Tag: datalekken

Aantal meldingen datalekken stijgt weer

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft in 2019 bijna een derde meer meldingen van datalekken ontvangen ten opzichte van 2018. Het gaat volgens de autoriteit om bijna 27.000 datalekmeldingen. Bij 28 organisaties is onderzoeken gestart of deze een datalek hadden moeten melden of dat betrokken personen dat te laat hebben gedaan. Sinds de invoering van de meldplicht datalekken in 2016 blijft het aantal meldingen stijgen.

In 2019 ontving de AP naar eigen zeggen 4.624 datalekmeldingen uit de sector openbaar bestuur. Dit zijn 27 procent meer meldingen dan in 2018. Het grootste aantal datalekmeldingen binnen deze sector is afkomstig van gemeenten (33 procent), gevolgd door de Rijksoverheid (25 procent) en verplichte sociale verzekeringen (20 procent).

Focus op openbaar bestuur

De AP gaat de komende jaren in het toezichtwerk daarom extra nadruk leggen op de digitale overheid. Om die reden licht de organisatie de datalekmeldingen binnen het openbaar bestuur uit in haar jaarlijkse rapportage. Centrale en lokale overheden beschikken over een grote hoeveelheid – vaak gevoelige en bijzondere – persoonsgegevens, zoals BSN-nummers en gegevens over zorg en maatschappelijke dienstverlening. Vicevoorzitter Monique Verdier van de AP denkt dat datalekken 'grote impact' hebben op de betrokken personen. “Gegevens van burgers kunnen bij de verkeerde partij terecht komen. Door een verkeerd verstuurde e-mail of foutief geadresseerde post. Het kan bijvoorbeeld gaan over de wijziging van een sociale voorziening zoals jeugdzorg, WMO of gemeentelijke schuldhulpverlening.”

Hacking, phishing en malware

De AP ontving dit jaar een kwart (25 procent) meer meldingen naar aanleiding van hacking, phishing of malware-incidenten dan in het jaar daarvoor. Vooral grotere organisaties, die persoonsgegevens van veel mensen verwerken, lijken hier doelwit van. Datalekken door hacking, phishing of malware leveren volgens de AP meestal een ‘hoog risico’ op voor de mensen om wiens gegevens het gaat. Hackers kunnen met de verkregen gegevens bijvoorbeeld identiteitsfraude proberen te plegen of een abonnement op andermans naam afsluiten.

Nederland koploper

Door de hoge mate van digitalisering van de Nederlandse maatschappij is het risico op grote en ernstige datalekken in Nederland relatief hoog. Het vereist extra aandacht voor fundamentele vraagstukken als privacybescherming en cybersecurity. Nederland loopt binnen de EU voorop op het gebied van digitalisering en is - samen met Duitsland en het Verenigd Koninkrijk - koploper waar de meeste datalekken worden gemeld.

Mobiele apparaten steeds meer mikpunt van cybercriminelen

24 maart 2015 - Mobile SecurityHet economische risico van mobiele datalekken voor organisaties, inclusief de directe operationele kosten, maar ook de potentiële maximale verliezen door het niet naleven van de regelgeving en reputatieschade, kan op lopen tot wel gemiddeld 23,4 miljoen euro per incident per bedrijf. Dat stelt het Ponemon Institute, een onafhankelijk onderzoeksbureau gericht op privacy, databescherming en informatiebeveiliging, in zijn vandaag verschenen rapport ‘The Economic Risk of Confidential Data on Mobile Devices in the Workplace’.

Minister Opstelten introduceert meldplicht voor gehackte bedrijven

business_trendsOm een snelle en effectieve aanpak van digitale veiligheidsincidenten te versterken moeten organisaties binnen vitale sectoren daar voortaan verplicht melding van maken bij het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), een onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Dat staat in een wetsvoorstel dat minister Opstelten van Veiligheid en Justitie voor advies naar verschillende instanties heeft gestuurd, zoals VNO-NCW, Nederland ICT en de Nederlandse Vereniging van Banken. Het wetsvoorstel is tevens voor internetconsultatie opengesteld.

BTG start projectgroep Beveiliging

Belangenvereniging BTG gaat binnenkort van start met de projectgroep Beveiliging. Het gaat om een besloten groep die in principe alleen toegankelijk is voor gewone, geassocieerde en buitengewone leden van de vereniging. Geïnteresseerde leden kunnen zich hier aanmelden. Wees er snel bij, want het aantal plaatsen is beperkt! Na aanmelding ontvang je een persoonlijke uitnodiging voor een eerste kennismakingsbijeenkomst.