Tag: KPN

KPN Wholesale stelt uitfasering zakelijk ISDN uit

KPN Wholesale kondigt aan dat het de geplande uitfasering van zakelijk ISDN per 1 april 2020 met twee maanden uitstelt. Het uitstel volgt op de maatregelen ter preventie en bestrijding van het coronavirus.

Door deze maatregelen zijn de monteursactiviteiten stilgevallen, die nodig zijn voor de beëindiging van de resterende ISDN-lijnen en dan met name migraties naar alternatieven voor ISDN. Hierdoor moet KPN de uitfasering dus uitstellen. Dit geldt niet voor lijnen die voor 28 maart zijn opgezegd.

Alle andere lijnen die uitgefaseerd zouden worden op 1 april 2020, blijven in principe tot 1 juni 2020 in dienst, tenzij deze eerder worden opgezegd. Mochten de ontwikkelingen rondom het coronavirus zodanig zijn dat deze periode van twee maanden dient te worden verlengd, dan zal KPN zich daar opnieuw over buigen, zo stelt het bedrijf.

KPN publiceert European Cyber Security Perspectives

Vandaag publiceert KPN de 7e editie van de European Cyber Security Perspectives. In samenwerking met een groot aantal gerenommeerde nationale en internationale organisaties vanuit de overheid, private sector en universiteiten geeft de nieuwste editie van deze publicatie inzicht in recente ontwikkelingen op het gebied van cybersecurity. Dit vanuit de gedachte dat samenwerking en kennisdeling essentieel is om de weerbaarheid van Nederland op het gebied van cybersecurity te vergroten.

The European Cyber Security Perspectives is een samenwerkingsverband van TNO, het Nationaal Cyber Security Centre (van het Ministerie van Veiligheid en Justitie) en een groot aantal bedrijven en onderwijsinstellingen waaronder KPN. Partners die een bijdrage hebben geleverd aan het rapport van 2020 zijn: NCSC, TNO, Deloitte, Trend Micro, Accenture, Palo Alto Networks, PWC, IDQuantique, Xebia, NLnet LABS, AnalyzeData, Universiteit Leiden, de Radboud Universiteit, VU Amsterdam en de Technische Universiteit Eindhoven.

Naar de download van het rapport: European Cyber Security Perspectives 2020

KPN zet koper in 2023 ‘uit’ in glasvezelgebieden

KPN zal het kopernetwerk begin 2023 uitzetten op alle adressen waar glasvezel ligt. Het gaat om ongeveer 2,4 miljoen adressen. Klanten op deze adressen die het kopernetwerk nog gebruiken, kunnen door hun provider worden omgezet naar glasvezel. In enkele proefgebieden wordt het kopernetwerk al eerder uitgezet.

KPN rolt dit moment in ruim 70 gebieden glasvezel uit. Tot eind 2021 komen er circa 1 miljoen nieuwe aangesloten adressen bij. KPN zal het kopernetwerk ook buiten gebruik stellen in de gebieden waar zowel koper als glas ligt.

Babak Fouladi, Chief Technology & Digital Officer en lid van de Raad van Bestuur van KPN, denkt dat glasvezel nodig is als samenleving te profiteren van digitalisering. “Daarom leggen we als bedrijf op grote schaal glasvezel aan en zullen we in gebieden waar glasvezel en koper liggen op termijn dit laatste netwerk uitzetten en de dienstverlening via een volledige glasvezelverbinding leveren.”

Recordverbruik mobiele data tijdens nieuwjaarsnacht

Klanten van KPN hebben in de nieuwjaarsnacht voor een record aan data verbruikt. Het bedrijf meldt in een persbericht dat ruim 196 terabytes aan data werd uitgewisseld. Dat is ruim acht keer zoveel dan vijf jaar geleden (2014-2015). Toen werd er 'slechts' 24 terabyte verbruikt. Het piekmoment op het mobiele netwerk lag volgens KPN kort na middernacht, tussen 00:05 en 00:10 uur.

"In het verleden werd er voornamelijk gebeld om elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen. Ook werd het gebruik van sms erg populair. De laatste jaren wordt dit juist mobiele data gebruikt voor het versturen van whatsapp-berichten, het uploaden van filmpjes, bekijken van social media en voor mobiel internet", schrijft het bedrijf in een persbericht.

Tijdens de jaarwisseling 2019-2020 werden er tussen 22.00 en 04.00 uur zo’n 2,4 miljoen sms’jes verstuurd. Dat is weer iets minder dan de jaren ervoor. Ook het aantal telefoontjes daalde licht in vergelijking met vorige jaren. Er werden dit jaar ruim 4,1 miljoen telefoontjes gepleegd.

ACM beboet vier telecomaanbieders voor onduidelijke websites

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) beboet KPN, Tele2, T-Mobile en Vodafone voor onjuiste en onvolledige informatie over hun aanbod op hun websites voor consumenten, meldt de toezichthouder. Telecomaanbieders moeten er volgens de ACM voor zorgen dat hun aanbod mobiele abonnementen transparant is.

De verkoop van telefoonabonnementen gebeurt onder meer online. Consumenten moeten op de websites dus juiste en volledige informatie vinden over het aanbod om goed te kunnen vergelijken en kiezen wat voor hen het beste abonnement is. Vier telecomaanbieders voldeden volgens de ACM niet aan deze verplichting en dus zijn de volgende boetes opgelegd:

  • Boete KPN: 3.473.500 euro
  • Boete Tele2: 2.715.000 euro
  • Boete T-Mobile: 3.907.000 euro
  • Boete Vodafone: 3.120.500 euro

Bestuurslid Cateautje Hijmans van den Bergh van de ACM stelt dat de website een belangrijk kanaal is waarmee  telecomaanbieders communiceren met consumenten. “Het is belangrijk dat consumenten daar juist en volledig worden geïnformeerd over het aanbod, zodat zij een goed besluit kunnen nemen en met vertrouwen online hun aankopen kunnen doen. Onjuiste of onvolledige informatie kan bovendien leiden tot oneerlijke concurrentie”, aldus Hijmans.

Duidelijke informatie belangrijk

De ACM ontving via haar consumentenloket ACM ConsuWijzer meldingen over onverwachte kosten en hoge rekeningen van telecomaanbieders. Tevens bleek uit eerdere onderzoeken van de ACM onder consumenten (Consumentenonderzoek Telecommarkt) dat zij duidelijke informatie over prijzen in de telecomsector belangrijk vinden. Omdat de prijs en de kenmerken van het abonnement de belangrijkste factoren zijn waarop consumenten hun aankoopbeslissing baseren, hecht de ACM er veel belang aan dat de informatie klopt.

De wet stelt hiervoor algemene regels. Over hoe deze regels toegepast moeten worden op de telecomsector heeft de ACM een document met uitgangspunten opgesteld dat met de vier telecomaanbieders is besproken. De ACM heeft tevens aangekondigd de websites van de telecomaanbieders te gaan controleren. Vervolgens stelde de ACM enkele maanden later vast dat de telecomaanbieders nog steeds in de fout gingen. Daarom legt de ACM nu boetes op voor de volgende overtredingen:

  • Het niet duidelijk vermelden van eenmalige kosten bij de aanbieding van een abonnement, waardoor het aanbod goedkoper lijkt dan het in werkelijkheid is (KPN, Tele2, T-Mobile, Vodafone)
  • Het vermelden dat databundels voor gebruik ‘onbeperkt’ waren, terwijl dat niet zo was binnen de EU (Tele2, T-Mobile)
  • Bel- en sms-bundels als ‘onbeperkt’ aanbieden, terwijl er een maximum van 3.000 belminuten/sms gold (KPN)
  • Een abonnement in combinatie met een toestel aanbieden tegen een prijs die alleen gold voor consumenten die al internetklant waren bij Ziggo. Als je dat niet was, kostte het abonnement 5 euro meer (Vodafone)
Nieuwe boeteregels

Met ingang van 1 juli 2016 is het boetemaximum van de boetes die de ACM kan opleggen verhoogd naar 900.000 euro of 1 procent van de omzet van de overtreder als dat meer is. In deze zaak heeft de ACM voor het eerst omzetgerelateerde boetes opgelegd voor overtredingen van de consumentenregels. Om deze reden vallen de boetes fors hoger uit dan de boetes die de ACM in het verleden voor vergelijkbare overtredingen heeft opgelegd.

KPN 5G Field Lab voor automotive toepassingen van start gegaan

Op de Automotive Campus in Helmond is het automotive 5G-Field Lab van KPN van start gegaan. Als onderdeel van het Europese Concorda project worden door KPN, Ericsson, TU Eindhoven, Tass International en OPNT de mogelijkheden van connected & automated driving getest.

Hiervoor zijn op het mobiele netwerk van KPN de eerste 5G technieken geactiveerd, met name toegespitst op het verlagen van de reactietijd (low latency). Aan de hand van een aantal concrete toepassingen zal de waarde van mobiele netwerken voor de automotive sector worden onderzocht.

Om de mogelijkheden van 5G technologie voor de automotive sector te tonen reed tijdens de livegang een auto met afgeplakte ramen over een afgesloten parcours. De auto was voorzien van een aantal camera’s en werd bestuurd door een chauffeur die was uitgerust met enkel een virtual reality-bril, waarop hij de camerabeelden zag. Dankzij de lage vertragingstijd op het KPN netwerk, wist de chauffeur steeds tijdig te anticiperen op de getoonde beelden en kon hij het voertuig over het parcours rijden.

De testen spelen zich af op de A270 tussen Helmond en Eindhoven en op de nabij gelegen Automotive Campus. Hiervoor is de vertragingstijd op het mobiele netwerk dankzij geavanceerde technologieën sterk omlaag gebracht. Eén van deze technologieën is Multi-Access Edge Computing (MEC), waarbij de verwerking van de data plaatsvindt op een locatie dichtbij de tests. Hierdoor is de reactietijd van het netwerk vele malen sneller, een eigenschap die cruciaal is wanneer voertuigen communiceren via een mobiel netwerk.

Begin 2019 zullen op de openbare weg de eerste tests gehouden worden voor het Concorda project. Dit Europese project is er op gericht om de stijging van files af te remmen, de verkeersveiligheid te vergroten en de rijervaring te verbeteren. Een van de toepassingen die getest zal worden is Cooperative Adaptive Cruise Control (CACC), waarbij voertuigen elkaar via het mobiele netwerk real-time zullen informeren wanneer ze accelereren dan wel remmen. Hierdoor kan de afstand tussen voertuigen sterk worden verkleind, wat zorgt voor minder files en ook minder ongelukken. Een andere toepassing die KPN wil uitproberen zijn voertuigen die via het mobiele netwerk communiceren met hun omgeving, zoals verkeerslichten. Dit voorkomt onnodige stops, wat leidt tot minder uitstoot, minder vertraging en lagere brandstofkosten.

KPN gaat met zijn 4G-netwerk stapsgewijs voorsorteren op de komst van 5G. De testen in Helmond zijn onderdeel van vier verschillende Field Labs voor 5G-toepassingen in de landbouw, stedelijke gebieden, industrie en havengebied en de automotive-sector. In deze Field Labs onderzoekt KPN samen met klanten en technologiepartners hoe 5G bedrijfsprocessen kan optimaliseren en de klantervaring kan verbeteren.

KPN test in Drenthe 5G-toepassingen voor precisielandbouw

KPN heeft met succes de eerste 5G-toepassing voor precisielandbouw getest op een proefboerderij in Valthermond in Drenthe.

Tijdens de test is voor aardappelteelt gebruik gemaakt van een cameradrone die zeer nauwkeurige beelden maakt van een akker. Via een mobiele verbinding met 5G-karakteristieken, zijn deze beelden verwerkt en verstuurd naar een landbouwmachine die vervolgens vrijwel real-time en zeer precies gewasbescherming op het aardappelgewas doseert. Een proces dat momenteel ongeveer zo’n twee dagen in beslag neemt is in het 5G Fieldlab teruggebracht tot slechts twee uur.

De proeven in Drenthe op proefboerderij ‘t Kompas, in samenwerking met de Provincie Drenthe, Wageningen Universiteit & Research, Stichting Dronehub GAE, Agrifac, Innovatie Veenkoloniën en ZTE, tonen de toegevoegde waarde van 5G voor de landbouwsector. Gedeputeerde Henk Jumelet van de provincie Drenthe: “Wij zijn verheugd dat de nieuwste technologische innovaties op het gebied van drones, spuitmachines en connectiviteit worden getest op proefboerderij ‘t Kompas in Valthermond. De provincie Drenthe heeft samen met KPN en alle andere partijen de handen ineen geslagen om te onderzoeken hoe 5G technologie kan bijdragen aan het verbeteren van de bedrijfsvoering van de agrarische sector.”

Tom Poelhekken, Chief Technology Officer bij KPN: “Naar verwachting is de landbouw één van de belangrijkste toepassingsgebieden voor 5G. Dankzij 5G-technologie wordt precisielandbouw toegankelijker voor agrarische bedrijven en kunnen ze vrijwel direct reageren op ontwikkelingen op het land. Hierdoor kunnen agrariërs enerzijds besparen op bijvoorbeeld gewasbescherming, iets wat ook het milieu ten goede komt. Anderzijds neemt naar verwachting ook de opbrengst toe, omdat er direct kan worden ingespeeld op de staat van het gewas.”

Naast een hogere snelheid richt 5G zich nadrukkelijk op meer flexibiliteit, kortere reactietijden en hogere betrouwbaarheid. In Drenthe is een test gehouden met nieuwe technologie in een bestaand agrarisch proces van bestrijding van loofgewas dat tussen aardappelplanten groeit. Een cameradrone scant de akker met een multi-spectrale camera, en dankzij de mobiele verbinding met 5G-karakteristieken, worden de grote databestanden direct verstuurd en verwerkt in een taakkaart voor de landbouwmachine, die vervolgens zeer precies de akker kan bewerken. Dit proces vereist zeer veel bandbreedte in de upload, iets waarvoor de huidige 4G-netwerken onvoldoende toereikend zijn. Met de toekomstige generatie 5G mobiele netwerken komt daar verandering in. Bij de test in Drenthe heeft KPN voor het eerst verschillende frequentiebanden gecombineerd (uplink carrier aggregation) waardoor de dronebeelden real-time verstuurd kunnen worden.

De waarde van 5G ontdekken

KPN gaat met zijn 4G-netwerk stapsgewijs voorsorteren op de komst van 5G. De test in Drenthe is onderdeel van vier verschillende field labs voor 5G-toepassingen in de landbouw, stedelijke gebieden, havengebied en de automotive-sector. In deze fieldlabs onderzoekt KPN samen met klanten en technologiepartners hoe 5G bedrijfsprocessen kan optimaliseren en de klantervaring kan verbeteren. Later dit jaar zal KPN ook de eerste 5G-tests houden in Amsterdam Zuidoost, de Rotterdamse Haven en op een snelweg nabij Helmond.

KPN en Ericsson richten zich samen op de meerwaarde van 5G voor de auto-industrie

KPN heeft Ericsson geselecteerd voor het 5G fieldlab op de Automotive Campus in Helmond. Doel is de waarde van 5G use cases te onderzoeken met zelfrijdende auto’s en applicaties die de verkeersveiligheid vergroten.

"Waar 4G mensen verbindt, zal 5G de hele samenleving verbinden en uitgroeien tot een ecosysteem waarvan veel bedrijfstakken, zoals de auto-industrie, zullen profiteren’’, zegt Tom Poelhekken, Chief Technology Officer bij KPN. “Het is dan ook van groot belang dat we onderzoeken hoe we 5G connected- en automated-rijden kunnen stimuleren. Als onderdeel van het Europese project Concorda, testen we samen met Ericsson de nieuwste technologieën voor mobiele netwerken in de auto-industrie.”

KPN implementeert nabij Helmond, op de A270 en de A58 tussen Eindhoven en Helmond, de nieuwste technologie in zijn commerciële netwerk voor automotive-doeleinden. Op dit traject wordt onder meer 5G ultra low latency getest, waarmee auto’s bijna real-time met andere voertuigen of verkeerslichten en matrixborden kunnen communiceren. KPN zal ook andere partijen op de Automotive Campus uitnodigen om nieuwe ideeën te ontwikkelen voor dit specifieke 5G-fieldlab.

“Ericsson geldt wereldwijd als een van de vooraanstaande spelers op het gebied van 5G-technologie en is gespecialiseerd in de automotive-industrie”, aldus Everth Flores, Country Manager Ericsson in Nederland. “We zijn trots dat we KPN als 5G-frontrunner ondersteunen en dat we onze uitgebreide ervaring, die we in onze testbeds en -labs voor mobiele toepassingen hebben opgedaan, kunnen inzetten.”

Rapport KPN: security-niveau blijft achter op gestegen cyberdreiging

KPN heeft de vijfde editie van het rapport European Cyber Security Perspectives gepubliceerd. Uit het cybersecurity beeld dat wordt besproken in dit rapport blijkt dat de cyberdreiging in Nederland sterk is gestegen maar dat het niveau van security hierop achterblijft.

De partners die een bijdrage hebben geleverd aan het rapport van 2018 zijn NCSC, Europol, de Nationale Politie en het Openbaar Ministerie, Deloitte, Kaspersky Labs Benelux, Philips, Accenture, Checkpoint, Zimperium, PWC, ID Quantique, Bits of Freedom, Startmail.com, Technische Universiteit Eindhoven, Radboud Universiteit Nijmegen, TU Delft, Vrije Universiteit Amsterdam en KPN.

Uit het cybersecurity beeld 2017 van de NCSC dat wordt besproken in dit rapport blijkt dat de cyberdreiging in Nederland sterk is gestegen maar dat het niveau van security hierop achterblijft. “Cyberaanvallen op geopolitiek niveau komen steeds vaker voor en we zien zelfs datalekken en aanvallen die een directe impact hebben op ons democratische stelsel. Afgelopen jaar werden er meerdere malen kwetsbare connected devices misbruikt om grootschalige DDoS-aanvallen op te zetten met gebruik van Botnets, dit had grote verstoringen tot gevolg”, aldus KPN.

“De asymmetrie van cybersecurity vraagt om fundamentele oplossingen die we alleen kunnen realiseren als we samenwerken met anderen in plaats van dat ieder voor zich handelt,” aldus Jaya Baloo, Chief Information Security Officer bij KPN. “Daarom brengen we vandaag het European Cyber Security Perspectives rapport uit, in nauwe samenwerking met zowel nationale als internationale gerenommeerde organisaties vanuit de overheid, private sector en universiteiten.”

Het rapport is hier te downloaden

KPN en TU Delft gaan samenwerken aan nieuwe ICT-technologieën

Telecom en ICT-dienstverlener KPN en de Technische Universiteit Delft zijn een strategische samenwerking aangegaan met als doel hoogwaardige nieuwe technologie te ontwikkelen op het gebied van 5G, blockchain en kunstmatige intelligentie.

Met de samenwerking onder de naam NExTWORKx spelen beide partijen in op de exponentiële en disruptieve technologieën van de toekomst en dragen zij bij aan de verdere ontwikkeling van talent.

"Dankzij de samenwerking met KPN krijgen onderzoekers, promovendi en studenten van de TU Delft de kans met hun onderzoek hoogwaardige nieuwe technologie te ontwikkelen in een snel veranderend landschap en deze in de praktijk te testen” aldus Tim van der Hagen, bestuursvoorzitter en rector van de TU Delft. Joost Farwerck, COO en lid van de Raad van Bestuur KPN zegt hierover: "Intensieve samenwerking en interactie met de internationaal vooraanstaande TU Delft biedt mooie kansen om elkaar te versterken. Hierdoor kunnen we nog gerichter nieuwe technologieën ontwikkelen die het leven van onze klanten vrijer, leuker en makkelijker maken.”

De samenwerking tussen KPN en de TU Delft onder de naam NExTWORKx is  door beide partijen bekrachtigd en start dit jaar met zes promotieonderzoeken (PhD’s) aan de TU Delft. Naast deze samenwerking met de TU Delft heeft KPN ook samenwerkingen met andere universiteiten zoals de vorig jaar aangekondigde Flagship Telecom met de TU Eindhoven.