Tag: EZK

Consultatie EZK-regels overstappen telecomdiensten

Het ministerie van EZK consulteert momenteel het besluit dat bepaalt hoe telecomaanbieders hun klanten moeten helpen met overstappen. De consultatie loopt nog tot en met 12 mei. De providers moeten verplicht een overstapdienst aanbieden, maar een abonnee mag ook besluiten het zelf te regelen.

Sinds 2009 is er op basis van afspraken tussen internetaanbieders een overstapservice voor consumenten en sinds 1 juli 2016 is er ook een vergelijkbare overstapservice voor zakelijke abonnees, eveneens op basis van zelfregulering. Het bieden van een overstapdienst wordt in het kader van de implementatie van de Telecomcode wettelijk verankerd.

Zelfregulering in wet verankerd

Aanbieders van internettoegangsdiensten en bundels worden in bepaalde gevallen verplicht om abonnees die overstappen naar een andere aanbieder de zogenoemde overstapdienst aan te bieden. Dit besluit bepaalt in welke gevallen de overstapdienst moet worden aangeboden.

EZK verwacht dat consumenten en micro-ondernemingen eenvoudig en laagdrempelig kunnen wisselen van telecomaanbieder. Dit geldt voor alle elektronische communicatiediensten en combinaties daarvan (bundels). Dubbele facturen en onderbreking van de dienst worden hierbij zoveel mogelijk voorkomen. Verder wordt de effectiviteit van de zelfregulering door telecomaanbieders vergroot.

Ministerie van EZK wijzigt wetsvoorstel tegen ongewenste telecomovernames

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft een wijziging aangebracht in het wetsvoorstel Ongewenste zeggenschap telecommunicatie (Wozt). Deze tweede nota van wijziging bevat overigens alleen een detail. De Tweede Kamer is nog bezig met de behandeling van het wetsvoorstel, dat dus anders is dan de versie van maart vorig jaar.

EZK werkt sinds 2018 aan het wetsvoorstel, dat een politieke reactie is op de overnamestrijd rond KPN in 2013. America Movil nam een belang in KPN, maar wist een overname niet door te zetten. Bij de wet komt ook een besluit, dat nog tot 21 februari wordt geconsulteerd. In dat besluit staan de voorlopige criteria, die maken dat een bedrijf aan de overheid om toestemming moet vragen voor een transactie.

Toetsing overnames

De Staat wil overnames kunnen toetsen van telecomaanbieders met meer dan 100.000 abonnees in Nederland. Ook voor bedrijven in de hosting- en datacenterbranche komen er criteria, met een drempel van ongeveer 6 procent marktaandeel per aanbieder. Ook aanbieders van vertrouwensdiensten vallen onder de regels, net als alle aanbieders die rechtstreeks leveren aan 'gevoelige' overheidsdiensten als politie, Justitie en Defensie.

Actieplan Digitale Connectiviteit: snel internet voor alle Nederlanders in 2023

Snel internet, overal beschikbaar, voor iedereen: vast en mobiel. Het kabinet stelt als doel dat àlle Nederlanders in 2023 over snel vast breedbandinternet (minimaal 100 Megabit per seconde) beschikken.

Een grote meerderheid moet in datzelfde jaar een nog eens tien keer zo snelle verbinding (1 Gigabit per seconde) hebben. Daarnaast kiest staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor een dekkingsverplichting bij de aankomende frequentieveilingen voor draadloze communicatie, bijvoorbeeld voor 5G.

Deze en andere uitgangspunten staan in het Actieplan Digitale Connectiviteit dat het kabinet deze week heeft gepresenteerd. De aangescherpte doelen dragen bij aan Nederland Digitaal, de kabinetsambitie om van Nederland dé digitale koploper van Europa te maken. Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “We zijn met onze digitale infrastructuur nu koploper, maar we moeten nu stappen zetten om dat te blijven. De komende jaren worden immers allerlei dagelijkse zaken continu verbonden met het internet: auto’s, landbouw, zorg, robots en huishoudelijke apparaten. Elke Nederlander moet dan altijd over snel vast en mobiel internet beschikken. Om dat te bereiken creëert het kabinet daarom nu de benodigde randvoorwaarden voor innovaties en de diensten die daaruit ontstaan.”

Reactie BTG

Eric Reij, voorzitter branchevereniging BTG: “Elk initiatief dat de digitale koppositie van Nederland versterkt, juichen wij toe. Goede infrastructuur zorgt voor welvaart en vooruitgang. Dat geldt zeker voor het digitale domein. Met dit actieplan laat het Ministerie visie zien. Een goede digitale basis geeft onze economie het juiste fundament voor innovatie.”

Extra ondersteuning voor lokale overheden

97% van de Nederlanders heeft nu al toegang tot snel vast breedband internet. Overal beschikbare en snelle communicatie kan inmiddels als basisbehoefte worden gezien en is een randvoorwaarde voor een concurrerende economie. Daarom haalt het kabinet het 100%-doel 2 jaar naar voren, maar is het streven om in dat jaar (2023) al verder versneld te hebben. Daar waar private investeringen moeilijk tot stand komen om dit te realiseren en actief overheidsoptreden nodig is, bijvoorbeeld in buitengebieden, gaat het ministerie van EZK extra ondersteuning bieden aan gemeenten en provincies. Naast kennisuitwisseling over onder andere leges en graafdieptes, wordt het door een koepelregeling eenvoudiger voor lokale overheden om zelf financiële ondersteuning voor de aanleg te verlenen. Zij hoeven dan niet zelf een steunregeling aan de Europese Commissie voor te leggen.

Dekkingsplicht bij toekomstige veilingen mobiele communicatie

Het kabinet wil ook dat Nederland op het gebied van mobiel internet koploper blijft. Er zijn nog altijd plekken in Nederland waar de mobiele netwerkdekking onvoldoende is, bijvoorbeeld omdat het aanbieden op de locaties voor operators commercieel niet-rendabel is. Om dit aan te pakken wordt er bij de aankomende veiling een dekkingsverplichting opgelegd aan de vergunninghouders. Deze houdt in dat op 98% van de oppervlakte van elke gemeente van Nederland dekking moet worden gerealiseerd. Winst valt ook te behalen, met een beter bereik in woningen en bedrijven. Daarom draagt het kabinet bij aan een marktinitiatief om een standaard voor indoordekking van draadloze en mobiele openbare communicatienetwerken af te spreken.

Duidelijkheid over randvoorwaarden voor aanleg infrastructuur

Voor de aanleg van onze digitale infrastructuur – en de uitrol van toekomstige mobiele communicatienetten in het bijzonder – is het essentieel dat de randvoorwaarden op lokaal niveau optimaal zijn ingevuld. Zo moet voor zowel aanbieders als gemeenten vooraf duidelijk zijn hoe bijvoorbeeld het toekomstige 5G-netwerk wordt gebouwd, inclusief de daarvoor benodigde kleine antennes. Het kabinet heeft daarom onder andere besloten de EU-aanbeveling over normen van elektromagnetische velden op te gaan nemen in Nederlandse wetgeving in plaats van in het huidige convenant tussen overheden en aanbieders. Dit geeft aanbieders op landelijk niveau duidelijkheid. Tegelijkertijd hebben consumenten zekerheid dat elektromagnetische velden van de antennes geen bedreiging vormen voor de gezondheid, ook als er meerdere antennes zijn in de directe omgeving.

Nota mobiele communicatie

Specifiek voor draadloze communicatie werkt het ministerie van EZK aan de Nota Mobiele Communicatie. Deze wordt gepubliceerd zodra twee nog lopende trajecten zijn afgerond. De Europese Commissie moet zich nog uitspreken over de overname van mobiele aanbieder Tele2 door T-Mobile. Het kabinet zelf zal voor eind 2018 een oplossing presenteren voor het gebruik van de zogenoemde 3,5 GigaHertz frequentieband in onder andere Noord-Nederland. Beide trajecten zijn van belang voor de inrichting van de veilingen van frequenties voor bijvoorbeeld de 5G-netwerken.

Beleidsregel netwerkaansluitpunt: overheid wil vrije modemkeuze

Beleidsregel netwerkaansluitpunt

Beleidsregel netwerkaansluitpunt

De Nederlandse overheid is de internetconsultatie 'Beleidsregel netwerkaansluitpunt' gestart, over vrije modemkeuze. Het idee is dat bedrijven en consumenten in 2018 zelf apparatuur moeten kunnen kiezen voor hun privénetwerk. Zo zitten ze niet langer automatisch vast aan de exemplaren die de provider levert, net zoals dit in Duitsland al het geval is.

Beleidsregel netwerkaansluitpunt

Om Nederlanders altijd en overal te voorzien van snelle, digitale communicatie zoals internet, telefonie en (online) televisie, is geschikte apparatuur nodig. Elk apparaat dat zich achter het netwerkaansluitpunt bevindt, maakt geen deel uit van het openbare telecomnetwerk (vandaar de naam Beleidsregel netwerkaansluitpunt). Deze apparaten maken dus onderdeel uit van het privénetwerk van de klant.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Beleidsregel netwerkaansluitpunt

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is verantwoordelijk voor de markt voor dergelijke apparatuur. Staatssecretaris Mona Keijzer van EZK geeft aan: "Modems, routers en tv-ontvangers zijn volgens Europese regelgeving onderdeel van het privénetwerk van een consument of bedrijf. Daar hoort bij dat je zelf mag kiezen welke apparatuur daarop het best past bij jouw wensen, bijvoorbeeld op het gebied van privacy. Net zoals je zelf kunt kiezen welke mobiele telefoon of welk merk televisie je koopt. Hieraan is behoefte bij consumenten en het stimuleert bovendien dat meer aanbieders van deze apparaten toegang tot de markt hebben."

Europese regelgeving

De internetconsultatie komt voort uit Europese regelgeving. Begin dit jaar publiceerde toezichthouder ACM (Autoriteit Consument en Markt) al informatie over het onderwerp op de site ConsuWijzer. Over welke apparaten het precies ging, was toen nog niet duidelijk. De huidige conceptregels definiëren dit wel. In principe geldt dat wanneer de elektriciteit voor een apparaat niet vanuit het telecomnetwerk wordt geleverd, het apparaat daar ook geen deel van uitmaakt. Alleen voor decoderkaarten en simkaarten wordt een uitzondering gemaakt.

Medio 2018

De internetconsultatie loopt tot 15 februari 2018. Bedrijven en consumenten kunnen tot die tijd hun mening geven over de conceptregeling. Volgens Keijzer moet het medio 2018 mogelijk zijn om voor een alternatieven te kiezen voor apparaten die providers standaard leveren.