Tag: Autoriteit Consument en Markt (ACM)

ACM krijgt extra bevoegdheden door Telecomwet

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) krijgt nieuwe mogelijkheden in de Telecomwet om de concurrentie op de vaste telecommarkt te bewaken. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het uitbreiden van het instrumentarium van de ACM.

"Juist in deze tijd blijkt hoe belangrijk de vaste netwerken zijn om te zorgen dat mensen verbonden blijven, om te kunnen blijven werken, leren en ontspannen", zegt bestuurslid Manon Leijten van de ACM. "De nieuwe wetgeving gaat ons als ACM meer mogelijkheden geven om telecomaanbieders zonder eigen netwerk toegang te geven tot een vast netwerk, als dat nodig is om de markt goed te laten werken. We zijn blij dat de Tweede Kamer het belang hiervan onderschrijft."

Het belang van toegang

De ACM ziet risico’s voor de concurrentie op de vaste telecommarkt, als telecomaanbieders zonder eigen netwerk niet tegen redelijke voorwaarden toegang krijgen tot de netwerken van KPN en VodafoneZiggo. De ACM volgt daarom de ontwikkelingen in de markt op de voet en verkent de verschillende mogelijkheden uit de Telecomwet en de Mededingingswet, om in te grijpen als diensten voor consumenten en bedrijven verslechteren door een gebrek aan concurrentie.

Met dit nieuwe instrument krijgt de ACM in de toekomst een extra mogelijkheid om ervoor te zorgen dat partijen die actief willen worden op de telecommarkt, toegang krijgen tot een vast telecomnetwerk. De ACM ziet de voorgestelde uitbreiding van de bevoegdheden op dit gebied als een positieve ontwikkeling, die bijdraagt aan beter werkende markten, lagere prijzen, meer innovatie en betere dienstverlening voor mensen en bedrijven.

Huidige situatie toegang

Door de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in de zaak rond het marktanalysebesluit Wholesale Fixed Access, is dit besluit van de ACM over recht op toegang tot zowel het netwerk van VodafoneZiggo als dat van KPN vernietigd. Dat betekent dat aanbieders zonder eigen netwerk geen automatisch recht hebben op toegang tot die netwerken tegen redelijke voorwaarden. KPN heeft na de uitspraak zijn toegangsaanbod gecontinueerd, maar daarbij het aanvullend aanbod zoals dat was opgelegd in het vernietigde besluit niet doorgezet. VodafoneZiggo heeft zijn toegangsaanbod ingetrokken. De ACM bekijkt of de positie van aanbieders zonder eigen netwerk hiermee voldoende geborgd is. Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stelde eerder in een brief aan de Tweede Kamer dat de uitspraak van het CBb het belang onderstreept om zo snel mogelijk aanvullende mogelijkheden te creëren voor de ACM om de toegang tot Nederlandse telecomnetwerken te reguleren.

Signalen

Als partijen op de telecommarkt problemen ervaren die ervoor zorgen dat ze geen concurrerend aanbod kunnen bieden aan consumenten of bedrijven, dan kunnen ze contact opnemen met de ACM. De ACM bestudeert de ontwikkelingen op de markt en grijpt in als daar aanleiding voor is.

ACM: voorlopig geen tekort aan 06-nummers

Het grote aantal 06-nummers dat is uitgegeven aan telecomaanbieders levert op korte termijn geen tekort op, maar vraagt wel om doorlopend scherp toezicht door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Dat blijkt uit de Monitor nummeruitgifte die de ACM heeft gepubliceerd.

Bijna 91% van de beschikbare 06-nummers is uitgegeven aan telecomaanbieders. De ACM heeft de afgelopen jaren gerichte acties in gang gezet om tekorten te voorkomen. Henk Don, waarnemend bestuursvoorzitter ACM: “In 2017 hebben we door toezicht de benodigde omnummering van 06-nummers naar 097-nummers voor elkaar gekregen.” Deze 06-nummers werden gebruikt voor apparaten die een verbinding met het internet nodig hebben, maar waarmee je niet kunt bellen. Het merendeel van deze apparaten gebruikt inmiddels een 097-nummer. Verder heeft de ACM  in 2017 100.000 06-nummers ingetrokken omdat de telecomaanbieder die nummers niet binnen een jaar had uitgegeven aan klanten. Het uitgiftepercentage van 06-nummers blijft hoog en daarom blijft de ACM scherp toezien op het juiste gebruik van deze nummers.

Strenger toezicht op gebruik informatienummers 

Het aantal informatienummers dat wordt aangevraagd, daalt al enkele jaren op rij. Ook worden steeds meer informatienummers teruggegeven aan de ACM. De ACM houdt streng toezicht op het gebruik van informatienummers. Naar aanleiding van signalen dat door middel van informatienummers diensten worden aangeboden waarbij nummergebruikers zich op ongeoorloofde wijze verrijken en consumenten worden misleid, heeft de ACM de regels verhelderd in een beleidsregel. De ACM heeft daarin onder meer verduidelijkt dat doorschakeldiensten en betaaldiensten met een tarief per minuut niet binnen de bestemming voor 0900- en 0909-nummers uit het nummerplan passen.

Gebruik zakelijk glasvezel zit in de lift

glasvezel

Het aantal zakelijke gebruikers van  glasvezel is in het laatste kwartaal van 2016 gestegen van 75.000 naar 78.000. Dit komt vooral door het aantal glasvezelaansluitingen dat Vodafone en Tele2 inkopen bij KPN en Eurofiber. Dit blijkt uit de Telecommonitor van de Autoriteit Consument en Markt. Daarnaast kiezen zakelijke klanten steeds vaker voor een supersnel zakelijk glasvezel met breedbandsnelheden tot 100 Gbit/s. Zo kunnen zij gebruikmaken van hoogwaardige telecomdiensten als clouddiensten of het ontsluiten van meerdere vestigingen.

glasvezel

Mobiel dataverbruik blijft toenemen

Uit de monitor kwam tevens naar voren dat het mobiele dataverbruik in Nederland sterk blijft toenemen. Het dataverbruik in de eerste drie kwartalen van 2016 bedroeg 129 miljard MB. Dat is hoger dan het gehele jaar 2015, toen het verbruik 114 miljard MB bedroeg. Ook het aantal 3-in-1 mobiele bundels met bellen, sms’en en data blijft stijgen. In het derde kwartaal van 2016 is het aantal mobiele bundels gestegen tot ruim 13,6 miljoen aansluitingen.

Vaste aansluiting verliest terrein

Het aantal belminuten via een vaste telefoon daalde in het derde kwartaal van 2016 met 13% ten opzichte van een kwartaal eerder. Een mogelijke verklaring van deze trend is dat providers steeds vaker onbeperkt bellen toevoegen aan hun mobiele abonnementen. Klanten kunnen daardoor zonder meerkosten onbeperkt bellen via hun mobiele telefoon. Het aantal verbruikte mobiele belminuten steeg in het derde kwartaal van 2016 met 10,5%.

Ook meer glasvezel in woningen

Voor het eerst maken meer dan één miljoen huishoudens gebruik van een glasvezelverbinding voor internet, bellen, en televisie. In tegenstelling tot de zakelijke gebruikers, kiezen particulieren lang niet altijd voor het snelste en duurste abonnement. Een grote groep is tevreden met een goedkoper glasvezelabonnement met een internetsnelheid tussen de 30-100Mbit/s.

De volledige pdf van de Telecommonitor Q3 2016 is te downloaden vanaf de website van de Autoriteit Consument & Markt.

ACM lanceert apps-campagne

Logo_ACMDe Autoriteit Consument & Markt (ACM) is gestart met een voorlichtingsoffensief om gebruikers van smartphones en tablet computers tot nadenken te stemmen over de gebruiksvoorwaarden van apps voor hun mobiele apparaten. De campagne ‘Elke app heeft een prijs’ moet hen waarschuwen voor software die, conform een gebruikersovereenkomst, allerhande gegevens verzamelt over het bewuste apparaat en diens eigenaar. Veelal gaat het daarbij om ‘gratis’ apps.

ACM komt met 097-campagne

Logo_ACMTelecom-toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) komt dit najaar met een campagne waarin ‘het juiste gebruik van 06- en 097-nummers’ wordt belicht. De telefoonnummers met het voorvoegsel 097 zijn bedoeld voor apparaten die onderling verbonden zijn via mobiele toegang tot het internet, ook bekend als ‘Internet of Things’ (IoT).

Europese netneutraliteitregels ergeren Nederlandse politiek

VlaggenHet is voortaan toegestaan om gegarandeerde ‘hoge kwaliteits-internetverbindingen’ tegen meerprijs aan te bieden binnen de Europese Unie. Dat is het resultaat van het gisteren door de Europese Commissie en de Europese Raad overeengekomen pakket telecommaatregelen. De EU heeft hiermee minder vergaande netneutraliteit dan Nederland, waar een dergelijk aanbod bij wet verboden is.

M2M-markt wordt in 2017 door 3G en 4G gedomineerd

business_trendsDaar waar 2G-technologie nu nog overheersend is als het gaat om Machine-to-Machine communicatie (M2M), zal die positie binnen drie jaar door 3G- en 4G-communicatie worden overgenomen. Dat voorspelt het marktonderzoeksbureau Berg Insight de zesde editie van zijn ‘Global Wireless M2M Market’-rapport.