Cloudscan

Cloudscan

Cloudscan: Wel of niet over op de cloud?

Er bestaan veel verschillende cloud oplossingen. De vraag is welke past bij uw organisatie. De afweging om wel of niet over te gaan op de cloud, brengt veel vragen met zich mee. Is werken in de cloud goedkoper, efficiënter en productiever? Welke impact heeft dit op de ICT infrastructuur? En welke organisatie-, compliance- en outsourcingsvraagstukken brengt dit met zich mee?

De belangrijkste zorg van organisaties is het borgen van de dataveiligheid in de cloud. Hoe kun je de veilige opslag van data in de cloud optimaal borgen? Door middel van een oriënterende Cloudscan uitgevoerd door KPN Consulting, ben u in staat om de juiste strategische keuzes te maken. Deze Cloudscan vormt de basis voor een objectief advies en een gedegen aanpak. Concreet betekent dit dat KPN Consulting een breed aanbod van aloud-aanbieders meeneemt in haar advies. De Cloudscan wordt uitgevoerd in een interactieve workshop en aangevuld met interviews met verschillende stakeholders. Dit resulteert in een heldere cloud-analyse voor uw organisatie.

BTG leden kunnen tegen een gereduceerd tarief de Cloudscan door KPN laten uitvoeren. Interesse? Neem contact  op met het secretariaat.

Kijk voor meer informatie op: https://www.kpnconsulting.nl/opinie/cloud

'Unlocking the power of networks'