Tag: glasvezel

Aantal glasvezelaansluitingen gegroeid in 2019

Het aantal FttH-aansluitingen in Nederland is in 2019 weer gegroeid, blijkt uit recent onderzoek van Telecompaper. Ondanks de huidige crisis verwachten de onderzoekers voor dit jaar weer een flinke stijging.

Het aantal op glasvezel aangesloten huishoudens is het afgelopen jaar weer flink toegenomen, zo constateren de telecomonderzoekers in hun rapport. In 2019 groeide het aantal op glasvezel aangesloten huishoudens naar een totaal van 3,20 miljoen. Het aantal aansluitingen groeide ten opzichte van 2018 met 9,8 procent of 287.000 woningen. Dit betekent dat ongeveer 40 procent van de Nederlandse huishoudens nu toegang heeft tot glasvezel.

Opleving

De onderzoekers zien sinds 2018 weer een hernieuwde opleving van aanbieders om het glasvezelnetwerk uit te breiden. Er is vooral meer interesse om glasvezel in de grote steden uit te rollen. Zo hebben de twee meest toonaangevende spelers op de markt, KPN NetwerkNL en Delta Fiber Netwerk, laten zien dat zij veel aandacht besteden aan FTTH-uitrol in steden.

KPN NetwerkNL heeft altijd een focus gehad op de bebouwde kom, maar heeft dat vorig jaar en de afgelopen maanden bevestigd door uitrol in groot aantal grote steden aan te kondigen. Delta Fiber Netwerk verlegde afgelopen jaar de strategie. Voorheen richtte het de glasvezelaanbieder zich op het buitengebied, maar nu wordt ook, eerst via dorpskernen, de aandacht naar steden verlegd, aldus de onderzoekers van Telecompaper. De overige glasvezelpartijen, waaronder E-Fiber en Primevest/T-Mobile, hebben eveneens verdere gebiedsuitbreiding op de planning staan.

Veel onderlinge concurrentie

De onderzoekers constateren verder dat er veel onderlinge concurrentie is tussen de diverse aanbieders. Vaak willen aanbieders ook een netwerk uitrollen in gebieden waar concurrenten actief zijn. Telecomtoezichthouder ACM heeft afgelopen jaar onderzoek gedaan naar deze concurrentie en constateerde dat de uitbreiding van glasvezelnetwerken in gevaar is door concurrerende operators die netwerken dupliceren. In de glasvezelmarktstudie werd gesuggereerd dat exploitanten meer zouden moeten samenwerken bij de uitrol en dat de lokale autoriteiten meer zouden kunnen doen om dubbele netwerken te stoppen.

De toezichthouder geeft aan dat het onwaarschijnlijk is dat twee glasvezelnetwerken economisch rendabel kunnen zijn, aangezien ze ook moeten concurreren met de bestaande koper- en kabelnetwerken. Mogelijke netwerkduplicatie leidt bovendien tot vertragingen in projecten en onzekerheid voor investeerders.

Vooruitzicht 2020

De onderzoekers verwachten dat de uptake dit jaar ondanks de huidige crisis verder zal gaan groeien. Voor 2020 verwachten zij zelfs een recordgroei naar 600.000 aangesloten woningen. Dit jaar gaat ook de onderlinge concurrentie verder, zo wordt verwacht.

Onderzoekers Universiteit Twente beveiligen glasvezel met Quantumsleutel

Onderzoekers van de Universiteit Twente (MESA+ Instituut) hebben een beveiliging voor ‘multi-mode’ glasvezels ontwikkeld. Die beveiliging is gebaseerd op het quantumkarakter van licht, waarin een enkel foton een heel alfabet kan representeren. De onderzoekers publiceren erover in Optics Express, journal van The Optical Society, zo staat te lezen op de website van de universiteit.

Het onderzoek richt zich op de vraag hoe veilig de fysieke verbindingen zijn. Dit zijn de glasvezels die computers verbinden. Kan een hacker het licht uit de glasvezel vangen, en daarmee vertrouwelijke informatie onderscheppen of de verbinding overnemen? Niet dus, als het aan onderzoekers van de Universiteit Twente ligt.

Single-mode vs multi-mode

Het merendeel van de glasvezelverbindingen, zeker op de lange afstand, is ‘single-mode’: ze hebben één manier waarop het licht in de vezel beweegt. Zou je erin kijken, dan staat het licht aan of uit. Wel kunnen ze tegelijk veel kleuren licht transporteren: veel kanalen en grote hoeveelheden data via één glasvezel. ‘Multi-mode’ glasvezels hebben een grotere diameter en transporteren verschillende golfvormen, voor nog grotere hoeveelheden data. Tot nu toe worden ze vooral voor kortere afstanden ingezet in bijvoorbeeld datacenters. Ze zijn echter naar verwachting ook geschikt om de zendstations voor de 5G mobiele standaard te verbinden.

Multi-mode beveiliging

Single-mode vezels zijn al te beveiligen door het quantumkarakter van licht te benutten, maar de UT-onderzoekers hebben nu ook een beveiliging voor multi-mode vezels ontwikkeld. Zou je in een dwarsdoorsnede kijken van de vezel, aan de kant van de ontvanger, dan is de plaats waar het licht binnenkomt doorslaggevend, én het gegeven dat een enkel foton meer informatie kan bevatten dan één bit.

Licht programmeren

Door de verschillende golfvormen bestaat het licht in een multi-mode vezel, bij het bekijken van zo’n dwarsdoorsnede, al uit een patroon van spikkels met verschillende intensiteit. Het is van nature dus al ‘gescrambeld’. Daar voegen de UT-onderzoekers nog een bewerking aan toe die ‘wave front shaping’ heet. De ontvanger kan vooraf een aantal ‘lichtpunten’ op de glasvezel definiëren waarop de informatie bij hem of haar moet binnenkomen. De afzender gaat het licht dan zodanig programmeren dat het precies op de juiste plek belandt. Om te bereiken dat ‘Bob’ het licht precies op afgesproken plek binnenkrijgt, wordt het licht aan de kant van ‘Alice’ geprogrammeerd. ‘Eve’ die via een spiegeltje in de fiber kijkt, ziet een spikkelpatroon waar ze niets aan heeft.

Spiegeltje en camera

Op die manier heeft de ontvanger zelfs al genoeg aan één foton op de juiste plaats. Zijn de afspraken eenmaal gemaakt, dan wordt het eigenlijke signaal op deze unieke manier verstuurd. Onderweg het licht opvangen met een spiegeltje en een camera heeft geen zin: de hacker kan niets met het fotonenpatroon dat hij waarneemt op die plaats. Ook niet als hij of zij er vroeg bij is, aldus onderzoeksleider Pepijn Pinkse: “De fase dat zender en ontvanger afspraken maken, lijkt het kwetsbaarst. Maar ook dan blijft het onduidelijk hoe het licht wordt geprogrammeerd door de zender.” Een zelf geconstrueerd signaal naar de ontvanger sturen heeft ook geen zin: die zal het niet herkennen.

Onkraakbare creditcard

De UT-onderzoekers hebben hiermee een nieuwe multidimensionale variant ontwikkeld op de bekende quantum key distribution (QKD) die bijvoorbeeld ook in single-mode vezels wordt toegepast. ‘Wave front shaping’ is een technologie die in de groep eerder is ontwikkeld om geprogrammeerd licht door een sterk verstrooiende stof heen te sturen, zoals witte verf. Hiermee is een onkraakbare creditcard nodig. De sterke verstrooiing in de verf heeft overeenkomsten met scrambling van licht in een multimode vezel. De beveiligingsmethode is ook voorbereid op het doemscenario dat een quantumcomputer straks in staat is alle beveiligingsmaatregelen te kraken.

Het onderzoek is uitgevoerd in de groep Complex Photonic Systems die deel uitmaakt van het MESA+ Instituut van de UT. Het paper ‘Quantum key establishment via a multimode fiber’ door Lyubov Amitonova, Tristan Tentrup, Ivo Vellekoop en Pepijn Pinkse, is verschenen in Optics Express.

KPN zet koper in 2023 ‘uit’ in glasvezelgebieden

KPN zal het kopernetwerk begin 2023 uitzetten op alle adressen waar glasvezel ligt. Het gaat om ongeveer 2,4 miljoen adressen. Klanten op deze adressen die het kopernetwerk nog gebruiken, kunnen door hun provider worden omgezet naar glasvezel. In enkele proefgebieden wordt het kopernetwerk al eerder uitgezet.

KPN rolt dit moment in ruim 70 gebieden glasvezel uit. Tot eind 2021 komen er circa 1 miljoen nieuwe aangesloten adressen bij. KPN zal het kopernetwerk ook buiten gebruik stellen in de gebieden waar zowel koper als glas ligt.

Babak Fouladi, Chief Technology & Digital Officer en lid van de Raad van Bestuur van KPN, denkt dat glasvezel nodig is als samenleving te profiteren van digitalisering. “Daarom leggen we als bedrijf op grote schaal glasvezel aan en zullen we in gebieden waar glasvezel en koper liggen op termijn dit laatste netwerk uitzetten en de dienstverlening via een volledige glasvezelverbinding leveren.”

Glasvezel in buitengebieden nog dit jaar ook in de Achterhoek

Glasvezel

Nog voor het einde van dit jaar worden nieuwe campagnes gestart om in delen van de Achterhoek glasvezel aan te bieden. Het is een volgende stap van het Communicatie Infrastructuur Fonds (CIF) om in dit soort buitengebieden toegang te bieden tot snel internet. Wanneer de helft van de adressen in het gebied zich aanmeldt, wordt in het najaar van 2017 begonnen met de bouw van het glasvezelnetwerk.

glasvezel

Glasvezel in de Achterhoek

De campagne is gericht op bewoners in het gebied 'Achterhoek Midden'. Dit omvat het buitengebied van de gemeente Oude IJsselstreek, delen van Bronckhorst, Doetinchem en Montferland. Het gaat om circa 5000 adressen, voor doorgang moet 50% of meer van de bewoners meedoen. Wie zich aanmeldt betaalt 12,50 euro per maand vastrechtvergoeding voor de glasvezelaansluiting, naast een abonnement bij een provider. De vastrechtvergoeding kan worden afgekocht voor 1600 euro. Wie pas later mee wil doen, betaalt aansluitkosten (minimaal 995 euro) plus vastrecht en abonnementskosten. In de Achterhoekse gemeenten Berkelland en Winterswijk lopen al projecten. In combinatie met andere (lopende) projecten kan CIF in 2019 circa 25.000 Achterhoekse adressen aangesloten hebben op glasvezel.

Meer dan de Achterhoek

Bewoners in het gebied 'Achterhoek Midden' kunnen voor hun glasvezelabonnement kiezen uit providers Caiway, CBizz, Solcon en WeServe. De selectie wordt gemaakt door het CIF, dat de infrastructuur aanlegt. CIF bedient daarmee de klanten in het buitengebied die KPN met Reggefiber laat liggen. Ook in de Gelderse Vallei Midden, Zuidoost Twente en verschillende Brabantse gemeenten lopen projecten van CIF voor de aanleg van glasvezel. Er zijn andere Nederlandse partijen die zich bezighouden met glasvezelaanleg zoals Cogas en E-Fiber. Daarnaast hebben sommige gemeenten zoals Schiermonnikoog (99% glasvezelinternet) zelf projecten geïnitieerd.

glasvezel

Marktpartijen

Het Communicatie Infrastructuur Fonds is een van de belangrijkste partijen voor glasvezelaanleg in het buitengebied. CIF is een beleggingsfonds in telecommunicatie-infrastructuren met onder andere pensioenfondsen als beleggers. Het is verbonden aan de Rabobank Group. Samen met Cogas heeft CIF de campagne 'Glasvezel Buitenaf' opgezet om huishoudens en bedrijven in deze gebieden aan te sluiten op glasvezel. Als 50% van de inwoners meedoet kan de aanleg gerealiseerd worden. Na eerdere problemen rond subsidies en kostenoverschrijdingen, lijkt deze campagne nu goed op gang te komen.

5 miljoen subsidie voor snel en toekomstvast internet op scholen

glasvezel

Vanaf 1 september 2017 komen er subsidies beschikbaar voor scholen met traag internet, zodat die een snelle kabel- of glasvezelverbinding kunnen laten aanleggen. De subsidieregeling geldt voor het primair en voortgezet onderwijs (po en vo) en wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Toekomstvast internet po en vo

Toekomstvast internet po en vo

Een ‘betere, toekomstvaste internetverbinding’, dat is wat de regeling Toekomstvast internet po en vo moet gaan bewerkstelligen. De regeling is in het leven geroepen voor scholen die op dit moment werken met een koperverbinding – bijvoorbeeld ADSL. Het is de bedoeling dat zij een kabel- of glasvezelverbinding krijgen met minimaal 500 mbps download- en 40 mbps upload-snelheid. Uit onderzoek van Computable bleek eerder dat zo’n 800 scholen in Nederland nog snel internet missen.

Subsidie kan oplopen tot maximaal € 100.000

Scholen moeten een eigen bijdrage van 2.500 euro betalen.Tot € 15.000, wordt de helft van de kosten gesubsidieerd. Boven de € 15.000 worden 60% van de aanlegkosten vergoed. De totale subsidie kan oplopen tot maximaal € 100.000. Scholen mogen hun aanvraag ook gezamenlijk indienen: zijn er meer scholen in het betreffende postcode-gebied, dan kan dat voordeliger uitpakken. Er is voor de komende drie jaar in totaal een bedrag van 5 miljoen euro vrijgemaakt om de regeling uit te kunnen voeren.

Alle voorwaarden en informatie over het indienen van de subsidie-aanvraag zijn na te lezen op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen. De subsidie-aanvraag kan tot en met 31 oktober 2019 worden ingediend.

Visie BTG

[userquote user="906"]"Goede ICT-voorzieningen vormen ook voor het onderwijs een steeds crucialere succesfactor. Onderwijsinstellingen kunnen eigenlijk niet (goed) functioneren als zij niet beschikken over goede en snelle ICT-voorzieningen. Onderwijsvoorzieningen, waaronder ook de lesprogramma’s en leermiddelen, bestaan in toenemende mate uit ICT-producten en/of diensten. Deze zullen bij voorkeur altijd en overal beschikbaar moeten zijn, voor zowel de leerlingen, studenten als docenten."

"Men leert steeds interactiever en niet alleen binnen de onderwijsinstellingen zoals dit vroeger veelal nog het geval was. Zowel vaste als mobiele voorzieningen moeten beschikbaar zijn, want ook mobility vormt in het onderwijs een belangrijk thema. Het leven lang leren-thema is zeer actueel, zowel binnen het onderwijs als in het bedrijfsleven. Hierbij is de lerende zelf verantwoordelijk voor het eigen leerproces en voert hierbij de regie op het leerprogramma dat men doorloopt."

"De recente ICT-ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld Big data, Data analystics, IoT en Virtual reality maken dat ook het onderwijs nu snel verandert. Binnen het blended learning gedachtengoed wordt ICT en contactonderwijs succesvol gecombineerd, waardoor effectiever onderwijs kan worden vormgegeven en gevolgd. Big data wordt ingezet voor de vormgeving van learning analytics, waarbij op basis van de datagegevens intelligente les programma’s en leermiddelen worden ontwikkeld die het individuele leerproces bevorderen. Dit alles vergt een grote en snelle beschikbaarheid van data in het onderwijs. Wat dit betreft is het goed dat de overheid dit onderkent en hierin investeert door subsidies ter beschikking te stellen."[/userquote]

Glasvezel in Nederland naar 3 miljoen in 2021

glasvezel

glasvezelVolgens een rapport van Telecompaper hebben in het jaar 2021 drie miljoen huishoudens in Nederland glasvezel. Het onderzoek baseert zich daarbij op groei- c.q. stagnatiegegevens uit vorige jaren en de plannen van telecombedrijven met FFTH (Fiber To The Home). Het rapport heeft onder andere gekeken naar de ontwikkelingen per provincie alsmede naar internationale trends.

KPN koploper in glasvezel

In 2016 bedroeg het aantal nieuwe aansluitingen 137.000. Dat was een daling ten opzichte van de 200.000 nieuwe lijnen in 2015. Het totale aantal glasvezelaansluitingen bedroeg eind 2016 2,65. KPN nam de meeste aansluitingen voor zijn rekening via dochteronderneming Reggefiber. Deze kwamen voornamelijk in de eerste zes maanden van 2016 tot stand. De rest van het afgelopen jaar viel de uitrol van glasvezel praktisch stil. KPN heeft intussen aangegeven dat het bedrijf liever investeert in de huidige DSL-lijnen. Telecompaper verwacht dan ook voor de komende jaren niet veel groei te zien in het aantal vezelaansluitingen van KPN.

Gecontroleerde groei

Ook bij aanbieder CIF was er in 2016 sprake van groei. Met name de focus op aanleg in buitengebieden bleek interessant. Telecompaper verwacht echter geen enorme groeispurt, maar eerder gecontroleerde groei. CIF laat weten namelijk stapsgewijs te werk te gaan. Partijen als E-Fiber, Kabelnoord, Rendo en Rekam namen vorig jaar een substantieel deel van de totale groei voor hun rekening. De komende jaren zullen zij goed zijn voor een relatief nog groter deel van de groei.

Behoefte aan toekomstbestendige infrastructuur

Doordat organisaties steeds veelvuldiger gebruik maken van Big Data, neemt de vraag naar datacenterbandbreedte exponentieel toe. Als spreker tijdens het BTG on Tour-evenement bij het RWS Datalab van Rijkswaterstaat, legde Carl Smet van CommScope uit dat het voor datacenters en infrastructuren een uitdaging is om aan deze toenemende behoefte te kunnen blijven voldoen.

Datacenters en infrastructuren moeten op een dusdanige manier worden ingericht dat zij met de toenemende behoefte kunnen meegroeien. Een toekomstbestendige infrastructuur is een flexibele, beheersbare en vezeldichte infrastructuur die steeds hogere snelheden en nieuwe technologieën blijft ondersteunen, eenvoudig opgeschaald kan worden en minimale storing kent.

Gebruik zakelijk glasvezel zit in de lift

glasvezel

Het aantal zakelijke gebruikers van  glasvezel is in het laatste kwartaal van 2016 gestegen van 75.000 naar 78.000. Dit komt vooral door het aantal glasvezelaansluitingen dat Vodafone en Tele2 inkopen bij KPN en Eurofiber. Dit blijkt uit de Telecommonitor van de Autoriteit Consument en Markt. Daarnaast kiezen zakelijke klanten steeds vaker voor een supersnel zakelijk glasvezel met breedbandsnelheden tot 100 Gbit/s. Zo kunnen zij gebruikmaken van hoogwaardige telecomdiensten als clouddiensten of het ontsluiten van meerdere vestigingen.

glasvezel

Mobiel dataverbruik blijft toenemen

Uit de monitor kwam tevens naar voren dat het mobiele dataverbruik in Nederland sterk blijft toenemen. Het dataverbruik in de eerste drie kwartalen van 2016 bedroeg 129 miljard MB. Dat is hoger dan het gehele jaar 2015, toen het verbruik 114 miljard MB bedroeg. Ook het aantal 3-in-1 mobiele bundels met bellen, sms’en en data blijft stijgen. In het derde kwartaal van 2016 is het aantal mobiele bundels gestegen tot ruim 13,6 miljoen aansluitingen.

Vaste aansluiting verliest terrein

Het aantal belminuten via een vaste telefoon daalde in het derde kwartaal van 2016 met 13% ten opzichte van een kwartaal eerder. Een mogelijke verklaring van deze trend is dat providers steeds vaker onbeperkt bellen toevoegen aan hun mobiele abonnementen. Klanten kunnen daardoor zonder meerkosten onbeperkt bellen via hun mobiele telefoon. Het aantal verbruikte mobiele belminuten steeg in het derde kwartaal van 2016 met 10,5%.

Ook meer glasvezel in woningen

Voor het eerst maken meer dan één miljoen huishoudens gebruik van een glasvezelverbinding voor internet, bellen, en televisie. In tegenstelling tot de zakelijke gebruikers, kiezen particulieren lang niet altijd voor het snelste en duurste abonnement. Een grote groep is tevreden met een goedkoper glasvezelabonnement met een internetsnelheid tussen de 30-100Mbit/s.

De volledige pdf van de Telecommonitor Q3 2016 is te downloaden vanaf de website van de Autoriteit Consument & Markt.

Glasvezel rukt op in zakelijk Nederland

SnelheidIn de laatste vijf jaar is het aandeel van glasvezel (fiber) in het totaal aantal verbindingen met bijna 80 procent gegroeid. In 2010 bedroeg 41 procent van de gebruikte dataverbindingen bij bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers een glasvezelverbinding. Inmiddels is 73 procent van het totaal aantal geïnventariseerde verbindingstypen een glasvezelverbinding. Dit gaat ten koste van het zakelijk DSL-gebruik en van Leased Lines.

Basisonderwijs in Nederland kampt met ICT-armoede

SneldheidNederlandse basisscholen hebben te maken met een achterstand als het gaat om de toepassing van ICT als onderwijshulpmiddel. Ook schiet de draadloze netwerkinfrastructuur en de snelheid van de internettoegang vaak tekort. Dat stelt de PO-Raad, de belangenclub van directies van basisscholen, deze week in een interview met het dagblad Trouw.