Categorie: Business & Trends

Maakt deel uit van het programma

Gartner: COVID-19 zorgt voor slimmere kantoorruimtes

Een toename van het aantal op afstand werkende werknemers en onderbenutting van bestaande kantoorruimtes als gevolg van de COVID-19-pandemie zal in de toekomst leiden tot behoefte aan slimme, met wellness uitgeruste kantoorruimtes, aldus onderzoeksbureau Gartner.

"Vanwege COVID-19 blijven veel kantoren leeg of onderbenut, omdat werknemers ervoor kiezen om op afstand te werken", zegt Gavin Tay, vice-president onderzoek bij Gartner. “Maar zodra die tijd voorbij is, zullen werknemers die van plan zijn terug te keren naar kantoor grotere zorgen hebben over persoonlijke gezondheid en veiligheid. Kantoren die zijn omgetoverd tot slimme, met wellness uitgeruste ruimtes zorgen ervoor dat werknemers zich veiliger voelen.”

IWMS (Integrated workplace management system, red.) en resource scheduling-applicaties (RSA's) die gebruikmaken van kunstmatige intelligentie (AI) en Internet of Things (IoT), inclusief bewegingssensoren en beacons, kunnen werknemers eraan herinneren zich te houden aan de regels voor 'social distancing', zegt Gartner. Hun advies: blijf doorgaan met het traceren van contacten en promoot het gebruik van virtuele persoonlijke assistenten (VPA's) en wellnesscoaches.

Organisaties moeten niet alleen het bestaande hygiënebeleid uitbreiden met warmtebeeldsystemen, maar ook investeren in systemen die de luchtkwaliteit in realtime bewaken en werknemers op de hoogte houden. Daarnaast zijn eigenschappen die de mogelijkheid bieden om continu te desinfecteren en de luchtkwaliteit te verbeteren door lucht- en oppervlakteverontreinigingen zoals virussen, bacteriën, ziektekiemen, vluchtige organische stoffen, rook en andere allergenen te verminderen, belangrijk. Uiteindelijk zorgt schonere lucht voor een betere recycling van lucht, wat bijdraagt aan energiebesparende voordelen en de werkplek gezonder maakt.

Kansen voor ICT- en telecom
“Wij delen de visie van Gartner dat deze COVID-19-pandemie voor blijvende veranderingen op de werkvloer van veel bedrijven zal zorgen”, zegt Petra Claessen, CEO van BTG/TGG. “De trend richting smart office is niet nieuw, maar wordt door de omstandigheden versneld. Dat biedt kansen voor allerlei partijen in de ICT- en telecomsector, van leveranciers tot service providers. Met BTG/TGG volgen wij ontwikkelingen rond onder meer cloud, 5G, Internet of Things en kunstmatige intelligentie van dichtbij. We helpen onze leden om de kansen die er liggen maximaal te benutten.”

Veel telecom- en cloudbedrijven doen goede zaken tijdens de coronacrisis

De overheidsmaatregelen rondom de COVID-19-pandemie hebben ook grote gevolgen voor de ICT-sector. Dat blijkt uit een grootschalige enquête onder bedrijven die zich bezighouden met online dienstverlening en automatisering. BTG/TGG was één van initiatiefnemers van dat onderzoek.

Brancheorganisaties Cyberveilig Nederland, Stichting Nationale Beheersorganisatie Internet Providers (NBIP), DHPA Trusted Cloud Experts, ISPConnect, BTG/TGG, Fiber Carrier Association (FCA) en koepelorganisatie Digitale Infrastructuur Nederland (DINL) hebben deze enquête de afgelopen maanden onder hun leden uitgezet. Meer dan honderd bedrijven hebben aan het onderzoek meegedaan.

In de gevolgen van de coronacrisis zijn er bij respondenten duidelijke verschillen. Het grootste deel (47%) van de bedrijven ervaart op korte termijn geen voor- of nadelen. Ruim een kwart heeft last van de maatregelen en ziet een omzetdaling in het tweede kwartaal van 2020 ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2019. Maar een ander kwart van de bedrijven ziet juist een toename van hun omzet ten opzichte van vorig jaar.

Telecom en cloud scoren goed
De bedrijven die het goed doen tijdens de COVID-19 crisis zijn telecombedrijven en bedrijven actief in de internetsector (cloud- en hostingproviders, datacenters, fiber carriers en cybersecurity specialisten). De bedrijven die duidelijk last hebben van deze crisis zijn automatiseringsbedrijven zoals consultants, kantoorautomatiseerders, system integrators en hardwareleveranciers. Deze laatste categorie is ook het meest pessimistisch over de rest van 2020 en verwacht voor 2021 niet echt een verbetering. Uit deze cijfers blijkt dat de coronacrisis dus voor elk type ICT-dienstverlener weer anders uitpakt.

Voor het derde kwartaal is de verwachting dat meer bedrijven uit de online, telecom- en automatiseringssector last krijgen van de gevolgen van de maatregelen tegen de COVID-19 pandemie. Alleen telecombedrijven voorzien nog steeds eerder een omzetgroei dan een omzetdaling. Bedrijven uit de internetsector zijn een stuk voorzichtiger in hun kortetermijnverwachting en automatiseringsbedrijven zelfs eerder negatief.

Voor het gehele jaar 2020 zijn de bedrijven uit de telecom- en online sector overwegend behoudend tot positief in hun verwachtingen en zijn automatiseerders enigszins negatief tot behoudend. Naarmate bedrijven verder in de tijd vooruit kijken, is er meer gereserveerdheid bij alle type bedrijven uit deze sectoren te zien. De automatiseerders blijken dan eerder een negatieve dan een positieve toekomstvisie te hebben.

Als we kijken naar naar de omzetverwachtingen voor volgend jaar, dan zijn de respondenten eerder behoudend of verwachten toch negatieve gevolgen. Het aandeel bedrijven dat denkt volgend jaar door de coronacrisis beter te presteren, is sterk afgenomen in vergelijking met de verwachtingen voor dit jaar. Bedrijven actief op het gebied van online, telecom en automatisering verwachten voor volgend jaar een uitgesteld en eerder negatief effect door de huidige crisis.

Continuïteit is key
“BTG heeft zich zeer actief ingezet om, meteen nadat COVID-19 in Nederland uitbrak, samen met partners marktimperfecties op te lossen”, geeft Petra Claessen, CEO van BTG/TGG aan. “Zo hebben we de handen ineengeslagen om via een onderzoek na te gaan of onze achterban zakelijk of organisatorische last heeft van COVID-19. Het is heel goed om in dit onderzoek bevestigd te zien dat veel Telecom- en ICT-bedrijven, vooral in de Cloudsector, geen last hebben van COVID-19 of zelfs een omzetstijging zien. Het verbaast mij totaal niet, want juist nu zijn Telecom en ICT keihard nodig. Vooral in mission- en business-critical omgevingen is continuïteit in bereikbaarheid key! Voor alle bedrijven, ook degene die het nu wél moeilijk hebben, geldt dat wij kunnen helpen om de kansen die nu ontstaan samen ten volle te benutten. BTG building bridges in a digital environment.

Gartner: 2020 goed jaar voor public clouddiensten

De wereldwijde markt voor public clouddiensten zal in 2020 naar verwachting met 6,3 procent groeien tot 257,9 miljard dollar. Dat meldt onderzoeksbureau Gartner.

Binnen het segment public cloud zal ‘Desktop as a service’ (DaaS) dit jaar naar verwachting de sterkste groei hebben, met liefst 95,4 procent tot 1,2 miljard dollar. DaaS biedt een goedkope optie voor organisaties om hun thuiswerkende werknemers te ondersteunen zodat ze vanaf meerdere devices en locaties veilig toegang krijgen tot bedrijfstoepassingen.

"Toen de COVID-19-pandemie toesloeg, waren er een paar uitdagingen, maar cloud deed uiteindelijk precies wat het moest doen", zegt Sid Nag, vice-president onderzoek bij Gartner. "Het beantwoordde aan de toegenomen vraag en kwam tegemoet aan de vraag van klanten naar flexibele, pay-as-you-go-consumptiemodellen."

SaaS
Software as a service (SaaS) blijft het grootste marktsegment en zal naar verwachting groeien tot 104,7 miljard dollar in 2020. De voortdurende verschuiving van on-premise licentiesoftware naar op abonnementen gebaseerde SaaS-modellen, in combinatie met de toegenomen behoefte aan nieuwe software-samenwerkingshulpmiddelen tijdens COVID-19, stimuleert de SaaS-groei. Het op één na grootste marktsegment zijn cloud systeem infrastructure services - ook wel Infrastructure as a Service (IaaS) - dat in 2020 naar verwachting met 13,4 procent zal groeien tot 50,4 miljard dollar. De effecten van de wereldwijde economische neergang versterken de urgentie van organisaties om afstand te doen van hun legacy-infrastructuur, zo geeft Gartner aan.

CIO
Public clouddiensten in het algemeen zijn een lichtpuntje in Gartners verder vrij sombere vooruitzichten als het gaat om de IT-uitgaven. In veel regio's zullen de clouduitgaven naar verwachting snel groeien wanneer de economieën heropenen en de normalere economische activiteit wordt hervat.

"Het gebruik van public clouddiensten biedt CIO's twee duidelijke voordelen tijdens de COVID-19-pandemie: schaalbaarheid naar gebruik en uitgestelde uitgaven", aldus Nag. "Wanneer CIO’s gebruik maken van cloudtechnologie hoeven ze vooraf aanzienlijk minder geld te investeren dan wanneer ze de capaciteit van het datacenter op locatie moeten vergroten of traditionele software met licenties aan moeten schaffen."

"Elke discussie over het nut van public cloud is sinds het begin van COVID-19 terzijde geschoven. Tijdens de rest van 2020 zullen organisaties die de mogelijkheden om op afstand te werken uitbreiden, prioriteit geven aan collaboration software, mobile device management, oplossingen voor onderwijs op afstand en security, maar ook aan de juiste infrastructuur om op te schalen en meer capaciteit te ondersteunen."

Onderzoek: bedrijven lijden onder coronacrisis, maar het is ook aanjager van innovatie

Veel Nederlandse bedrijven lijden onder de coronacrisis. De meerderheid verwacht echter binnen een jaar financieel herstel. Ook is de coronacrisis een aanjager van innovatie: bedrijven zetten in op thuiswerken, het digitaliseren van processen en het introduceren van nieuwe verdienmodellen. Dit blijkt uit een tussenrapportage van de Nederlandse Innovatie Monitor 2020, die is uitgevoerd onder regie van Henk Volberda, hoogleraar Strategisch Management en Innovatie aan de UvA.

Het merendeel van de ondervraagde bedrijven verwacht binnen een jaar financieel herstel van de coronacrisis, de helft van de bedrijven zelfs binnen een half jaar. Wel verschillen ze sterk in hun verwachting over de duur van de coronacrisis. Met name tussen branches zijn er sterke verschillen. Behalve dat de coronacrisis een aanjager van innovatie kan zijn, noemen bedrijven ook meerdere negatieve aspecten. De aandacht voor duurzaamheidsthema’s neemt slechts beperkt toe en veel bedrijven geven aan niet op zoek te zijn naar kortere waardeketens. Ongeveer een kwart van de organisaties kort op de salarissen, voornamelijk op die van leidinggevenden. Een op de vier zegt door de uitbraak van de coronacrisis afhankelijk te zijn geworden van steun van de overheid.

V-vormige crisis
“De coronacrisis laat diepe sporen achter bij het Nederlandse bedrijfsleven”, vertelt Volberda. “Sommige sectoren en met name oude bedrijven zijn harder geraakt dan andere. Toch heeft het een enorme boost gegeven aan thuiswerken, digitalisering van processen en nieuwe online businessmodellen. Helaas krijgen duurzaamheidthema’s minder prioriteit. De meerderheid van de bedrijven gaat uit van een zogenoemde V-vormige crisis die voor maart 2021 achter de rug is.”

De Nederlandse Innovatie Monitor 2020 geldt als een van de grootste jaarlijkse surveyonderzoeken naar innovatie in Nederland. De monitor is een initiatief van het Amsterdam Centre for Business Innovation van de Amsterdam Business School (ABS) van de UvA. SEO Economisch Onderzoek zet de monitor uit en voert het onderzoek uit, onder regie van Henk Volberda. 800 deelnemers, vooral senior managers, uit een breed scala van sectoren, namen deel.

Lees de uitgebreide samenvatting van de tussentijdse bevindingen Nederlandse Innovatie Monitor 2020 (PDF).

Value case ‘Crowd Management’ – BTG Knowledge Café – 25 juni 2020

De BTG Expertgroep Smart Society organiseert op 25 juni een online Knowledge Café over 'Crowd Management'. Aan de hand van diverse best practices wordt dit actuele thema belicht. Bedrijven, provincies, gemeenten en overheden kampen in de nieuwe 1,5 meter samenleving met de vraag hoe mensenmassa's het beste gemanaged kunnen worden.

AANMELDEN

15.30 uur            Opening en welkom door Petra Claessen, CEO BTG/TGG

15.35 uur            Toelichting op smart city stack door Patrick Verstappen, BTG Expertgroep Smart Cities
De smart city stack is een framework om de diverse toepassingen en toepassingsgebieden mogelijk te maken middels een ecosysteem van technologieën die samen de infrastructuur vormen voor de slimme stad.

15.45 uur            Epko van Nisselrooij, Axis Communications over crowd management

Crowd Management is een breed begrip en kan meerdere doelen dienen. Er zijn diverse mogelijkheden om informatie te vergaren op dit vlak. Axis licht toe hoe hun technologie bijdraagt in het effectief meetbaar maken van crowd en ingebed kan worden in de dagelijkse processen van de stad.

16.00 uur            Hans Leijting, Nokia over best practice Amsterdam Arena

Door het te doen en het avontuur aan te gaan hebben wij veel geleerd. Over de technologie maar zeker ook over het eco-systeem en de samenwerking van de stakeholders.

16.15 uur            Fred Aalders, Gemeente Nijmegen, best practice crowd management

16.30 uur            Afronding

 

 

Stichting ICT Milieu zamelt tien miljoen kilo ICT-afval in via Wecycle

Recycling

Stichting ICT Milieu zamelde in 2019 via Wecycle 10 miljoen kilo ICT-afval in. In 2018 ging het nog om 9 miljoen kilo. De stijging is onder meer toe te schrijven aan de uitbreiding van het inzamelnetwerk en een nieuwe ophaalservice, waarmee het makkelijker is om afgedankte apparatuur in te leveren.

Rob Idink, voorzitter Stichting ICT Milieu: “We zijn trots op de groeiende bijdrage die we vanuit ICT Milieu leveren aan de inzameldoelstelling en het circulair maken van de e-wasteketen in Nederland. Dit doen we al 20 jaar, en in 2019 mochten we dit voor maar liefst 321 producenten en importeurs faciliteren, 11% meer dan vorig jaar. Gezamenlijk hebben we met hen het afgelopen jaar een significante stijging in ingezameld volume bereikt: maar liefst 10 miljoen kilo, ten opzichte van 9 miljoen kilo in 2019.”

Meer printers, klein en professioneel ICT
De stijging van het ingezamelde volume zat vooral in de hoek van de printers, klein en professioneel ICT, dat nu ruim meer dan de helft van het volume uitmaakt (56%). De hoogwaardige stroom van desktops, laptops, tablets en mobiels liet ook een lichte stijging zien en komt uit op 28% van het totaal. Het gewicht van monitoren nam per saldo af (naar 16%) doordat de daling van ingezamelde zware CRT-schermen hard doorzet ten gunste van de veel lichtere platte FPD-schermen.

Van het ingezamelde volume kon ruim driekwart (76%) opnieuw als grondstof worden ingezet door verdere doorsortering en gecertificeerde verwerking. Het aandeel materiaal hergebruik van ICT Milieu is daarmee een procent toegenomen in 2019. Hiermee voldoet het ruim aan de diverse verwerkingsnormen voor de onderliggende productstromen.

Veel metalen teruggewonnen
Metalen blijven het grootste aandeel uitmaken binnen de teruggewonnen materialen (5,3 miljoen kg, 70%), gevolgd door plastics (1,5 miljoen kg, 20%) en glas (0,3 miljoen kg 4%). Inclusief energieterugwinning wordt een totale nuttige toepassing gehaald van 95%. Door het terugwinnen en opnieuw inzetten van materialen, is er minder winning van nieuw grondstoffen nodig. De CO2-emissies die daardoor worden vermeden is voor de ICT-stroom binnen Wecycle berekend op 14.100 ton kg.

Eén van de oorzaken van het verhoogde volume inzameling, is de uitbreiding van het inzamelnetwerk bij gemeenten en winkels. Deze maken het voor consumenten makkelijker hun afgedankte apparatuur in te leveren voor recycling. Ook introduceerde de stichting de Wecycle Premium Pickup service, waarbij tijdens installatie van nieuwe apparatuur aan huis oude elektrische apparaten gelijk kunnen worden meegegeven. De inzameling bij de foodretail is uitgebreid met nieuwe inzamelmeubels bij onder meer de Aldi en Hoogvliet.

Aantal gecertificeerde verwerkingslocaties verdubbeld
Het aantal locaties waar de stromen van Wecycle worden gesorteerd is in 2019 toegenomen tot 17, welke veelal ook WEEELabEx gecertificeerd zijn vanwege de verwerkingsactiviteiten. KPMG berekende dat over de hele e-waste keten in totaal 700 fte werkzaam is, waarvan ruim een kwart ‘social return’ banen zijn die mensen naar de arbeidsmarkt leiden.

In 2019 zijn de contracten met de verwerkers vernieuwd. Inclusief de gecertificeerde sorteercentra zijn er nu 16 WEEELabEx gecertificeerde locaties waar afgedankte ICT-apparatuur voor ICT Milieu wordt verwerkt. Veel recyclers verwerken naast de consumentenstromen ook hoogwaardige apparatuur die rechtstreeks worden aangeleverd door bedrijven ter (data)vernietiging.'

'Kies een gecertificeerde recycler'
Jeroen van der Tang, manager stichting ICT Milieu: “Wij roepen bedrijven op om altijd gebruik te maken van één van de zestig gecertificeerde recyclers. Allereerst is dat milieu verantwoord en veilig. Daarnaast rapporteren deze verwerkers ook aan het Nationaal WEEE Register (NWR) en draagt dat extra volume zo ook bij aan de nationale inzameldoelstelling.” Het NWR presenteert na de zomer de inzamel- en verwerkingsresultaten over 2019.

Daarnaast is vorig jaar een aantal pilots voor hergebruik van apparaten en onderdelen gestart, bijvoorbeeld voor FPD-monitoren. In samenwerking met de partners in de keten, kon zo ook snel worden geschakeld om refurbished laptops van bedrijven ter beschikking te stellen aan leerlingen die door corona geen toegang hadden tot onderwijs. De actie om laptops in te zamelen is opgeschaald door NLdigital onder de noemer #allemaaldigitaal, waardoor inmiddels een paar duizend laptops zijn opgeknapt en uitgedeeld via de diverse partners in het project.

Stichting OPEN
Stichting ICT Milieu is onderdeel van branchevereniging NLdigital en werkt samen met vijf andere productstichtingen binnen de NVMP, opdrachtgever van Wecycle die de inzameling van elektrische apparaten en lampen verzorgt. Om de regie op de inzameling verder te versterken met het oog op aangescherpte doelen is de Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (OPEN) opgericht. Stichting OPEN heeft een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) aangevraagd voor de inzameling en verwerking van e-waste in Nederland. Binnen OPEN is de ICT-productgroep vertegenwoordigd door NLdigital / ICT Milieu.

In de ICT Milieumonitor zoomt Stichting ICT Milieu in op kerncijfers van 2019. De ICT Milieumonitor 2019 is hier beschikbaar.

BTG wil op korte termijn deltaplan voor digitale infrastructuur

De Corona-crisis heeft duidelijk gemaakt dat Nederland sterk afhankelijk is van zijn digitale infrastructuur. Tegelijkertijd constateren wij als BTG dat de kwaliteit van onze infrastructuur flink onder druk staat. Internationale internetkabels die voorheen steevast in Nederland aan land kwamen, vinden steeds vaker hun weg naar andere landen. Gemeentelijke overheden scherpen hun beleid rond vestiging van datacenters verder aan, waardoor groei steeds lastiger wordt. Gebrek aan stroom dwingt bedrijven uit te wijken naar andere locaties dan zij in eerste instantie prefereren. De migratie van onze mobiele infrastructuur naar 5G moet in feite nog op gang komen, waar andere landen al veel verder zijn. De ICT-arbeidsmarkt in en om Amsterdam is door de lockdown veel zwaarder getroffen dan regio’s als Londen of Berlijn. En dan gaat de onderliggende infrastructuur voor GAIA-X ook nog eens naar België.

Voor BTG is duidelijk: wil Nederland zijn toonaangevende positie behouden, dan is snel actie nodig. BTG wil daarom een deltaplan voor de digitale infrastructuur van ons land opstellen, samen met een aantal belangen- en brancheverenigingen en de overheid. We willen af van de versnippering en juist tot een integrale aanpak komen. Want het gaat niet enkel om zeekabels. Of alleen om het oplossen van knelpunten in het elektriciteitsnetwerk. We hebben te maken met een groot aantal problemen die in onderlinge samenhang opgelost moeten worden. Doen we dat niet dan is ons land zijn digitale koppositie straks kwijt. Tijd dus voor een deltaplan.

Kabinet wil betaaltermijn voor grootbedrijf aan MKB verlagen naar dertig dagen

Mona Keijzer, staatssecretaris Economische Zaken en Koninkrijksrelaties

Grote bedrijven moeten de rekeningen van hun mkb-leveranciers sneller gaan betalen: niet meer binnen 60, maar binnen 30 dagen. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) werkt samen met minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) aan een wetswijziging om de betaaltermijn van een grootbedrijf aan het mkb te halveren. Dit is één van de uitkomsten van de evaluatie van de huidige Wet betaaltermijnen grote bedrijven die de bewindspersonen naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Begin vorig jaar kondigde staatssecretaris Keijzer aan dat deze wetswijziging er zou komen indien de gemiddelde betaaltermijn van grote bedrijven aan hun mkb-leveranciers zou oplopen. Hierbij zouden de cijfers tot en met medio 2019 beslissend zijn. Uit de evaluatie blijkt nu dat betalingen steeds minder snel gebeuren: van gemiddeld 41 dagen in Q1 2019 naar tot 41,4 dagen in Q2 2019. De verwachting is dat het nieuwe wetsvoorstel in de herfst van dit jaar geconsulteerd wordt.

'Rekeningen worden steeds later betaald'

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Uit deze evaluatie blijkt dat rekeningen steeds later betaald worden in plaats van eerder en dat is onwenselijk. Veel zzp’ers en mkb’ers komen in de knel als ze lang op hun geld moeten wachten. Dat kan al problemen opleveren als het goed gaat met de economie, laat staan in de moeilijke economische periode die nu door het coronavirus is ontstaan. Snellere betaling biedt ondernemers meer financiële ademruimte en geeft ze een grotere kans om deze economische crisis door te komen.”

Uit de evaluatie bleek ook dat mkb-ondernemers de behoefte hebben aan onafhankelijk toezicht op naleving van de betaaltermijn. Staatssecretaris Keijzer onderzoekt daarom of het mogelijk is dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) gedurende één jaar klachten en meldingen registreert over het niet naleven van de betaaltermijn. Die cijfers kunnen inzicht geven in het betaalgedrag. Afhankelijk van de resultaten kan bepaald worden of onafhankelijk toezicht nodig is.

Virtuele technologie en regelgeving onderzocht door WODC

Audi VR

Het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum (WODC) onderzoekt of aanpassing van bestaande reguleringskaders en wettelijke voorschriften voor virtuele technologie nodig is. Het gaat hierbij in het specifiek om virtual reality, augmented reality en mixed reality, samen ook wel immersieve technologie genoemd.

Dit meldt minister Sander Dekker van Rechtsbescherming in reactie op een motie van SGP-Kamerlid Kees van der Staaij en CU-Kamerlid Stieneke van der Graaf. Onderzocht wordt onder meer onder welke bestaande reguleringskaders en regelgeving immersieve technologie nu valt. In het onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen consumententoepassingen, toepassingen in de zorg en toepassingen in het justitiedomein.

Welke verbeteringen zijn nodig?

De WODC brengt in kaart of deze reguleringskaders en regelgeving voldoende zijn. Indien dit niet het geval blijkt, identificeert het onderzoek welke reguleringen en regelgeving nodig zijn om de situatie te verbeteren. Het WODC zet ook uiteen hoe kaders en regelgeving ingericht kunnen worden om deze actueel te houden bij verdere ontwikkeling van immersieve technologie.

"Virtual reality, augmented reality en mixed reality zijn veelbelovende technologieën, zowel voor eindgebruikers als solution providers. Regelgeving is noodzakelijk om het gebruik van immersieve technologieën veilig te houden. Het gebruik van de dergelijke toepassingen is in ieder domein anders. BTG juicht het dan ook toe dat in het onderzoek onderscheid wordt gemaakt tussen consumenten-, zorg- en justitietoepassingen", zegt Petra Claessen, directeur BTG/TGG, in een reactie.

https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/sander-dekker/documenten/kamerstukken/2020/06/04/tk-motie-van-de-leden-van-der-staaij-en-van-der-graaf-over-eventuele-consequenties-van-de-verwachte-doorbraak-van-vr

Gartner: Vraag naar cloud-gebaseerde webconferencing stijgt door thuiswerkers

De investeringen in cloud-gebaseerde webconferencing oplossingen groeit in 2020 met 24,3%. Vooral het toegenomen aantal thuiswerkers door de pandemie van COVID-19 drijft de investeringen in webconferencing op.

Dit blijkt uit cijfers van Gartner. Het onderzoeksbureau verwacht dat de markt in 2020 profiteert van de toenemende vraag naar webconferencing oplossingen door het coronavirus. Deze extra vraag neemt in 2021 echter weer af naarmate dergelijke oplossingen gemeengoed worden.

Cloud-gebaseerde conferencing

Naar verwachting investeren eindgebruikers in 2020 4,1 miljard dollar, omgerekend zo'n 3,7 miljard euro, in cloud-gebaseerde conferencing. De investeringen kwamen in 2019 nog uit op 3,3 miljard dollar (2,95 miljard euro). Cloud-gebaseerde conferencing is het op één na snelst groeiende segment in de unified communications (UC)-markt. Alleen cloud-gebaseerde telefonie groeit sneller en is in 2020 naar verwachting goed voor 16,8 miljard dollar (15 miljard euro) aan investeringen.

De investeringen in de UC-markt als geheel neemt naar verwachting met 2,7% af in 2020. Groei keert in 2021 terug voorspelt Gartner, wat vooral te danken zal zijn aan het toenemende momentum van cloudtelefonie.

Blijvende impact van COVID-19

Gartner verwacht ook dat de pandemie van COVID-19 een blijvende impact gaat hebben op de manier waarop bedrijven vergaderen. Zo voorspelt Gartner dat in 2024 nog maar een kwart van de bedrijfsvergaderingen fysiek wordt gehouden, ten opzichte van 60% vooraf aan de pandemie. Deze verschuiving zorgt ook voor meer vraag naar videoconferencing- en samenwerkingstools.

Investeringen in on-premise telefonie dalen dit jaar sterk, verwacht Gartner. De levensduur van bestaande telefoniesystemen loopt af en investeringsprioriteiten verschuiven naar de cloud. "De omarming van cloudtelefonie maakt een 'push and pull' door van concurrerende marktkrachten", licht Megan Fernandez, senior principal analyst bij Gartner, toe. "De markt als geheel wordt negatief beïnvloed door organisaties die migraties naar de cloud voor de nabije toekomst op de planning hadden staan, maar nu de levensduur van legacy-systemen verlengen."

Gartner wijst echter op de voordelen van cloudtelefonie, die naarmate zij zichtbaarder worden de omarming gaan stimuleren. Denk hierbij aan de flexibiliteit om een wisselend personeelsbestand te bedienen, het updaten en uitbreiden van bestaande features en integratiemogelijkheden met andere applicaties. Gartner verwacht dan ook de markt voor cloudtelefonie in 2020 met 8,9% groeit in 2021 met 17,8%.