Tag: cloud computing

Bedrijven profiteren weinig van cloud computing

Bedrijven en publieke organisaties profiteren maar weinig van de voordelen van cloud computing, stellen onderzoekers van Enterprise Strategy Group in opdracht van Dell Technologies en Intel. Deze organisaties zouden vooral baat kunnen hebben bij een consistent cloudbeheer.

Uit het onderzoek komt naar voren dat slechts een marginale 5 procent van alle 1.250 ondervraagde IT-beslissers aangeeft dat cloud computing hen helpt bij het bereiken van een aanvaardbaar niveau van consistentie voor hun uitgebreide IT-infrastructuur. Dat deze situatie alarmerend is, blijkt uit dat bijna twee derde (64 procent) van de organisaties hun uitgaven voor public clouddiensten in 2019 flink heeft verhoogd in vergelijking met 2018.

Meer complexiteit in IT

Een overgrote meerderheid, 73 procent, geeft aan dat cloud computing leidt tot veel meer complexiteit in hun IT-systemen en IT-operaties. Dit komt vooral doordat veel bedrijven ondanks het omarmen van de (public) cloud ook hun on-premise infrastructuur verder ontwikkelen om zo een flexibele aanpak te behouden voor het consumeren van infrastructuur. Hierdoor ligt fragmentatie op de loer. Bovendien worstelen bedrijven en organisaties nog steeds met steeds complexere wordende multicloud-omgevingen.

Cloudbeheer van waarde

Hoewel een grote meerderheid aangeeft dat zij problemen ervaren rondom cloudcomputing, zien de meeste respondenten wel in dat een vereenvoudigd beheer veel waarde brengt. Bijna zeven op de tien IT-beslissers voorzien meer consistentie in cloudbeheer om de overall kosten te verlagen met gemiddeld 19 procent. Ook zijn zij het er unaniem over eens dat consistentie in cloudbeheer een positieve impact kan hebben op de ervaringen van ontwikkelaars. Zij geven aan dat het gebruik van de cloud ontwikkelaars vooral helpt om code in productie te krijgen. Iets meer dan de helft van de respondenten geeft aan dat dit heel handig is om op dagelijkse basis te laten gebeuren.

Reduceren beveiligingslekken door cloud

Daarnaast verwachten bedrijven en organisaties door het gebruik van de cloud gemiddeld 30 procent van de beveiligingslekken te reduceren. Ook verwachten zij zo uitval van applicaties en andere events te voorkomen die van invloed kunnen zijn op hun in de cloud bevindende data. Verder geeft 38 procent van de respondenten aan dat consistentie in het cloudbeheer meer waarde toevoegde aan hun hybrid cloud-initiatieven en uiteindelijk hun concurrentiepositie.

Aanbevelingen

De onderzoekers komen vanzelfsprekend met een aantal aanbevelingen voor bedrijven en organisaties. Hiermee kunnen zij hun cloudconstistentie verbeteren. Deze aanbevelingen zijn onder meer het niet vergeten van private cloudomgevingen. Consistentie in cloudbeheer is belangrijk, maar zij moeten zich daarop niet blindstaren. Ook ervoor zorgen hun on premise-infrastructuur modern, cloud-compatibel, hyperconverged en API-driven houden, is belangrijk.

Daarnaast moeten zij blijven trainen. IT-beslissers moeten daarom focussen op training en het aantrekken van talent met de juiste skills voor geavanceerde analytics, DevOps en intelligente automatiseringsinitiatieven. Zeker als het gaat om het toepassen van AI en machine learning.

Tot slot bevelen de onderzoekers aan dat organisaties bij twijfel naar experts moeten kijken. Voor veel organisaties kan het realiseren van een consistent cloudbeheer een uitdaging zijn waarbij zij de hulp van experts kunnen gebruiken. Daarom moeten IT-beslissers derde partijen zoeken zoals IT-leveranciers, system integrators, value-added resellers of alle drie, voor assistentie bij de architectuur en implementatie van cloudinfrastructuurprojecten.

Intel schrapt 12.000 banen, focus nu op Internet of Things

Chipmaker Intel schrapt wereldwijd 12.000 banen, oftewel ongeveer 11% van het complete personeelsbestand, zo heeft de fabrikant bekendgemaakt middels een persbericht. De herorganisatie duurt tot halverwege 2017. Sommige banen verdwijnen via natuurlijk verloop, maar er zullen ook gedwongen ontslagen vallen. Intel gaat zijn focus verleggen van chips naar de cloud en Internet of Things.

Logo Intel

Cisco en Ericsson sluiten pact

Ericsson logoNetwerkleveranciers Cisco en Ericsson hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Het duo gaat voortaan gezamenlijk de markt bewerken met een gecombineerd portfolio van diensten en producten op het gebied van cloud computing, netwerkinfrastructuur en managed services.

Autofabrikanten vrezen nieuwkomers in connected car-markt

BTG-Logo-Los-WEB-twitterDe samenkomst van de digitale wereld en de auto-industrie brengt enorme veranderingen met zich mee. Door de integratie van informatietechnologie en externe diensten in auto’s, verandert de rijervaring, mobiliteit van bestuurders en autoproductie in zijn geheel. Het marktonderzoeksbureau PAC heeft (in opdracht van ICT-adviesbureau Cognizant) in Nederland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en Zweden en het Verenigd Koninkrijk onderzoek gedaan naar de ‘connected car’.

IBM stelt weer teleur met kwartaalresultaten

markt_spelersICT-concern IBM heeft in het eerste kwartaal van zijn fiscaal jaar 2015 voor de twaalfde keer achtereen een omzetdaling meegemaakt. Ook de winst daalde, zij het minder hard dan de omzet. Voornaamste redenen voor de teleurstellende resultaten zijn de moeizaam verlopende verkoop van diensten en producten met hoge winstmarges (zoals cloud computing) en stevige valutaschommelingen op de wereldmarkt.

Onvervulbare ict-vacatures bedreigen broos economisch herstel in Europa

magazineSinds 1 april 2013 geeft Constantijn Van Oranje-Nassau als kabinetschef leiding aan een ploeg van twintig gepassioneerde collega’s die zich in Brussel met de Digitale Agenda bezighouden. Als de rechterhand van eurocommissaris en vice-president Neelie Kroes maakt hij zich zorgen om de economische teloorgang van Europa en de dreigende verspilling van menselijk talent. Lees het interview in de digitale versie van BTG magazine

Europarlement wil Europese clouddiensten stimuleren

Het Europees Parlement roept op tot de ontwikkeling van Europese clouddiensten. Een volwassen, eigen cloudindustrie moet Europese overheden, bedrijven en burgers beschermen tegen de zogenoemde datagraaierij van niet-Europese inlichtingendiensten, vindt GroenLinks-europarlementariër Judith Sargentini. Zij schreef namens de commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken van het Europarlement mee aan een ontwerpresolutie over het aanboren van het potentieel van cloud computing in Europa.

Nederland loopt voorop met praktijkrichtlijn cloud computing

business_trendsBij BTG-leden bestaat nog veel onduidelijkheid over cloud computing. Maatregelen (‘controls’) voor het borgen van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid spelen hierbij een belangrijke rol. De CloudControls, een richtlijn voor cloud computing en mede ontwikkeld door cloud provider CloudVPS, dragen bij aan de ontwikkeling van de Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR) 5317 Cloud Computing. Hier wordt aan gewerkt door NEN (het Nederlands Normalisatie-instituut). Volgens de normcommissie die zich bezig houdt met cloud computing vormen de risico’s en beheersmaatregelen (controls) van de CloudControls een van de basisconcepten voor de eerste Nederlandse praktijkrichtlijn voor clouddiensten.