegang tot kritieke diensten mogelijk te maken, sociale uitsluiting aan te pakken en carrièremobiliteit ook voor de offline bevolking mogelijk te maken, stelt CapGemini.

Data- en Kennishub Gezond Stedelijk gestart

De Data- en Kennishub Gezond Stedelijk is gestart. De hub is een onafhankelijk en open platform van publieke en private organisaties en werkt samen met inwoners aan oplossingen voor een gezonde stedelijke leefomgeving.

Want hoe maak je een stedelijke omgeving leefbaar en gezond? En hoe combineer je daarbij data en kennis van publieke organisaties met de innovatieve ondernemerskracht van bedrijven, en de ervaringen en gedragingen van inwoners? Zeker tijdens en na de corona-pandemie spelen deze vragen volop. In de hub gaat de Universiteit Utrecht met andere organisaties én inwoners concrete en praktische oplossingen ontwikkelen met impact op gezond leven in stedelijke gebieden.

De organisaties binnen de hub ontwikkelen wetenschappelijk onderbouwde, datagedreven concepten en maatregelen: evidence based producten en diensten die een positief effect hebben op de gezondheid van iedereen die woont, werkt of recreëert in een stedelijke omgeving. Nu en in de toekomst.

Groeiend platform

De Universiteit Utrecht, het RIVM en Economic Board Utrecht zijn de initiatiefnemers van dit platform. Intussen hebben verschillende partners zich aangesloten: Provincie Utrecht, Gemeente Amersfoort, Future City Foundation, Mecanoo, UMC Utrecht, Hogeschool Utrecht, Civity en Urban Sync. Ook andere publieke en private organisaties in Nederland kunnen zich aansluiten en/of gebruik maken van de data en kennis binnen het platform. Kijk op de website voor de mogelijkheden.

Hogeschool Utrecht start masteropleiding Data Driven Business

Hogeschool Utrecht start met een masteropleiding Data Driven Business. De nieuwe opleiding leidt studenten op tot zogenaamde analytics translators. Studenten kunnen kiezen uit vijf verdiepingen op het gebied van ICT, Bedrijfskunde, HRM, Marketing of Finance.

Na het afronden van de eenjarige voltijd master mogen studenten de titel Master of Science (MSc) voeren. De nieuwe opleiding gaat van start om de groeiende vraag naar analytics translators te beantwoorden.

Big data steeds toegankelijker

Big data worden steeds toegankelijker en het verzamelen ervan wordt goedkoper. Voor steeds meer bedrijven is het hierdoor haalbaar om hun strategische beslissingen te nemen op basis van big data. Met de toegenomen mogelijkheden is ook de behoefte aan mensen die kunnen omgaan met big data toegenomen. Het McKinsey Global Institute schat dat er in de Verenigde Staten in 2026 al een vraag is naar zo’n twee tot vier miljoen analytics translators.

Behoefte aan analytics translators

Sjoerd van den Heuvel, docent bij Hogeschool Utrecht (HU), beaamt dit: “Doordat technologische veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen, veranderen het gedrag en de verwachtingen van consumenten, medewerkers en andere marktpartijen. Om als organisatie bestaansrecht en toegevoegde waarde te behouden, is het belangrijk snel en flexibel te reageren op de veranderende omgeving. Dat betekent dat bedrijven snel grote beslissingen moeten nemen op basis van feitelijke informatie en data. Om die data op een juiste manier te analyseren en interpreteren, hebben bedrijven behoefte aan analytics translators.”

Over grenzen van disciplines kijken

Studenten van de master Data Driven Business werken in de eerste helft van het studieprogramma samen in multidisciplinaire teams. Dit leert studenten over de grenzen van disciplines heen te kijken, om zo de beste oplossing voor een bedrijf of organisatie te bedenken. De opleiding besteedt in deze fase ook veel aandacht aan ethiek en de omgang met privacy. Tijdens de tweede helft van de opleiding specialiseren de studenten zich in een verdieping: data analytics voor studenten met een ICT-achtergrond, transformation analytics voor bedrijfskundigen, people analytics voor HRM’ers, marketing analytics voor marketeers en finance analytics voor studenten met een achtergrond in de financiële dienstverlening.

Belang van interdisciplinaire blik

Van den Heuvel licht het belang van een interdisciplinaire blik toe: “Stel dat een organisatie internationaal wil uitbreiden, dan zal ieder discipline met een eigen aanpak komen. Human resources bekijkt of de juiste skills en competenties bij het personeel aanwezig zijn, marketeers kijken of er een internationale markt is om producten te verkopen, ICT’ers evaluaren de passendheid van de systemen voor een internationale omgeving, enzovoorts. Wat de masteropleiding Data Driven Business leert, is om met al deze brillen naar het vraagstuk te kijken en met een op data gebaseerde aanpak te komen. Daardoor kun je prioriteiten stellen die de hele organisatie ten goede komen. Op deze manier bepaal je aan welke knoppen je moet draaien om de uitbreiding tot een succes te maken."

AP onderzoekt privacy TikTok

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) start een onderzoek naar social media-app TikTok om na te gaan of de privacy van de populaire app in orde is. Met de opkomst van TikTok zijn nameljk ook de privacyzorgen rondom het gebruik ervan toegenomen.

Dagelijks delen miljoenen kinderen en jongeren over de hele wereld talloze creatieve filmpjes via deze social media-app. Sommige video’s bereiken miljoenen mensen wereldwijd. Voor velen is het tijdens deze coronacrisis de manier om contact te houden met vrienden en vriendinnen en zo toch samen de tijd door te komen. Ook in Nederland hebben veel kinderen TikTok op hun telefoon staan.

Kwetsbare groep

Kinderen worden in het Nederlandse recht en in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) beschouwd als extra kwetsbare groep omdat zij zich minder bewust zijn van de gevolgen van hun handelen, juist ook bij de verwerking van hun persoonsgegevens door sociale media.

Persoonlijke informatie verzamelen

"We zien dat ontzettend veel Nederlandse kinderen met veel plezier gebruik maken van TikTok. We doen onderzoek naar de vraag of deze app privacyvriendelijk is ontworpen en ingericht", zegt vicevoorzitter Monique Verdier van de AP. "Daarnaast kijken we of de informatie die kinderen van TikTok krijgen bij het installeren en gebruiken van de app goed te begrijpen is en of er voldoende uitleg is over hoe TikTok hun persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en verder gebruikt. Tot slot onderzoeken we of toestemming van ouders vereist is wanneer TikTok persoonsgegevens van kinderen verzamelt, opslaat en verder gebruikt."

De AP verwacht later dit jaar met de eerste resultaten van dit onderzoek naar buiten te kunnen komen.

Aantal glasvezelaansluitingen gegroeid in 2019

Het aantal FttH-aansluitingen in Nederland is in 2019 weer gegroeid, blijkt uit recent onderzoek van Telecompaper. Ondanks de huidige crisis verwachten de onderzoekers voor dit jaar weer een flinke stijging.

Het aantal op glasvezel aangesloten huishoudens is het afgelopen jaar weer flink toegenomen, zo constateren de telecomonderzoekers in hun rapport. In 2019 groeide het aantal op glasvezel aangesloten huishoudens naar een totaal van 3,20 miljoen. Het aantal aansluitingen groeide ten opzichte van 2018 met 9,8 procent of 287.000 woningen. Dit betekent dat ongeveer 40 procent van de Nederlandse huishoudens nu toegang heeft tot glasvezel.

Opleving

De onderzoekers zien sinds 2018 weer een hernieuwde opleving van aanbieders om het glasvezelnetwerk uit te breiden. Er is vooral meer interesse om glasvezel in de grote steden uit te rollen. Zo hebben de twee meest toonaangevende spelers op de markt, KPN NetwerkNL en Delta Fiber Netwerk, laten zien dat zij veel aandacht besteden aan FTTH-uitrol in steden.

KPN NetwerkNL heeft altijd een focus gehad op de bebouwde kom, maar heeft dat vorig jaar en de afgelopen maanden bevestigd door uitrol in groot aantal grote steden aan te kondigen. Delta Fiber Netwerk verlegde afgelopen jaar de strategie. Voorheen richtte het de glasvezelaanbieder zich op het buitengebied, maar nu wordt ook, eerst via dorpskernen, de aandacht naar steden verlegd, aldus de onderzoekers van Telecompaper. De overige glasvezelpartijen, waaronder E-Fiber en Primevest/T-Mobile, hebben eveneens verdere gebiedsuitbreiding op de planning staan.

Veel onderlinge concurrentie

De onderzoekers constateren verder dat er veel onderlinge concurrentie is tussen de diverse aanbieders. Vaak willen aanbieders ook een netwerk uitrollen in gebieden waar concurrenten actief zijn. Telecomtoezichthouder ACM heeft afgelopen jaar onderzoek gedaan naar deze concurrentie en constateerde dat de uitbreiding van glasvezelnetwerken in gevaar is door concurrerende operators die netwerken dupliceren. In de glasvezelmarktstudie werd gesuggereerd dat exploitanten meer zouden moeten samenwerken bij de uitrol en dat de lokale autoriteiten meer zouden kunnen doen om dubbele netwerken te stoppen.

De toezichthouder geeft aan dat het onwaarschijnlijk is dat twee glasvezelnetwerken economisch rendabel kunnen zijn, aangezien ze ook moeten concurreren met de bestaande koper- en kabelnetwerken. Mogelijke netwerkduplicatie leidt bovendien tot vertragingen in projecten en onzekerheid voor investeerders.

Vooruitzicht 2020

De onderzoekers verwachten dat de uptake dit jaar ondanks de huidige crisis verder zal gaan groeien. Voor 2020 verwachten zij zelfs een recordgroei naar 600.000 aangesloten woningen. Dit jaar gaat ook de onderlinge concurrentie verder, zo wordt verwacht.