Categorie: Markt & Spelers

Maakt deel uit van het programma

Staatssecretaris steunt initiatief nationalevrijmibo

Als BTG zijn we er super trots op dat onze Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keijzer, ons initiatief voor de #nationalevrijmibo met het #jettrebel live concert ondersteunt! Regelen jullie de drankjes dan regelen wij de muziek!

Bekijk hier de aankondiging van Mona Keijzer, https://www.youtube.com/watch?v=GyNzGiSV_Pc&feature=youtu.be

#blijfthuis #couchconcert https://nationalevrijmibo.nl . Vandaag om 16:45! Tot straks!

Nokia lanceert AI en machine learning voor operators

Nokia heeft een portfolio met AI-as-a-service aangekondigd. De dienstverlening heet Nokia AVA 5G Cognitive Operations en is een raamwerk van oplossingen op basis van AI, automatisering en de schaalbaarheid van de cloud waarmee operators in staat zijn hun infrastructuur, diensten en business te transformeren.

De oplossing biedt telco’s inzichten die hen kunnen helpen bij het maken van segmenten en om te voldoen aan SLA's. Met de introductie van 5G en de enorme groei van IoT-apparaten staan operators volgens Nokia voor de uitdaging om de steeds groter wordende complexiteit in hun infrastructuur te beheren door zaken als virtualisatie en netwerk-slicing. De traditionele benadering van netwerk- en servicemanagement zijn in de optiek van de Finse netwerkleverancier niet duurzaam en vragen dus om de inzet van AI en automatisering.

Servicemodel

Nokia AVA 5G Cognitive Operations is een AI-as-a-service-aanbod gebaseerd op Nokia’s ervaring met onder meer data, machine learning en telco- en clouddiensten in combinatie met AI. De oplossing anticipeert op netwerk- en servicestoringen en kan die naar eigen zeggen heel nauwkeurigheid tot zeven dagen van tevoren aangeven. Als er storingen optreden, kan Nokia 5G Cognitive Operations ze tot 50 procent sneller oplossen en is het mogelijk de impact op klanten en diensten preciezer te beoordelen, stelt het bedrijf.

Nokia meldt dat netwerkproblemen sneller kunnen worden opgelost zonder dat ze invloed hebben op de klanten en bedrijfsapplicaties van operators door preventieve, geautomatiseerde acties te ondernemen. Alle telco’s die de nieuwe dienst al hebben uitgetest, zien volgens Nokia een vermindering van 20 procent in klachten van klanten en een vermindering van 10 procent in dure bezoeken aan locaties in het netwerk.

Beschikbaarheid

Nokia AVA 5G Cognitive Operations is ontwikkeld op cloudtechnologie van Microsoft Azure en kan worden aangeboden als publieke of private cloud. Het as-a-service-model betekent dat de kosten voor operators vooraf worden geminimaliseerd. Een groot deel van deze oplossing is al verkrijgbaar en is naar verwachting volledig beschikbaar in het tweede kwartaal van 2020.

Brancheorganisaties digitale infrastructuur lanceren website veilig thuiswerken

Een aantal brancheorganisaties van bedrijven en organisaties die aan de basis staan van de digitale economie heeft het initiatief genomen om hun kennis te delen en aanbevelingen te doen rondom thuiswerken met de website www.werkthuisveilig.nl.

Deze gigantische verschuiving in de locatie van werkplekken brengt natuurlijk uitdagingen met zich mee. De digitale infrastructuur in Nederland blijkt over het algemeen goed bestand tegen deze nieuwe ontwikkelingen. Veilig werken is een belangrijk thema. Er zijn aanwijzingen dat cybercriminelen zich ook op deze nieuwe situatie aan het richten zijn. De nieuwe site geeft informatie over wat organisaties en medewerkers moeten weten en doen om veilig thuis te werken. Doel is te voorkomen dat cybercriminelen misbruik maken van de huidige situatie.

Samenwerking brancheorganisaties en overheid is nu nodig

Samenwerking tussen brancheorganisaties en overheid is juist nu hard nodig om de huidige coronacrisis te bezweren. De valt op te maken uit de eerste editie van de GovTechNL video talkshow die nu te zien en te beluisteren is. Moderator Danny Frietman van GovTechNL sprak in een levendige discussie met Jan Middendorp (VVD), Stijn Grove (DDA) en Petra Claessen (BTG).

Naast dat samenwerking tussen brancheorganisaties en overheid NU nodig is om de crisis te bezweren, werden ook andere zaken belicht. Zo is thuiswerken in het licht van de digitale identiteit de sleutel in het delen van informatie, met en tussen de overheid.

Stijn Grove van DDA vindt dat datacenters de digitale back-bone van Nederland zijn en dienen volle steun en aandacht te krijgen.

Telecomproviders en ICT dienstverleners zijn de drijvende kracht om mensen met elkaar te verbinden aldus Petra Claessen van BTG.

Prioriteit 1, 2 en 3 is uiteraard dat de gezondheid van de mens altijd centraal staat, aldus Jan Middendorp en de overige deelnemers van de GovTechNL video talkshow.

Nederlanders verdeeld over AI en ADM

Nederlanders maken zich over het algemeen zorgen over de risico’s van geautomatiseerde besluitvorming, maar hebben verdeelde meningen over hoe eerlijk en nuttig ADM voor de samenleving kan zijn. Dit blijkt uit onderzoek door wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam naar het vertrouwen van Nederlanders in nieuwe technologieën zoals AI en geautomatiseerde besluitvorming (ADM). Gevraagd naar de toepassing in specifieke sectoren, staat ADM echter op gelijke voet met of wordt beter beoordeeld dan menselijke experts.

Ook in Nederland wordt besluitvorming steeds meer geregeld via geautomatiseerde processen. Dit kan door de grote hoeveelheden data die beschikbaar is en dankzij de technische ontwikkeling van AI. Technologieën als big data, machine learning en AI doorlopen volgens de UvA vaak een 'traject van angst naar hype'. Tegelijkertijd worden ze als onpartijdig en objectief neergezet in hun gebruik in het dagelijks leven. Dit kan leiden tot allerlei verwachtingen over de objectiviteit en eerlijkheid van een machine. Eerdere studies tonen aan dat mensen de neiging hebben om een ​​expertsysteem als objectiever en rationeler te zien dan een menselijke adviseur. Dit is vaak gebaseerd op de veronderstelling dat voor bepaalde taken statistische methoden het menselijke oordeel overtreffen.

Oordeel Nederlanders

Wetenschappers van de UvA onderzochten hoe de Nederlandse bevolking denkt over AI en geautomatiseerde besluitvorming en hoe dit samenhangt met persoonlijke kenmerken zoals opleiding en leeftijd. Ze keken naar ons algemene beeld over ADM, maar vroegen ook naar de mening over de toepassing van ADM in specifieke maatschappelijke sectoren waar dit al vaak gebeurt zoals de (nieuws)media, de zorg en justitie.

Deze perceptie van ADM staat in contrast met de vaak kritische en pessimistische toon in mediaberichten en academische literatuur, schrijft het nieuwsbericht over het onderzoek. Daarin overheersen volgens de UvA-onderzoekers eerder de angst voor vooringenomenheid, verlies van menselijke waardigheid en autonomie en algemene zorgen over 'AI-overname' ter vervanging van menselijke experts.

De onderzoekers zien een spagaat. “Het is belangrijk te benadrukken dat publieke opvattingen over het potentiële nut en rechtvaardigheid van ADM niet hetzelfde zijn als maatschappelijke en individuele acceptatie van daadwerkelijk geautomatiseerde beslissingen”, aldus het onderzoek. “We moeten nog beter te weten komen of en onder welke voorwaarden mensen ADM-beslissingen niet alleen eerlijker ervaren, maar ook bereid zijn een geautomatiseerde beslissing te accepteren.”

Meningen over ADM

UvA-wetenschappers hebben onder bijna 1.000 Nederlanders een representatieve steekproef uitgevoerd over het nut, de rechtvaardigheid en het risico van geautomatiseerde besluitvorming door AI. De onderzoekers stelden daarbij verschillende scenario’s voor: van een lage impact zoals het geven van nieuws of fitnessaanbevelingen, tot een hoge impact zoals strafrechtelijke veroordeling of het nemen van beslissingen rond behandelingen van ziektes.

De respondenten zijn verdeeld in hun beeld over ADM als algemene maatschappelijke ontwikkeling. Maar over specifieke toepassingen van ADM zitten ze bij de scenario’s met een hoge impact, zoals rechtspraak, op één lijn. En die is niet per se ten gunste van de menselijke experts. Voor de scenario’s met een lage impact, zoals nieuwsaanbevelingen, zagen de onderzoekers geen deze significante verschillen.

Verklaringen

Volgens de onderzoekers verklaren persoonlijke kenmerken (deels) de verdeeldheid bij het algemene beeld over ADM, waaronder:

  • Het kennisniveau: meer kennis leidt tot hogere verwachtingen van en optimisme over het nut van ADM
  • De mate van online effectiviteit (het zelf kunnen beschermen van online privacy): groter vertrouwen in de eigen online effectiviteit leidt tot meer vertrouwen in de rechtvaardigheid en het nut van ADM en tot een verminderd geloof in risico’s
  • Leeftijd: hoe ouder hoe minder nuttig ADM wordt geacht en hoe meer risico’s worden gezien
  • Geslacht: mannen vinden ADM nuttiger dan vrouwen
  • Idealen: mensen die economische gelijkheid als ideaal hebben, zijn optimistischer over de rechtvaardigheid en het nut van ADM.

Oproep aan alle ICT/Telecom-providers: Help Nederland door maximaal samen te werken

Nu een groot deel van de Nederlandse bedrijven en overheidsinstellingen te maken heeft met een zeer plotselinge overstap naar massaal thuiswerken, doet de BTG als Branchevereniging voor ICT/Telecom (BTG) een dringend beroep op alle betrokken partijen om soepel en vooral flexibel samen te werken. Zowel cloud providers als telecom-aanbieders maar zeker ook de security-specialisten zullen nu alles op alles moeten zetten om er gezamenlijk voor te zorgen dat zowel de Nederlandse zorginstellingen, de overheid als het bedrijfsleven goed blijven functioneren. Alleen dan kunnen we als Nederland deze ongekende crisis goed doorstaan.

Zeer disruptief

Nu Nederland in een situatie is terecht gekomen waarin we het directe menselijke contact zoveel mogelijk beperken, staan veel gebruikersorganisaties voor een ongekende uitdaging. Natuurlijk werkten ook voorheen al de nodige mensen regelmatig thuis of op locatie. Maar de overstap die we nu plotsklaps moeten maken is vanwege de massaliteit zéér disruptief. De druk op IT-systemen en netwerkverbindingen is daardoor enorm. IT-afdelingen hebben ook nog eens te maken met onderbezetting. Terwijl leveranciers en hun supportafdelingen overspoeld worden met vragen, maar zelf ook moeten wennen aan de nieuwe manier van werken. En tegelijkertijd ruiken cybercriminelen hun kans nu zoveel eindgebruikers moeten overstappen op totaal andere manieren van werken. BTG doet daarom een dringend beroep op alle leveranciers en partners om zich zo soepel en flexibel mogelijk op te stellen.

Talloze uitdagingen en problemen

Veel organisaties staan nu voor grote uitdagingen. Denk aan:

  • Nu werknemers vanuit huis werken, zullen zij nog meer dan voorheen gebruik maken van SaaS-oplossingen en cloud-diensten. In veel gevallen veel meer dan ooit in de daarvoor afgesloten contracten en SLA’s was voorzien. BTG vraagt SaaS- en andere providers hier ook ruimhartig en soepel mee om te gaan.
  • Veel werknemers belasten nu hun privé-internetverbindingen veel zwaarder dan bij het aangaan van hun ISP-abonnement de bedoeling was. En bovendien voor hele andere toepassingen - niet voor consumenten-diensten, maar voor bedrijfskritische applicaties. Dit kan forse problemen met de beschikbare bandbreedtes met zich mee brengen. BTG doet een beroep op ISP’s om hier soepel mee om te gaan.
  • Gebruikers met weinig ervaring met thuiswerken lopen nu tegen tal van technische problemen aan rond het opzetten van bijvoorbeeld VPN-verbindingen of video calls. BTG roept aanbieders op om eindgebruikers zoveel mogelijk te helpen.
  • Security wordt nu ook cruciaal. Eindgebruikers zullen veel hulp nodig hebben van IT-afdelingen en de supportafdelingen van leveranciers. BTG hoopt dat met name security-aanbieders en security-specialisten alles op alles zullen zetten om gebruikers te helpen beschermen tegen cybercriminelen.
Nederland veilig houden

Wij maken ons als BTG momenteel grote zorgen over IT-security. We zagen al een enorme toename in aan Corona gerelateerde phishing mails. We moeten er samen voor zorgen dat cybercriminelen geen kans krijgen. Daarom vraag ik aanbieders van security-tools en security professionals dan ook vriendelijk doch dringend om alles in het werk te stellen om Nederland samen veilig te houden.

Dringend beroep

We staan als Nederland voor een enorme uitdaging om de gezondheidszorg, de overheid én het bedrijfsleven goed te laten functioneren, ondanks de ongekende disruptieve situatie waarin we ons nu bevinden. Als bran-che- en belangenorganisatie voor ICT/Telecom zijn wij erg blij met de IT-, cloud- en telecom-bedrijven die nu al hulp hebben aangeboden in de vorm van extra support, meer bandbreedte, tips om veilig te werken en dergelijke. Laten we op deze manier de komende moeilijke periode heel nauw blijven samenwerken.

Onder het BTG-motto ‘Building Bridges in a Digital Environment’ moeten we samen de schouders eronder zetten. Daarmee bedoelen wij dat zowel gebruikers als aanbieders cq solution partners op een intelligente manier goed en flexibel samenwerken voor een maximaal resultaat. Als deze samenwerking ooit van cruciaal belang was, dan is het wel nu. Daarom staan BTG als belangenorganisatie en TGG als inkoop- en service organisatie klaar om iedereen die hulp nodig heeft zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Geslaagde 5G-bijeenkomst in Den Haag

In het licht van het afgelasten van het Mobile World Congress in Barcelona stond het 5G Experience Event afgelopen dinsdag in Den Haag ineens volop in de belangstelling. Veel branchegenoten waren dan ook aanwezig op dit door de gemeente Den Haag en T-Mobile Nederland georganiseerde event. Waar BTG, samen met het Enterprise Summit team, de goed bezochte borrel en nog eens het belang van kennisdeling en samenwerking benadrukte om de komst van 5G tot een succes te maken. 

Na de onfortuinlijke maar begrijpelijke beslissing van GSMA om zowel het Mobile World Congress als 4YFN 2020 last-minute te cancellen wegens veiligheids- en gezondheidsrisico’s ten gevolge van het coronavirus, bood Enterprise Summit, in samenwerking met BTG, via de borrel  haar partners een netwerkmoment op vaderlandse bodem. Een reden voor BTG ook om Danny Frietman te bedanken voor zijn inzet en de opzet van het Holland Paviljoen tijdens MWC in afgelopen jaren.

Bezoekers aan de 5G Experience konden zich laten informeren over de mogelijkheden van het nieuwe mobiele 5G netwerk in Nederland.  Zo was er de ’virtual reality dome’, die een realistische kijk gaf op communicatie in de nabije toekomst. En een robot, die in het dagelijks leven zwerfvuil op het strand van Scheveningen opruimt. Sommige van de getoonde toepassingen worden dit jaar in Den Haag getest vanuit het Haagse 5G Field Lab van T-Mobile. Daarnaast waren er presentaties van onder meer wethouder Saskia Bruines, gedeputeerde van Provincie Zuid-Holland Adri Bom-Lemstra, het Antennebureau en van diverse deelnemers aan het 5G Field Lab.

Mobile World Congress 2020 gaat definitief niet door

Het Mobile World Congress in Barcelona gaat niet door, zo meldt de organisatie GSMA. Dit uit angst voor het coronavirus. De beurs zou van 24 tot en met 27 februari in Barcelona plaatsvinden en ruim 100.000 bezoekers uit de hele wereld trekken. Eerder vandaag werd gemeld dat vrijdag een besluit zou worden genomen over het wel of niet doorgaan. De Spaanse krant El Pais meldde eerder dat organisator GSMA een spoedoverleg hield waarop uiteindelijk is besloten dat de beurs niet doorgaat.

Na Amazon, Cisco, Ericsson, Intel, LG, NTT, Nvidia, Royole en Sony gaven de laatste dagen ook AT&T, Facebook, HMD Global, MediaTek en Sprie Telekom, Vodafone, BT en Orange aan niet aanwezig te zijn op het MWC.

BTG was als partner verbonden aan het Holland Paviljoen en betreurt deze beslissing. Petra Claessen, Directeur BTG/TGG: "Wij wensen al onze partners en betrokken partijen veel succes met de afwikkeling. Wij zijn met onze partners in gesprek om hetgeen gepresenteerd zou worden in Barcelona, nu in Nederland te laten zien en we ontmoeten de deelnemers uit Nederland graag bij een van onze bijeenkomsten." Vanmorgen heeft Danny Frietman in een interview op BNR uitgelegd wat de impact is van deze beslissing, klik hier om het interview terug te luisteren.

Eerder werd bekend dat reizigers uit de Chinese Hubai provincie niet welkom zouden zijn. Ook kondigde GSMA aan temperatuurmetingen te zullen uitvoeren. Maar nu is er een definitieve streep door een van de grootste ICT events van Europa gezet.

Organisator GSMA meldt: "Met inachtneming van de veilige en gezonde omgeving in Barcelona en het gastland heeft de GSMA MWC Barcelona 2020 geannuleerd omdat de wereldwijde bezorgdheid over de uitbraak van coronavirus, reisproblemen en andere omstandigheden het voor de GSMA onmogelijk maken om het evenement te houden. De Host City-partijen respecteren en begrijpen deze beslissing. De GSMA en de Host City Parties blijven samenwerken en ondersteunen elkaar voor MWC Barcelona 2021 en toekomstige edities. Onze sympathieën zijn op dit moment met de getroffenen in China en over de hele wereld. Verdere updates van de GSMA staan op onze website en zijn te vinden op www.mwcbarcelona.com."

Rijkswaterstaat kiest Atos voor applicatie- en platformdiensten

Rijkswaterstaat heeft Atos, CGI en Technolution geselecteerd voor de levering van Applicatie- en Platformdiensten (RAP). De samenwerking heeft als doel om de ICT-dienstverlening van Rijkswaterstaat blijvend te laten aansluiten op de behoefte van de organisatie en verder te kunnen standaardiseren.

In de aanbesteding zijn drie domeinonafhankelijke percelen aan marktpartijen gegund volgens de I-strategie van Rijkswaterstaat. Nieuw is dat de contracten zijn georiënteerd op technologie en platformen en niet langer op de verschillende netwerken van RWS, zoals scheepvaartverkeersmanagement, bedrijfsvoering of watermanagement. Voor ieder perceel is één dienstverlener gezocht die de verantwoordelijkheid voor het volledige programma van het perceel op zich neemt.

De overeenkomsten tussen Rijkswaterstaat en de drie partijen gelden voor vier jaar en kunnen met stappen van een jaar verlengd worden tot maximaal tien jaar.

Keuze Britse overheid over Huawei kost BT circa 600 miljoen euro

De beslissing van de Britse overheid om de betrokkenheid van Huawei bij netwerken in het VK te beperken, kost BT volgens CEO Philip Jansen naar verwachting zo'n 600 miljoen euro in de komende vijf jaar. De rol van Huawei wordt echter gelimiteerd tot 35 procent in de radio-apparatuur.

BT gebruikt apparatuur van Huawei binnen de mobiele infrastructuur en, in mindere mate, in diens glasvezelnetwerk. Het grootste deel van de kosten vloeit voort uit het verwijderen van de 4G-kit. Eerder deze week gaf het VK exploitanten toestemming om Huawei-apparatuur in hun 5G-netwerken te gebruiken.

Volgens Jansen is het merendeel van de kosten 'front-loaded', waarschijnlijk gespreid over de komende drie jaar. Hij voegt eraan toe dat de rol van Huawei buitengewoon nuttig was. Hoewel er nog vragen zijn over het beleid van de overheid, kan BT volgens Jansen snel doorgaan met het uitbreiden van het 5G-netwerk van EE. Het bedrijf is de volledige impact van het besluit van de overheid nog steeds aan het onderzoeken. De CEO meent ten slotte dat BT de herbalancering van het netwerk, waar het bedrijf al mee bezig was, moet gaan versnellen.