Tag: ACM

ACM krijgt extra bevoegdheden door Telecomwet

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) krijgt nieuwe mogelijkheden in de Telecomwet om de concurrentie op de vaste telecommarkt te bewaken. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het uitbreiden van het instrumentarium van de ACM.

"Juist in deze tijd blijkt hoe belangrijk de vaste netwerken zijn om te zorgen dat mensen verbonden blijven, om te kunnen blijven werken, leren en ontspannen", zegt bestuurslid Manon Leijten van de ACM. "De nieuwe wetgeving gaat ons als ACM meer mogelijkheden geven om telecomaanbieders zonder eigen netwerk toegang te geven tot een vast netwerk, als dat nodig is om de markt goed te laten werken. We zijn blij dat de Tweede Kamer het belang hiervan onderschrijft."

Het belang van toegang

De ACM ziet risico’s voor de concurrentie op de vaste telecommarkt, als telecomaanbieders zonder eigen netwerk niet tegen redelijke voorwaarden toegang krijgen tot de netwerken van KPN en VodafoneZiggo. De ACM volgt daarom de ontwikkelingen in de markt op de voet en verkent de verschillende mogelijkheden uit de Telecomwet en de Mededingingswet, om in te grijpen als diensten voor consumenten en bedrijven verslechteren door een gebrek aan concurrentie.

Met dit nieuwe instrument krijgt de ACM in de toekomst een extra mogelijkheid om ervoor te zorgen dat partijen die actief willen worden op de telecommarkt, toegang krijgen tot een vast telecomnetwerk. De ACM ziet de voorgestelde uitbreiding van de bevoegdheden op dit gebied als een positieve ontwikkeling, die bijdraagt aan beter werkende markten, lagere prijzen, meer innovatie en betere dienstverlening voor mensen en bedrijven.

Huidige situatie toegang

Door de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in de zaak rond het marktanalysebesluit Wholesale Fixed Access, is dit besluit van de ACM over recht op toegang tot zowel het netwerk van VodafoneZiggo als dat van KPN vernietigd. Dat betekent dat aanbieders zonder eigen netwerk geen automatisch recht hebben op toegang tot die netwerken tegen redelijke voorwaarden. KPN heeft na de uitspraak zijn toegangsaanbod gecontinueerd, maar daarbij het aanvullend aanbod zoals dat was opgelegd in het vernietigde besluit niet doorgezet. VodafoneZiggo heeft zijn toegangsaanbod ingetrokken. De ACM bekijkt of de positie van aanbieders zonder eigen netwerk hiermee voldoende geborgd is. Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stelde eerder in een brief aan de Tweede Kamer dat de uitspraak van het CBb het belang onderstreept om zo snel mogelijk aanvullende mogelijkheden te creëren voor de ACM om de toegang tot Nederlandse telecomnetwerken te reguleren.

Signalen

Als partijen op de telecommarkt problemen ervaren die ervoor zorgen dat ze geen concurrerend aanbod kunnen bieden aan consumenten of bedrijven, dan kunnen ze contact opnemen met de ACM. De ACM bestudeert de ontwikkelingen op de markt en grijpt in als daar aanleiding voor is.

Gebruik mobiele data Nederland in vijf jaar vertienvoudigd

Het gebruik van mobiele data via 4G is in Nederland tussen 2014 en 2019 vertienvoudigd. In 2019 werd meer dan 700 miljard MB aan 4G-data verbruikt, 650 miljard MB meer dan in 2015. Dat meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in de Telecommonitor over de tweede helft van 2019.

Het verbruik van 3G-data is in de afgelopen vijf jaar gelijk gebleven met ongeveer 50 miljard MB per jaar. Het aantal sms’jes is in vijf jaar met tien procent gedaald. Nederlanders belden in 2019 vijftien procent meer dan vijf jaar eerder. De stijging van het dataverbruik is al jaren gaande en blijft ook in 2019 zichtbaar. In 2019 was het totale verbruik 32 procent hoger dan in 2018.

M2M-aansluitingen sterk gestegen

Het aantal M2M (machine-to-machine) aansluitingen is ten opzichte van vijf jaar geleden met 4 miljoen gestegen naar 6,7 miljoen aansluitingen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om auto’s of om apparaten (zoals rookmelders, alarmsystemen en slimme energiemeters), die via een internetaansluiting informatie uitwisselen met de digitale systemen van beheerders van de apparaten.

Internetverbinding huishoudens

Steeds meer huishoudens beschikken over een snelle internetverbinding. Het percentage huishoudens met een internetverbinding vanaf 30Mbps (Megabit per seconde) was in 2019 91,7 procent. In 2015 was dit nog 65,5 procent. Het percentage huishoudens met een verbinding tot 30Mbps was in 2019 8,3 procent en in 2015 34,5 procent. Eind 2019 had bijna de helft van alle huishoudens een internetverbinding boven 100Mbps.

Toename bundeling vaste en mobiele diensten

Steeds meer consumenten maken gebruik van bundels waarin een mobiel abonnement wordt gecombineerd met een vast abonnement, bijvoorbeeld televisie + vaste telefonie + internet + mobiel. Het aantal vast-mobiele bundels is sinds 2015 fors gestegen van bijna 500.000 aansluitingen in 2015, tot 2,7 miljoen eind 2019.

Telecomaanbieders

Het marktaandeel van T-Mobile (inclusief Tele2) op basis van het mobiele dataverbruik bedroeg in 2019 bijna de helft van alle data. Het marktaandeel van KPN op mobiel dataverbruik lag tussen de 25 à 30 procent en dat van VodafoneZiggo op 15 à 20 procent. Wat betreft het marktaandeel mobiele aansluitingen bezitten de drie grote providers ieder tussen 20 en 30 procent marktaandeel.

ACM en operators trekken nummers in van nep-helpdesks

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) en een aantal telecomaanbieders hebben 100 telefoonnummers ingetrokken. De nummers waren van criminelen die op internet adverteren met nep-helpdesks. Of ze bellen mensen via die nummers en bieden hulp aan bij computerproblemen. Consumenten die contact hebben met een nep-helpdesk worden vaak slachtoffer van oplichting, aldus de ACM.

Bestuursvoorzitter Martijn Snoep van ACM wil voorkomen dat criminelen nummers gebruiken om mensen op te lichten. “Daarom hebben we nummers die voor die nep-helpdesks uit de lucht laten halen. Daarbij hebben we samengewerkt met telecomaanbieders. Zo voorkomen we samen misbruik en schade voor de consument.”

Samenwerking

De ACM werkt in de zaak rond de nep-helpdesks samen met onder meer het Openbaar Ministerie, de politie en telecomaanbieders. In dit samenwerkingsverband werken partijen samen aan het bestrijden van helpdeskfraude. Indien duidelijk is dat er een Nederlands nummer wordt gebruikt voor de helpdeskfraude, zorgt de ACM er in samenwerking met de telecomaanbieders voor dat dit nummer wordt geblokkeerd. Over buitenlandse nummers heeft de ACM geen bevoegdheid.

Oplichting

De gevallen bij alom wel bekend. Engelssprekende criminelen bellen consumenten thuis op met de mededeling dat hun computer is geïnfecteerd en bieden hulp aan om dit op te lossen. Of ze adverteren op internet met telefoonnummers voor hulp bij problemen met bijvoorbeeld Outlook, McAfee of Microsoft. Die telefoonnummers hebben een Nederlands netnummer. Mensen die zo’n nummer bellen, komen alleen niet uit bij een Nederlandse helpdesk, maar bij een callcenter in het buitenland. Medewerkers van dat callcenter doen alsof ze helpen met computerproblemen, maar proberen de beller ondertussen een programma te laten installeren waarmee ze op afstand kunnen inloggen op de computer van de beller. Als dat gelukt is, wordt geld van hun bankrekening afgehaald. Dit kan oplopen tot enkele duizenden euro’s.

Aangifte doen

De nep-helpdesks maken nog steeds nieuwe slachtoffers. De ACM roept slachtoffers van helpdeskfraude op om aangifte te doen bij de politie. Bedrijven zoals McAfee en Microsoft bellen volgens de ACM nooit mensen thuis om hulp aan te bieden bij computerproblemen. De ACM raadt mensen aan om alert te zijn als een helpdesk aanraadt om software te installeren om een zogenaamde fout te herstellen. Ook als er contact is via een Nederlands telefoonnummer, kunnen daar criminelen achter zitten.

Nummers

Misbruik van telefoonnummers is een maatschappelijk probleem. Het leidt tot schade voor consumenten, waarbij vooral kwetsbare groepen in de samenleving extra worden geraakt. Deze schade is vaak groot. De ACM wil misbruik van nummers voorkomen en houdt daarom streng toezicht op het toekennen en gebruik van nummers. En waar toch misbruik voorkomt, pakt de ACM dat aan. Bijvoorbeeld door nummers te laten blokkeren.

ACM start onderzoek naar ICT in de zorg

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) start een sectoronderzoek naar gegevensuitwisseling en interoperabiliteit van ICT-systemen in de zorgsector. Daarbij kijkt het naar de systemen voor elektronische patiëntendossiers (EPD's). Dit schrijft Computable dat verwijst naar de ACM Agenda 2020-2021, waarin de digitale economie één van de drie aandachtsgebieden is.

De ACM schrijft dat digitalisering in de zorg weliswaar kansen biedt, maar dat leveranciers ‘commerciële en technische strategieën’ hanteren die negatieve gevolgen hebben voor de concurrentie. Zo belemmeren deze strategieën de toetredings- en groeimogelijkheden van concurrenten en wordt innovatie en de kwaliteit en veiligheid van zorg beperkt. Reden voor een sectoronderzoek dus dat volgens Computable gaat over bredere trends en ontwikkelingen in de zorgsector. Meer informatie wil de ACM pas kwijt nadat het onderzoeksvoorstel is goedgekeurd.

Data-uitwisseling

Er is in toenemende mate aandacht voor data-uitwisseling in de zorg. Vooralsnog is het moeilijk om medische data, dat opgeslagen staat bij de diverse leveranciers, onderling te delen. Hierdoor is het bijvoorbeeld voor zorginstellingen lastig om een totaalbeeld van hun patiënt of client te vormen.

In Nederland ontstaan steeds meer initiatieven om die gegevensuitwisseling te stimuleren. Zo werd vorig jaar het manifest Samen Vooruit opgesteld, waarin de ondertekenaars de data-uitwisseling tussen ict-leveranciers mogelijk willen maken.

Overheid

Ook de overheid besteedt aandacht aan het thema data-uitwisseling in de zorg. Zo werkt minister Bruins van Medische Zorg & Sport aan een wetsvoorstel waarbij elektronische gegevensuitwisseling binnen de zorg verplicht wordt. In dat wetsvoorstel, dat eind 2020 af moet zijn, wil hij ook technische standaarden vaststellen voor de gegevensuitwisseling. De minister pleit voor “eenduidige stekkers van systemen zodat de systemen ook technisch op elkaar kunnen aansluiten onafhankelijk van leverancier”. Daarmee maakt hij ruimte voor andere aanbieders van ict-systemen in de zorg.

Bovendien stelt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een nieuwe subsidieregeling in werking om de digitale gegevensuitwisseling in de zorg te verbeteren. Hiervoor is in totaal negentig miljoen euro beschikbaar.

Operators moeten roaming onder dezelfde voorwaarden aanbieden als thuis

Telecomaanbieders moeten van toezichthouder ACM hun mobiele diensten binnen de EU onder dezelfde voorwaarden aanbieden als in Nederland. Het principe ‘roam like at home’ geldt en dat gebeurt op dit moment niet altijd. De Autoriteit Consument & Markt geeft telecomaanbieders vier weken de tijd om ervoor te zorgen dat ze zich voortaan aan de regels houden.

Bij ‘roam like at home’ geldt het uitgangspunt dat klanten binnen de EU van dezelfde diensten gebruik kunnen maken als ze thuis doen, onder dezelfde voorwaarden. Uit onderzoek van de ACM blijkt dat een aantal aanbieders zich niet altijd aan deze regels houdt.

Bestuurslid Henk Don stelt dat ACM heeft geconstateerd dat een aantal telecomaanbieders bij roaming binnen de EU een lagere internetkwaliteit aanbiedt dan in Nederland. “Terwijl diezelfde kwaliteit wel beschikbaar is”, aldus Don. “Daardoor is het bijvoorbeeld niet mogelijk om zonder haperingen naar videodiensten te kijken in HD-kwaliteit. We willen dat aanbieders er voor de start van de voorjaarsvakantie voor zorgen dat ze de beste kwaliteit mobiel internet bieden die beschikbaar is. Als 4G beschikbaar is, moeten klanten die thuis ook 4G hebben, daarvan gebruik kunnen maken.”

Onderzoek

De ACM heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van roamingdiensten tijdens verblijf in het buitenland. Het komt wel eens voor dat 4G nog niet in elk gebied beschikbaar is, waardoor 3G of zelfs 2G wordt gebruikt. Maar uit het onderzoek van de ACM blijkt ook dat aanbieders soms geen 4G bieden terwijl dat wel beschikbaar is. Dat betekent dat Nederlandse klanten in die gevallen wel betalen voor 4G-diensten, maar daar geen gebruik van kunnen maken in het buitenland.

ACM: operators gaan goed om met netneutraliteit

Nederlandse operators nemen voldoende en goede maatregelen voor het zorgen van netneutraliteit, stelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) na eigen onderzoek. De ACM is verantwoordelijk voor toezicht op netneutraliteit.

De ACM startte het onderzoek om kennis te verzamelen over traffic management; een verzameling technieken die ingezet wordt om het internetverkeer op telecomnetwerken in goede banen te leiden. In dat kader onderzocht de ACM of Nederlandse telecomaanbieders maatregelen toepassen die onderscheid maken naar inhoud of toepassingen van het internetverkeer. Dat bleek niet het geval te zijn.

Ook hebben alle aanbieders processen ingericht om ervoor te zorgen dat maatregelen op dit gebied worden getoetst aan de uitgangspunten van netneutraliteit. Een aantal aanbieders heeft naar aanleiding van gesprekken met de ACM informatie over traffic management verduidelijkt in de algemene voorwaarden. De ACM concludeert dat het traffic management van de telecomproviders voldoet aan de eisen van netneutraliteit.

Internetverkeer in goede banen

In Europa moeten internetaanbieders dezelfde soorten internetverkeer hetzelfde behandelen. Dat betekent bijvoorbeeld: niet onnodig blokkeren of beperken. Aanbieders mogen wel maatregelen nemen om het internetverkeer in goede banen te leiden, maar deze maatregelen mogen geen onderscheid maken naar inhoud of toepassingen.

Wegwijzer voor beoordeling

De ACM publiceert de resultaten van het onderzoek om telecomaanbieders informatie te bieden over traffic management en over de regels die ervoor gelden. Die regels worden toegelicht in een wegwijzer en een aantal voorbeelden. Verder bevat het document vragen, die de ACM gebruikt om traffic managementmaatregelen te beoordelen. Deze vragen kunnen telecomaanbieders helpen bij het maken van de juiste keuzes rond traffic management.

ACM beboet vier telecomaanbieders voor onduidelijke websites

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) beboet KPN, Tele2, T-Mobile en Vodafone voor onjuiste en onvolledige informatie over hun aanbod op hun websites voor consumenten, meldt de toezichthouder. Telecomaanbieders moeten er volgens de ACM voor zorgen dat hun aanbod mobiele abonnementen transparant is.

De verkoop van telefoonabonnementen gebeurt onder meer online. Consumenten moeten op de websites dus juiste en volledige informatie vinden over het aanbod om goed te kunnen vergelijken en kiezen wat voor hen het beste abonnement is. Vier telecomaanbieders voldeden volgens de ACM niet aan deze verplichting en dus zijn de volgende boetes opgelegd:

  • Boete KPN: 3.473.500 euro
  • Boete Tele2: 2.715.000 euro
  • Boete T-Mobile: 3.907.000 euro
  • Boete Vodafone: 3.120.500 euro

Bestuurslid Cateautje Hijmans van den Bergh van de ACM stelt dat de website een belangrijk kanaal is waarmee  telecomaanbieders communiceren met consumenten. “Het is belangrijk dat consumenten daar juist en volledig worden geïnformeerd over het aanbod, zodat zij een goed besluit kunnen nemen en met vertrouwen online hun aankopen kunnen doen. Onjuiste of onvolledige informatie kan bovendien leiden tot oneerlijke concurrentie”, aldus Hijmans.

Duidelijke informatie belangrijk

De ACM ontving via haar consumentenloket ACM ConsuWijzer meldingen over onverwachte kosten en hoge rekeningen van telecomaanbieders. Tevens bleek uit eerdere onderzoeken van de ACM onder consumenten (Consumentenonderzoek Telecommarkt) dat zij duidelijke informatie over prijzen in de telecomsector belangrijk vinden. Omdat de prijs en de kenmerken van het abonnement de belangrijkste factoren zijn waarop consumenten hun aankoopbeslissing baseren, hecht de ACM er veel belang aan dat de informatie klopt.

De wet stelt hiervoor algemene regels. Over hoe deze regels toegepast moeten worden op de telecomsector heeft de ACM een document met uitgangspunten opgesteld dat met de vier telecomaanbieders is besproken. De ACM heeft tevens aangekondigd de websites van de telecomaanbieders te gaan controleren. Vervolgens stelde de ACM enkele maanden later vast dat de telecomaanbieders nog steeds in de fout gingen. Daarom legt de ACM nu boetes op voor de volgende overtredingen:

  • Het niet duidelijk vermelden van eenmalige kosten bij de aanbieding van een abonnement, waardoor het aanbod goedkoper lijkt dan het in werkelijkheid is (KPN, Tele2, T-Mobile, Vodafone)
  • Het vermelden dat databundels voor gebruik ‘onbeperkt’ waren, terwijl dat niet zo was binnen de EU (Tele2, T-Mobile)
  • Bel- en sms-bundels als ‘onbeperkt’ aanbieden, terwijl er een maximum van 3.000 belminuten/sms gold (KPN)
  • Een abonnement in combinatie met een toestel aanbieden tegen een prijs die alleen gold voor consumenten die al internetklant waren bij Ziggo. Als je dat niet was, kostte het abonnement 5 euro meer (Vodafone)
Nieuwe boeteregels

Met ingang van 1 juli 2016 is het boetemaximum van de boetes die de ACM kan opleggen verhoogd naar 900.000 euro of 1 procent van de omzet van de overtreder als dat meer is. In deze zaak heeft de ACM voor het eerst omzetgerelateerde boetes opgelegd voor overtredingen van de consumentenregels. Om deze reden vallen de boetes fors hoger uit dan de boetes die de ACM in het verleden voor vergelijkbare overtredingen heeft opgelegd.

ACM Telecommonitor: meer dataverbruik in eerste helft 2019

Nederlanders blijven meer data met hun mobiele telefoon verbruiken. Dit blijkt uit onderzoek van de ACM Telecommonitor. In de eerste helft van 2019 verbruikten Nederlanders 18 procent meer data dan in de eerste helft van 2018. 

Toename van dataverbruik is een trend die al langer zichtbaar is. Deze stijging is echter groter dan voorheen. Het gemiddelde dataverbruik per mobiele aansluiting bereikte 3 GB per maand in het tweede kwartaal van 2019. Dat constateert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in de Telecommonitor over het eerste en tweede kwartaal van 2019. 

Op het gebied van vaste telefonie dalen zowel de omzet als het aantal belminuten, een trend die al langer zichtbaar is. Gebruik van mobiel neemt verder toe. Het aantal bundels waarin een mobiel abonnement wordt gecombineerd met een vast abonnement blijft groeien. In zo’n bundel worden bijvoorbeeld televisie, vaste telefonie, internet en mobiel gecombineerd. Het aantal bundels dat alleen bestaat uit de vaste diensten internet, vaste telefonie en/of televisie daalt. 

Bij de vaste diensten is een transitie van traditionele naar digitale diensten waarneembaar. Zo blijft het aantal traditionele telefonie-aansluitingen, zoals PSTN en ISDN, afnemen. 

Brede uitrol glasvezel nodig 

Het aantal glasvezelaansluitingen is gestegen naar 1.324.000 aansluitingen, deels ten koste van het aantal koperaansluitingen waar een lichte daling te zien is. In oktober 2019 publiceerde de ACM de resultaten van een verkennend onderzoek naar de uitrol van glasvezel in Nederland. De conclusie van dat onderzoek is dat glasvezelaansluitingen consumenten meer keuzevrijheid bieden naast het al bestaande kabelnetwerk. Die keuzevrijheid zorgt voor een prikkel bij aanbieders om efficiënt te werken en te blijven innoveren. Beide netwerken zijn nodig om te voldoen aan de groeiende vraag naar snel breedbandinternet. Het aantal glasvezelaansluitingen neemt gestaag toe, maar vooral in de stedelijke gebieden loopt de uitrol nog niet zo hard. 

Marktaandelen 

KPN en VodafoneZiggo blijven de grootste aanbieders van breedbandinternet, met marktaandelen van 40 tot 45 procent. Marktaandelen van andere aanbieders, zoals Tele2, bedroegen in de eerste helft van 2019 tussen de nul en vijf procent. 

Over de Telecommonitor 

De ACM publiceert elk half jaar de marktcijfers van de telecomsector in de Telecommonitor. Deze monitor laat de ontwikkelingen zien op het gebied van mobiele diensten, vaste telefonie, breedband, televisie en bundels op basis van cijfers van de belangrijkste partijen in de telecomsector. 

Bron: ACM 

ACM: voorlopig geen tekort aan 06-nummers

Het grote aantal 06-nummers dat is uitgegeven aan telecomaanbieders levert op korte termijn geen tekort op, maar vraagt wel om doorlopend scherp toezicht door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Dat blijkt uit de Monitor nummeruitgifte die de ACM heeft gepubliceerd.

Bijna 91% van de beschikbare 06-nummers is uitgegeven aan telecomaanbieders. De ACM heeft de afgelopen jaren gerichte acties in gang gezet om tekorten te voorkomen. Henk Don, waarnemend bestuursvoorzitter ACM: “In 2017 hebben we door toezicht de benodigde omnummering van 06-nummers naar 097-nummers voor elkaar gekregen.” Deze 06-nummers werden gebruikt voor apparaten die een verbinding met het internet nodig hebben, maar waarmee je niet kunt bellen. Het merendeel van deze apparaten gebruikt inmiddels een 097-nummer. Verder heeft de ACM  in 2017 100.000 06-nummers ingetrokken omdat de telecomaanbieder die nummers niet binnen een jaar had uitgegeven aan klanten. Het uitgiftepercentage van 06-nummers blijft hoog en daarom blijft de ACM scherp toezien op het juiste gebruik van deze nummers.

Strenger toezicht op gebruik informatienummers 

Het aantal informatienummers dat wordt aangevraagd, daalt al enkele jaren op rij. Ook worden steeds meer informatienummers teruggegeven aan de ACM. De ACM houdt streng toezicht op het gebruik van informatienummers. Naar aanleiding van signalen dat door middel van informatienummers diensten worden aangeboden waarbij nummergebruikers zich op ongeoorloofde wijze verrijken en consumenten worden misleid, heeft de ACM de regels verhelderd in een beleidsregel. De ACM heeft daarin onder meer verduidelijkt dat doorschakeldiensten en betaaldiensten met een tarief per minuut niet binnen de bestemming voor 0900- en 0909-nummers uit het nummerplan passen.

Versnelde groei mobiel dataverbruik sinds unlimited data-abonnementen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de Telecommonitor over het eerste halfjaar van 2017 gepresenteerd. De cijfers laten twee ontwikkelingen zien: versnelde groei mobiel dataverbruik door ‘unlimited data’-abonnementen en de populariteit vast-mobiele bundels blijft stijgen.

Versnelde stijging mobiel dataverbruik door ‘unlimited data’-abonnementen

Sinds de introductie van mobiele abonnementen met ‘unlimited data’ -  door T-Mobile in januari 2017 en Tele2 in mei 2017 -  versnelt de groei van het mobiel dataverbruik. In het tweede kwartaal van 2017 steeg het totale mobiele dataverbruik (3G en 4G) met ruim 25% ten opzichte van het eerste kwartaal van 61 miljard MB tot ruim 77 miljard MB. De unlimited data-abonnementen lijken de concurrentie in de mobiele sector te versterken. Zo is in het eerste halfjaar van 2017 het marktaandeel van KPN op basis van het mobiele dataverbruik gedaald van 40-45% naar 30-35% terwijl dat van T-Mobile is gestegen van 20-25% naar 25-30%.

Populariteit vast-mobiele bundels blijft stijgen

De populariteit van vast-mobiele bundels is in het eerste halfjaar van 2017 sterk gestegen. Het gaat hier om abonnementen die vaste breedbanddiensten (internet, televisie en/of vaste telefonie) combineren met mobiele diensten in één pakket. Wanneer de consument deze bundel afsluit, ontvangt hij vaak een korting, een uitgebreider zenderpakket of extra mobiele data.

Begin 2017 werden ongeveer 1 miljoen vast-mobiele bundels afgenomen. Halverwege 2017 is dit aantal bijna verdubbeld naar 1,8 miljoen. De ACM ziet als voornaamste reden van deze stijging dat VodafoneZiggo in het eerste kwartaal 2017 ook vast-mobiele bundels heeft geïntroduceerd.

Effect bundeling op concurrentie

In juli 2017 concludeerde de ACM in een marktstudie dat er voorlopig voldoende concurrentie is op de telecommarkt ondanks de bundeling van telecomproducten in één pakket. Wel constateerde de ACM dat er naast voordelen voor de klant ook risico’s verbonden zijn aan bundeling. Overstappen kan voor klanten moeilijker worden wanneer aanbieders steeds meer exclusieve content aan bundels toevoegen.

Bundeling kan daarnaast nadelig uitpakken voor kleine aanbieders, waardoor het risico bestaat dat deze van de markt verdwijnen. Voor gezonde concurrentie is het belangrijk dat er ook kleinere telecomaanbieders blijven met scherpe tarieven. Deze aanbieders zijn daarbij vaak afhankelijk van gereguleerde toegang tot een vast netwerk. De ACM onderzoekt op dit moment welke regulering de komende jaren nodig is om te zorgen voor behoud van voldoende concurrentie. Dit onderzoek wordt binnenkort afgerond waarna een ontwerpbesluit wordt gepubliceerd.

Over de Telecommonitor

De ACM publiceert regelmatig kwartaalcijfers over de telecommarkten in de Telecommonitor. Deze laat de ontwikkelingen zien op het gebied van mobiele diensten, vaste telefonie, breedband, televisie en bundels op basis van cijfers van de belangrijkste partijen in de telecomsector.