Formele reactie BTG op concept Nota Mobiele Communicatie 2017

Formele reactie BTG op concept Nota Mobiele Communicatie 2017

Op 27 januari 2017 publiceerde het ministerie van Economische Zaken haar concept Nota Mobiele Communicatie 2017 (NMC2017), voorheen Strategische Nota Mobiele Communicatie, ter consultatie aan marktpartijen en stakeholders. De Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) en haar expertgroep Kritische Mobiele Breedband Gebruikers (KMBG) acht zich belanghebbende en heeft daar tijdens de consultaties voor de nota Frequentie Beleid 2016 uitdrukking aan gegeven middels een gedocumenteerde input.

In dit document heeft BTG een reactie geformuleerd op de concept Nota Mobiele Communicatie 2017. Deze reactie is tot stand gekomen op basis van een inventarisatie van de BTG-expertgroep KMBG, bestaande uit een aantal belanghebbenden.

Reactie BTG op concept Nota Mobiele Communicatie 2017

'BTG inspireert en innoveert'