Lobby & Opinie

Lobby & Opinie

BTG behartigt de belangen van haar leden bij wet- en regelgevers, zoals in Nederland het ministerie van Economische Zaken en de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Internationaal onderhouden we intensief contact met de Europese Commissie, met name als het gaat om de Digitale Agenda, de portefeuille van eurocommissaris Günther Oettinger, BEREC en ENISA. Deze officiële instanties produceren regelmatig voorpublicaties van wetsvoorstellen. BTG is een partij die daar inhoudelijk een mening over ventileert, uiteraard gezien door de bril van onze leden. Zo hebben de leden een stem in de totstandkoming van wetten en regels rondom bedrijfscommunicatie.

BTG zoekt actief contact met politiek, overheid en media om haar de standpunten namens haar leden te agenderen. Organisaties die hierbij een rol spelen, zijn Autoriteit Consument & Markt (ACM), Agentschap Telecom, Ministerie van Economische Zaken. Wat betreft de internationale lobby maakt BTG gebruik van de contacten van INTUG.

Praktische links:
https://www.europa-nu.nl/
https://www.acm.nl
https://www.agentschaptelecom.nl
https://www.intug.org
https://www.beltug.be

'Toekomstperspectief door verbinding, groei, verbreding en verdieping'