Categorie: Markt & Spelers

Maakt deel uit van het programma

Omzet uit breedbanddiensten met 8 procent gestegen

breedbandverbindingen

De omzet uit breedbanddiensten op de Nederlandse consumentenmarkt is gegroeid tot 562 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2020. Dit is een stijging van bijna 8 procent op jaarbasis. Het aantal abonnees is met 1,6 procent gestegen.

Dit blijkt uit het breedband-kwartaalrapport van Telecompaper. De omzet uit glasvezel-breedbanddiensten steeg met bijna 17 procent het snelst in het eerste kwartaal. Dit is onder meer toe te schrijven aan een groei van 12% van het aantal abonnees in 2019. 23 procent van de marktomzet is afkomstig uit glasvezel in het eerste kwartaal. Dit is een lichte stijging ten opzichte van de 21,4 procent eind maart 2020. Ook de omzet uit kabel-breedbanddiensten is gestegen. Het segment is met 13 procent op jaarbasis gestegen in het eerste kwartaal van 2020. De omzetgroei versnelde in het derde kwartaal van 2019 nadat de meeste ISP's prijsverhogingen doorvoerden.

Relatief hoge inflatie
Telecompaper wijst op de relatief hoge inflatie in Nederland van het afgelopen jaar, die 2,6 procent bedroeg. Daarnaast voerden operators netwerkupgrades uit. Zo investeren KPN, T-Mobile en Delta in het uitbreiding van Fiber to the Home (FTTH) en lanceerde Ziggo gigabit-breedbandinternet.

Voor de komende tijd verwacht Kamiel Albrecht, senior research analist bij Telecompaper en auteur van het Nederlandse Breedbandrapport, dat meer consumenten upgraden naar hogere snelheden. Dit ondersteunt de groei van de breedbandomzet. Deze upgrades zijn vooral toe te schrijven aan netwerkupgrades en de toegenomen afhankelijkheid van thuiswerken gedurende de COVID-19 pandemie. Tegelijkertijd wijst Albrecht op de verwachte aanzienlijke economische vertraging en lagere inflatie die het coronavirus naar verwachting met zich meebrengt. Dit kan het vermogen van ISP's aantasten om grote prijsverhogingen in de toekomst te rechtvaardigen.

Ook voor de rest van 2020 groei verwacht
Telecompaper verwacht dat de breedbandomzet op de consumentenmarkt in de rest van 2020 een groei van 5 procent tot 2,25 miljard euro laat zien. Voor de periode tot 2024 verwachten de onderzoekers 3,8 procent groei op jaarbasis.

Stichting ICT Milieu zamelt tien miljoen kilo ICT-afval in via Wecycle

Recycling

Stichting ICT Milieu zamelde in 2019 via Wecycle 10 miljoen kilo ICT-afval in. In 2018 ging het nog om 9 miljoen kilo. De stijging is onder meer toe te schrijven aan de uitbreiding van het inzamelnetwerk en een nieuwe ophaalservice, waarmee het makkelijker is om afgedankte apparatuur in te leveren.

Rob Idink, voorzitter Stichting ICT Milieu: “We zijn trots op de groeiende bijdrage die we vanuit ICT Milieu leveren aan de inzameldoelstelling en het circulair maken van de e-wasteketen in Nederland. Dit doen we al 20 jaar, en in 2019 mochten we dit voor maar liefst 321 producenten en importeurs faciliteren, 11% meer dan vorig jaar. Gezamenlijk hebben we met hen het afgelopen jaar een significante stijging in ingezameld volume bereikt: maar liefst 10 miljoen kilo, ten opzichte van 9 miljoen kilo in 2019.”

Meer printers, klein en professioneel ICT
De stijging van het ingezamelde volume zat vooral in de hoek van de printers, klein en professioneel ICT, dat nu ruim meer dan de helft van het volume uitmaakt (56%). De hoogwaardige stroom van desktops, laptops, tablets en mobiels liet ook een lichte stijging zien en komt uit op 28% van het totaal. Het gewicht van monitoren nam per saldo af (naar 16%) doordat de daling van ingezamelde zware CRT-schermen hard doorzet ten gunste van de veel lichtere platte FPD-schermen.

Van het ingezamelde volume kon ruim driekwart (76%) opnieuw als grondstof worden ingezet door verdere doorsortering en gecertificeerde verwerking. Het aandeel materiaal hergebruik van ICT Milieu is daarmee een procent toegenomen in 2019. Hiermee voldoet het ruim aan de diverse verwerkingsnormen voor de onderliggende productstromen.

Veel metalen teruggewonnen
Metalen blijven het grootste aandeel uitmaken binnen de teruggewonnen materialen (5,3 miljoen kg, 70%), gevolgd door plastics (1,5 miljoen kg, 20%) en glas (0,3 miljoen kg 4%). Inclusief energieterugwinning wordt een totale nuttige toepassing gehaald van 95%. Door het terugwinnen en opnieuw inzetten van materialen, is er minder winning van nieuw grondstoffen nodig. De CO2-emissies die daardoor worden vermeden is voor de ICT-stroom binnen Wecycle berekend op 14.100 ton kg.

Eén van de oorzaken van het verhoogde volume inzameling, is de uitbreiding van het inzamelnetwerk bij gemeenten en winkels. Deze maken het voor consumenten makkelijker hun afgedankte apparatuur in te leveren voor recycling. Ook introduceerde de stichting de Wecycle Premium Pickup service, waarbij tijdens installatie van nieuwe apparatuur aan huis oude elektrische apparaten gelijk kunnen worden meegegeven. De inzameling bij de foodretail is uitgebreid met nieuwe inzamelmeubels bij onder meer de Aldi en Hoogvliet.

Aantal gecertificeerde verwerkingslocaties verdubbeld
Het aantal locaties waar de stromen van Wecycle worden gesorteerd is in 2019 toegenomen tot 17, welke veelal ook WEEELabEx gecertificeerd zijn vanwege de verwerkingsactiviteiten. KPMG berekende dat over de hele e-waste keten in totaal 700 fte werkzaam is, waarvan ruim een kwart ‘social return’ banen zijn die mensen naar de arbeidsmarkt leiden.

In 2019 zijn de contracten met de verwerkers vernieuwd. Inclusief de gecertificeerde sorteercentra zijn er nu 16 WEEELabEx gecertificeerde locaties waar afgedankte ICT-apparatuur voor ICT Milieu wordt verwerkt. Veel recyclers verwerken naast de consumentenstromen ook hoogwaardige apparatuur die rechtstreeks worden aangeleverd door bedrijven ter (data)vernietiging.'

'Kies een gecertificeerde recycler'
Jeroen van der Tang, manager stichting ICT Milieu: “Wij roepen bedrijven op om altijd gebruik te maken van één van de zestig gecertificeerde recyclers. Allereerst is dat milieu verantwoord en veilig. Daarnaast rapporteren deze verwerkers ook aan het Nationaal WEEE Register (NWR) en draagt dat extra volume zo ook bij aan de nationale inzameldoelstelling.” Het NWR presenteert na de zomer de inzamel- en verwerkingsresultaten over 2019.

Daarnaast is vorig jaar een aantal pilots voor hergebruik van apparaten en onderdelen gestart, bijvoorbeeld voor FPD-monitoren. In samenwerking met de partners in de keten, kon zo ook snel worden geschakeld om refurbished laptops van bedrijven ter beschikking te stellen aan leerlingen die door corona geen toegang hadden tot onderwijs. De actie om laptops in te zamelen is opgeschaald door NLdigital onder de noemer #allemaaldigitaal, waardoor inmiddels een paar duizend laptops zijn opgeknapt en uitgedeeld via de diverse partners in het project.

Stichting OPEN
Stichting ICT Milieu is onderdeel van branchevereniging NLdigital en werkt samen met vijf andere productstichtingen binnen de NVMP, opdrachtgever van Wecycle die de inzameling van elektrische apparaten en lampen verzorgt. Om de regie op de inzameling verder te versterken met het oog op aangescherpte doelen is de Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (OPEN) opgericht. Stichting OPEN heeft een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) aangevraagd voor de inzameling en verwerking van e-waste in Nederland. Binnen OPEN is de ICT-productgroep vertegenwoordigd door NLdigital / ICT Milieu.

In de ICT Milieumonitor zoomt Stichting ICT Milieu in op kerncijfers van 2019. De ICT Milieumonitor 2019 is hier beschikbaar.

Open Compute Project toepassingen stijgen in populariteit

Open Compute Project

De wereldwijde inkomsten uit de infrastructuurmarkt voor Open Compute Project (OCP) bedragen in 2024 ruim 33,8 miljard dollar. De groei op jaarbasis vertraagt in 2020 licht als gevolg van strategieën voor kapitaalbehoud tijdens de Covid-19-situatie. De markt voor OCP-computing en opslaginfrastructuur bereikt echter naar verwachting een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 16,6% over de prognoseperiode 2020-2024.

Dit voorspelt onderzoeksbureau IDC. De prognose gaat uit van een snel herstel voor deze markt in 2021-2022, gevoed door een sterk wereldwijd economisch herstel. Een langdurige crisis en economische onzekerheid kunnen het herstel van de markt echter tot ver na 2021 vertragen, waarschuwt IDC. Investeringen in en door clouddienstverleners domineren in deze periode naar verwachting de infrastructuurinvesteringen.

Open community voor hardwaretechnologie
Het Open Compute Project (OCP) is in 2011 opgericht als een open community. De community richt zich op het ontwerpen van hardwaretechnologie om de groeiende eisen aan computerinfrastructuur efficiënt te ondersteunen voor grote datacenteroperators, ook wel hyperscalers genoemd. Open Compute-standaarden worden nu ondersteund door partijen zoals Facebook, Microsoft, LinkedIn, Alibaba, Baidu, Tencent en Rackspace. De OCP moedigt infrastructuurleveranciers, hyperscalers, cloudserviceproviders, systeemintegrators en leveranciers van componenten de samenwerking aan te gaan rondom nieuwe innovaties, specificaties en initiatieven in verschillende hoofdcategorieën.

"Door de innovaties en ontwerpen binnen de gemeenschap te openen en te delen, gelooft IDC dat OCP één van de belangrijkste indicatoren zal zijn voor de innovatie en ontwikkeling van datacenterinfrastructuur. Vooral onder hyperscalers en cloudserviceproviders", zegt Sebastian Lagana, onderzoeksmanager, Infrastructure Systems, Platforms en technologieën bij IDC. Kuba Stolarski, onderzoeksdirecteur, Infrastructure Systems, Platforms and Technologies bij IDC, voegt toe: "IDC voorziet een grote groei in de hoeveelheid data die wereldwijd wordt gegenereerd, verzonden en opgeslagen. Veel van deze data stromen in en uit de cloud en worden opgeslagen in hyperscale clouddatacenters, waardoor de vraag naar infrastructuur wordt gestimuleerd."

OCP-technologie per segment
Het computersegment blijft de komende vijf jaar de belangrijkste motor van de totale OCP-infrastructuuropbrengsten en is goed voor ongeveer 83% van de totale markt. Ondanks dat compute een veel groter deel van de markt is, laat het segment naar verwachting een groei zien die vergelijkbaar is met opslag tot 2024. De compute- en opslagsegmenten worden als volgt gedefinieerd:

Compute (rekenkracht): de uitgaven voor computerplatforms (servers inclusief accelerators en interconnects) groeien naar schatting met een CAGR van vijf jaar van 16,2% tot $ 28,07 miljard. Dit segment bevat extern accelerators, ook wel JBOG's (GPU's) en JBOF's (FPGA's) genoemd.

Storage: de uitgaven voor opslag groeien naar schatting met een CAGR van vijf jaar van 18,5% tot $ 5,73 miljard. Het gaat hierbij in het specifiek om servergebaseerde platforms en extern aangesloten platforms en systemen. Extern aangesloten platforms staan ook bekend als JBOF's (Flash) en JBOD's (HDD's).

Uitgaven van leden en niet-leden stijgen
OCP Board Member-aankopen vormen het grootste deel van de OCP-infrastructuurmarkt en groeien naar verwachting tot 14,8% CAGR in 2024. Zij maken in dit jaar iets minder dan 75% van de totale markt uit. Omgekeerd stijgen de uitgaven van niet-leden naar verwachting met een CAGR voor vijf jaar van 23,2% en neemt het aandeel van de OCP-infrastructuurmarkt in die periode met iets meer dan 600 basispunten toe.

Als we kijken naar het type eindgebruiker vertegenwoordigen hyperscalers het grootste deel van de markt met iets meer dan 78% in 2019. Dit aandeel groeit naar verwachting met 14,2% CAGR tot 2024, hoewel dit naar verwachting leidt tot erosie van het totale aandeel. Omgekeerd nemen niet-hyperscaler-aankopen in dezelfde periode naar verwachting met 23,8% toe, waardoor het marktaandeel van deze groep met ongeveer 650 basispunten stijgt in de periode van 2019 tot 2024.

BTG wil op korte termijn deltaplan voor digitale infrastructuur

De Corona-crisis heeft duidelijk gemaakt dat Nederland sterk afhankelijk is van zijn digitale infrastructuur. Tegelijkertijd constateren wij als BTG dat de kwaliteit van onze infrastructuur flink onder druk staat. Internationale internetkabels die voorheen steevast in Nederland aan land kwamen, vinden steeds vaker hun weg naar andere landen. Gemeentelijke overheden scherpen hun beleid rond vestiging van datacenters verder aan, waardoor groei steeds lastiger wordt. Gebrek aan stroom dwingt bedrijven uit te wijken naar andere locaties dan zij in eerste instantie prefereren. De migratie van onze mobiele infrastructuur naar 5G moet in feite nog op gang komen, waar andere landen al veel verder zijn. De ICT-arbeidsmarkt in en om Amsterdam is door de lockdown veel zwaarder getroffen dan regio’s als Londen of Berlijn. En dan gaat de onderliggende infrastructuur voor GAIA-X ook nog eens naar België.

Voor BTG is duidelijk: wil Nederland zijn toonaangevende positie behouden, dan is snel actie nodig. BTG wil daarom een deltaplan voor de digitale infrastructuur van ons land opstellen, samen met een aantal belangen- en brancheverenigingen en de overheid. We willen af van de versnippering en juist tot een integrale aanpak komen. Want het gaat niet enkel om zeekabels. Of alleen om het oplossen van knelpunten in het elektriciteitsnetwerk. We hebben te maken met een groot aantal problemen die in onderlinge samenhang opgelost moeten worden. Doen we dat niet dan is ons land zijn digitale koppositie straks kwijt. Tijd dus voor een deltaplan.

Vodafone DreamLab-app versnelt onderzoek naar coronavirus met rekenkracht van smartphones

Nederlandse smartphonegebruikers kunnen bijdragen aan de strijd tegen het coronavirus (COVID-19) via de DreamLab-app van de Vodafone Foundation. Door de collectieve rekenkracht van smartphones in te zetten, kan onderzoek naar het coronavirus worden versneld. De app is gratis beschikbaar.

De DreamLab-app is ontwikkeld door de Vodafone Foundation om smartphonegebruikers de mogelijkheid te geven bij te dragen aan onderzoek naar medisch onderzoek terwijl hun telefoon ‘s nachts aan de oplader ligt. Sinds kort is er een COVID-19 onderzoeksproject toegevoegd. Hiermee is DreamLab de eerste app die zowel op Android als iOS voor dit doeleinde is uitgebracht.

Bijdragen aan een betere toekomst

“Het is mooi om door middel van onze technologie en ons krachtige netwerk bij te kunnen dragen aan het werk van Imperial College London in de strijd tegen corona,” zegt Jeroen Hoencamp, ceo van VodafoneZiggo. “Iedereen voelt de behoefte om iets bij te dragen in de strijd tegen het coronavirus, anders dan thuisblijven alleen. En dat kan op een simpele, doeltreffende en veilige manier met DreamLab. En hoe meer mensen de app gebruiken, des te sneller het onderzoek gaat. Bij Vodafone staan we voor technologische vooruitgang die bijdraagt aan een betere toekomst. DreamLab is precies zo’n applicatie die dat doet.”

Wereldwijd worden enorme hoeveelheden data gebruikt voor medisch onderzoek. Onderzoekers hebben beperkte toegang tot supercomputers om deze complexe data door te rekenen. De app maakt door middel van een algoritme en rekenkracht gebruik van inactieve smartphones om onderzoek naar nieuwe antivirale bestanddelen in bestaande medicijnen en voedingsmiddelen te versnellen. De app gebruikt de rekenkracht van smartphones om sneller berekeningen uit te kunnen voeren zonder gebruik te maken van de persoonlijke gegevens op deze telefoons.

Ongebruikte rekenkracht inzetten

Bij voorkeur maakt DreamLab ’s nachts gebruik van de rekenkracht als de telefoon niet gebruikt wordt, waarbij een nieuwe telefoon in zes uur ongeveer 1.800 kleine onderzoeksproblemen oplost als hij volledig is opgeladen. Uit tests blijkt dat 33 nieuwe telefoons dezelfde hoeveelheid data kunnen doorrekenen als een supercomputer van een onderzoeksorganisatie.

Dr. Kirill Veselkov, onderzoeksleider chirurgie en oncologie Imperial College London: “We hebben nieuwe behandelingen nodig om COVID-19 te bestrijden. Er is medicatie op de markt die wellicht werkt, maar we moeten complexe analyses door middel van artificial intelligence uitvoeren om uit te zoeken welke moleculen of combinaties van moleculen het virus in het lichaam kunnen ontwrichten. Dit vergt enorm veel rekenkracht en DreamLab geeft ons de kans om dit uit te voeren in veel korter tijdsbestek.”

De app is gratis te downloaden voor iOS via de App Store van Apple of voor Android via Google's Play Store. Meer informatie is hier beschikbaar.

WBSO regeling levert techbedrijven ruim een miljard euro voordeel op

WBSO regeling levert techbedrijven ruim een miljard euro voordeel op

Ruim 20.000 Nederlandse bedrijven - waarvan 97% mkb en veelal tech bedrijven - haalden afgelopen jaar een voordeel van totaal € 1,2 miljard uit de innovatie- en onderzoeksregeling Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). De resultaten staan in de jaarrapportage 2019 die staatssecretaris Mona Keijzer (foto) van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft gepubliceerd.

Via de WBSO-regeling kunnen ondernemers meer onderzoek doen naar nieuwe innovaties en ideeën sneller ontwikkelen tot succesvolle producten en diensten. Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): "Hoewel dit een onzekere tijd is en ondernemers het zwaar hebben, ben ik ook optimistisch over onze toekomst. Nederlandse ondernemers zijn ondernemers van wereldformaat. Ook het afgelopen jaar kwam Nederland weer heel sterk uit alle internationale ondernemers- en innovatieranglijsten. Gelukkig, want we hebben deze innovatieve ondernemers hard nodig. Niet alleen omdat zij de banen van morgen creëren. Maar ook omdat zij werken aan essentiële oplossingen en innovaties. Ik ben er trots op dat het ministerie van EZK de vindingrijkheid van ondernemers al meer dan 25 jaar met WBSO ondersteunt."

2019 in cijfers

Via de WBSO kunnen bedrijven een deel van de loonkosten en andere uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling verlagen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de regeling namens het ministerie van EZK uit en kende in 2019 ruim 120.000 R&D-projecten toe. De regeling ondersteunde daarmee zo’n 85.000 hoogwaardige arbeidsplaatsen. Het overgrote deel (96%) van de projecten bestaat uit ontwikkelingstrajecten voor een nieuw product, productieproces of software. De overige projecten zijn technisch-wetenschappelijk onderzoek.

Bruggen van kunststof en lopen na een dwarslaesie

Eén van de bedrijven die succesvol gebruik maakt van de WBSO-regeling is FiberCore Europe. Het bedrijf maakt composiet: kunststof versterkt met vezels. Dit materiaal is lichter dan beton en sterker dan staal. Door het aanbrengen van een nieuw dragend dek van composiet heeft FiberCore inmiddels de levensduur van zo’n duizend bruggen verlengd. Met steun van de WBSO doet het bedrijf nu onderzoek naar het automatiseren van de productie en de toepassing van gerecyclede en biobased materialen in bruggen.

GTX medical werkt met behulp van de WBSO en het Innovatiekrediet aan een implantaat die het mogelijk maakt om na een dwarslaesie weer te kunnen lopen. Aangestuurd door een soort pacemaker reactiveert het implantaat de loopzenuwen. De resultaten van de eerste klinische onderzoeken zijn spectaculair: door het implantaat en de maandenlange training kregen deze dwarslaesie patiënten de controle over hun loopspieren terug en konden ze zich weer voortbewegen met behulp van krukken en looprekken.

Lees de WBSO Jaarrapportage (pdf).

KPN biedt Central Firewall bij Secure Networking toepassing

KPN voegt Central Firewall toe aan zijn netwerkpropositie Secure Networking. Het beheerde beveiligingsplatform biedt bescherming tegen de meest recente cyberdreigingen, meldt KPN.

Cybercriminelen worden steeds creatiever bij het verzinnen van manieren om toegang te krijgen tot bedrijfsmiddelen, waardoor de veiligheid en de continuïteit van bedrijven in gevaar komen. De dreiging van cybercriminaliteit neemt volgens KPN toe, doordat ze bekende en onbekende kwetsbaarheden misbruiken of medewerkers misleiden met geavanceerde malware en phishing.

Veilige centrale verbinding

Central Firewall zorgt voor een extra veilige centrale verbinding tussen het bedrijfsnetwerk en het internet, voor zowel inkomend als uitgaand netwerkverkeer. Central Firewall houdt aanvallen tegen en geeft inzicht in actuele bedreigingen. KPN neemt het beheer op zich, bewaakt de prestaties en houdt de oplossing up-to-date. Central Firewall wordt onderdeel van Secure Networking, een geïntegreerd aanbod van KPN met netwerkdiensten voor de grootzakelijke markt.

Werknemers werken in toenemende mate op meerdere locaties, wat zorgt voor een enorme groei en toename in de complexiteit van het netwerkverkeer. Met Central Firewall ondersteunt KPN deze complexiteit. Indien noodzakelijk kunnen leveranciers, klanten en partners ook veilig inloggen op het bedrijfsnetwerk, aldus KPN. Central Firewall waarborgt de privacy en bedrijfscontinuïteit, doordat het risico op datalekken en de daaruit voortvloeiende reputatieschade geminimaliseerd worden. De dienst draait altijd in het netwerk van KPN.

Minder kans op uitval

“Het toevoegen van Central Firewall aan Secure Networking stelt ons in staat om een volledig geïntegreerde oplossing te bieden aan klanten die vandaag de dag nóg hogere eisen stellen aan hun netwerk”, aldus Marcel van Oirschot, directeur KPN Security. “We doen dit bovendien vanuit een veilig datacenter van KPN in Nederland. Door de kans op uitval van systemen te verkleinen dragen we bij aan de continuïteit van hun business.”

Secure Networking maakt onderdeel uit van Smart Combinations, slimme combinaties van netwerk-, ICT- en securitydiensten die KPN vorig jaar introduceerde voor grootzakelijke klanten. Ze werken naadloos met elkaar samen, voldoen aan de laatste product- en security-standaarden en zijn eenvoudig te beheren en gebruiken. Naast Secure Networking (voor een betrouwbaar en veilig netwerk) maakt Cloud Communications (optimale bereikbaarheid voor organisaties en medewerkers) deel uit van Smart Combinations.

NAVO veroordeelt cyberaanvallen op ziekenhuizen, gezondheidsdiensten en onderzoeksinstituten

Instellingen als ziekenhuizen, gezondheidsdiensten en onderzoeksinstituten zijn doelwit van cyberaanvallen. De NAVO veroordeelt de aanvallen en wijst op de cruciale rol die de organisaties spelen in de bestrijding van het coronavirus.

Dit meldt het politieke bestuursorgaan van de NAVO de Noord-Atlantische Raad in een verklaring. De militaire alliantie kondigt aan alle beschikbare middelen te willen inzetten om de aanvallers af te schrikken. "Deze betreurenswaardige aanvallen brengen de levens van burgers in gevaar in een tijd dat deze kritieke sectoren juist het hardst nodig zijn", aldus de NAVO.

De Noord-Atlantische Raad wijst erop dat een aanval op een lidstaat kan worden gezien als een aanval op de volledige NAVO. "Internationaal recht is van toepassing in cyberspace en moet worden gerespecteerd", aldus de NAVO.

ACM legt conceptbeleidsregel over bereikbaarheid 112 voor aan de markt

Politie en Pokémon Go

Een mobiel telefoongesprek met alarmnummer 112 verloopt op dit moment meestal via het 2G- of 3G-netwerk. De komende jaren worden deze netwerken in toenemende mate vervangen door 4G- en 5G-netwerken. Ook bellen via WiFi gaat naar verwachting een steeds grotere rol spelen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil dat het alarmnummer in de toekomst ook via deze technieken bereikbaar is. Een conceptbeleidsregel hiervoor wordt door de ACM voorgelegd aan partijen in de markt.

De beleidsregel bepaalt dat mobiele telecomaanbieders ervoor moeten zorgen dat alarmnummer 112 bereikbaar is via alle technieken die zij gebruiken voor normale telefoongesprekken. Ook staat in het concept welke identiteits- en locatiegegevens telecomaanbieders moeten meesturen. Deze informatie maakt het in noodsituaties snel duidelijk wie belt en vanaf welke locatie. Het gaat hierbij onder meer om de locatie van de zendmast waarmee het toestel is verbonden. Denk echter ook aan nauwkeurigere locatie-informatie uit het toestel en informatie over de identiteit van de beller. Deze informatie maakt het voor hulpdiensten sneller duidelijk waar zij naartoe moeten. Bij veel telecomaanbieders is het meesturen van deze informatie al op orde, meldt de ACM.

Tot slot bepaalt de conceptbeleidsregel welke techniek in welke volgorde gebruikt moet worden indien de oproep via meerdere technieken gedaan kan worden. De ACM wijst erop dat bij sommige technieken minder informatie doorgegeven kan worden aan 112. Aanbieders moeten daarom de voorkeur geven aan technieken waarmee de meeste gegevens verstrekt kunnen worden. Telefoongesprekken naar 112 moeten in eerste instantie altijd via het 2G-, 3G-, 4G- of 5G-netwerk worden uitgevoerd. Bij een slechte mobiele dekking, dient WiFi te worden gebruikt. Is ook WiFi niet beschikbaar? Dan kan een mobiel netwerk van een andere telecomaanbieder worden ingezet.

DDoS-aanvallen nemen toe in complexiteit en omvang

De complexiteit en omvang van Distributed Denial of Service-aanvallen (DDoS-aanvallen) is in 2019 toegenomen in vergelijking met 2018. Dit blijkt uit het DDoS data rapport 2019 van de Stichting Nationale Beheersorganisatie Internet Providers (NBIP), die de Nationale Anti-DDoS Wasstraat (NaWas) beheert. De NBIP publiceert twee keer per jaar een rapport met data over de in de NaWas waargenomen DDoS-aanvallen.

De NaWas is in 2014 gestart als collectieve bestrijding van DDoS-aanvallen. Veel hosters en andere online service providers maken gebruik van de collectieve wasstraat. In zijn zesjarig bestaan zijn duizenden DDoS-aanvallen door de ‘wasstraat’ succesvol gemitigeerd. Het aanvalsverkeer van de aanvaller(s) wordt hierbij gescheiden van het ‘schone’, legitieme verkeer. Dit schone dataverkeer wordt via een aparte verbinding via een internet exchange teruggeleid naar de deelnemer. Zo houdt de NaWas systemen van deelnemers beschikbaar voor gebruikers.

 

Minder aanvallen, meer complexiteit en grotere omvang

Met 919 aanvallen zijn iets minder DDoS-aanvallen waargenomen in 2019 in de NaWas dan in 2018 (938 aanvallen). Het aantal deelnemers van de NaWas groeide met bijna 10%, waardoor de relatieve afname waarschijnlijk groter is.

“Aanvallen worden tegelijkertjd wel steeds omvangrijker en complexer”, zegt algemeen directeur van de NBIP Octavia de Weerdt. “De grootste aanval die we in 2019 hebben waargenomen was 124 Gbps. De meest complexe aanval gebruikte 30 vectoren, dat wil zeggen dat 30 verschillende methoden om een DDoS-aanval uit te voeren werden gecombineerd tot één aanval. In 2018 was de grootste aanval die we zagen 68 Gbps groot, terwijl het maximaal aantal vectoren op 12 lag. Dat zijn grote verschillen waarvoor we niet direct een verklaring kunnen geven.”

Complexiteit en omvang stijgt al langer

De toenemende complexiteit en omvang van DDoS-aanvallen past in een trend die al enkele jaren gaande is. De NBIP publiceert sinds 2017 data over DDoS-aanvallen die worden waargenomen door de NaWas. In dat jaar kwamen nog geen aanvallen van 40 Gbps of meer voor, terwijl in 2019 geen aanvallen kleiner dan 40 Gbps in de top 10 grootste DDoS-aanvallen voorkomen.

De Weerdt: “Rondom DDoS-aanvallen vindt een voortdurende wapenwedloop plaats. Aanvallers proberen nieuwe kwetsbaarheden en methoden te vinden om een succesvolle aanval uit te voeren. Organisaties die het slachtoffer zijn van DDoS-aanvallen proberen ondertussen hun mitigatiemogelijkheden daarop aan te passen. Die wapenwedloop zal voorlopig niet ten einde komen. Zo hebben we in het eerste kwartaal van 2020 al een DDoS-aanval van 140 Gbps waargenomen, en hebben we al evenveel zeer grote aanvallen gezien van 40 Gbps of meer als in heel 2019."

BTG CEO Petra Claessen vindt het bestaan van een dergelijke organisatie zoals NIBP van cruciaal belang voor ons land. “Bescherming tegen dergelijke aanvallen is een must”, aldus Claessen.