Categorie: Markt & Spelers

Maakt deel uit van het programma

Volop inspiratie bij BTG Knowledge Café

Vanmiddag stond het BTG Knowlegde Café bol van inspiratie en voorbeelden uit de praktijk. In samenwerking met BTG-leden Schiphol Group en MCS zijn diverse use cases gepresenteerd van IoT toepassingen op Schiphol. De mogelijkheden van LoRaWAN wereldwijd werden gepresenteerd door Charles Paumelle van de LoRa Alliance. Bas Piek van MCS gaf aan welke rol MCS heeft gespeeld bij de uitrol van het privé LoRaWAN netwerk op Schiphol. Armin Holkers van Schiphol Group inspireerde met praktijkvoorbeelden die we allemaal kennen van onze bezoeken aan de luchthaven. Danny Frietman behandelde als moderator alle vragen vanuit de bijna 100 deelnemers. Binnenkort zijn de presentaties en de opname terug te vinden op onze website.

Op naar een intelligente lock-out

Voorzichtig lijkt het de goede kant op te gaan en durven we weer naar de toekomst te kijken. Ondanks deze ongekende crisis ben ik daar eerlijk gezegd heel optimistisch over.

Als land hebben we de afgelopen weken heel zwaar geleund op onze digitale infrastructuur. Waar we in het verleden vaak zorgvuldig de voors en tegens van digitaliseringsprojecten afwogen, hadden we nu geen andere keuze: we moesten om - per direct! En Nederland gaf geen krimp. We hebben er als BTG onderzoek naar gedaan: de digitale infrastructuur van ons land kon de plotselinge omslag naar massaal thuiswerken zonder enig probleem aan. Dat is iets waar we - gebruikers, leveranciers, overheid - erg trots op mogen zijn.

We willen dit virus echter niet alleen nu de baas worden, we willen hem ook de baas blijven. Onze digitale infrastructuur zal ons hierbij wederom enorm gaan helpen. Het biedt ons namelijk de mogelijkheid om stap voor stap aan een intelligentie lock-out te werken. Waarbij we de grote voordelen die digitalisering ons biedt, behouden en meer en meer gaan combineren met een herstel van ons sociale leven. Zodat we achteraf kunnen concluderen: het was een zware crisis, maar we zijn er sterker uitgekomen.

Petra Claessen
Directeur BTG/TGG

5G – Verbonden met de toekomst

Op woensdag 22 april vond het BTG Knowledge Café plaats met Peter Rake (5Groningen) en Jurjen Veldhuizen (Huawei) over de ontwikkeling en adoptie van 5G in Nederland, gemodereerd door Danny Frietman.

Het belang van een digitaal verbonden infrastructuur voor een gezonde maatschappij en economie is nog nooit zo duidelijk geweest als tijdens deze Corona pandemie. 5G is de basis voor nieuwe vormen van performance en efficiency, nieuwe gebruikerservaringen en het verbinden van nieuwe industrieën.

Jurjen Veldhuizen van Huawei was de eerste spreker en hij gaf de deelnemers een laatste inzicht in de stand van 5G in de wereld, de kansen die er liggen en ook de uitdagingen. Vooral de inzichten in adoptie per land en de veilingen kwamen nadrukkelijk aan bod. Peter Rake gaf vernieuwde inzichten in de wijze waarop het 5G fieldlab in Groningen progressie maakt. De interactieve sessie duurde meer dan een uur en met ruim 100 actieve deelnemers werd de relevantie van deze online kennissessie aangetoond.

Dat blijkt ook uit de berichtgeving van vandaag waarin VodafoneZiggo aankondigt 5G te activeren in ruim de helft van Nederland.

Interessante links:

200422 Powerpoint BTG KC 5G

https://www.gsma.com/publicpolicy/resources/realising-5gs-full-potential-setting-policies-for-success

https://www.vodafoneziggo.nl/nieuws/vodafone-start-met-5g-nederland/

Tweede Kamer eist terecht betere bescherming mobiele infrastructuur

De aanslagen die de laatste tijd zijn gepleegd op zendmasten tonen aan dat de voor de Nederlandse maatschappij én economie cruciale digitale infrastructuur toch kwetsbaarder is dan we lange tijd dachten.

Als BTG pleiten we absoluut voor een betere bescherming van onze digitale infrastructuur. Deze vormt de basis van het succes van Nederland zowel voor ons als land, als voor onze welvaart en welzijn.

Die bescherming moet op twee niveaus plaatsvinden. Allereerst politiek via de Wet Ongewenste Zeggenschap Telecommunicatie (WOZT).

Maar ook de fysieke bescherming van onze infrastructuur kan beter. BTG werkt, samen met haar Serviceorganisatie TGG en de Solution Partners, aan oplossingen. Bijvoorbeeld door het invoeren van realtime monitoring van zendmasten en andere vitale delen van de infra met video, audio en sensoren.

Verdedigen tegen cyberaanvallen in een ontregelde wereld

De huidige verandering rondom werken schept een ideale omgeving voor internetcriminelen die hun slag willen slaan. In deze bijdrage vertelt Epko van Nisselrooij, Business Development Manager Smart Cities bij Axis Communications, over de bedreigingen rondom cybersecurity en geeft tips over wat u er aan kunt doen.

Zonder te overdrijven kan worden gesteld dat we in een turbulente tijd leven. De wereldwijde ontwrichting zet mensen aan om na te denken over hun manier van werken en in het bijzonder over hun dagelijkse routines. Het omschakelen naar werken op afstand en de beperkte bewegingsvrijheid leiden tot een verhoogde onlineactiviteit. Mensen proberen via internet contact te houden met hun dierbaren, aan het werk te blijven en advies te krijgen over wat ze moeten doen naarmate de situatie zich ontwikkelt.

De veranderingen in hun dagelijkse activiteiten gaan gepaard met een niet-aflatende nieuwsstroom, financiële stress en een algemeen gevoel van onzekerheid die veel van hun aandacht opeisen. Dit schept een ideale omgeving voor internetcriminelen die hun slag willen slaan. Zorgen voor een goede 'cyberhygiëne' is daarom belangrijker dan ooit tevoren.

Andere zorgen
Grootschalige maatschappelijke ontwrichting gaat onvermijdelijk gepaard met een toename van cybercriminaliteit. Kwaadwillenden proberen hun voordeel te doen met het feit dat mensen andere zorgen hebben, waardoor ze mogelijk minder waakzaam zijn en bij het werken op afstand hun computersystemen minder goed onderhouden of beheren dan normaal. Daar komt bij dat veel bedrijven door de lockdown zijn gesloten, waardoor ze hun toevlucht moeten nemen tot fysieke beveiligingssystemen om indringers uit hun lege panden te weren.
Nieuwe bedreigingen dienen zich aan, waarbij een veelheid aan tactieken wordt toegepast om bijvoorbeeld mensen aan te zetten om op links naar kwaadaardige websites te klikken, persoonlijke gegevens te delen en zelfs geld over te maken. Zo doken er kort nadat de Britse regering een landelijk sms-bericht had verstuurd over de inperking van de bewegingsvrijheid in verband met COVID-19, nepberichten op waarin ontvangers werden gevorderd een boete te betalen wegens vermeende overtreding van de nieuwe maatregelen. Een ander recent voorbeeld is de waarschuwing van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor frauduleuze e-mails waarin criminelen om donaties voor deze VN-organisatie vragen.
De bedreigingen strekken zich ook uit naar de offlinewereld: internetcriminelen versturen berichten uit naam van postorderbedrijven waarin ontvangers worden aangespoord om kwaadaardige websites te bezoeken.
Uit de geschiedenis blijkt dat in tijden van grote maatschappelijke onrust en problemen de criminaliteitscijfers over het algemeen stijgen. Dat geldt ook voor internetcriminaliteit: Maatregelen als lockdowns en de bijbehorende bewegingsbeperkingen maken onlinecriminaliteit namelijk een aantrekkelijk alternatief voor fysieke misdrijven.

Een sterke verdediging handhaven
Ondanks de huidige wereldwijde crisis blijft waakzaamheid geboden en zijn best practices op het gebied van cybersecurity misschien wel belangrijker dan ooit. Dit begint met vergroting van het bewustzijn en het nauwlettend volgen van de snelle ontwikkelingen op het gebied van bedreigingen via internet. Daarnaast zijn een strikt beleid om waardevolle gegevens te beveiligen en het afdwingen van de naleving daarvan essentieel. Veiligheidseducatie waarbij het publiek wordt geïnformeerd over mogelijke kwetsbaarheden om hier tijdig op te kunnen inspelen, vormt ook onderdeel van een effectieve aanpak.

Concreet kunnen bedrijven, en deels ook hun medewerkers, het volgende doen om te voorkomen dat ze het slachtoffer worden van internetoplichting en andere vormen van cybercriminaliteit, zoals hacking van hun videobewakingssystemen:
• Stel filters in om phishingmails uit inboxen te weren en zo medewerkers te beschermen tegen de kwaadaardige inhoud ervan. Wanneer de onlineactiviteit stijgt, nemen ook phishingaanvallen toe. Hierbij proberen criminelen, die zich voordoen als hooggeplaatste personen of vertegenwoordigers van bestaande bedrijven, met behulp van frauduleuze mails om gebruikers ertoe te verleiden op links naar kwaadaardige websites te klikken of gevoelige gegevens op te sturen.
• Wees alert op signalen van phishing of ‘smishing’ (sms-phishing) in mails en tekstberichten. Zulke signalen zijn bijvoorbeeld gebrekkige spelling en grammatica, dringende verzoeken tot het sturen van persoonlijke gegevens of geld en verzoeken tot het downloaden van documenten. Verdachte berichten moeten onmiddellijk worden gemeld.
• Laat medewerkers bij het inloggen op een netwerk op afstand gebruikmaken van een Virtual Private Network (VPN). Zo kunnen ze op een veilige manier gegevens verzenden en ontvangen via gedeelde of openbare netwerken.
• Maak regelmatig back-ups van belangrijke bestanden en sla die op buiten het netwerk. Verschillende kopieën van back-upbestanden bewaren kan aanvullende bescherming bieden, met name voor complexe ransomwareaanvallen.
• Installeer op alle apparaten beveiligingsupdates zodra deze beschikbaar worden gemaakt. Fabrikanten van apparaten brengen regelmatig zulke updates voor hun software uit om deze beter te beschermen tegen de nieuwste bedreigingen.
• Zorg voor Multi-Factor Authentication (MFA). Hierbij worden meerdere elementen gebruikt om de identiteit van een gebruiker die zich op het netwerk aanmeldt te verifiëren.
• Versterk het wachtwoordbeleid en de best practices op het gebied van beveiliging. Overweeg om medewerkers via regelmatige training op de hoogte te houden over nieuwe tactieken en vormen van cybercriminaliteit.
Ook in de huidige tijd van maatschappelijke ontwrichting waarin mensen andere zorgen hebben die hun aandacht opeisen, blijft een goede verdediging tegen internetcriminaliteit van groot belang. Best practices, educatie en communicatie met betrekking tot cybersecurity zijn in de ontregelde wereld van vandaag misschien wel belangrijker dan ooit.
Kom meer te weten over hoe u uw videobewakingssysteem beter kunt beveiligen op www.axis.com/cybersecurity

Mobiele infrastructuur cruciaal voor succes van Nederland – zeker nu

Het is van essentieel belang voor het succes van Nederland dat de digitale infrastructuur van ons land robuust en intact is - en dat ook blijft.

Uit een inventarisatie die BTG als Branchevereniging voor ICT en Telecom onlangs heeft uitgevoerd naar knelpunten die ons land bij de start van de intelligente lock-down heeft ervaren, blijkt dat de meeste Nederlandse bedrijven en overheidsorganisaties deze uiterst disruptieve fase zonder noemenswaardige problemen zijn doorgekomen. “En als er zich al problemen voordeden, dan bleken die over het algemeen zeer snel opgelost te kunnen worden”, stelt BTG-directeur Petra Claessen in een toelichting op de recente incidenten met zendmasten. “Dat is een groot compliment waard aan zowel de gebruikers als de leveranciers van de producten en diensten die samen onze digitale infrastructuur vormen.”

“Het is daarnaast opvallend hoe goed de zorg en de hulpdiensten de afgelopen weken onder vaak zeer moeilijke omstandigheden hebben kunnen functioneren. Deze gebruikers zijn in hoge mate afhankelijk van de mobiele infrastructuur en zullen als eerste de gevolgen ervaren van verstoringen in het mobiele netwerk.”

De digitale (mobiele) infrastructuur zal bovendien een hoofdrol spelen als over enige tijd de huidige lockdown-maatregelen versoepeld worden en steeds meer bedrijven weer op volle toeren gaan draaien. “Ook voor onze toekomst is deze infrastructuur van zeer groot belang.”

Het is belangrijk dat we het ons als land niet onnodig moeilijk maken, zegt Claessen. Zij roept daarom op tot samenwerking: “BTG wil graag samen met de Nederlandse mobiele operators, de exploitanten van zendmasten en de overheid onderzoeken hoe de beschikbaarheid van de mobiele netwerken in ons land nog verder verbeterd kan worden.”

Staatssecretaris steunt initiatief nationalevrijmibo

Als BTG zijn we er super trots op dat onze Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keijzer, ons initiatief voor de #nationalevrijmibo met het #jettrebel live concert ondersteunt! Regelen jullie de drankjes dan regelen wij de muziek!

Bekijk hier de aankondiging van Mona Keijzer, https://www.youtube.com/watch?v=GyNzGiSV_Pc&feature=youtu.be

#blijfthuis #couchconcert https://nationalevrijmibo.nl . Vandaag om 16:45! Tot straks!

Nokia lanceert AI en machine learning voor operators

Nokia heeft een portfolio met AI-as-a-service aangekondigd. De dienstverlening heet Nokia AVA 5G Cognitive Operations en is een raamwerk van oplossingen op basis van AI, automatisering en de schaalbaarheid van de cloud waarmee operators in staat zijn hun infrastructuur, diensten en business te transformeren.

De oplossing biedt telco’s inzichten die hen kunnen helpen bij het maken van segmenten en om te voldoen aan SLA's. Met de introductie van 5G en de enorme groei van IoT-apparaten staan operators volgens Nokia voor de uitdaging om de steeds groter wordende complexiteit in hun infrastructuur te beheren door zaken als virtualisatie en netwerk-slicing. De traditionele benadering van netwerk- en servicemanagement zijn in de optiek van de Finse netwerkleverancier niet duurzaam en vragen dus om de inzet van AI en automatisering.

Servicemodel

Nokia AVA 5G Cognitive Operations is een AI-as-a-service-aanbod gebaseerd op Nokia’s ervaring met onder meer data, machine learning en telco- en clouddiensten in combinatie met AI. De oplossing anticipeert op netwerk- en servicestoringen en kan die naar eigen zeggen heel nauwkeurigheid tot zeven dagen van tevoren aangeven. Als er storingen optreden, kan Nokia 5G Cognitive Operations ze tot 50 procent sneller oplossen en is het mogelijk de impact op klanten en diensten preciezer te beoordelen, stelt het bedrijf.

Nokia meldt dat netwerkproblemen sneller kunnen worden opgelost zonder dat ze invloed hebben op de klanten en bedrijfsapplicaties van operators door preventieve, geautomatiseerde acties te ondernemen. Alle telco’s die de nieuwe dienst al hebben uitgetest, zien volgens Nokia een vermindering van 20 procent in klachten van klanten en een vermindering van 10 procent in dure bezoeken aan locaties in het netwerk.

Beschikbaarheid

Nokia AVA 5G Cognitive Operations is ontwikkeld op cloudtechnologie van Microsoft Azure en kan worden aangeboden als publieke of private cloud. Het as-a-service-model betekent dat de kosten voor operators vooraf worden geminimaliseerd. Een groot deel van deze oplossing is al verkrijgbaar en is naar verwachting volledig beschikbaar in het tweede kwartaal van 2020.

Brancheorganisaties digitale infrastructuur lanceren website veilig thuiswerken

Een aantal brancheorganisaties van bedrijven en organisaties die aan de basis staan van de digitale economie heeft het initiatief genomen om hun kennis te delen en aanbevelingen te doen rondom thuiswerken met de website www.werkthuisveilig.nl.

Deze gigantische verschuiving in de locatie van werkplekken brengt natuurlijk uitdagingen met zich mee. De digitale infrastructuur in Nederland blijkt over het algemeen goed bestand tegen deze nieuwe ontwikkelingen. Veilig werken is een belangrijk thema. Er zijn aanwijzingen dat cybercriminelen zich ook op deze nieuwe situatie aan het richten zijn. De nieuwe site geeft informatie over wat organisaties en medewerkers moeten weten en doen om veilig thuis te werken. Doel is te voorkomen dat cybercriminelen misbruik maken van de huidige situatie.

Samenwerking brancheorganisaties en overheid is nu nodig

Samenwerking tussen brancheorganisaties en overheid is juist nu hard nodig om de huidige coronacrisis te bezweren. De valt op te maken uit de eerste editie van de GovTechNL video talkshow die nu te zien en te beluisteren is. Moderator Danny Frietman van GovTechNL sprak in een levendige discussie met Jan Middendorp (VVD), Stijn Grove (DDA) en Petra Claessen (BTG).

Naast dat samenwerking tussen brancheorganisaties en overheid NU nodig is om de crisis te bezweren, werden ook andere zaken belicht. Zo is thuiswerken in het licht van de digitale identiteit de sleutel in het delen van informatie, met en tussen de overheid.

Stijn Grove van DDA vindt dat datacenters de digitale back-bone van Nederland zijn en dienen volle steun en aandacht te krijgen.

Telecomproviders en ICT dienstverleners zijn de drijvende kracht om mensen met elkaar te verbinden aldus Petra Claessen van BTG.

Prioriteit 1, 2 en 3 is uiteraard dat de gezondheid van de mens altijd centraal staat, aldus Jan Middendorp en de overige deelnemers van de GovTechNL video talkshow.