Profiel: BTG Young Professional ICT/Telecom Award 2019 Categorie: Leverancier

11 juni 2020 BTG Business Event – Verkiezing en uitreiking BTG Young Professional ICT/Telecom Award 2020 – Grand Hotel Huis ter Duin, Noordwijk

Dit jaar wordt voor de zesde keer de BTG Young Professional ICT/Telecom Award uitgereikt tijdens het jaarlijkse BTG Business Event. De BTG ICT/Telecom Award voor Young Professionals (YP) kent twee categorieën: BTG YP Award voor Gebruikers en een BTG YP Award voor Leveranciers. Op deze wijze is er duidelijkheid in de kwalificaties van de beide YP Awards. Tevens zijn twee verschillende jury’s samengesteld voor deze beide YP Awards. En naast de verkiezing van ICT/ Telecom YP van het jaar, wordt dit jaar wederom de BTG ICT/Telecom Manager van het Jaar 2020 gekozen.

BTG Young Professional ICT/Telecom Award 2020, Leverancier

Profielschets:

De BTG Young Professional ICT/Telecom Award is bedoeld voor jonge ICT/telecomprofessionals (onder de 35 jaar) die een zichtbare rol in een bedrijfskritisch telecomproject hebben gespeeld of zelfstandig een ICT-project zijn gestart en hier succesvol in zijn. De kandidaten moeten een zichtbaar resultaat kunnen laten zien.

Deelnemen aan de verkiezing tot Young ICT Professional 2020 biedt onder meer:

Selectieprocedure

Je kan genomineerd worden door een persoon en/of een organisatie. Bij je inschrijving ontvangen we graag een projectbeschrijving. Deze wordt door een onpartijdige en deskundige jury beoordeeld. Uit de geselecteerde projectbeschrijvingen worden drie finalisten gekozen die hun project presenteren aan de aanwezigen van het BTG Business Event op 11 juni 2020. Uit deze presentaties kiest de jury de uiteindelijke winnaar. Ook de aanwezigen in de zaal stemmen mee en zijn dus medebepalend op de uitslag.

Selectiecriteria en profielschets

Gedurende het hele proces worden de kwaliteit, originaliteit en creativiteit van de deelnemers getoetst aan de hand van heldere selectiecriteria:

Werkomgeving:

De YP werkt in een commerciële organisatie die gericht is op ICT/telecom. De YP van de Leverancier opereert in verschillende marktsegmenten, werkt in teamverband en onder leiding van een manager.

Kenmerkende beroepshouding:

De YP ICT/telecom moet:

Rol/verantwoordelijkheden:

De YP ICT/Telecom heeft een uitvoerende rol en hij/zij is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen taakgebied en voert de werkzaamheden zelfstandig uit. Hij/zij legt verantwoording af aan de projectleider.

Complexiteit:

De complexiteit van het ICT/telecomproject uitgevoerd door de YP, wordt onder meer bepaald door de grootte en de complexiteit van het project waar de YP bij betrokken is. De betrokkenheid van externe partijen bij de realisatie van het ICT/telecomproject door de YP weegt mee in de afwegingen. De positie en rol van de organisatie in de markt wegen tevens mee in de beoordeling door de jury.

Vaardigheden:

De YP ICT/telecom is op de hoogte van wat er allemaal speelt op zijn vakgebied. Het analyseren van gegevens en het mede opstellen van business cases is ook een belangrijk onderdeel. Uiteraard zal de verantwoordelijke waar de YP ICT/telecom onder valt, hierin meewerken. Het inhoudelijk kunnen voorbereiden van strategische gesprekken om te komen tot een geslaagde afronding van het ICT/telecomproject is ook essentieel in de afwegingen bij de jury.

Samenstelling jury 2020

De jury staat onder leiding van een onafhankelijke voorzitter en bestaat uit vertegenwoordigers van leveranciers en eindgebruikers in ICT/telecom. Wanneer de jury compleet is, worden alle namen bekend gemaakt.

Winnaars YP ICT/Telecom Award tot nu toe:

2019   Jaimy Nijnens (YSE)
2018   Ruben Delil (IamProgrez)
2017   Salim Hadri, Milvum
2016   Linda van Driel, ErasmusMC

ProcesplanningDatum
Belronde langs alle voorgedragen kandidaten vanaf1 april
Kandidaten informeren over projectbeschrijving vanaf1 april
Inleveren projectbeschrijving8 mei
Toetsing door jury aan criteria en bepalen shortlist14 mei
Kandidaten informeren15 mei
Opstellen presentatie door finalisten15 - 27 mei
Coaching sessie podium presentatie kandidaten27 mei
Mondelinge presentatie/toelichting aan de jury6 juni
Presentatie project en uitreiking BTG Award tijdens BTG Business Event6 juni
Evaluatiediner, BTG Awards to be continued ...18 september

Vermeld hier wie je in welke categorie wilt nomineren!