Tag: coronavirus

AP toetst kabinetsvoorstel delen telecomdata

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft het kabinetsvoorstel tot wetswijziging om telecomdata te delen in de strijd tegen het coronavirus beoordeeld en zal haar bevindingen uiterlijk bekendmaken zodra het kabinet het wetsvoorstel publiceert. De regering wil de Telecomwet wijzigen om het delen van telecomdata in de strijd tegen corona.

De effectiviteit van de inzet van telecomdata moet volgens de AP in verhouding staan tot de inbreuk op de privacy. Het moet duidelijk zijn waarom alternatieven die minder ingrijpend zijn dan het delen van telecomdata niet volstaan om het virus te bestrijden. Daarnaast keek de AP onder meer naar de vraag of de wetswijziging voldoet aan de kaders over privacy die binnen de Europese Unie zijn afgesproken. Alleen als voorstel voldoet aan de strenge normen van de privacywetgeving, geeft de AP een positief advies.

"De inzet van telecomdata kan alléén als dat in de wet geregeld wordt. Volgens de huidige wetgeving is dit namelijk niet toegestaan", zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen. "Het anonimiseren van de gegevens, waarbij die gegevens bruikbaar blijven voor het RIVM, is in de praktijk onmogelijk. En dit gaat om zeer gevoelige informatie: namelijk wie waar is, dag en nacht. Dit gaat om de privacy van álle Nederlanders, van iedereen met een mobiele telefoon. Daarom is extra zorgvuldigheid geboden.’

Privacy goed bewaken

Wolfsen: "Wij hebben de aangekondigde wetswijziging scherp getoetst. Want privacy en de bescherming van je gegevens zijn mensenrechten. Die moeten we goed bewaken. Mocht het advies van de AP onvoldoende zijn verwerkt in het wetsvoorstel, waardoor de privacy niet gewaarborgd is, dan zal de AP dat laten weten vóórdat de Tweede Kamer het voorstel behandelt."

 

Zorg innoveert sneller door coronacrisis

De zorg innoveert momenteel veel sneller dan men een paar maanden geleden kon bedenken. Dit is onder andere het gevolg van de gestegen werkdruk, veroorzaakt door de coronacrisis.

Slimme zorgrobots en digitaal behandelen maken dus noodgedwongen hun intrede, om waarschijnlijk nooit meer weg te gaan uit het Nederlandse zorgsysteem. Dat het coronavirus de zorg onder druk zet, is algemeen bekend. In het ziekenhuis wordt extreem hard gewerkt om levens te redden.

Health Tech Yard

Onder andere de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), Brainport Development, KIEN Innovatiemeesters, Slimmer Leven en de GGZ Eindhoven kregen vier jaar geleden gezamenlijk subsidie om een proeftuin voor zorginnovaties op te zetten, Health Tech Yard.

Scala aan innovaties

Inmiddels is het subsidieproject bijna afgerond, maar het scala aan innovaties die het opleverde, zijn belangrijker dan ooit. Health Tech Yard heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van verschillende startups en multi-stakeholder projecten. Van high tech meet- en behandelsystemen tot digitale services die zelfredzaamheid en zorg in de thuisomgeving moeten bevorderen.

Verschuiving naar digitale zorg

“We leveren met Health Tech Yard onder andere een bijdrage aan de verschuiving naar digitale zorg. Daarbij kijken we niet alleen naar de specifieke mogelijkheden van bijvoorbeeld online behandelen in de geestelijke gezondheidszorg, maar ook naar de randvoorwaarden zoals een goede infrastructuur”, stelt Wanda Kruijt. Zij is vanuit GGzE betrokken als projectleider binnen de proeftuin.

Bedrijfsleven presenteert website over gezond thuiswerken

MKB-Nederland, VNO-NCW en stichting NL Onderneemt Maatschappelijk! Presenteren samen het platform ‘Thuiswerken is topsport’. Op de site staan tips en informatie over thuiswerken. Van praktische handreikingen over hoe je omgaat met stress, tot tips voor voldoende beweging en goede voeding.

“Ik hoop dat deze website heel veel mensen helpt”, zegt voorzitter Hans de Boer VNO‑NCW. “Ik moet ook nog elke dag wennen aan het thuiswerken. Voor je het weet, zit er geen rem op het werk en blijf je maar doorgaan. Dat is een aandachtspunt, merk ik ook bij veel mensen in mijn omgeving. Voor al dat soort zaken vind je op de site nuttige informatie. Ik had nooit gedacht dat wij nog eens yogasessies gingen aanbieden in mijn laatste maanden bij VNO‑NCW.”

Recepten en sportclinics

Op de site zijn bijvoorbeeld ontspanningsoefeningen te vinden, maar ook recepten en handreikingen voor een goede werk-privébalans. Daarnaast zijn er regelmatig online activiteiten, zoals work-outs van Olympisch schaatser Jochem Uytdehaage, yoga-videosessies en mini-rolstoelclinics door Paralympiër Paul Toes. Daarnaast vertellen ondernemers en experts hoe zij met thuiswerken omgaan. Zo willen de ondernemersorganisaties zoveel mogelijk thuiswerkers helpen om vitaal te blijven, ook al werken ze nu in een andere setting.

Partners

De stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! is onderdeel van VNO‑NCW en MKB‑Nederland. Zij bundelt een aantal maatschappelijke programma's die vanuit de twee verenigingen voor, door en met ondernemers worden georganiseerd. Het nieuwe platform is opgezet met hulp van VWS en SZW. Andere partners zijn onder andere Kenniscentrum Sport & Bewegen, het Voedingscentrum, het Trimbos-instituut, de Atletiekunie en Sportcentrum Papendal. Het platform is onderdeel van het programma Vitaal Bedrijf, een programma in ontwikkeling dat ondernemers via een vitaliteitstraject helpt bij het realiseren van een gezond en succesvol bedrijf met tevreden en vitale medewerkers.

Krappe meerderheid Nederlanders wil corona tracking-app

Ruim de helft van de Nederlanders is bereid tot het gebruik van een zogenaamde corona tracking-app. Dat blijkt volgens het AD uit onderzoek van de Erasmus Universiteit onder 900 Nederlanders. Het gebruik van de app moet helpen het corona-testbeleid van GGD's te ondersteunen.

Nog eens een kwart van de Nederlanders is onder bepaalde voorwaarden bereid tot gebruik van de app, zoals de mogelijkheid van een test als men in contact komt met een coronapatiënt. De minimale dekkingsgraad voor een succesvol toegepaste app van 60 procent ligt daarmee in het bereik, zo stellen de Erasmus-onderzoekers.

Nog geen app

Overigens is er nog geen tracking-app voor corona. Een zevental door het ministerie van VWS geselecteerde apps werden vorige week wegens gebreken op gebieden van privacy en veiligheid  uiteindelijk afgeschoten. De Autoriteit Persoonsgegevens wilde de apps niet beoordelen omdat er te weinig informatie was en de kaders die VWS had opgesteld te vaag waren. In de loop van mei moet er meer bekend worden over of er alsnog een corona-tracking-app komt.

Privacy en veiligheid

Ruim de helft van de Nederlanders zou de app sowieso installeren als voldaan wordt aan de benodigde privacy- en veiligheidseisen. Een kwart stelt er voorwaarden aan. Zo zou de app hen in staat moeten stellen om weer in grotere groepen bij elkaar te komen, of moet er een coronatest beschikbaar zijn als ze de melding ontvangen dat ze dichtbij een besmet persoon zijn geweest.

Regie over gebruik app

Volgens Maureen Rutten-Van Mölken, hoogleraar economische evaluatie van innovaties in de zorg, vinden de meeste respondenten uit het onderzoek het ook belangrijk dat zij zelf de regie over het gebruik van de app hebben. “Ze willen expliciet zélf de keuze krijgen of ze de GGD willen informeren als ze volgens de app in de buurt van een coronapatiënt zijn geweest. Ook willen ze zelf kunnen beslissen of ze in de app zetten dat ze positief getest zijn”, zo stelt zij in het AD.

Apple en Google laten meer los over volgsysteem corona

Apple en Google brengen meer technische details naar buiten over hun volgsysteem voor het coronavirus. Dit systeem willen beide bedrijven volgende maand uitbrengen. Er is een reeks nieuwe features aangekondigd. Deze moeten enerzijds de privacy van gebruikers waarborgen en tegelijkertijd zorgautoriteiten toegang geven tot gedetailleerdere data.

Het systeem is op 10 april aangekondigd en maakt gebruik van Bluetooth om contact tussen personen in beeld te brengen. Deze informatie kunnen autoriteiten gebruiken om personen te waarschuwen die in de directe nabijheid zijn geweest van een coronapatiënt. De app maakt geen gebruik van GPS-locatiegegevens en slaat de meest gevoelige data decentraal op.

Medewerking belangrijk voor werking op achtergrond

De medewerking van Apple en Google is belangrijk om de technologie ook op de achtergrond te laten werken. Zo blokkeert Apple in het mobiele besturingssysteem iOS automatisch het gebruik van Bluetooth voor apps die op de achtergrond draaien. De technologie die Apple en Google nu aankondigen, heft deze beperking op. Om valse positieve meldingen te voorkomen, geven Apple en Google de autoriteiten ook informatie over de signaalsterkte door aan de autoriteiten. Zij kunnen op basis hiervan eigen grenswaarden instellen op basis waarvan zij mensen willen waarschuwen.

Waarborgen privacy

Om de privacy van gebruikers te waarborgen, krijgen gebruikers willekeurige identificatienummers toegewezen. Metadata zoals de Bluetooth-signaalsterkte en het model smartphone worden versleuteld opgeslagen. Dat geldt ook voor locatiegegevens van gebruikers. Momenten waarop gebruikers met elkaar in contact zijn geweest, worden met een interval van vijf minuten vastgelegd.

Softwarerobot Robin helpt bij aanvragen Tozo

Diverse Noord-Hollandse gemeenten hebben een softwarerobot genaamd Robin ingezet om de hausse aan aanvragen voor de Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandig Ondernemers (Tozo) te kunnen verwerken.

Robin wordt in Noord-Holland dus volop ingezet en ook in Nijmegen helpt de Tozo-assistent om de aanvragen zo snel mogelijk te verwerken. De gemeente Gouda beoordeelt de aanvragen zelf, nadat RBZ Rotterdam het werk niet meer aankon. Divosa ziet de druk op de loketten van de gemeenten verder toenemen. Het Ministerie van SZW ziet nog steeds dat een aantal gemeenten overbodige gegevens vraagt.

Landelijk meer dan 240.000 Tozo-aanvragen

Inmiddels zijn landelijk meer dan 240.000 aanvragen ingediend voor Tozo, meldt het Ministerie van SZW. Nederland telt ruim 1,2 miljoen zelfstandig ondernemers, waarvan ongeveer een miljoen zzp’ers. In de twaalf Noord-Hollandse gemeenten waarvoor de sociale dienst Halte Werk de Tozo-aanvragen afhandelt (van Texel tot Waterland), was al snel duidelijk dat het aantal aanvragen explosief zou worden. "We hebben zo’n 15.000 zzp‘ers in de regio. We hadden verwacht dat er daarvan zo’n 5.000 een beroep op de regeling zouden doen. Dat aantal hadden we na een week binnen", vertelt afdelingshoofd bedrijfsvoering en bijzondere regelingen Yaser Daraibaf van Halte Werk. Hij handelt voor de twaalf Noord-Hollandse gemeenten de Tozo-aanvragen af. Inmiddels staat de teller op 9.000 aanvragen.

Softbot Robin

Al snel had Daraibaf door dat er meer dan alleen menskracht nodig was om de aanvragen snel te beoordelen en de inkomensondersteuning toe te kennen. Er werd contact gelegd met MvR&Partners die binnen een week de virtuele assistent konden opleveren. Een week geleden kon Robin, zoals de medewerkers van Daraibaf de softbot noemen, aan de slag. "We komen af en toe nog dingen tegen die niet werken, maar dat wordt meteen opgepakt. Er gaat geen enkele aanvraag verloren", verzekert Daraibaf. "Alles wat Robin doet, wordt gelogd."

Dubbel werk

Robin handelt de rechttoe-rechtaan aanvragen af; zo’n 80 tot 90 procent van alle aanvragen. Hij kan in principe 24 uur per dag en zeven dagen per week werken. Doordat Daraibaf een team van ruim 30 mensen heeft samengesteld – normaal handelen vijf mensen de aanvragen voor bijzondere bijstand voor ondernemers af – zijn vanaf 24 maart inmiddels 1.700 aanvragen beoordeeld en toegekend. Robin handelde er in een week tijd 4.000 af. Halte Werk verleent geen voorschotten, maar gaat pas over tot uitbetaling als gecheckt is of de aanvrager inderdaad recht heeft op inkomensondersteuning. Inmiddels hebben 1.600 aanvragers de financiële ondersteuning binnen.

Wetenschappers kritisch over corona-apps

De corona-app die minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport afgelopen week in een persconferentie aankondigde, houdt de gemoederen goed bezig. Gisteren heeft de Universiteit Utrecht bekend gemaakt dat een groep van ruim zestig wetenschappers waarschuwt voor de gevaren van tracking-, tracing- en gezondheidsapps van de overheid bij de bestrijding van het coronavirus.

De wetenschappers roepen de regering met klem op om de grondrechten te waarborgen bij het design en de implementatie van zogenaamde corona-apps. Tevens stellen de wetenschappers dat het gebruik van deze apps niet verplicht mag worden gesteld. De effectiviteit en betrouwbaarheid van de trackingapp is volgens de groep wetenschappers van enorm belang, omdat ineffectiviteit en onbetrouwbaarheid juist kan leiden tot een groter risico op besmetting en schijnveiligheid.

Brief aan kabinet

In een brief aan het kabinet waarschuwen de wetenschappers dat een besluit over de apps niet alleen moet worden genomen door experts op het gebied van applicatieontwikkeling. Juist ook experts uit andere vakgebieden zoals kunstmatige intelligentie, ethiek, recht, sociale wetenschappen en gedragswetenschappen moeten betrokken worden bij deze beslissing. Prof. dr. José van Dijck: “Bij het bedenken van een exit-strategie uit de coronacrisis moeten technische oplossingen kunnen bogen op maatschappelijke inzichten, anders krijg je er geen draagvlak voor.”

Vehikel voor politiek beleid

Het was dr. Mirko Schäfer tijdens de persconferentie van minister De Jonge opgevallen dat technologie als een oplossing voor sociale en politieke vraagstukken wordt gezien. “Dat is een terugkerend fenomeen in de geschiedenis van (media)technologie. Minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jong vertoonden een schoolvoorbeeld van technocratisch beleid zonder enige kennis van technologie. Ik beweer niet dat een app niet zinvol kan zijn om de verspreiding van corona te beperken. Maar ik bekritiseer wat mij als mediawetenschapper opvalt en dat is het gebruik van techniek als een vehikel voor politiek beleid. Politici delegeren hun verantwoordelijkheden aan een soort black box. Ze riepen ‘app hier’ en ‘app daar’, maar wat de app eigenlijk zou moeten doen. Hoe de app zou moeten worden ingezet en onder welke voorwaarden was niet duidelijk.”

“De inzet van tracking- en tracingapps en gezondheidsapps is zeer ingrijpend”, aldus Schäfer. “Belangrijk is daarom dat kritisch gekeken wordt naar het nut, de noodzaak en de effectiviteit van dergelijke apps, alsook naar de impact ervan op het brede sociale systeem inclusief onze fundamentele rechten en vrijheden.”

Tweede initiatief

Een tweede initiatief is het manifest dat op 8 april verscheen waarin deskundigen op het gebied van informatietechnologie, computerbeveiliging, privacy en de bescherming van fundamentele grondrechten hun zorgen uiten over de tracking-app. Dit manifest is medeondertekend door wetenschappers van de Utrecht Data School.  Zij willen voorkomen dat een dergelijke app onze mensenrechten schendt. De wetenschappers geven aan zich tegen implementatie van de apps te verzetten als deze uitgangspunten niet worden meegenomen door het kabinet.

Europees initiatief werkt aan app voor tracken coronavirus

Een Europees initiatief van 130 experts heeft een app voor Pan-European Privacy Preserving Proximity Tracing (PEPP-PT) voorgesteld. Volgens de organisatie gaat het om een ‘privacyvriendelijke’ app waarmee mensen kunnen zien of ze in contact zijn geweest met een coronapatiënt.

De PEPP-PT-app registreert de locatie van gebruikers op vrijwillige basis. Mensen moeten de app zelf downloaden en toestemming geven om hun locatie te delen. Volgens de organisatie wordt informatie twee weken opgeslagen en is deze informatie alleen beschikbaar voor gezondheidsdiensten. De organisatie zegt privacy voorop te stellen en aan alle Europese regelgeving te voldoen.

Beschikbaarheid

Deze week zou de techniek voor de PEPP-PT-app beschikbaar moeten zijn voor landen en organisaties die het coronavirus bestrijden. Het idee is dat mensen, door hun locatie te delen, kunnen weten of ze in de buurt zijn geweest van iemand die besmet is met coronavirus SARS-CoV-2. Als een besmetting wordt geconstateerd bij een gebruiker van de app, wordt dat door gezondheidsorganisaties doorgegeven. Vervolgens worden de mensen ingelicht die in de buurt zijn geweest van de patiënt.

De app zou het isoleren van individuele besmettingsgevallen mogelijk moeten maken, waardoor strenge lockdown-maatregelen zoals die nu gehanteerd worden in veel Europese landen versoepeld kunnen worden. Om de app goed te laten werken, zou 60 procent van de Europeanen deze moeten gebruiken, zeggen de initiatiefnemers.

Non-profitorganisatie

Het Europese initiatief wil zich als non-profitorganisatie vestigen in Zwitserland en bestaat uit experts met tal van expertises. Het gaat onder andere om onderzoekers en wetenschappers op het gebied van epidemiologie, psychologie, tracking, databeveiliging, privacy, kunstmatige intelligentie en encryptie. Ook Europese universiteiten zijn aangesloten, evenals instituten zoals imec en Frauenhofer.

KPN Wholesale stelt uitfasering zakelijk ISDN uit

KPN Wholesale kondigt aan dat het de geplande uitfasering van zakelijk ISDN per 1 april 2020 met twee maanden uitstelt. Het uitstel volgt op de maatregelen ter preventie en bestrijding van het coronavirus.

Door deze maatregelen zijn de monteursactiviteiten stilgevallen, die nodig zijn voor de beëindiging van de resterende ISDN-lijnen en dan met name migraties naar alternatieven voor ISDN. Hierdoor moet KPN de uitfasering dus uitstellen. Dit geldt niet voor lijnen die voor 28 maart zijn opgezegd.

Alle andere lijnen die uitgefaseerd zouden worden op 1 april 2020, blijven in principe tot 1 juni 2020 in dienst, tenzij deze eerder worden opgezegd. Mochten de ontwikkelingen rondom het coronavirus zodanig zijn dat deze periode van twee maanden dient te worden verlengd, dan zal KPN zich daar opnieuw over buigen, zo stelt het bedrijf.

Autobranche stopt tijdelijk met test zelfrijdende auto’s

Een aantal bedrijven die testen met zelfrijdende auto’s is daar tijdelijk mee gestopt. Uber, GM’s Cruise, Aurora, Argo AI en Pony.ai staken voorlopig hun experimenten in de VS vanwege het coronavirus.

De reden is dat veel werknemers vanwege het coronavirus noodgedwongen thuis zitten. Het gaat onder andere om testchauffeurs die bij het testen moeten meerijden. Pony.ai test een zelfstandig rijdende personenbus en wil niet bijdragen aan verdere verspreiding van het virus. Waymo vervoert passagiers in zelfrijdende auto’s. En Uber en Lyft hebben ook extra maatregelen aangekondigd. Het delen van ritjes is ook even niet meer toegestaan.