Tag: BTG

BTG en TGG zijn verhuisd

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) en de Telegrootgebruik B.V. (TGG) zijn vanaf9 december gevestigd in een nieuw ingericht kantoorpand aan de Pelmolenlaan 10 in Woerden. Zo maken de organisaties een mooie start richting 2020 en verder.

De nieuwe contactgegevens zijn:
BTG/TGG
Pelmolenlaan 10
3447 GW Woerden
Telefoon: 088 – 353 22 22

 

 

Terugblik BTG Themamiddag Indoordekking

Op 3 december is in het bestuursgebouw van de Universiteit Utrecht de BTG themabijeenkomst Indoordekking gehouden in samenwerking met de Expertgroep Indoordekking. Het thema werd met interessante sprekers vanuit alle invalshoeken belicht. Klik hier voor de presentaties van deze middag

Op deze uitstekend verzorgde middag in het bestuursgebouw van de Universiteit Utrecht werden de bijna 100 aanwezigen welkom geheten door Petra Claessen, Directeur BTG/TGG en dagvoorzitter Wolter Lemstra (Business Universiteit Nyenrode). Petra blikte kort terug op de succesvolle BTG bijeenkomsten in 2018 en nodigde iedereen uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst die gehouden wordt op 23 januari 2019 in Sociëteit De Witte in Den Haag. Het strategische thema van BTG in 2019 is “Digital Connectivity, continued” en er zijn tien focuspunten gedefinieerd waar expertgroepen mee aan de slag gaan. Het beleid van BTG in 2019 is erop gericht dat er strategische samenhang bestaat tussen de inhoudelijke thema’s in de vereniging en de producten en diensten van dochterorganisatie Telegrootgebruik.

 

Visie EZK Indoordekking in relatie tot 5G en frequentiebeleid

Peter Anker, senior beleidsmedewerker van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat  gaf een overview van de ontwikkelingen op het vlak van draadloze communicatie en focuste zijn verhaal op de komende veiling van frequenties voor 5G. Begin 2019 komt het advies van de ACM aan EZK over de situatie in Nederland na het goedkeuren door de EU van de overname van Tele2 NL door T-Mobile waardoor een nieuw competitief landschap is ontstaan. De vraag is of er wederom frequentieruimte gereserveerd moet worden voor een nieuwe operator of dat het beschikbare spectrum verdeeld kan worden tussen de bestaande drie operators. Wat in ieder geval duidelijk is dat er een harde dekkings- en capaciteitseis zal komen voor de te veilen frequenties. De eis wordt dat er op 98% van de oppervlakte van elke Nederlandse gemeente outdoor dekking gerealiseerd moet worden. Daarnaast noemde hij ook het toenemende belang van gespecialiseerde bedrijven die diensten verlenen aan bedrijven als Havenbedrijf, Schiphol, etc en waarvoor frequentieruimte zal worden ingeruimd. Naast de beschikbare vrije Wifi en Dect Guard band (1800 Mhz) zal er hiervoor ook in andere banden ruimte gereserveerd worden (3500 Mhz en 26 Ghz).

Oplossingsmogelijkheden voor gebruikers

Door Jos Beriere van KPN werden vanuit verschillende invalshoeken een aantal mogelijke oplossingen gepresenteerd om de indoordekking problematiek op te lossen. Hij schetste drie oplossingsrichtingen die KPN toepast en die elk hun eigen businesscase hebben. Wat is de economische lifecycle waar rekening mee gehouden moet worden? Digitalisering speelt tegenwoordig in op de primaire doelstellingen van een gebouw. De gebouw (huur) opbrengsten, kosten infra, schoonmaak, risico opslag, leegstand en mogelijk versneld afschrijven, spelen allemaal een rol in de businesscase van de gekozen oplossing.

Cluster Development, Gebruikers Case CBRE

Koen Mioulet schetste namens CBRE een aantal praktijkcases vanuit het perspectief van CBRE, een van de grootste gebouweigenaren en beheerders in de wereld. Een tot de verbeelding sprekend voorbeeld was de indoor wireless ontsluiting van alle kantoorgebouwen aan de Zuidas in Amsterdam die eigendom zijn van CBRE. Door de gebouwen onderling met glasvezel te verbinden en apparatuur “hotels” te creëren voor alle operators kan op een efficiënte manier een goede draadloze experience geboden worden aan de vele vaak snel wisselende huurders van deze kantoorpanden. De koppelingen worden gerealiseerd op laag 1 van het OSI model en de CBRE organisatie zorgt voor het beheer van deze laag. De operator blijft verantwoordelijk voor zijn eigen klantexperience. CBRE biedt een huurprijs per vierkante meter inclusief draadloze dekking.

Indoor Connectiviteit op de Campus

Frans Panken en en Ljupco Jorguseski hielden een interessant betoog over de visie van respectievelijk Surfnet en TNO over de ultieme wens van de klant (student), die altijd en overal zonder problemen wil communiceren. Surfnet en TNO willen geen vendor lock-in en zijn samen een strategische studie gestart over het zogenaamde Neutral Host concept. Hierbij wordt er voor de campus (100+ gebouwen) een neutrale (5G) core gerealiseerd die alle gebruikers kan bedienen die zich binnen de gebouwen bevinden van bijvoorbeeld een universiteit. Surfnet bezit een uitgebreid glasvezelnet dat zich uitstrekt over alle Nederlandse universiteiten en HBO instellingen. Men kan tegen lage kosten vele lichtpaden creëren van 100 tot 400 gigabit. Door op een centrale plaats koppelingen te maken met de bestaande operators kan men zo de gebruikers een prima draadloze experience geven zonder dat de diverse operators daarvoor elk grote investeringen hoeven te doen.

Aansluitend gaf Arjen Sinnema van de firma Cellnex een aantal praktijkvoorbeelden van Neutral Host concepten, zoals men die in het buitenland heeft gerealiseerd. Een zeer sprekend voorbeeld was de implementatie in de stad Barcelona waarbij Cellnex nagenoeg het gehele stadscentrum inclusief stadions, shopping centers etc. heeft ontsloten met een draadloze infrastructuur, die door alle operators in Spanje wordt gebruikt. Het voordeel voor de steden is dat over (1) infrastructuur, die ook lantaarnpalen, reclamezuilen, bushokjes, etc omvat, alle operators toegang hebben. Voor de gemeente is van belang dat niet elke MNO zijn eigen unieke infra heeft en voor de gebruikers is het grote voordeel dat er overal dekking is onafhankelijk bij welke operator men zijn abonnement heeft afgesloten. Deze constructie biedt met name voor de uitrol van 5G een uitstekende basis omdat daar een groot aantal extra opstelpunten (factor 5) gerealiseerd zal moeten worden. Ook in Italië heeft men verschillende van dergelijke implementaties. De firma staat klaar om dergelijke toepassingen ook in Nederland te ondersteunen.

Petra Claessen in bestuur iPoort

Directeur BTG Petra Claessen is benoemd tot bestuurslid van de vereniging iPoort. Deze organisatie is onderdeel van Nieuwspoort, het internationale perscentrum van de Tweede Kamer. 

Binnen Nieuwspoort zijn een aantal ‘themapoortenʼ opgericht om bij te dragen aan het verbeteren van communicatie tussen de politiek, overheid, bedrijfsleven en burgers op deze terreinen. Bij iPoort staat communicatie over ICT en maatschappelijke toepassingen centraal.

IPoort is een toonaangevende stichting binnen Nieuwspoort en biedt BTG  een extra mogelijkheid de zichtbaarheid in politiek Den Haag en bij de diverse ministeries, waaronder EKZ, te vergroten. “Ik ben erg verguld dat ik in het bestuur van iPoort mag plaatsnemen en van daaruit het belang van BTG verder kan dienen”, stelt Petra Claessen. “We zijn van plan om in 2019 samen diverse kennissessies en een groot event neer te gaan zetten.”

Voorzitter van iPoort, Frits Bussemaker, is blij met de inbreng van Claessen en van de BTG. “De dialoog die we tussen ICT, politiek, en media willen versterken, is gebaat met de rol van een organisatie als BTG, die naast leveranciers ook een belangrijke groep stakeholders met haar eindgebruikers inbrengt, en dit nu ook met politiek en media verbindt. Ik zie er ook naar uit om in co-creatie samen de uitwisseling van kennis en informatie rondom ICT in dit speelveld te versterken.”

 

Help net als BTG het Familiehuis over de brug!

Het Familiehuis Daniel den Hoed biedt een gastvrij “bed dichtbij het ziekenhuis” en een “warm bad” aan familie van kankerpatiënten en wordt dit jaar door BTG als goed doel ondersteund. Sportievelingen die deelnemen aan de DSW Bruggenloop Rotterdam kunnen het Familiehuis dit jaar ook ondersteunen met een donatie waarmee ze het Familiehuis in 2020 letterlijk de brug over helpen naar de nieuwe behuizing tegenover het Erasmus MC.

Dit jaar staat het Familiehuis als goed doel centraal bij de DSW Bruggenloop Rotterdam en kunnen deelnemers gadgets kopen waarmee een bijdrage kan worden geleverd aan de realisatie van het nieuwe Familiehuis Daniel den Hoed. Dit nieuwe huis wordt geheel gerealiseerd dankzij giften en eigen vermogen van de stichting.  Vanaf eind 2020 gaat het Familiehuis “de brug over” en opent het de deuren tegenover het Erasmus MC. Jaarlijks zal daar aan duizenden kankerpatiënten en hun familieleden een “tweede thuis” geboden worden.

Wil je meelopen voor het Familiehuis? Klik dan op www.bruggenloop.nl

‘Economische visie en uitwerking digitaliseringsstrategie ontbreken in Miljoenennota’

De Miljoenennota toont een opvallend gebrek aan daadkracht als het aankomt op het zekerstellen van het toekomstig verdienvermogen van Nederland. Dat is de reactie van Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL) op de Miljoenennota 2019.

Hoewel het kabinet-Rutte III er in de afgelopen juni gepubliceerde digitaliseringsstrategie zelf voor pleit dat Nederland de digitale koploper van Europa wordt, blijkt nog niet dat het ook bereid is om te investeren in die ambitie.

Michiel Steltman, directeur van Stichting DINL, stelt dat het gebrek aan invulling van de digitale strategie haaks staat op de grote digitale ambities van het kabinet. “Het beleid voor 2019 gaat vooral over eerlijk verdelen en de investeringen zijn gericht op het behouden van bestaand verdienvermogen. Niemand lijkt zich zorgen te maken over wat er over 10 of 20 jaar te verdelen valt. Zoals de zaken er nu voor staan wil het kabinet van alles maar zal de markt er volledig op eigen kracht voor moeten zorgen dat het ook gebeurt. Bedrijven moeten niet alleen investeren in digitalisering, maar ook in beschermen van data en digitale weerbaarheid. Het bedrijfsleven moet de daarvoor benodigde infrastructuur volledig zelf regelen. Aanbieders van digitale infrastructuur moeten fors gaan investeren in nieuwe communicatietechnologie, betalen daarbij ook precario en leges en moeten zelfs grote bedragen in de schatkist storten voor telecomfrequenties. Niets daarvan komt ten goede aan die digitale ambities.”

Reactie BTG
Petra Claessen, Managing Director & New Business bij branchevereniging BTG: “Ik denk dat het een ‘must’ is dat dit thema op de politieke agenda komt. Juist in dit tijdperk omdat we er niet omheen kunnen dat digitalisering een grote rol speelt in ieders leven. In de gezondheidszorg, het onderwijs, eigenlijk in alle sectoren, verticaal en horizontaal in de maatschappij. BTG heeft dit thema - Digital Connectivity - ook geadopteerd voor 2018  en wellicht dat dit doorloopt in 2019.”

Tijd voor een heldere toekomstvisie

DINL vindt dat het tijd wordt voor een heldere economische toekomstvisie. Automatisering, robotisering en de groei van de digitale sector bieden ongekende kansen en ook oplossingen voor maatschappelijke problemen. Maar met beleid dat eerder remmend dan stimulerend uitpakt, zullen die kansen door andere landen worden verzilverd en kan de economische groei stagneren. Overheden in omringende landen zoals Noorwegen, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk investeren wel in digitalisering en de daarvoor benodigde infrastructuur. De koepel wijst erop dat de rijksoverheid in de vorige eeuw wel investeerde in de randvoorwaarden voor bestendige economische groei, met het oog op de lange termijn.

“Maken we de digitale ambities concreet, of kiezen we collectief voor een laisser faire benadering en voor achterover leunen? De economische voorspoed in Nederland is een uitgelezen moment om door te pakken en voor te sorteren op de toekomst. Daar horen fundamentele keuzes en ook investeringen bij”, aldus Steltman.

Gast Familiehuis als VIP bij opening Erasmus MC

Bij de officiële opening van het nieuwe Erasmus MC op 6 september jongstleden was Ronald Turenhout een van de VIP-gasten. Hij was gast van Familiehuis Daniël den Hoed vanwege zijn behandeling in het Erasmus MC. Elk jaar kiest BTG een goed doel om te ondersteunen. Dit jaar is dat het Familiehuis.

Ronald (44) uit Eindhoven heeft een hersentumor en werd tien jaar lang behandeld in het Erasmus MC. In deze periode logeerde hij samen met zijn vrouw Kim (40) en dochtertje Lot (7) regelmatig in het Familiehuis. Voor Ronald en zijn familie is het Familiehuis ontzettend belangrijk. “Daardoor kon ik specialistische behandeling in het Erasmus MC ondergaan, wat mijn leven absoluut verlengd heeft. Ik hoefde dankzij het Familiehuis niet dagelijks heen en weer te rijden wat veel te belastend zou zijn in mijn toestand.” Ronald noemt het Familiehuis dan ook liefkozend “mijn tweede thuis”. Onlangs werd door vrijwilligers speciaal voor hem een sponsorloop van het huidige naar het nieuwe Familiehuis georganiseerd. Ronald kon in verband met zijn verslechterde fysieke toestand niet meer de gehele afstand afleggen maar liep, hand in hand met vrijwilliger Jannie Kavelaar, de eerste en laatste meters. Bij de plek waar inmiddels druk gebouwd wordt aan het nieuwe Familiehuis bevestigde hij symbolisch ballonnen aan het hek. Tijdens deze emotionele RoFa-loop werd 1.500 euro opgehaald voor het Familiehuis Daniel den Hoed en daarmee ging een hartenwens van Ronald in vervulling.

Meer lezen: https://familiehuis.nl/home/nieuws/beladen-rofa-loop

Koning Willem-Alexander opent ziekenhuis van de toekomst

Koning Willem-Alexander heeft het nieuwe Erasmus MC donderdagmiddag 6 september officieel geopend. Het nieuwe ziekenhuis is het toonbeeld van innovatie in de gezondheidszorg.

Tribune

Een groot aantal genodigden woonde de opening bij vanaf een overkapte tribune voor de hoofdingang, waar ook schermen hingen. Hier zagen zij de koning de letter 'O' van ‘open’ op z’n plek rollen waarmee het nieuwe Erasmus MC geopend was. Ter ere van de opening was de Erasmusbrug donderdagavond blauw verlicht.
Bekijk hier de foto’s van de opening

Innovatie

Het nieuwe Erasmus MC zorgt voor een doorbraak in de gezondheidszorg. In dit ziekenhuis van de toekomst hebben zorgverleners een vrijwel continu en overall inzicht in het welzijn van patiënten. Zo is de traditionele ontvangstbalie verleden tijd; patiënten melden zich voortaan aan bij een van de aanmeldzuilen, waarna de juiste verpleegkundige een melding op zijn speciale smartphone krijgt om de patiënt op te vangen. Slechts een klein voorbeeld van de innovatie in het nieuwe Erasmus MC waarbij het Medisch Integraal Communicatie en Informatie Systeem (MICIS) een centrale rol speelt. Dit zorgt namelijk voor de bewaking van de patiënt en de communicatie tussen patiënt en zorgverleners, tussen de zorgverleners onderling en tussen de patiënt met het thuisfront en de buitenwereld.

Petra Claessen, Managing Director & New Business BTG: “We willen onze voorzitter Eric Reij, die tevens Telecom Manager bij Erasmus MC is, van harte feliciteren met de opening en het prachtige resultaat.
We zijn ontzettend trots dat een van onze leden op deze wijze vooroploopt in innovatie in de zorg.”

Familiehuis Daniel den Hoed: warme plek van verbinding

Elk jaar kiest BTG vanuit haar corporate responsibility een goed doel uit om te ondersteunen. Dit jaar is dat Familiehuis Daniel den Hoed, dat deze week een crowdfundingactie is gestart.

Dankzij Familiehuis Daniel den Hoed kunnen kankerpatiënten en hun familie dichtbij elkaar zijn in de zware tijd van ziekte en behandeling. Momenteel wordt een nieuw en groter Familiehuis gebouwd waarvoor deze week een crowdfundingactie is gestart. Iedereen die kankerpatiënten een warm hart toedraagt kan een “vierkantje” warmte en nabijheid doneren. Burgemeester Aboutaleb staat vierkant achter het Familiehuis. U toch ook? U helpt het Familiehuis door dit te delen met uw medewerkers en relaties. www.vierkantachter.nl 

BTG wenst u prettige vakantie

We hebben met onze vereniging een prachtig eerste half jaar achter de rug; het BTG-Kennisinstituut is gelanceerd, we hebben op 13 juni drie steengoede winnaars van de BTG Awards 2018 op het podium mogen zetten en met de verschillende BTG-expertgroepen zetten we grote stappen op het vlak van het verbinden van professionals en delen van relevante kennis.

Nu is het tijd om te genieten van de zomer zodat we dit najaar er vol tegenaan kunnen. Ook de BTG News Break gaat met vakantie; vanaf half augustus heeft u de vertrouwde BTG-nieuwsbrief weer in uw inbox.

Ik wens u een goede zomer.

Namens bestuur, directie en het team van BTG

Eric Reij, voorzitter BTG

Nyenrode: ‘Internationaal belang Data Science neemt toe’

Om het internationale belang van Data Science te benadrukken heeft Nyenrode prof. dr. Ruud Wetzels benoemd als hoogleraar van de leerstoel. Wetzels focust zich binnen deze leerstoel op toepassingen van Artificial Intelligence (AI), wiskunde en statistiek in het bedrijfsleven.

Data Science is de wetenschap die zich bevindt op het snijvlakvlak van computer science, wiskunde en specifieke domeinkennis met als doel om kennis en inzicht te verzamelen uit gestructureerde en ongestructureerde data. Bijvoorbeeld, door optimalisatie van databeheer en slim gebruik van die data kunnen bedrijven betere (strategische) beslissingen nemen. Met behulp van deze leerstoel wil Nyenrode studenten en onderzoekers inspireren en verder brengen op het gebied van Data Science

Brug tussen wetenschap en bedrijfsleven

Data Science is bij uitstek een interdisciplinair vakgebied en dus geschikt om een brug te slaan tussen de wetenschap en het bedrijfsleven. In zijn onderzoek richt Wetzels zich dan ook op hoe wiskunde, statistiek en Artificial Intelligence het beste ingezet kunnen worden in het bedrijfsleven en wat de impact hiervan kan zijn. Ook gaat de hoogleraar werken met de laatste technologische ontwikkelingen en breidt hij zijn internationale netwerk verder uit.

BTG-Kennisinstituut

Petra Claessen, Managing Director & New Business BTG: “Het is belangrijk dat opleidingsinstituten als Nyenrode de brug slaan tussen wetenschap/onderwijs en het bedrijfsleven. In het kader van het BTG-Kennisinstituut is BTG in gesprek met Nyenrode Business Universiteit. Het BTG-Kennisinstituut is het platform waar ICT- en Telecom-professionals terecht kunnen om kennis te halen, te brengen maar ook om vast te leggen wat het niveau is van de vakbekwaamheid op ICT-gebied. Voor dat laatste start BTG het BTG-Register voor ICT- en Telecomprofessionals. In het register kan een ICT-professional op een van de vier niveaus geregistreerd worden: Executive, Senior Manager, Manager en Young Professional. Eenmaal opgenomen in het BTG-Register kunnen de professionals hun kennis bijhouden en uitbouwen via de inhoudelijke BTG-bijeenkomsten die al dan niet in samenwerking met kennispartners zoals bijvoorbeeld Nyenrode georganiseerd worden.”

Impact van Data Science

Hoogleraar Wetzels combineert zijn leerstoel met zijn werkzaamheden als Senior Manager bij PricewaterhouseCoopers (PwC). Hij adviseert hier met name de financiële sector op het gebied van Data Science en het operationaliseren hiervan. Hierdoor kan hij zijn hoogleraarschap direct toepassen in het bedrijfsleven en stelt hij wetenschap en bedrijfsleven in staat om van elkaar te leren en te profiteren. Dit is voor Nyenrode een belangrijk gegeven wegens het business karakter van de universiteit.

“De impact van Data Science op ons leven is de afgelopen jaren sterk gegroeid”, aldus Wetzels, “maar wordt –door de forse stijging van beschikbare data en toepassingen– verondersteld nog veel groter te worden. Deze explosieve stijging van toepassingen zorgt ervoor dat er onderzoek gedaan dient te worden naar hoe deze toepassingen optimaal ingezet kunnen worden in de business, en wat de impact daarvan is.” Met deze leerstoel en de aanstelling van prof. dr. Wetzels spelen PwC en Nyenrode in op deze belangrijke trend in de maatschappij en zijn ze op de hoogte van de elkaar snel opvolgende veranderingen in dit vakgebied.