Tag: Breedband

Actieplan Digitale Connectiviteit: snel internet voor alle Nederlanders in 2023

Snel internet, overal beschikbaar, voor iedereen: vast en mobiel. Het kabinet stelt als doel dat àlle Nederlanders in 2023 over snel vast breedbandinternet (minimaal 100 Megabit per seconde) beschikken.

Een grote meerderheid moet in datzelfde jaar een nog eens tien keer zo snelle verbinding (1 Gigabit per seconde) hebben. Daarnaast kiest staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor een dekkingsverplichting bij de aankomende frequentieveilingen voor draadloze communicatie, bijvoorbeeld voor 5G.

Deze en andere uitgangspunten staan in het Actieplan Digitale Connectiviteit dat het kabinet deze week heeft gepresenteerd. De aangescherpte doelen dragen bij aan Nederland Digitaal, de kabinetsambitie om van Nederland dé digitale koploper van Europa te maken. Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “We zijn met onze digitale infrastructuur nu koploper, maar we moeten nu stappen zetten om dat te blijven. De komende jaren worden immers allerlei dagelijkse zaken continu verbonden met het internet: auto’s, landbouw, zorg, robots en huishoudelijke apparaten. Elke Nederlander moet dan altijd over snel vast en mobiel internet beschikken. Om dat te bereiken creëert het kabinet daarom nu de benodigde randvoorwaarden voor innovaties en de diensten die daaruit ontstaan.”

Reactie BTG

Eric Reij, voorzitter branchevereniging BTG: “Elk initiatief dat de digitale koppositie van Nederland versterkt, juichen wij toe. Goede infrastructuur zorgt voor welvaart en vooruitgang. Dat geldt zeker voor het digitale domein. Met dit actieplan laat het Ministerie visie zien. Een goede digitale basis geeft onze economie het juiste fundament voor innovatie.”

Extra ondersteuning voor lokale overheden

97% van de Nederlanders heeft nu al toegang tot snel vast breedband internet. Overal beschikbare en snelle communicatie kan inmiddels als basisbehoefte worden gezien en is een randvoorwaarde voor een concurrerende economie. Daarom haalt het kabinet het 100%-doel 2 jaar naar voren, maar is het streven om in dat jaar (2023) al verder versneld te hebben. Daar waar private investeringen moeilijk tot stand komen om dit te realiseren en actief overheidsoptreden nodig is, bijvoorbeeld in buitengebieden, gaat het ministerie van EZK extra ondersteuning bieden aan gemeenten en provincies. Naast kennisuitwisseling over onder andere leges en graafdieptes, wordt het door een koepelregeling eenvoudiger voor lokale overheden om zelf financiële ondersteuning voor de aanleg te verlenen. Zij hoeven dan niet zelf een steunregeling aan de Europese Commissie voor te leggen.

Dekkingsplicht bij toekomstige veilingen mobiele communicatie

Het kabinet wil ook dat Nederland op het gebied van mobiel internet koploper blijft. Er zijn nog altijd plekken in Nederland waar de mobiele netwerkdekking onvoldoende is, bijvoorbeeld omdat het aanbieden op de locaties voor operators commercieel niet-rendabel is. Om dit aan te pakken wordt er bij de aankomende veiling een dekkingsverplichting opgelegd aan de vergunninghouders. Deze houdt in dat op 98% van de oppervlakte van elke gemeente van Nederland dekking moet worden gerealiseerd. Winst valt ook te behalen, met een beter bereik in woningen en bedrijven. Daarom draagt het kabinet bij aan een marktinitiatief om een standaard voor indoordekking van draadloze en mobiele openbare communicatienetwerken af te spreken.

Duidelijkheid over randvoorwaarden voor aanleg infrastructuur

Voor de aanleg van onze digitale infrastructuur – en de uitrol van toekomstige mobiele communicatienetten in het bijzonder – is het essentieel dat de randvoorwaarden op lokaal niveau optimaal zijn ingevuld. Zo moet voor zowel aanbieders als gemeenten vooraf duidelijk zijn hoe bijvoorbeeld het toekomstige 5G-netwerk wordt gebouwd, inclusief de daarvoor benodigde kleine antennes. Het kabinet heeft daarom onder andere besloten de EU-aanbeveling over normen van elektromagnetische velden op te gaan nemen in Nederlandse wetgeving in plaats van in het huidige convenant tussen overheden en aanbieders. Dit geeft aanbieders op landelijk niveau duidelijkheid. Tegelijkertijd hebben consumenten zekerheid dat elektromagnetische velden van de antennes geen bedreiging vormen voor de gezondheid, ook als er meerdere antennes zijn in de directe omgeving.

Nota mobiele communicatie

Specifiek voor draadloze communicatie werkt het ministerie van EZK aan de Nota Mobiele Communicatie. Deze wordt gepubliceerd zodra twee nog lopende trajecten zijn afgerond. De Europese Commissie moet zich nog uitspreken over de overname van mobiele aanbieder Tele2 door T-Mobile. Het kabinet zelf zal voor eind 2018 een oplossing presenteren voor het gebruik van de zogenoemde 3,5 GigaHertz frequentieband in onder andere Noord-Nederland. Beide trajecten zijn van belang voor de inrichting van de veilingen van frequenties voor bijvoorbeeld de 5G-netwerken.

Netwerkinfrastructuur verbeterd met nieuw wetsvoorstel

netwerkinfrastructuur

Eerder schreven we al over de WION, die ervoor moet zorgen dat werkzaamheden aan telecomkabels in de grond beter verlopen. De WION wordt vervangen door de WIBON. Deze 'Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten' heeft ook betrekking op bovengrondse netwerkinfrastructuur. Een wetsvoorstel hierover is onlangs naar de Tweede Kamer gegaan. Het uiteindelijke doel is dat elk Europees bedrijf en huishouden kan beschikken over een communicatienetwerk met hoge snelheid.

netwerkinfrastructuurNetwerkinfrastructuur ook bovengronds

De Europese 'Richtlijn Breedband' moet de kosten verlagen voor de aanleg van snelle communicatienetwerken. Via de WION werden daarom al zaken geregeld zoals samenwerking tussen partijen bij graafwerkzaamheden. Ook moesten netwerkbeheerders toegang geven tot passieve infrastructuur zoals ondergrondse kabelbuizen De WIBON is ook van toepassing op bovengrondse infrastructuur zoals straatkasten en gebouwen. Er komt zelfs een gedoogplicht voor de aanleg van snelle communicatienetwerken in gebouwen. Dat houdt in dat bijvoorbeeld de eigenaar van een kantoorpand toegang moet geven tot aanwezige buizen en leidingen in het gebouw. Dit alles om kosten voor aanleg te beperken en heel Europa op snel internet aan te sluiten, zoals beoogd in de Richtlijn Breedband.

Betere samenwerking

Netwerkbeheerders moeten informatie delen die nodig is bij de aanleg en bijvoorbeeld eigen werkzaamheden afstemmen op die van andere partijen. Partijen moeten beter samenwerken en ook gemeenten moeten hieraan meewerken. Door een slechte communicatie of tegengestelde belangen van telecombedrijven en gemeenten ontstaan vaak extra kosten of vertragingen bij de aanleg. Het ACM moet onderlingen geschillen sneller gaan oplossen.

Verplichtingen nieuwbouw

De digitale snelweg moet niet vastlopen bij de drempel van woning of bedrijfsgebouw. Daarom komt er voor nieuwbouw of bij ingrijpende verbouwingen een verplichting om een toegangspunt voor een netwerk met hoge snelheid in te bouwen. Dat houdt in dat fysieke obstakels worden weggenomen door bijvoorbeeld kabelgoten bij de bouw aan te leggen. Dit moet worden ingevoerd door het Bouwbesluit aan te passen.

Hoge snelheid

In de Richtlijn Breedband en hiervan afgeleide wetten gaat het om 'communicatienetwerken met hoge snelheid'. Daarbij wordt specifieker genoemd een netwerk voor breedbandtoegangsdiensten met een snelheid van minimaal 30 Mbps. Voor Nederlandse begrippen is dat niet erg snel, de meeste communicatienetwerken zullen hier in de praktijk onder vallen. Het WIBON-wetsvoorstel ligt nu ter inzage en zal dit jaar worden behandeld.

[userquote user="906"]BTG onderschrijft het grote belang van een goede toegang tot openbare infrastructuren. Organisaties stellen in toenemende mate hogere eisen aan beschikbaarheid, redundantie en capaciteit van deze infrastructuren. Dit mede door een hogere afhankelijkheid van ICT binnen en buiten organisaties. Hiervoor is een goede centrale regie in Nederland vereist.

BTG ondersteunt het wetsvoorstel en het initiatief om een commissie hiertoe in te richten. Desgewenst is BTG vanuit het zakelijk gebruikersperspectief bereid om inbreng te geven in deze dialoog.
[/userquote]

 

Nederlandse breedbandmarkt groeit in 2015 dankzij glasvezel

Het totale aantal breedbandige verbindingen met het internet is in Nederland tijdens de laatste drie maanden van vorig jaar gestegen. Eind 2015 bleef de teller steken op 7,149 miljoen aansluitingen, 3,1 procent meer dan in 2014. Dat blijkt uit het rapport ‘Dutch Broadband 2015 Q4’ van het marktonderzoeksbureau Telecompaper. “De groei werd opnieuw veroorzaakt door glasvezel en kabel waarmee een daling van DSL-breedbandlijnen te niet werd gedaan”, aldus de onderzoekers.

EC-commissaris: ‘lange termijn contracten’ nodig voor breedband bij elke EU-burger

business_trendsOm breedbandige internetverbindingen naar zogenoemde ‘witte vlekken’ te krijgen, zouden operators en internetproviders in staat moeten worden gesteld om met de bewoners van dergelijke gebieden contracten voor langere termijn (lees: langer dan twee jaar) af te sluiten. Dat oppert tenminste Günther Oettinger, de kersverse Europese commissaris voor Digitale Economie en Samenleving.

Europese Unie kent nog veel digibeten

business_trendsMobiel internet wordt steeds meer gebruikt binnen de Europese Unie: 36 procent van de EU-burgers heeft inmiddels toegang tot internet via een draagbare computer of een ander mobiel toestel. De toegang via mobiele telefoons is gestegen van 7 procent in 2008 naar 27 procent in 2012. De dekking door mobiel internet van de vierde generatie (LTE) is in een jaar verdrievoudigd tot 26 procent. Dit blijkt uit het jaarlijkse EU-scorebord dat de digitale ontwikkelingen binnen de Europese Unie in kaart brengt.

Europese Commissie wil bureaucratie rond uitrol breedband aanpakken

Onder het motto ‘Minder graafwerk is goedkoper breedband’ heeft de Europese Commissie nieuwe regels voorgesteld om de kosten voor het uitrollen van snel internet met 30 procent terug te dringen. Bouwwerkzaamheden, zoals het opbreken van straten om glasvezel te leggen, maken tot 80 procent uit van de kosten voor de aanleg van snelle netwerken. Het voorstel van de Europese Commissie kan volgens onderzoek bedrijven een besparing van 40 tot 60 miljard euro opleveren.