Start consultatie toekomst PAMR-vergunning

Start consultatie toekomst PAMR-vergunning

Het ministerie van EZK is een consultatie gestart over de toekomst van de PAMR-vergunning in de 450 – 470 MHz frequentieband.

De PAMR-frequentievergunning in de 450 - 470 MHz-band loopt november 2020 af. EZK zal in 2018 besluiten over de toekomst van de vergunning, gegeven de vraag in de markt en technologische ontwikkelingen. Vorig jaar heeft EZK onderzoek laten doen naar de behoefte aan professionele mobiele communicatie in Nederland. Gelet op de uitkomsten daarvan is een beleidsvoornemen geformuleerd. U wordt uitgenodigd uw zienswijze te geven, zodat deze kan worden meegewogen in de verdere besluitvorming.

U kunt het consultatiedocument op de volgende website vinden en hier uw reactie indienen aan Petra Claessen (Managing Director & New Business), uiterlijk maandag 23 april.

'Unlocking the power of networks'