Tag: ICT

ACM start onderzoek naar ICT in de zorg

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) start een sectoronderzoek naar gegevensuitwisseling en interoperabiliteit van ICT-systemen in de zorgsector. Daarbij kijkt het naar de systemen voor elektronische patiëntendossiers (EPD's). Dit schrijft Computable dat verwijst naar de ACM Agenda 2020-2021, waarin de digitale economie één van de drie aandachtsgebieden is.

De ACM schrijft dat digitalisering in de zorg weliswaar kansen biedt, maar dat leveranciers ‘commerciële en technische strategieën’ hanteren die negatieve gevolgen hebben voor de concurrentie. Zo belemmeren deze strategieën de toetredings- en groeimogelijkheden van concurrenten en wordt innovatie en de kwaliteit en veiligheid van zorg beperkt. Reden voor een sectoronderzoek dus dat volgens Computable gaat over bredere trends en ontwikkelingen in de zorgsector. Meer informatie wil de ACM pas kwijt nadat het onderzoeksvoorstel is goedgekeurd.

Data-uitwisseling

Er is in toenemende mate aandacht voor data-uitwisseling in de zorg. Vooralsnog is het moeilijk om medische data, dat opgeslagen staat bij de diverse leveranciers, onderling te delen. Hierdoor is het bijvoorbeeld voor zorginstellingen lastig om een totaalbeeld van hun patiënt of client te vormen.

In Nederland ontstaan steeds meer initiatieven om die gegevensuitwisseling te stimuleren. Zo werd vorig jaar het manifest Samen Vooruit opgesteld, waarin de ondertekenaars de data-uitwisseling tussen ict-leveranciers mogelijk willen maken.

Overheid

Ook de overheid besteedt aandacht aan het thema data-uitwisseling in de zorg. Zo werkt minister Bruins van Medische Zorg & Sport aan een wetsvoorstel waarbij elektronische gegevensuitwisseling binnen de zorg verplicht wordt. In dat wetsvoorstel, dat eind 2020 af moet zijn, wil hij ook technische standaarden vaststellen voor de gegevensuitwisseling. De minister pleit voor “eenduidige stekkers van systemen zodat de systemen ook technisch op elkaar kunnen aansluiten onafhankelijk van leverancier”. Daarmee maakt hij ruimte voor andere aanbieders van ict-systemen in de zorg.

Bovendien stelt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een nieuwe subsidieregeling in werking om de digitale gegevensuitwisseling in de zorg te verbeteren. Hiervoor is in totaal negentig miljoen euro beschikbaar.

DINL kritisch op kabinetsplannen rond ICT-overnames

Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL) is kritisch op kabinetsplannen die Nederlandse ICT-bedrijven moeten beschermen tegen kwaadwillende overnames. Directeur Michiel Steltman van DINL spreekt met Computable over het plan dat de nationale veiligheid en openbare orde bij grote ICT-overnames moet borgen. Dit ‘rammelt aan alle kanten’, aldus Steltman.

Voor de kerst heeft staatssecretaris Mona Keijzer de kabinetsplannen voor de bescherming van de overnamedrempels in de Nederlandse ICT-infrastructuur naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel draagt volgens Michiel Steltman van DINL niet bij aan vermindering van concrete risico’s. Hij zegt dit na vragen van Computable. De voorstellen hebben te veel impact op de bedrijfsvoering, remmen de samenwerkingen met internationale partijen en zijn praktisch niet uitvoerbaar. Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL) is een samenwerking van en spreekbuis voor de partijen in de Nederlandse digitale infrastructuur. Deelnemers zijn de Vereniging AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange), Stichting DHPA (Dutch Hosting Provider Association), Vereniging ISPConnect, Stichting NLNet, Coöperatieve vereniging SURF en de VVR (Vereniging van Domeinregistrars).

Voorstel ontoereikend

“We begrijpen de zorg van politiek en overheid dat essentiële telecomdiensten in handen kunnen komen van kwaadwillende actoren”, aldus Steltman. “Maar het is zeer twijfelachtig of met dit voorstel de risico’s voor openbare orde en veiligheid echt worden verkleind.”

DINL wil dus dat de minister het voorstel voor aanpassing van de wet herziet. Volgens Steltman is de kans overigens groot dat met de wijziging wordt ingestemd, doordat naast initiatiefnemer CDA ook coalitiepartij VVD achter het voorstel zou staan. Hij verwacht wel dat het onderwerp pas in de loop van het jaar weer op de agenda komt. Tot die tijd blijft zijn organisatie de ontwikkelingen volgens Steltman kritisch volgen. Ook is DINL bereid mee te denken over een betere invulling van de wetgeving.

VVD wil Rijksinspectie Digitalisering vanwege falen ICT bij overheid

De VVD heeft het plan geopperd een Rijksinspectie Digitalisering op te richten om mislukte digitaliseringsprojecten binnen de rijksoverheid zoveel mogelijk te voorkomen. Dat schrijft Computable.

De Inspectie der Rijksfinanciën, een groep deskundigen van het ministerie van Financiën die bij andere ministeries meekijkt en kennis deelt, geldt hierbij als voorbeeld.  VVD-kamerlid Jan Middendorp sprak op BNR Nieuwsradio over het plan. Als belangrijkste onderdelen van de inspectie noemt hij kennisdeling en werken met korte projecten in korte cycli. Middendorp ziet de inspectiedienst, die als een soort A-team bij verschillende projecten betrokken zal worden, en verwacht hiermee ICT’ers spannend en leuk werk te bieden, aldus Computable. Het Tweede Kamerlid verwacht dat er voldoende draagvlak is voor zijn plan en stelt dat het qua kosten wel meevalt.

Bron: Computable.nl

ICT-specialist Zetacom neemt BproCare over

De landelijke ICT-specialist Zetacom uit Zoetermeer neemt het Apeldoornse bedrijf BproCare – specialist in zorgcommunicatie – per direct over. BproCare behoudt als dochteronderneming haar eigen naam en blijft zelf zorgoplossingen produceren en  verkopen. 

Met de overname versterkt Zetacom, als een partner van BproCare, het eigen portfolio en krijgt hiermee toegang tot nieuwe product- en marktcombinaties. Dit is de tweede bedrijfsovername door Zetacom dit jaar.

BproCare biedt innovatieve communicatieoplossingen voor een brede klantengroep. De specialist in onder andere zorgalarmering, draadloze (beeld)communicatie, toegangscontrole en persoonsbeveiliging begint na enkele jaren van productontwikkeling aan een nieuwe fase. Zetacom heeft als ICT specialist een sterke positie in de zorg en is daardoor een aantrekkelijke partner. De overname biedt BproCare een solide organisatorische en financiële basis om de bestaande oplossingen verder te ontwikkelen en uit te bouwen onder het nieuwe moederbedrijf. De door BproCare ingezette groei via partners wordt ook verder uitgebouwd.

Aantrekkelijk door inventiviteit
Verpleegomroepsystemen van BproCare worden veel toegepast in de gespecialiseerde markt voor begeleid wonen voor mensen met een licht tot zware of meervoudige beperking. Daarnaast wordt steeds meer de groeiende thuiszorgmarkt bediend. Naast zorgsystemen biedt BproCare professionele producten, zoals mobiele zorgunits en medische tablets. Bijzonder is dat deze producten in de zorg professioneel worden ingezet, maar deels gebruikmaken van consumentenproducten (zoals tablets). Zo wordt klanten de beste prijs-kwaliteitverhouding geboden.

Breder portfolio met ook eigen producten
Voor Zetacom is de overname belangrijk om het eigen portfolio van zorgoplossingen verder te verbreden. Als system integratorlevert de ICT-specialist normaal geen eigen producten, maar benut hiervoor een breed portfolio van A-merken. “Deze overname zorgt voor verdere verbreding van ons portfolio en biedt ons extra mogelijkheden om nieuwe markt- en productcombinaties te benutten. Voor een deel van onze oplossingen krijgen wij daarbij nu ook de beschikking over eigen producten. Hierbij kunnen wij een directere invloed uitoefenen op de productontwikkeling vanuit de behoeften die wij zien bij zorgklanten”, zegt CEO Dick Dompeling van Zetacom.

Zetacom wil voor klanten alle onderdelen van een integrale oplossing kunnen bieden: de netwerken en infrastructuur, maar bijvoorbeeld ook verpleegoproepsystemen, mobiele devices en abonnementen van verschillende leveranciers en providers. Specifiek voor verpleegoproepsystemen zijn er voor de Nederlandse markt echter weinig internationale merken. “Met BproCare kunnen wij ons portfolio op dit gebied verbreden om voor klanten steeds de beste totaaloplossingen te kunnen samenstellen. Met de beste kwaliteit en één aanspreekpunt voor alles. Dit wordt steeds belangrijker om ICT-oplossingen optimaal te benutten”, aldus Dompeling.

Begin dit jaar nam Zetacom ook al Creaforti over, specialist in mobiele telefonie. Hun activiteiten zijn volledig voortgezet onder de naam van Zetacom.

 

Felicitaties voor top-werkgevers

BTG-voorzitter Eric Reij feliciteert de organisaties die in de top-10 staan van meest populaire werkgevers voor ict-ers. Maar liefst acht van de tien zijn lid van BTG.  De lijst wordt samengesteld door onderzoeksbureau Enigma in opdracht van ICT-vakblad Computable.

Elk jaar publiceert het onderzoek twee top-tienen, een voor ict-werkgevers en een voor niet-ict organisaties met een eigen ict-afdeling. In deze laatste categorie prijkt het Martini Ziekenhuis bovenaan, gevolgd door Alliander, Schiphol, Prorail en Groene Hart Ziekenhuis. Op de plaatsen 5 tot en met 10 vinden we vervolgens Wageningen UR, Rijkswaterstaat, NS, Randstad en Kadaster. “BTG is trots dat acht van de bedrijven uit deze top 10 lid zijn van onze branchevereniging”, zegt Eric Reij.

Ict’ers die werkzaam zijn bij eindgebruikers zijn het meest betrokken bij hun werkgever. Dit onderdeel wordt namelijk met een 7,96 gewaardeerd. Ook zijn ict’ers te spreken over de werkzaamheden die ze verrichten en de verantwoordelijkheden die ze krijgen. Dit onderdeel krijgt namelijk een 7,91. Na de doorgroei- en carrièremogelijkheden zijn ict’ers ook niet zo te spreken over hun salaris en de groei die zij hierin kunnen realiseren. Dit onderdeel krijgt namelijk een 7,03 gemiddeld.

Ict’ers werkzaam voor een niet-ict-organisatie zijn het minst tevreden over de doorgroei- en carrièremogelijkheden bij hun werkgever. Uit het blijkt namelijk dat deze groep ict’ers dit onderdeel waardeert met een 6,81. Het enige onderdeel dat onder een zeven scoort.

 

Het verwachte tekort aan IT-skills gedaald met 20 procent

Het verwachte tekort aan IT-skills is met 20 procent gedaald ten opzichte van 2017. Dit blijkt uit onderzoek van Computer Futures onder tweehonderd Chief Information Officers (CIO’s) in Europa.

Voor 2017 had 83 procent verwacht dat er een tekort aan IT-skills zou zijn, voor 2018 is dit nog maar 63 procent. Binnen het eigen bedrijf verwacht echter 90 procent van de CIO’s een tekort.

Volgens de CIO’s is de grootste uitdaging om cloud-specialisten te vinden. Zo’n 31 procent in de IT-sector denkt dat dit een struikelblok kan zijn. Ook op het gebied van cybersecurity vrezen zij (31 procent) dat veel vacatures onvervuld blijven.  In de banking & finance sector verwacht 33 procent een tekort op het gebied van cloud, 29 procent op analytics en 19 procent op cybersecurity. In de publieke sector denkt men dat specialisten vinden op het gebied van Internet of Things en sales en marketing de grootste uitdaging wordt.

“Het verwachte tekort aan cyberspecialisten komt vermoedelijk voort uit de hoge vraag naar databeveiligingsspecialisten”, vertelt Albert van Reenen, Managing Director bij Computer Futures. “Deze hoge vraag komt staat onder andere in verband met de invoering van de GDPR. Gartner gaf eerder dit jaar aan dat het voor bedrijven een ongunstig moment is om cyberspecialisten aan te trekken. Naar verwachting staan er wereldwijd binnen vijf jaar maar liefst 1,8 miljoen posities open op dit gebied. Wel zien we over het algemeen een afname in het verwachte tekort van IT-skills.”

Het volledige onderzoek is hier te vinden.

KPN en TU Delft gaan samenwerken aan nieuwe ICT-technologieën

Telecom en ICT-dienstverlener KPN en de Technische Universiteit Delft zijn een strategische samenwerking aangegaan met als doel hoogwaardige nieuwe technologie te ontwikkelen op het gebied van 5G, blockchain en kunstmatige intelligentie.

Met de samenwerking onder de naam NExTWORKx spelen beide partijen in op de exponentiële en disruptieve technologieën van de toekomst en dragen zij bij aan de verdere ontwikkeling van talent.

"Dankzij de samenwerking met KPN krijgen onderzoekers, promovendi en studenten van de TU Delft de kans met hun onderzoek hoogwaardige nieuwe technologie te ontwikkelen in een snel veranderend landschap en deze in de praktijk te testen” aldus Tim van der Hagen, bestuursvoorzitter en rector van de TU Delft. Joost Farwerck, COO en lid van de Raad van Bestuur KPN zegt hierover: "Intensieve samenwerking en interactie met de internationaal vooraanstaande TU Delft biedt mooie kansen om elkaar te versterken. Hierdoor kunnen we nog gerichter nieuwe technologieën ontwikkelen die het leven van onze klanten vrijer, leuker en makkelijker maken.”

De samenwerking tussen KPN en de TU Delft onder de naam NExTWORKx is  door beide partijen bekrachtigd en start dit jaar met zes promotieonderzoeken (PhD’s) aan de TU Delft. Naast deze samenwerking met de TU Delft heeft KPN ook samenwerkingen met andere universiteiten zoals de vorig jaar aangekondigde Flagship Telecom met de TU Eindhoven.

Dit zijn de IT-trends van 2018 volgens Gartner

Gartner geeft ieder jaar de belangrijkste IT-trends die volgens het bureau van groot strategisch belang zijn. Vooral Artificial Intelligence (AI) gaat opkomen. Wouter Aarts van Ricoh licht de Gartner-verwachtingen voor 2018 toe.

1. AI fundament
Volgens onderzoek van Gartner is al 59% van de bedrijven bezig met het verzamelen van informatie over AI-strategieën. De overige organisaties zijn al bezig met deze relatief nieuwe technologie en hebben al concrete vooruitgang geboekt of passen AI-oplossingen al toe.

2. Intelligent Apps en Analytics
De toekomst ziet er goed uit voor AI. In de nabije toekomst bevat elke applicatie of service kunstmatige intelligentie. Het zal onopvallend worden uitgevoerd op de achtergrond van veel bekende toepassingscategorieën, terwijl volledig nieuwe categorieën worden gegenereerd. AI gaat de komende tijd veel terrein winnen in veel software- en servicemarkten.

3. ‘Intelligent Things’
‘Intelligente dingen’, zijn objecten die halfautomatisch of autonoom werken in een niet-gecontroleerde omgeving gedurende een bepaalde tijd om een bepaalde taak voltooien. Denk bijvoorbeeld aan een zelfsturend landvoertuig of een zelfrijdende auto. Over toekomst gesproken…

4. Digital Twins
Letterlijk een digitale tweeling. Dit is een digitale weergave van een echt object of systeem. Deze Digital Twins zijn gekoppeld aan de ‘real-world’ en bieden op deze manier informatie over de staat van het gekoppelde object, ze reageren op verandering, verbeteren operaties en voegen waarden toe.

5. Cloud to the Edge
Edge computing verwijst naar het werk dat op het uiterste punt van een netwerk wordt uitgevoerd. IoT-apparaten zullen sensorinformatie niet direct naar de cloud sturen, maar op het apparaat zelf verwerken. Dit heeft grote voordelen voor een netwerk.

6. Conversationele platforms
Jouw smartapparaat kan je op deze manier met gemak een reservering maken in bij een restaurant laten maken of antwoord laten geven op een dringende vraag. Deze platforms zullen zich blijven ontwikkelen, waardoor in de toekomst nog complexere acties kunnen worden uitgevoerd.

7. Meeslepende ervaring
Augmented reality (AR), virtual reality (VR) en mixed reality gaan stappen maken. Gecombineerd met conversatieplatforms zal er een verschuiving plaatsvinden in de gebruikerservaring. In de komende vijf jaar zal de focus liggen op mixed reality, waarbij de realiteit en virtuele realiteit samenkomen.

8. Blockchain
Blockchain wordt nu nog vooral gezien als hulpmiddel voor betalingen, maar deze technologie gaat in de toekomst veel betekenen voor de overheid, gezondheidszorg, contentdistributie, supply chain management en nog veel meer.

9. Event-driven
Een event-driven benadering is waaar veel bedrijven op inzetten. Dit is een marketingtool waarbij een enkele actie (zoals het bezoek aan een website) zorgt voor een hele reeks andere acties die op de betrokken persoon zijn afgestemd. Dit resulteert in een sneller resultaat.

10. Continu adaptief risico en vertrouwen
Met al deze nieuwe technieken stijgt het dreigingpotentieel. De beveiligingstechnieken die we kennen zullen niet voldoende zijn, aangezien deze zich richten op eigendommen. Mensgerichte beveiligingsoplossingen zijn de toekomst, waarmee kan worden nagegaan wie zich binnen je netwerk bevinden en of deze personen te vertrouwen zijn of niet.

Visie BTG
Eric Reij, voorzitter BTG: “De trend-lijst van Gartner laat zien dat BTG op het juiste spoor zit met de thema’s voor events en expert-groepen. ‘Intelligent’ is ook bij Gartner het sleutelwoord in 2018 en wij sluiten daar goed op aan. Of het nu gaat om AI, Internet of Things, BI of slimme cybersecurity, de organisaties van onze leden krijgen hier vroeg of laat mee te maken. Aan ons om aanbieders en gebruikers van technologie te verbinden, de trends te duiden en antwoorden te formuleren op de technologische uitdagingen die leven bij onze leden.”

Lees het complete artikel op Werktrends.nl. 

Investeringen in ICT bij Nederlandse bedrijven neemt toe

Onlangs maakte de Erasmus Universiteit de resultaten bekend van hun jaarlijkse Concurrentie en Innovatie Monitor. Hieruit blijkt dat investeringen in ICT het afgelopen jaar weer zijn toegenomen. De ICT-investeringen bedroegen in 2016 4,8% van de omzet. Het jaar daarvoor was dat nog 2,0%. Ook investeringen in onderzoek en ontwikkeling (R&D) zijn toegenomen en wel van 2,1% naar 4,3% van de omzet.

investeringen in ict

Innovatie is van cruciaal belang

Het onderzoek staat onder leiding van Prof.dr. Henk W. Volberda van Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM). Ruim 1100 organisaties werkten mee aan het onderzoek. De respondenten zijn afkomstig van een breed scala aan sectoren, waaronder de groot- en detailhandel en horeca, agri, food, en tuinbouw, en de bouwnijverheid en vastgoed. Henk Volberda: “Gunstige economische omstandigheden en vooruitzichten vergroten de bereidheid van organisaties om te investeren in innovatie. De noodzaak daartoe is ook relatief groot in tal van sectoren; de opkomst van nieuwe technologieën die de basis vormen van de vierde industriële revolutie (kunstmatige intelligentie, robotisering, Internet of Things, cloud computing en 3D printing) vergroten de bereidheid van bedrijven om weer meer te investeren in innovatie. In dergelijke omstandigheden is innovatie van cruciaal belang voor het overleven of floreren van organisaties.”

Innovatievermogen bleef stabiel

Het onderzoek toont eveneens aan dat het innovatievermogen het afgelopen jaar stabiel is gebleven. Zowel op het gebied van geheel nieuwe producten en diensten (radicale innovatie) als verbeterde producten en diensten (incrementele innovatie) veranderde er weinig. Volgens Volberda ligt deze stagnatie aan het feit dat er onvoldoende aandacht is voor de zogenaamde sociale innovatie. “Juist de gezamenlijke investeringen in ICT innovatie en niet-technologische innovatie zijn van groot belang om het innovatiesucces te bevorderen. Sociale innovatie is niet alleen een middel om de productiviteit te bevorderen en om daarmee de kosten te drukken; het is ook van cruciaal belang om het innovatievermogen te bevorderen.”

ICT’ers slachtoffer reorganisatie ING door gebrek aan bijscholing?

ING ICT'er educatie

De reorganisatie die ING maandagochtend aankondigde, kost de komende vijf jaar 2300 Nederlanders hun baan. Nou is een ontslaggolf bij een bank is de laatste jaren geen unicum, maar deze bij ING leidt tot tegenstrijdige berichtgeving. Aan de ene kant meldt ING dat de banen verdwijnen ten koste van IT, aan de andere kant blijkt dat met name ICT'ers bij ING voor hun baan moeten vrezen. Hoe kan dit?

ING ICT'er educatie

ING: 800 miljoen voor digitalisering

De bankwereld is de afgelopen jaren drastisch veranderd en daar moeten banken simpelweg op anticiperen. Klanten komen niet meer naar ‘de bank’, maar doen het liefst alles via internet en smartphone. Kantoren worden gesloten en baliemedewerkers worden overbodig.

Ook ING hoopt met de reorganisatie geld vrij te maken voor de digitaliseren. “Van 2016 tot 2021 willen we 800 miljoen euro investeren in ons digitale platform”, aldus CEO Ralph Hamers. “We moeten een platform bouwen waarmee we de commerciële groei kunnen doorzetten, de klantervaring kunnen verbeteren en nieuwe producten sneller kunnen leveren.”

Ontslaggolf bij vergrijzende ICT'ers

Je zou dus verwachten dat de baliemedewerkers plaats moeten maken voor ICT'ers, maar niets blijkt minder waard. De vakbonden verwachten namelijk dat met name de middelbaar opgeleide ICT'ers bij ING hun baan kwijt zullen raken. De ontwikkelingen in die branche gaan namelijk zo snel, dat de ICT'er moeite heeft om bij te blijven. Maarten Emons van Ngi-NGN, de vakvereniging voor ICT’ers, waarschuwt in de Telegraaf voor de snelheid waarmee kennis verandert. “Als je die niet up-to-date houdt, kun je zomaar op een doodlopend spoor belanden.”

In het Telegraaf-artikel worden ICT'ers zelfs als wegwerpartikel beschreven. Als hun kennis niet wordt geüpdatet, zijn ze snel over de datum. En dus dreigt er ondanks een tekort aan ICT'ers een overschot aan vroeg-vergrijsde ICT'ers.

Emancipatie ICT-organisatie

De ontwikkeling binnen de ICT is niets nieuws. Vorig jaar deed BTG-voorzitter Jan van Alphen al een oproep voor meer emancipatie binnen ICT-organisaties: ICT-organisaties moeten zich aanpassen aan de groter wordende technische uitdagingen tot meer business-gerelateerde zaken zoals data- en privacy-vraagstukken.

Belangrijk signaal

[userquote user="906"]"(Massa)-ontslag als gevolg van een reorganisatie is voor een ieder die het treft natuurlijk een groot persoonlijk drama, ongeacht de functie. Toch is het opmerkelijk dat bij dit ontslag ook de ICT’ers worden getroffen. Los van nog niet gecommuniceerde, andere oorzaken is dit een belangrijk signaal voor ICT-afdelingen in organisaties. Lange tijd hebben deze afdelingen binnen de gemiddelde organisatie behoorlijke monopolieposities gehad. ICT was een complex specialisme waaraan een organisatie nu eenmaal veel geld moest uitgeven om blijvend te kunnen anticiperen op de mede door ICT-veroorzaakte snel veranderende markt, waarin vraag en aanbod snel evolueren."[/userquote]

Outsourcing

[userquote user="906"]"In veel organisaties wordt momenteel ook in relatie tot ICT kritisch naar sourcing gekeken, waarbij veel standaarddienstverlening in aanmerking komt voor outsourcing. Het is dan ook goed dat ICT-afdelingen goed nadenken over de wijze waarop zij de meerwaarde voor hun organisatie toekomstbestendig kunnen vormgeven. Het kunnen en willen anticiperen op een snel veranderende omgeving vormt hiervoor een randvoorwaarde. Dit vraagt om de wil om te investeren in nieuwe dienstverleningsconcepten en de hiervoor benodigde skills en vaardigheden van ICT-medewerkers.

Hierbij moet worden aangemerkt dat de 45-plus-medewerkers toch al een kwetsbare groep is. Vanuit sociaal-maatschappelijk, maar ook economisch, oogpunt zou vanuit de politiek hieraan constructief aandacht moeten worden besteed."[/userquote]

BTG in Business

Het vraagstuk educatie krijgt binnen organisaties een steeds grotere rol. Trendwatchers als Richard van Hooijdonk en Gartner zullen de komende twintig jaar het merendeel van de banen drastisch veranderen. Willen bedrijven hun werknemers meenemen in de toekomst, en willen werknemers over twintig jaar ook nog werk hebben, dan is educatie het toverwoord.

Ook BTG spant zich in voor kennisontwikkeling van ICT’ers in het algemeen. ‘Een leven lang leren’ is een motto waaraan ook vanuit het verenigings- en kennisnetwerkperspectief moet worden bijgedragen. In de volgende uitgave van BTG in Business zullen we onze leden en relatie uitgebreid over onze nieuwe plannen informeren.