Categorie: Markt & Spelers

Maakt deel uit van het programma

Gartner: Vraag naar cloud-gebaseerde webconferencing stijgt door thuiswerkers

De investeringen in cloud-gebaseerde webconferencing oplossingen groeit in 2020 met 24,3%. Vooral het toegenomen aantal thuiswerkers door de pandemie van COVID-19 drijft de investeringen in webconferencing op.

Dit blijkt uit cijfers van Gartner. Het onderzoeksbureau verwacht dat de markt in 2020 profiteert van de toenemende vraag naar webconferencing oplossingen door het coronavirus. Deze extra vraag neemt in 2021 echter weer af naarmate dergelijke oplossingen gemeengoed worden.

Cloud-gebaseerde conferencing

Naar verwachting investeren eindgebruikers in 2020 4,1 miljard dollar, omgerekend zo'n 3,7 miljard euro, in cloud-gebaseerde conferencing. De investeringen kwamen in 2019 nog uit op 3,3 miljard dollar (2,95 miljard euro). Cloud-gebaseerde conferencing is het op één na snelst groeiende segment in de unified communications (UC)-markt. Alleen cloud-gebaseerde telefonie groeit sneller en is in 2020 naar verwachting goed voor 16,8 miljard dollar (15 miljard euro) aan investeringen.

De investeringen in de UC-markt als geheel neemt naar verwachting met 2,7% af in 2020. Groei keert in 2021 terug voorspelt Gartner, wat vooral te danken zal zijn aan het toenemende momentum van cloudtelefonie.

Blijvende impact van COVID-19

Gartner verwacht ook dat de pandemie van COVID-19 een blijvende impact gaat hebben op de manier waarop bedrijven vergaderen. Zo voorspelt Gartner dat in 2024 nog maar een kwart van de bedrijfsvergaderingen fysiek wordt gehouden, ten opzichte van 60% vooraf aan de pandemie. Deze verschuiving zorgt ook voor meer vraag naar videoconferencing- en samenwerkingstools.

Investeringen in on-premise telefonie dalen dit jaar sterk, verwacht Gartner. De levensduur van bestaande telefoniesystemen loopt af en investeringsprioriteiten verschuiven naar de cloud. "De omarming van cloudtelefonie maakt een 'push and pull' door van concurrerende marktkrachten", licht Megan Fernandez, senior principal analyst bij Gartner, toe. "De markt als geheel wordt negatief beïnvloed door organisaties die migraties naar de cloud voor de nabije toekomst op de planning hadden staan, maar nu de levensduur van legacy-systemen verlengen."

Gartner wijst echter op de voordelen van cloudtelefonie, die naarmate zij zichtbaarder worden de omarming gaan stimuleren. Denk hierbij aan de flexibiliteit om een wisselend personeelsbestand te bedienen, het updaten en uitbreiden van bestaande features en integratiemogelijkheden met andere applicaties. Gartner verwacht dan ook de markt voor cloudtelefonie in 2020 met 8,9% groeit in 2021 met 17,8%.

BTG en Dutch IT Channel starten strategische samenwerking

Brancheorganisatie BTG en tech business platform Dutch IT Channel starten een strategische samenwerking. Ze gaan samen hun leden (gebruikers), solution partners en lezers voorzien van actuele content over ontwikkelingen en innovaties in de Nederlandse ICT- en telecomindustrie. Met deze samenwerking willen BTG en Dutch IT Channel de Nederlandse digitale economie en maatschappij verder versterken.

BTG (Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers) en service organisatie TGG (Telegrootgebruik BV) bieden een B2B-platform voor leden en bedrijven die actief zijn bij de overheid, in het bedrijfsleven, de industrie en in andere toonaangevende branches. Samen zorgen zij voor innovaties en diensten waardoor het digitaal leiderschap en de intelligente connectiviteit van Nederland wordt versterkt. BTG/TGG brengt vraag en aanbod bij elkaar. Dutch IT Channel bereikt met zijn platform dat bestaat uit magazines, dutchitchannel.nl, nieuwsbrieven en socialmedia-kanalen dagelijks vele duizenden lezers in de ICT-industrie. Daarnaast bereikt het Dutch IT Channel platform executive-people.nl dagelijks duizenden IT-beslissers zoals CIO’s, IT-managers, directieleden en anderen die verantwoordelijk zijn voor de aankoop van technologietoepassingen en diensten.

Petra Claessen, directeur van BTG en algemeen directeur/bestuurder van TGG ziet uit naar een hechte samenwerking. “BTG (content driven) maar ook TGG (service driven) zijn in een nieuwe fase beland. BTG is dé autoriteit op het gebied van ICT en telecom in Nederland. Dat vraagt om een andere aanpak, waarin snel en accuraat handelen een must is. Daar kan Dutch IT Channel ons in voorzien. De kennis en het netwerk van Dutch IT Channel zijn tevens een perfecte aanvulling op alles waar BTG in voorziet. We noemen onze rol building bridges in a digital environment en die brugfunctie willen wij vervullen, vandaar deze bewuste keuze voor Dutch IT Channel.”

Verbinding
Witold Kepinski, director content Dutch IT Channel, is verheugd over de nieuwe strategische samenwerking. “BTG staat bekend om zijn ‘thought leadership’ in de ICT-branche. Deze brancheorganisatie is een autoriteit op een breed scala aan onderwerpen. Denk hierbij aan het belang van vaste en mobiele netwerken zoals LTE en 5G, maar ook ontwikkelingen die mission- en business critical zijn voor de Nederlandse economie en maatschappij, zoals circulaire IT, datacenters, startups en scale-ups. BTG en haar leden hebben daardoor veel raakvlakken met de community van Dutch IT Channel die bestaat uit IT-beslissers, tech bedrijven en ICT-dienstverleners.”

BTG/TGG en Dutch IT Channel gaan samen meer kennis en verbinding brengen naar hun achterban. Kepinski: “We gaan middels co-creatie actuele content over ICT-ontwikkelingen publiceren. Dat doen we onder andere op btg.org, dutchitchannel.nl, executive-people.nl, in het Dutch IT Channel magazine en op onze socialmedia-kanalen zoals LinkedIn en Twitter. Hierdoor bereiken we duizenden lezers die kennismaken met de kennis en kunde van de BTG/TGG-community. Daarnaast belichten we de (online) events van BTG/TGG die actuele en relevante ICT ontwikkelingen bespreken zoals 5G, Smart Cities en het belang van datacenters in Nederland. Ook zullen we het ICT-beleid van de overheid en de ICT-agenda’s van politieke partijen bespreken. Dat is relevant en actueel, zeker in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen die gepland staan voor maart 2021. Door samen te werken met BTG/TGG kunnen we meer bijdragen aan een krachtige Nederlandse digitale economie en samenleving.”

Op de foto (vlnr):
Petra Claessen (directeur BTG, algemeen directeur/bestuurder TGG), Eric Reij (voorzitter BTG), Rob de Kleijnen (Directeur Uitgever Dutch IT Channel), Witold Kepinski (Director Content en Editor in Chief Dutch IT Channel).

 

GemeentenNL ziet nieuwe kansen door toename data

Vier op de vijf gemeenteambtenaren heeft in het dagelijks werk steeds meer met data te maken. Dat ervaren zij niet zozeer als een probleem maar als een kans. Want 73% is van mening dat de explosieve toename van data tot nieuwe kansen voor de gemeente leidt. Welke kansen dat precies zijn vinden de ambtenaren moeilijk te benoemen, omdat slechts 34% van de gemeenten een duidelijk doel voor ogen heeft bij het verzamelen van data. Dit blijkt uit onderzoek van GemeentenNL onder 847 bestuurders, directeuren, managers en medewerkers bij gemeenten.

Kwaliteit en vaardigheid
De kwaliteit van de huidige gebruikte data wordt door slechts 32% omschreven als goed, terwijl 65% grote gevolgen voor het werk zegt te ondervinden als zij niet over de juiste data kan beschikken. Tegelijkertijd is er nauwelijks twijfel over de eigen datavaardigheden van de ambtenaren. Dat zit volgens hen wel goed, omdat bijna 80% zichzelf en zijn collega’s voldoende datavaardig acht. Toch zullen gemeenten de komende jaren het meest investeren in datakennis (61%), processen (58%) en software (55%) en het minst in mensen (34%). De technologie begint voorrang te krijgen boven de mens, een tendens die al langer zichtbaar is bij gemeenten en die in de visie van GemeentenNL op termijn leidt tot het ontstaan van de Algoritme Gemeente.

Waarschuwing voor gevolgen
Dat de meeste gemeenten enerzijds veel kansen zien voor data maar anderzijds nog geen strategie hebben leidt ertoe dat zij eerst diverse pilots starten. “De problematiek in het sociaal domein, de toename van complexere gemeentelijke regelingen en de wens de openbare ruimte slimmer in te richten zijn gecombineerd met nieuwe technologische mogelijkheden daarvoor belangrijke aanjagers,” zegt Tino Meijn, directeur van GemeentenNL.

Hij waarschuwt tegelijk voor drie ongewenste gevolgen van deze kortetermijnontwikkeling. “In de eerste plaats ontstaan hierdoor data-eilanden, dat zijn losse initiatieven zonder samenhang met veel dubbel werk in de organisatie en het ontbreken van overzicht. In de tweede plaats leidt het tot verspilling door het onnodig verzamelen van data die niet aansluiten bij de koers van de gemeente. En in de derde plaats zullen meer governance issues ontstaan omdat niet altijd duidelijk is voor welke doelen en toepassingen de gemeente welke data verzamelt.”

Werkgroep ontwikkelt strategieën
De uitkomsten van dit onderzoek zijn aanleiding voor GemeentenNL om de werkgroep Datastrategie in het leven te roepen die vanaf 26 juni aan de slag gaat. In deze werkgroep zitten vertegenwoordigers van 15 gemeenten. De opdracht aan de werkgroep is om binnen 1 jaar te bedenken welke datastrategie bij welk type gemeente past. De werkgroep rapporteert medio 2021 haar bevindingen op een landelijk congres van GemeentenNL.

Gartner: 13,7% minder smartphones verscheept in 2020

Het aantal verscheepte smartphones daalt in 2020 naar verwachting met 13,7% ten opzichte van 2019. De daling is vooral toe te schrijven aan de impact van het coronavirus.

Dit voorspelt Gartner. Het onderzoeksbureau verwacht dat in 2020 bijna 1,5 miljard mobiele telefoons worden verscheept. Dit is 14,6% minder dan in 2019, toen het aantal nog op ruim 1,75 miljard uitkwam. De vraag naar smartphones daalt met 13,7% iets minder snel; Gartner voorspelt dat 1,3 miljard smartphones worden verscheept in 2020.

Levensduur van telefoons stijgt tot 2,7 jaar

"Hoewel gebruikers hun mobiele telefoons meer gebruiken om met collega's, zakelijke partners, vrienden en familie te communiceren gedurende lockdowns, zorgt een lager besteedbaar inkomen ervoor dat minder consumenten hun telefoon upgraden. De levensduur van telefoons groeit daardoor van 2,5 jaar in 2018 naar 2,7 jaar in 2020", licht Ranjit Atwal, senior research director bij Gartner, toe.

Gartner verwachtte eerder nog dat betaalbare 5G-telefoons in 2020 een belangrijke katalysator zouden zijn voor de verkoop van mobiele telefoons. Deze voorspelling stelt het onderzoeksbureau nu bij; naar verwachting zijn 5G-telefoons in 2020 goed voor zo'n 11% van het totaal aantal verscheepte exemplaren.

 Topmodellen 5G-telefoons vertraagd

"De vertraagde levering van enkele topmodellen 5G-telefoons is een probleem", legt Annette Zimmermann, research vice president bij Gartner, uit. "Daarnaast is het gebrek aan geografische 5G-dekking in combinatie met de stijgende kosten van 5G-abonnementen van impact op de keuze voor een 5G-telefoon."

Gartner verwacht dat deze factoren de verkoop van 5G-telefoons in nagenoeg iedere markt negatief beïnvloeden. China is een uitzondering, aangezien investeringen in 5G-infrastructuur in het Aziatische land worden voortgezet. Chinese providers zijn hierdoor beter in staat 5G-telefoons op de markt te zetten dan providers in andere landen.

Minder PC's, tablets en chromebooks verscheept

Het onderzoeksbureau verwacht ook dat het aantal verscheepte PC's, tablets en chromebooks daalt. Het aantal verscheepte PC's - waarbij het gaat om zowel desktops, notebooks als premium ultramobiles - daalt tot 235.185 stuks in 2020. In 2019 werden nog 262.714 exemplaren verscheept. Het aantal verscheepte tablets en chromebooks daalt van 143.968 in 2019 tot 133.258 stuks dit jaar.

Meer informatie is beschikbaar in het rapport 'Forecast: PCs, Ultramobiles and Mobile Phones, Worldwide, 2018-2024, April 2020 Update'.

Building bridges in a digital environment, dat is ons doel

Juist in deze maanden merkt iedereen hoe belangrijk samenwerken is. Het is dan ook geen toeval dat we de laatste twee maanden veel nieuwe verbindingen zijn aangegaan.

In april kondigden we een partnership met de Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL) aan. Dat is een van de belangrijkste organisaties binnen de Nederlandse digitale infrastructuur. In mei realiseerden we een samenwerking met de Future City Foundation (FCF). We werken aan een betere en gezondere stedelijke leefomgeving voor alle bewoners en generaties, huidige en toekomstige. Recent zijn we een samenwerking aangegaan met de Dutch Data Center Association (DDA). Dit is een toonaangevende club die centraal staat bij alle discussies die worden gevoerd over de digitale positie van ons land en het gebruik van datacenters.

Verder hebben we aansluiting gezocht bij ECP, het platform voor de informatiesamenleving. In dat platform delen overheid, wetenschap, bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke organisaties kennis over het vormgeven van een verantwoorde digitale samenleving. Via ECP is BTG betrokken bij de Nederlandse AI Coalitie en de 5G Coalitie.

We wensen onze leden, partners en klanten prettige Pinksterdagen! Take care and stay safe!

Eric Reij, Voorzitter BTG
Petra Claessen, CEO BTG/TGG

 

Adviesgroep pleit voor vaste Kamercommissie Digitale Zaken

Benoem met ingang van de volgende kabinetsperiode een vaste Kamercommissie voor Digitale Zaken. Dat is de meest opvallende aanbeveling van de tijdelijke commissie Digitale Toekomst in het eindrapport, dat vandaag is gepresenteerd. BTG, bij monde van haar directeur Petra Claessen, is blij met de adviezen in het rapport. “Op deze manier is dit thema verankerd in de Kamer. Iets waarvoor wij al langer pleiten.”

Tweede Kamerlid Kathalijne Buitenweg (GroenLinks), voorzitter van de commissie, presenteerde de bevindingen in het eindrapport 'Update vereist'. De commissie is vorig jaar ingesteld om te onderzoeken hoe politiek Den Haag meer grip kan krijgen op de digitalisering binnen de overheid. De belangrijkst aanbeveling is om een vaste Kamercommissie voor Digitale Zaken in het leven te roepen, net zoals er vaste Kamercommissies zijn voor bijvoorbeeld Financiën, Infrastructuur & Milieu en Europese Zaken.

Petra Claessen, directeur BTG is blij met het rapport en de aanbevelingen: “BTG is verheugd met het voornemen een vaste commissie op te nemen voor Digitale Zaken. Op deze manier is dit thema verankerd in de Kamer. Het is positief dat er uitgebreid wordt stilgestaan bij de opbouw van voldoende kennis in deze commissie en dat de leden de andere Kamercommissies kunnen ondersteunen.”

Lees hier het hele rapport

op de foto: De leden van de tijdelijke commissie Digitale toekomst. Vooraan, van links naar rechts: Verhoeven, Buitenweg en Middendorp. Achteraan: Van Dam en Van Otterloo. De leden Azarkan en Van Weerdenburg ontbreken op de foto.

Lijst van aanbevelingen
Digitalisering raakt alle onderdelen van ons leven. Soms tot onze tevredenheid, soms
hebben we twijfels of zijn we ertegen. De Tweede Kamer wil daarover eerder en beter
debatteren en keuzes maken. Hoe pak je dat als parlement zo goed mogelijk aan? De
tijdelijke commissie Digitale toekomst (TCDT) heeft onderzocht hoe parlementen van
andere landen dat doen, hoe de Kamer de afgelopen jaren over digitalisering heeft
gesproken en hoe zij haar kennis kan vergroten. Zij geeft de gehele Tweede Kamer ook
adviezen:
- richt een vaste Tweede Kamercommissie voor Digitale Zaken op;
- bepaal als Kamer welke kennis over digitalisering je nodig hebt;
- ondersteun de andere Kamercommissies rondom digitalisering;
- zorg voor passende wetten en regels voor digitalisering in Nederland en stem
goed af met de organisaties die toezicht houden op digitalisering; en
- weet wat er speelt in de Europese Unie en bepaal scherper met de regering wat
Nederland daar inbrengt over digitalisering.

De digitale transitie raakt alle onderdelen van ons leven, …
Digitale systemen worden steeds beter, sneller en preciezer. Technologieën hangen
steeds meer met elkaar samen, raken met elkaar vervlochten en vormen zo één
geheel. Gegevens over alles wat mensen en organisaties doen worden steeds vaker
opgeslagen en gebruikt. Zo krijgt iedereen te maken met digitalisering en technologie.
…de politiek moet hier sturing aan geven, …
Al deze veranderingen roepen de vraag op wat wij graag willen en wat we juist niet
willen. Over zulke vragen moet de politiek zich buigen, niet alleen op een bepaald
beleidsterrein, zoals onderwijs, zorg of in de landbouw, maar ook door al deze
gebieden heen of juist in het algemeen. Welk soort samenleving heeft de politiek voor
ogen? Het is de taak van de Tweede Kamer om ook hierbij de Nederlanders te
vertegenwoordigen: grip krijgen op onze digitale toekomst en op die manier de
meningen van de Nederlanders recht doen.

…maar dit lukt tot nu toe onvoldoende.
Tot nu toe heeft de Tweede Kamer gefragmenteerd over digitalisering gesproken.
Hierdoor zijn niet altijd alle risico’s, kansen en maatschappelijke waarden aan de orde
gekomen. Ook thema’s die meer commissies raken of die niet specifiek bij een
bepaalde commissie horen kwamen niet of onvoldoende tot hun recht. Hoe kan dat?
- De Tweede Kamer is verdeeld in commissies. Elke commissie controleert een
minister of staatssecretaris op haar beleidsterrein. Digitalisering past niet
exclusief bij één commissie.
- Andersom is digitalisering voor de bestaande commissies maar een onderwerp
uit vele andere. Dat betekent dat de meeste Kamerleden in die commissies ook
maar beperkt tijd hebben om zich te verdiepen in vragen over digitalisering.
Update vereist | Tweede Kamer der Staten-Generaal | 28 mei 2020
pagina 6/56
- Het onderwerp digitalisering is relatief nieuw; de Tweede Kamer heeft er nog
niet veel kennis over verzameld.
- Ten slotte worden steeds meer wetten en regels op het gebied van
digitalisering vastgesteld in de Europese Unie. Dat maakt het moeilijker voor de
Tweede Kamer om het kabinet op het juiste moment te controleren en het
vergt extra inspanning voor de Kamerleden om goed geïnformeerd te zijn.

Rechter veegt bezwaren van Stichting Stop5GNL van tafel

De uitrol van 5G-technologie in Nederland mag doorgaan. Een rechter van de rechtbank Den Haag ziet op dit moment geen aanleiding voor het tegenhouden van de uitrol. De rechter veegt bewaren van Stichting Stop5GNL dan ook van tafel. Een belangrijke uitspraak, zowel voor eindgebruikers, providers als solution partners.

Stichting Stop5GNL stelt dat de Nederlandse overheid te weinig onderzoek doet naar gezondheidsrisico's verbonden aan 5G-technologie. De stichting stapte naar de rechtbank in een poging de uitrol van 5G-netwerken te stoppen.

Veiligheidsrisico’s afdoende onderzocht

De rechter kan zich niet vinden in de kritiek van de stichting en wijst diens eisen af. De rechtbank concludeert dat de overheid de regelgeving naleeft en mogelijke veiligheidsrisico's afdoende onderzoekt. Ook zijn er geen aanwijzingen dat de experts waarop de overheid zich baseert onzorgvuldig te werk zijn gegaan. Specifiek gaat het hierbij om richtlijnen van de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP).

Deze uitspraak is van belang voor zowel eindgebruikers, providers als solution partners. 5G biedt alle partijen grote kansen. Zo profiteren eindgebruikers van hogere datasnelheden. Solution partners kunnen met behulp van 5G nieuwe business realiseren.

Weerstand

De rechtszaak van Stop5GNL is onderdeel van een bredere weerstand die lijkt te ontstaan tegen 5G-technologie. Zo zijn sinds begin april in Nederland 28 zendmasten getroffen door brand, waarbij op verschillende locaties sporen van brandstichting zijn aangetroffen. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) vermoedt dat de branden een vorm van extremistisch protest zijn tegen de komst van 5G-technologie.

Als branchevereniging blijft BTG in gesprek met zowel eindgebruikers, providers als solutions partners. We volgen de ontwikkelingen op de voet.

In memoriam: Matthijs Smeele

Op 17 mei jl. is Matthijs Smeele onverwachts overleden in de leeftijd van 68 jaar. Matthijs is 35 jaar werkzaam geweest bij de gemeente Den Haag. Tot aan zijn pensioen in 2017  heeft hij zich voortdurend ingezet voor een goede, toegankelijke en concurrerende ICT-infrastructuur in Den Haag.

Onvermoeibaar trok hij door Nederland om zich bij allerlei telecompartijen te laten informeren over de meest recente ontwikkelingen. Veel relaties in de telecomsector kennen hem van de succesvolle Den Haag Telecom-congressen in de Nieuwe Kerk in Den Haag. Daarnaast heeft hij op de achtergrond veel werk verzet om het breedband dossier de aandacht te geven die het verdient. Wij wensen zijn familie veel sterkte met dit verlies.

Heineken-topman Van Boxmeer wordt bestuursvoorzitter Vodafone

CEO Jean-François Van Boxmeer van Heineken maakt eind juli de overstap naar Vodafone. Van Boxmeer volgt Gerard Kleisterlee daar op als bestuursvoorzitter. Kleisterlee legt na bijna een decennia zijn functie neer.

CEO Nick Read van Vodafone wijst in een verklaring onder meer op de ervaring van Van Boxmeer in het realiseren van groei met behulp van zowel B2B- als B2C-businessmodellen. Van Boxmeer was 15 jaar CEO van Heineken. Onder zijn leiding verdrievoudigde de waarde van het aandeel Heineken. Hij begon er in 1984 als trainee en was daarna onder meer verantwoordelijk voor de operaties in Congo, Polen en Italië. Er was al enkele maanden bekend dat hij weg zou gaan bij Heineken. Van Boxmeer treedt per 28 juli aan als niet-uitvoerend bestuurder. In november volgt hij oud-topman Kleisterlee van Philips op als bestuursvoorzitter.

Volgens Britse richtlijnen voor corporate governance kunnen bedrijven hun voorzitter maximaal negen jaar behouden en heeft Kleisterlee de limiet bereikt. In zijn bestuursperiode sloot Vodafone een van de grootste deals in de geschiedenis toen het een belang van 45 procent in Verizon Wireless verkocht voor 130 miljard dollar. Vodafone focust zich nu op zijn activiteiten in Europa en Afrika en is van plan volgend jaar een deel van zijn nieuw uitgebouwde mobiele mastactiviteiten te verkopen.

BTG en Future City Foundation creëren oplossingen voor leefbare, slimme steden

AMERSFOORT/WOERDEN, 14 mei 2020 - Branchevereniging BTG en Future City Foundation gaan intensief samenwerken om de digitalisering van de steden in Nederland een boost te geven. Beide vertegenwoordigen deze organisaties een groot netwerk van bedrijven, overheden en communities, die zich bezighouden met de digitalisering van Nederlandse regio's, steden en dorpen. “We hebben een gemeenschappelijk doel”, vertellen directeur BTG Petra Claessen en voorzitter Future City Foundation Yvonne Kemmerling.

 BTG (Branchevereniging ICT & Telecommunicatie Grootgebruikers) en Future City Foundation hebben de krachten gebundeld. Samen willen deze netwerkorganisaties werken aan een betere en gezondere stedelijke leefomgeving voor alle bewoners en generaties, ook toekomstige. Uitgangspunt daarbij vormen de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties (VN).

“We willen onze netwerken verbinden en gezamenlijk concrete oplossingen aanbieden aan partners die zich sterk maken voor een gezonde stedelijk leefomgeving”, vertelt directeur BTG en TGG Petra Claessen. “Innovatie en digitalisering moeten altijd in dienst staan van een specifiek doel. Wij denken dat een efficiënte, inclusieve en succesvolle samenwerking van overheden, bedrijven en technologieprofessionals kan bijdragen aan meer leefbaarheid en duurzaamheid in regio's, steden en dorpen, daarbij uitdrukkelijk rekening houdend met de uitgangspunten de SDG’s.

Krachtig netwerk

Voorzitter Yvonne Kemmerling van Future City Foundation benadrukt dat beide partners elkaar versterken. “Samen hebben we een enorm krachtig netwerk van duizenden smart city professionals in Nederland en daarbuiten. Als we die allemaal met elkaar in contact brengen, ontstaat een open blijvend ecosysteem van gemeenten en gemeenschappen”. Volgens Kemmerling zijn beide organisaties complementair aan elkaar, juist omdat hun expertises en netwerken elkaar aanvullen. “Future City Foundation beschikt over veel bestuurlijke en inhoudelijke kennis rondom vraagstukken op het gebied van smart cities, en heeft bovendien een sterke wetenschappelijke en Europese connectie. BTG heeft op haar beurt een groot netwerk in de publieke & private sector, en bovendien veel kennis van digitale connectiviteit die voor de uitrol van slimme steden juist nu van cruciaal belang is. Samen kunnen we de toepassing van slimme oplossingen in steden en dorpen een impuls geven, zowel bestuurlijk als in de uitvoering.” aldus Claessen.

BTG en Future City Foundation hebben een gemeenschappelijk doel: duurzaamheid in een democratisch Nederland. “We willen digitalisering zo inzetten dat Nederland duurzamer wordt”, vervolgt Kemmerling. “Het gaat niet om de technologie zelf, maar om wat we ermee bereiken: een mooiere samenleving. Dat is waar Future City Foundation voor staat, en ik herken dat ook bij BTG.”

City Deals

De eerste gezamenlijke acties staan al in de planning. Claessen: “BTG wordt partner van een van de 'City Deals' van Future City Foudation, met als motto Een slimme stad, zo doe je dat. We gaan daarbij op zoek naar de juiste tooling voor digitalisering en technologisering van steden. BTG betrekt actief zijn partners bij deze City Deal.” Meer hierover staat te lezen op: www.citydealslimmestad.nl

Ook gaan beide partijen samen bestuurlijke tafels organiseren voor BTG-leden, zowel offline als online. “Daarin gaan we gesprekken voeren over complexe bestuurlijke vraagstukken”, verduidelijkt Claessen. “BTG en Future City Foundation bespreken tot slot regelmatig en actief nieuwe en bestaande vraagstukken rondom (slimme) steden. Waar mogelijk zullen we gezamenlijk steden en betrokken partijen bezoeken. Allemaal bedoeld om ons gemeenschappelijke doel na te streven: duurzame slimme steden, voor zowel huidige als toekomstige bewoners.”