Categorie: Markt & Spelers

Maakt deel uit van het programma

Gartner: Vraag naar PC’s in EMEA-regio uitzonderlijk hard gegroeid

Het aantal verscheepte PC's wereldwijd is in het tweede kwartaal van 2020 met 2,8% gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Na een significante krimp in het eerste kwartaal door de impact van de coronacrisis op de leveranciersketen, is de PC-markt in het tweede kwartaal weer gegroeid. De vraag in de EMEA-regio is uitzonderlijk hard gegroeid; de markt noteert met 20% groei de hoogste groeicijfers in tien jaar tijd.

Dit blijkt uit cijfers van Gartner. "Het tweede kwartaal van 2020 representeert een kortetermijnherstel voor de wereldwijde PC-markt, geleid door uitzonderlijk sterke groei in de EMEA-regio", legt Mikako Kitagawa, onderzoeksdirecteur bij Gartner, uit. "Nadat de PC-leveranciersketen ernstig verstoord werd begin 2020 door de COVID-19 pandemie, is sommige groei dit kwartaal toe te schrijven aan distributeur en retailkanalen die hun voorraden aanvullen tot normale niveau's."

"Daarnaast was de vraag naar mobiele PC's sterk, gedreven door verschillende factoren waaronder business continuïteit voor werken op afstand, online onderwijs en entertainment voor consumenten. Deze oplevering in de vraag naar mobiele PC's zet in 2020 echter niet door, aangezien de verzendingen vooral een boost hebben gekregen door kortetermijnbusiness door de impact van de COVID-19 pandemie."

Lenovo en HP op gedeelde eerste plek
Lenovo en HP stonden in het tweede kwartaal wat betreft marktaandeel op een gedeelde eerste plek. HP zag zijn marktaandeel stijgen van 21,9% in Q2 2019 naar 24,9% in Q2 2020. Lenovo zag zijn marktaandeel in dezelfde periode stijgen van 24,7% naar 25%. Dell (16,4%), Apple (6,7%) en Acer Group (6,2%) ronden de top 5 af.

Acer is snelste stijger
De snelste groeier is Acer, dat zijn marktaandeel met 23,6% zag stijgen. ASUS groeit met 21,4% eveneens hard, gevolgd door HP met 17,1%.

Als we inzoomen op de EMEA-regio blijkt dat het aantal verscheepte PC's in het tweede kwartaal van 2020 met 20% is gestegen. De markt maakt hiermee zijn sterkste groei in tijd jaar tijd door. De uitzonderlijk sterke groei schrijft Gartner toe aan de noodzaak thuis te werken en online onderwijs te volgen door de COVID-19 pandemie. Ook de vraag vanuit consumenten steeg hierdoor fors.

ICT in een slimmere en duurzamere haven

Vincent Campfens, digital strategy manager bij het Havenbedrijf Rotterdam

Tekst: redactie Beeld: Eric Bakker

ICT is cruciaal voor innovatie, verduurzaming, maar bovenal voor een veilige infrastructuur waarin scheepvaart en bijbehorende industrie hun weg kunnen vinden. Hoe dat er in de praktijk uitziet, bespreken we met Vincent Campfens, digital strategy manager bij het Havenbedrijf Rotterdam, dat ook lid is van BTG.

“ICT speelt een essentiële rol in de verantwoording en het maken van cruciale keuzes in de haven”, zegt Campfens. “Technologie zorgt onder meer voor metingen en de combinatie van data. Op basis daarvan kunnen de haven en zijn gebruikers sneller en complexere beslissingen nemen.”

Veiligheid en efficiëntie
Het Havenbedrijf Rotterdam heeft de publieke taak om zorg te dragen voor de veiligheid en efficiëntie van het scheepvaartverkeer in de haven, een gebied dat zo’n 42 kilometer beslaat. Dit gebeurt onder meer door een zo nauwgezet mogelijke planning en begeleiding van het scheepvaartverkeer na te streven. Daarnaast is het verantwoordelijk voor de duurzame ontwikkeling van het totale havengebied met bijbehorende publieke infrastructuur, waaronder de connectie met de achterlandverbindingen die het merendeel van de lading het land inleiden.

Vincent Campfens, digital strategy manager bij het Havenbedrijf Rotterdam

Vincent Campfens, digital strategy manager bij het Havenbedrijf Rotterdam

Aantrekkelijk blijven
Ook aan de haven gaat de digitalisering natuurlijk niet voorbij. Het Havenbedrijf wendt deze voornamelijk aan voor de eigen strategie, die onder meer als doel heeft aantrekkelijk te blijven voor gebruikers. Campfens: “We hebben verschillende rollen. Als facilitator brengen we schakels in de logistieke keten bij elkaar en doen we dat steeds meer op basis van data. Met een verdere digitalisering van onze infrastructuur hopen we de fysieke haven dichter bij de digitale wereld te trekken. Bovendien digitaliseren de havengebruikers vaak sneller dan het Havenbedrijf en willen we daar op blijven aansluiten.” In het werk van Campfens speelt dataconnectiviteit een grote rol. Zonder kan het Havenbedrijf geen realtime data verzamelen. Dataconnectiviteit dient volgens Campfens onder meer als basis voor verdere innovatie. “Eén van de redenen waarom we ook zijn aangesloten bij BTG.”

Verbetering
Hoewel ICT en digitalisering de haven slimmer hebben gemaakt, is er volgens Campfens nog wel winst te behalen. In de verbetering van de operationele processen bijvoorbeeld, die in sommige gevallen met behulp van ICT wat hem betreft meer kunnen worden gekoppeld. Hij illustreert het met een voorbeeld uit de praktijk: “Binnenvaartschepen maken gebruik van een ligplaats in de haven en betalen voor de verblijfsduur, maar moeten deze gegevens zelf doorgeven. Met behulp van huidige technologie zou de infrastructuur van het Havenbedrijf dit zelf en automatisch moeten kunnen signaleren en registreren. Dergelijke systemen worden dan veel nauwkeuriger en transparanter, en dat geeft weer handvatten voor allerlei stakeholders om betere beslissingen te maken. Zo kan de capaciteit van ligplaatsen in de haven bijvoorbeeld beter worden benut, óf een zoektocht naar een vrije ligplaats worden voorkomen. De grootste langetermijnopgave waarvoor de Rotterdamse haven zich nu ziet geplaatst is de energietransitie, met een afname van de CO2-uitstoot tot wel 95 procent in 2050. De weg daarnaartoe gaat hand in hand met digitalisering.”

Applicatie
Een efficiëntere werkwijze in de Rotterdamse haven kan een positieve bijdrage leveren aan die energietransitie, en niet in de laatste plaats aan de positie van de haven zelf. Een initiatief dat beide moet bedienen is de applicatie PortXchange die het Havenbedrijf zelf ontwikkelde. PortXchange is een digitaal platform waar betrokken partijen zoals rederijen en dienstverleners in de haven scheepvaartdata kunnen inzien en uitwisselen. Doel is om de doorlooptijd van de port call, het totale scheepsbezoek aan de haven, zo veel mogelijk te verkorten. Omdat factoren zoals de aankomsttijd van een schip inzichtelijk zijn, kunnen partijen zoals bevoorraders, douane en logistieke afhandelaars hierop acteren en klaar staan om hun werk te doen. Volgens het Havenbedrijf wordt de wachttijd van schepen in de haven hiermee met 20 procent verkort. Inmiddels vercommercialiseert het Havenbedrijf de applicatie ook over de grens.

Havenbedrijf Rotterdam (beeld: Eric Bakker)

IoT-platform
Een ander voorbeeld van ICT-vernuft dat een efficiencyslag moet opleveren is het IoT-platform dat het Havenbedrijf vorig jaar in gebruik nam. Met dit platform in de cloud zijn weer- en waterdata vanuit sensoren realtime inzichtelijk. Ze zijn cruciaal vanwege de enorme impact van de elementen op het werk in de haven. Campfens: “Een groot en zwaar beladen vrachtschip dat bulkgoederen vervoert kan alleen de haven in als het waterpeil op zijn hoogst is, wat zich mogelijk slechts voordoet in een tijdsvenster van een half uur per dag. Er bestonden al systemen voor registratie van weer- en wateromstandigheden -metingen en controles werden lange tijd handmatig verricht- en het combineren van gegevens. Met de huidige technologieën is het echter mogelijk om veel betere voorspellingsmodellen te maken waardoor er efficiënter kan worden gepland. In ons cloudplatform hebben gebruikers van de haven zonder omwegen en direct toegang tot deze informatie. Zij kunnen hier zelf applicaties op bouwen en natuurlijk beslissingen baseren op de data van het platform. Binnen het Havenbedrijf gebruiken we machine learning om patronen te herkennen. En door naast onze natuurkundige modellen ook kunstmatige intelligentie toe te passen, hopen we bijvoorbeeld niet 48 uur vooruit te kunnen voorspellen, maar misschien wel 96 uur. Zo kunnen onze havengebruikers nog beter anticiperen op de omgevingscondities.”

5G
Naar verwachting digitaliseert de Rotterdamse haven de komende jaren nog verder. Wat verwacht Campfens van het veelbesproken 5G? “Ten aanzien van het Havenbedrijf zelf zie ik niet direct veel profijt voor onze eigen toepassingen. Maar wel, en des te meer voor de gebruikers van de haven. Logistieke dienstverleners, terminals en industrie krijgen met 5G veel mogelijkheden om hun processen efficiënter in te richten.” Een blik die iets verder op de toekomst is gericht, levert onder meer de vraag op in hoeverre autonome schepen, ter bevordering van meer efficiëntie en verduurzaming, onderdeel uit gaan maken van het havenbeeld. Campfens: “In de scheepvaart bestaan wel initiatieven zoals we die al langer zien in de auto-industrie en waarin voertuigen steeds meer beslissingen kunnen nemen op basis van data uit hun omgeving. We hebben het hier alleen wel over een compleet andere branche: schepen hebben een langere levensduur, waardoor dit soort ontwikkelingen zich ook een stuk langzamer voltrekt. Gezien de grotere flexibiliteit van kleinere schepen en hun mogelijkheden om technologieën sneller te adapteren, denk ik dat we volledig autonoom opererende vaartuigen sneller en voor het eerst in bijvoorbeeld de binnenvaart zullen zien. Met ons Floating Lab stellen wij andere partijen in staat om te innoveren op dit gebied, met een testschip en natuurlijk de echte Rotterdamse haven om in te varen.”

Port of Rotterdam: de cijfers
De Rotterdamse haven, of Port of Rotterdam, beslaat een gebied van zo’n 42 kilometer groot. De haven ziet jaarlijks zo’n 130.000 schepen komen en gaan. In de haven zijn meer dan 180.000 mensen werkzaam bij zo’n 3.000 bedrijven.
Bron: Port of Rotterdam.

KPN behaalt snelheid van 8 Gbps tijdens glasvezeldemonstratie in woonhuis met PON-techniek

KPN meldt tijdens een demonstratie met een glasvezelaansluiting een snelheid van ruim 8 Gbps te hebben gerealiseerd, met uitschieters naar 8,5 Gbps. Het ging om een demonstratie in een woonhuis in de Amersfoortse wijk Vathorst. Het is voor het eerst dat een dergelijke snelheid in een reguliere woonwijk wordt behaald op basis van PON-techniek.

Voor de demo is in de meterkast van de woning een Optical Network Terminal (ONT) geplaatst die snelheden tot 10 Gbps aankan. In de achterliggende straatkasten is een Optical Line Terminal (OLT) geïnstalleerd die dezelfde snelheid ondersteund. Ook is een snellere verbinding naar het core netwerk en het internetdomein gemaakt. De verbinding maakt gebruik van de PON-technologie. Deze energiebesparende technologie vraagt om minder versterking, ondersteunt nagenoeg onbeperkte snelheden en vereenvoudigt de uitrol van glasvezelnetwerken door de hoeveelheid benodigde straatkasten in de wijk terug te dringen.

Uitrol versnellen
KPN versnelt de uitrol van glasvezel van de straatkast tot aan de voordeur van de consument. Tot eind 2021 komen er 1 miljoen adressen met een glasvezelaansluiting bij. Het bedrijf rolt op dit moment in ruim 70 gebieden in Nederland glasvezel uit.

Babak Fouladi, Chief Digital & Technology Officer en Lid van de Raad van Bestuur van KPN: “Deze demonstratie laat zien wat onze investeringen in technologie onze klanten in de toekomst gaan brengen. Ik ben gigatrots op de collega’s dat dit is gelukt en natuurlijk fantastisch dat dit nu al mogelijk is over ons huidige netwerk. We ontwikkelen de komende periode door tot nog veel hogere snelheden die de digitalisering van Nederland verder vorm gaat geven en waar de klant op termijn ook de vruchten van gaat plukken.”

Mona Keijzer: EZK pakt door met de digitale agenda voor Nederland

Mona Keijzer: EZK pakt door met de digitale agenda voor Nederland. In de afgelopen maanden werd het nieuws beheerst door corona. Nu er wat meer ruimte lijkt te ontstaan voor ander nieuws rijst ons de vraag: hoe staat het met onze digitale agenda? Heeft de pandemie hier nog invloed op gehad? En hoe staat de digitale agenda in verhouding tot de verduurzaming van Nederland? BTG-voorzitter Eric Reij en BTG/TGG directeur Petra Claessen in gesprek met Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat.

Uw portefeuille is de digitale economie. Hoe staat het met de digitale agenda voor Nederland en komt deze in gevaar door de huidige crisis? De overheid heeft immers recent enkele miljarden uitgetrokken voor innovatie.

“Onze ambitie was vóór de crisis om aan de wereldtop te blijven als het gaat om digitale infrastructuur, en die ambitie is onveranderd. Sterker nog, die is alleen maar belangrijker geworden: digitalisering gaat een enorme rol spelen bij de opbouw van onze maatschappij en economie. Een post-coronasamenleving zonder digitalisering is ondenkbaar. Juist nu moeten we daarin dóórpakken. Wanneer we nieuwe technieken enthousiast oppakken, nemen we een economische en maatschappelijke voorsprong. Onze positie als welvarend land hebben we nu eenmaal te danken aan handelsgeest en door steeds een stapje vóór te blijven op concurrenten. De Nederlandse Digitaliseringsstrategie die ik in 2018 presenteerde, blijft daar onverminderd en onvertraagd aan bijdragen. Nog voor de zomer zal ik wederom een update van de strategie naar de Tweede Kamer sturen. Daarnaast pleit ik ook in Europees verband om de digitale plannen van de EU door te zetten en ze als topprioriteit te behandelen.

Wat was het belang van digitalisering tijdens de eerste fase van de coronacrisis en hoe vindt u dat we deze fase van verplicht thuiswerken zijn doorgekomen? Hoe goed was de Nederlandse IT- en telecomsector in staat hierop in te spelen?

“Digitalisering is van grote waarde gebleken tijdens de coronacrisis. Om contact te houden met dierbaren, maar ook om allemaal thuis te kunnen werken en op afstand te kunnen vergaderen. Onze netwerken kunnen het aan, en dat is te danken aan een bestendig telecombeleid en voldoende investeringen door onze aanbieders. Dit wordt ook door de EU erkend in het meest recente rapport ‘Digital Economy and Society Index (DESI)’. Het onderzoek benoemt dat het Nederlandse netwerk in coronatijd ondanks de piekbelasting uitstekend functioneert. Daarmee was corona een ongeplande stresstest voor onze infrastructuur – en die is daar met vlag en wimpel voor geslaagd.

Het is daarbij fijn om te weten dat we allemaal digitaal kunnen werken en overleggen toen het moest, en dat hebben we volgens mij als land ook goed gedaan. Toch ben ik blij dat we stapje voor stapje weer meer in het écht bij elkaar kunnen komen. Voor goede gesprekken is een real-life gesprek toch beter.”

Hoe belangrijk is de digitale infrastructuur en is het mogelijk om bedreiging hiervan te voorkomen met hulp van de overheid?

“Vanwege het grote belang van onze digitale infrastructuur heeft de overheid op meerdere manieren aandacht voor de veiligheid ervan. Het Nationaal Cyber Security Centrum houdt zich als onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid bezig met de digitale weerbaarheid van onze zogenoemde vitale infrastructuur. Dat wil zeggen: ze zorgen ervoor dat onze betaalsystemen, elektriciteitsnetten, communicatienetwerken en andere onmisbare zaken zo goed mogelijk beschermd zijn. Ze werken hiervoor samen met nationale en internationale partners. Voor het bedrijfsleven heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een specifieke organisatie in het leven geroepen: het Digital Trust Center. Die experts helpen bedrijven met hoe zij verantwoord kunnen ondernemen in een steeds digitalere wereld.”

Hoe kijkt u naar een bedreiging zoals de recente brandstichting op zendmasten?

“Over zendmastbranden kan ik kort en krachtig zijn: vernielingen, sabotage en brandstichting aan zendmasten zijn absoluut strafbaar. We veroordelen dit als kabinet sterk. Door het onklaar maken van zendmasten kun je mensenlevens in gevaar brengen, bijvoorbeeld als daardoor de hulpdiensten plaatselijk niet meer te bereiken zijn. De politie en het Openbaar Ministerie doen onderzoek naar deze kwestie. Het onderzoek heeft in enkele gevallen geleid tot aanhoudingen. Tegelijkertijd vind ik dat we goed moeten nadenken over hoe we de informatie over 5G beter beschikbaar kunnen maken. Daar ben ik over in gesprek met de gemeenten.”

Welke onderwerpen hebben binnen het digitale domein prioriteit?

“Onze Nederlandse Digitaliseringsstrategie (NDS) beslaat zo ongeveer onze hele maatschappij: van digitalisering in domeinen als agro en zorg tot het overheidsdomein, van digitale vaardigheden tot cybersecurity, en van grensverleggend onderzoek tot ethische vraagstukken. De NDS wordt elk jaar bijgewerkt om ervoor te zorgen dat we de beste koers behouden. Daar horen prioriteiten bij, al wil het niet zeggen dat er dan voor de andere onderwerpen geen aandacht is.”

Wat heeft het afgelopen jaar de meeste aandacht gehad?

“De zaken die we de meeste aandacht hebben gegeven in de NDS 2.0, die bijna een jaar geleden is gepresenteerd, zijn: artificiële intelligentie (AI), data benutten voor maatschappelijke opgaven en economische groei, digitale inclusie en vaardigheden, digitale overheid, connectiviteit en digitale weerbaarheid. Op alle hierboven genoemde thema’s hebben ondernemers, wetenschap, maatschappelijke organisaties en overheden een extra inspanning willen leveren. Eén treffend voorbeeld hiervan, waar ik trots op ben, is ons nationale actieplan voor AI: het Strategisch Actieplan AI (SAPAI). Nog voor de zomer zal duidelijk worden wat de net genoemde prioriteiten het afgelopen jaar hebben opgeleverd, en welke accenten we voor in het volgende jaar voor ons zien.”

Waar raken digitalisering en duurzaamheid elkaar?

“In de eerste plaats kan digitalisering duurzaamheid een flink handje helpen. Veel mensen denken dat we na corona minder zakelijk zullen gaan reizen. Dat is alleen maar mogelijk omdat we ook prima in staat zijn digitaal te vergaderen – dat hebben we de afgelopen maanden gezien. Minder reizen betekent minder druk op het milieu. Of neem bijvoorbeeld de technologie AI: wij verwachten daar als land veel van. Digitale sleuteltechnologieën als AI gaan ons in de toekomst met enorme rekenkracht helpen bij het vinden van oplossingen waar we anders niet – of veel langzamer – op zouden zijn gekomen. Quantumtechnologie kun je daar ook onder scharen.”

Is digitalisering zelf duurzaam? Neem bijvoorbeeld de datacenters: onmisbaar voor onze steeds digitalere wereld, maar ook grootverbruikers van energie en ruimte.

“Daar hebben we als Rijk over nagedacht samen met de Randstad en Brainport Eindhoven, en we zijn halverwege maart met een Routekaart Datacenters gekomen. Het doel daarvan is: datacenters moeten kunnen groeien, maar wel gebalanceerd. Door dit plan kan dat: warmte uit datacenters kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor verwarming van woningen en kantoren. Daardoor levert de datacentersector een serieuze bijdrage aan de energietransitie.”Wat is het belang van een brancheorganisatie als BTG, zijnde vertegenwoordiger van leveranciers en grootgebruikers in ICT- en telecom, voor de markt en voor de overheid?“EZK werkt goed samen met verschillende brancheorganisaties. Er is veel overleg, dat was ook al zo voor corona en dat is nu natuurlijk geïntensiveerd. Ik ben de afgelopen jaren geregeld op werkbezoek gegaan, maar ik heb nog nooit zoveel sectoren en bedrijven gesproken als de afgelopen weken. Van frituurbranche tot kappers, van horeca tot vastgoed. Ik heb daarbij gemerkt dat het enorm helpt om branches te spreken: zij kunnen vaak goed en snel aangeven wat hun achterban nodig heeft en hoe zij tegenover het beleid van de overheid staan.”

Over Mona Keijzer
Mona Keijzer (51) is sinds 26 oktober 2017 staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat in het kabinet-Rutte III. Eerder was zij onder andere lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Keijzers motivatie om staatssecretaris te zijn van Economische Zaken en Klimaat: “Ik kom uit een dorp, Volendam, dat bol staat van economische activiteiten en waar heel duidelijk is dat het midden- en kleinbedrijf het fundament is van de Nederlandse economie. Het verzoek om staatssecretaris van Economische Zaken te worden, voelde dus gelijk heel eigen. Ik zet daarom graag al mijn energie in om ondernemers te ondersteunen en onze economie waar nodig te versterken.”

Cyclomedia introduceert 3D puntenwolk Aerial Point Cloud

Cyclomedia introduceert de Aerial Point Cloud, een driedimensionele puntenwolk die gelijktijdig met luchtfoto's wordt ingewonnen voor heel Nederland. De luchtfoto's maken zeer nauwkeurige positionering mogelijk en vormen dankzij hun hoge puntendichtheid een landsdekkende dataset.

De puntenwolk combineert gegevens ingewonnen op straatniveau met data verzameld vanuit de lucht. De dataset geeft toegang tot alle plaatsen in Nederland in 3D. Met behulp van de interactieve webviewer Street Media is het onder meer mogelijk virtuele analyses uit te voeren op vegetatie, daken en buitengebieden. Via de download service is het mogelijk de dataset te integreren in eigen applicaties.

De Aerial Point Cloud wordt op dit moment ingewonnen en komt gefaseerd per regio/gemeente beschikbaar. Cyclomedia verwacht dat de Aerial Point Cloud nog dit jaar volledig landsdekkend is. Meer informatie is onder meer beschikbaar tijdens de LiDAR webinar van Cyclomedia, waarin Aerial Point Cloud en verschillende toepassingen worden geïntroduceerd. U kunt zich hier aanmelden voor de webinar.

Securitymarkt ziet vraag stijgen door coronacrisis

De wereldwijde cybersecuritymarkt is in het eerste kwartaal van 2020 met 9,7% gegroeid ten opzichte van dezelfde periode in 2019. De sector profiteert van de coronacrisis, waardoor veel werknemers gedwongen moeten thuiswerken. Om dit in veilige banen te leiden investeren bedrijven extra in cybersecurity.

Dit blijkt uit cijfers van Canalys. In totaal is 10,4 miljard dollar geïnvesteerd in beveiligingsoplossingen. Denk hierbij aan netwerkbeveiliging, endpoint beveiliging, web- en e-mailbeveiliging, databeveiliging en vulnerability & security analytics. Cisco is marktleider met een marktaandeel van 9,1%. Palo Alto Networks volgt met 7,8%. Fortinet is de op twee na grootste speler met een marktaandeel van 5,9%. Check Point Software Technologies (5,4%) en Symantec (4,7%) ronden de top vijf af.

Economische tegenwind
Als we kijken naar de toekomst verwacht Canalys dat de groei onder druk komt te staan door de economische tegenwind. Het onderzoeksbureau verwacht dat bedrijven in de komende twaalf maanden snijden in geplande investeringen in cybersecurity of deze zelfs volledig schrappen.

De verkoop van endpoint security is met 16,9% gestegen. Het segment is nu goed voor 15,4% van de totale securitymarkt. Canalys verwacht dat deze groei in het tweede kwartaal doorzet aangezien in verschillende landen lockdownmaatregelen van kracht blijven. Netwerkbeveiliging groeide in dezelfde periode met 'slechts' 4%. Dit is vooral te wijten aan problemen in de leveranciersketen waardoor hardwaretoepassingen moeilijk leverbaar waren. Daarnaast hebben veel bedrijven hun securitycapaciteit vergroot door het uitbreiden van bestaande licenties uit te breiden, en niet zo zeer door het aanschaffen van nieuwe technologie of infrastructuur. Web- en e-mailbeveiliging is met 13,8% gegroeid.

Gratis licenties en proefversies
Canalys wijst erop dat veel leveranciers snel hebben ingespeeld op de COVID-19 crisis om klanten te helpen bij het veilig laten thuiswerken van werknemers. Zo stelde Cisco gratis licenties beschikbaar voor zijn Umbrella, Duo Security and AnyConnect Secure Mobility Client producten. Ook hebben verschillende partijen waaronder Cisco en Palo Alto Networks financiële ondersteuning geïntroduceerd, zoals uitgestelde betalingstermijnen. Ook stelde Palo Alto Networks gratis proefversies beschikbaar van AppSec, IPS en SecIntel.

Bitdefender richtte zich met 12 maanden gratis toegang op zorgorganisaties. Kaspersky maakte op zijn beurt zijn Endpoint Securityproducten en Hybrid Cloud Security gratis beschikbaar voor de zorg. Trend Micro leverde zijn Maximum Security product zes maanden gratis aan werknemers die op hun eigen apparaat werken. McAfee biedt licenties met een korte looptijd van drie maanden voor zijn endpoint, DLP, Unified Cloud Edge en CASB producten.

De belangrijkste spelers op de cybersecuritymarkt in Q1 2020 (bron: Canalys)

ACM publiceert conceptleidraad voor efficiënte samenwerking in telecomsector

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) publiceert een conceptleidraad met handvatten hoe telecomaanbieders op efficiënte wijze kunnen samenwerken rondom investeringen in capaciteit, kwaliteit en dekking. Dit zonder de concurrentie in de markt aan te tasten.

Het dataverbruik in Nederland is in 2019 met meer dan 30% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Ten opzichte van vijf jaar geleden gaat het zelfs om een vertienvoudiging. Deze groei zet naar verwachting ook de komende jaren door. Daarnaast wijst de ACM op het belang van betrouwbaardere en kwalitatief goede mobiele dekking in heel Nederland. Telecomaanbieders investeren daarom in hun netwerken. De conceptleidraad van de ACM helpt hen hierbij samen te werken.

Antennelocaties vinden
Zo wordt het voor telecomaanbieders steeds moeilijker om antennelocaties te vinden. Het aantal mobiele antennes neemt toe, terwijl tegelijkertijd de beschikbaarheid van locaties juist afneemt. Bij hun zoektocht naar antennelocaties kunnen providers samenwerken. De ACM verwacht niet dat de concurrentie tussen aanbieders hierdoor in gevaar komt. Doordat zij op de locaties eigen telecomapparatuur gebruiken kunnen zij zich blijven onderscheiden van andere aanbieders.

De Telecommunicatiewet gaat ruimte bieden spectrum te huren en verhuren. Door het verhuur van frequenties aan bijvoorbeeld een aanbieder van lokale bedrijfsnetwerken kunnen nieuwe diensten en extra concurrentie ontstaan. Vanaf de komende frequentieveiling - die op 29 juni van start gaat - wordt een bovengrens gehanteerd voor het maximaal aantal frequenties die één aanbieder mag gebruiken. Met deze bovengrens wil de ACM de concurrentie bewaken.

2G- en 3G-netwerken
De komende jaren schakelen Nederlandse telecomaanbieders hun 2G- en/of 3G-netwerken uit. Dit kan gevolgen hebben voor diensten die afhankelijk zijn van deze netwerken, waaronder slimme energiemeters en oudere mobiele telefoons. Indien zo'n partij gebruik kan maken van het netwerk van een aanbieder die nog wel 2G of 3G aanbiedt, kunnen deze diensten langer beschikbaar blijven.

"Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) juicht samenwerking binnen de telecomsector toe. Samenwerking kan helpen de snelle groei van het dataverbruik op te vangen, zonder dat diensten die gebruik maken van oudere mobiele netwerken onbruikbaar worden. De leidraad kan hierbij helpen", zegt Petra Claessen, directeur BTG/TGG.

Reageren
Reageren op de conceptleidraad is mogelijk tot en met vrijdag 14 augustus. Deze reactie kan gestuurd worden naar leidraad.sharing@acm.nl of naar:

Autoriteit Consument & Markt
Directie Telecom Vervoer en Post
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

Zwarte lijst voor hosters moet aanpak kinderporno verbeteren

Webhosters die wat betreft kinderporno 'fout' of laks zijn worden vanaf september op een zwarte lijst geplaatst. De Nederlandse overheid en de ICT-sector willen hiermee een 'rigoureuze aanpak' rondom de bestrijding van kinderporno introduceren.

Dit heeft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid bekend gemaakt tijdens een digitaal event van het Europees Parlement. Doel van het digitale event is de Nederlandse aanpak van kinderporno een Europees vervolg te geven. Met de voortschrijdende digitalisering van de samenleving is namelijk ook de verspreiding van kinderporno op het internet zorgwekkend toegenomen.

Inventarisatie door TU Delft
Minister Grapperhaus meldt recentelijk dat hosting providers waar kinderpornografisch materiaal op de servers is aangetroffen gericht zijn aangeschreven. Het gaat hierbij om bedrijven die tijdens een inventarisatie van de TU Delft in beeld zijn gekomen. De bedrijven zijn aangesproken op hun maatschappelijk verantwoordelijkheid om het internet op te schonen van seksueel kindermisbruik.

Uit de monitor blijkt dat een klein deel van de schadelijke content via een klein deel van de hosting providers online komt. De monitor wordt de komende maanden uitgebreid. Hierbij wordt ook gemeten hoe lang bedrijven erover doen om na het ontvangen van een melding content te verwijderen. In september levert de TU Delft hierover een rapport aan, waarover minister Grapperhaus de Tweede Kamer zal informeren. In dit rapport worden ook de namen en prestaties bekend van bedrijven die kinderpornografisch materiaal (ongewild) hosten.

GSMA schrapt banen na annulering MWC Barcelona en MWC Shanghai 2020

De GSMA, organisator van onder andere het Mobile World Congress (MWC), schrapt 200 banen door het effect van de coronacrisis. Dat is twintig procent van al het personeel.

De GSMA had last doordat de jaarlijkse MWC conferentie in Barcelona, dat gepland stond voor eind februari 2020, moest worden geannuleerd. De organisaties zag zich ook genoodzaakt MWC Shanghai 2020 te schrappen. GSMA verdient volgens Bloomberg ongeveer 80 procent van de jaarlijkse inkomsten met MWC Barcelona.

GSMA verwacht pas een herstel na 2023. De bonussen voor managers zijn verlaagd en de niet-personeel gerelateerde uitgaven zijn voor dit jaar met ongeveer veertig procent gereduceerd.

BTG constateert maatschappelijke onrust bij onvoldoende bereikbaarheid

De recente storing van Vodafone toont aan dat het van cruciaal belang is dat er sprake is van continuïteit in de bereikbaarheid.

Juist in de missie kritische omgevingen zoals onder andere in de zorgsector, is het van belang om permanent bereikbaar te zijn. Overigens, indien bij een nieuw traject een verplichting bestaat tot het plaatsen van een aanbesteding, valt het wellicht te overwegen om een provider fallback systeem in te richten. Zo is connectiviteit altijd gegarandeerd. Niet voor niets is het jaarthema van BTG ‘Intelligent Connectivity’ als dé Vereniging voor ICT/Telecom in Nederland.

Bij BTG zijn alle sectoren geborgd met belangen en services. De grootzakelijke markt, het onderwijs en de wetenschap en de overheid, vinden hun inhoudelijke ‘pied--à-terre op het gebied van ICT/Telecom binnen BTG.

Daarnaast werkt BTG vanuit de ‘Triple Helix’ gedachte en daarbij zijn de contacten met de Rijksoverheid zoals het Ministerie van EZK van cruciaal belang. BTG pakt dan ook het initiatief op om samen met de providers, de missie kritische sectoren zowel in de publieke als de private sector, om de discussie en de dialoog op te starten om te komen tot meer continuïteit in onze huidige digitale connectiviteit.

Evident dat EZK ook wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de discussie.

BTG staat voor ‘building bridges in a digital environment. Juist ook in deze mission- and business critical tijden staat BTG paraat om hierop door te pakken. De afspraken worden met betrokken stakeholders inmiddels gemaakt, we zullen u hierover later meer informeren.